Ontwikkelingen Dorpsplein in Noorden (30-07-2019)

Dit item is verlopen op 20-08-2019.

Tijdens meerdere bijeenkomsten konden inwoners uit Noorden hun wensen en ideeën voor het Dorpsplein aan ons doorgeven. De verschillende wensen en ideeën zijn onderzocht en verwerkt tot een plan. De veranderingen zijn vooral bedoeld om een veiliger, aantrekkelijker en bruikbaarder dorpsplein te realiseren.

Veiliger omdat ook het aangrenzende deel van de Simon van Capelweg opnieuw ingericht wordt. Het asfalt verdwijnt en er komen betonstraatstenen voor in de plaats. Niet alleen de weg, maar ook het plein en de aansluitende loswal krijgen nieuwe bestrating. Hierdoor is het één geheel en ontstaat een rustig beeld. Er komen twee oversteekplaatsen op de Simon van Capelweg, zodat er veilig overgestoken kan worden tussen café de Klinker en de loswal en tussen het plein en de kerk.

Door een nieuwe indeling van het plein neemt het aantal bruikbare parkeerplaatsen toe. Het plein zelf wordt fraaier en kleurrijker; vooral groener. Zo krijgt de pinautomaat een groen aanzicht, verdwijnt de glasbak en plaatsen we nieuwe bankjes. Ook planten we nieuwe bomen, richten we groenvakken opnieuw in, leggen bloemtaluds aan en komen er hanging baskets aan de nieuwe lantaarnpalen. Dit alles maakt het plein niet alleen een stuk groener, het is ook goed voor de planten en dieren.

Top