Ontwikkelingen achter Intratuin (19-07-2018)

17 januari heeft de raad besloten af te zien van het verder uitwerken van het scenario C (Vomar supermarkt ter plaatse van de huidige sporthal De Vlinder) en scenario D (Vomar supermarkt centraal in het centrum). Scenario C kon niet op draagvlak rekenen van de huidige ondernemers, de dorpsraad en de aanwonenden van de Westkanaalweg en scenario D bleek financieel onhaalbaar

Daarmee is impliciet besloten dat de Vomar achter de Intratuin komt wat ook is vastgesteld in de destijds verleende omgevingsvergunning voor een tweetal commerciële ruimten. Deze twee aangesloten ruimten (2300m2 en 2050m2) zijn nu volop in aanbouw. In de grootste ruimte (Kerkweg 28B) komt de Vomar; in de andere ruimte (Kerkweg 28C) komt naar verwachting andere detailhandel. Wat daar gaat komen is op dit moment nog niet bekend.

Nieuw bestemmingsplan

Na het besluit door de raad hebben we een nieuw bestemmingsplan (Bestemmingsplan Kerkweg 28, 28B en 28C) gemaakt. Dit nieuwe bestemmingsplan heeft als doel te voorkomen dat er naast de twee commerciële ruimten op het perceel achter de Intratuin zich ter plaatse nog meer detailhandel kan vestigen. Het bestemmingsplan beoogt ook om bestemming van de huidige Intratuin te beperken tot tuincentrum (in de huidige omvang en met het huidige assortiment). Het vaststellen van dit bestemmingsplan (dat op 4 juli ter besluitvorming voor ligt bij de gemeenteraad) betekent echter voor zowel Intratuin als voor Hoorne Vastgoed (de eigenaar en ontwikkelaar van het perceel aan de Kerkweg 28B en 28C) een ernstige beperking van de huidige mogelijkheden. Hierbij lopen we het risico dat zowel Intratuin als Hoorne een claim voor planschade indienen. Berekeningen laten zien dat dergelijke planschadeclaims in de miljoenen kunnen lopen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders de raad voor om het bestemmingsplan niét vast te stellen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zeer recent is een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen gekomen voor het aanpassen van de gevel van de commerciële ruimten aan de Kerkweg 28B en 28C. In de publicatie wordt overigens ten onrechte gesproken over Kerkweg 28 wat tot de nodige consternatie heeft geleid. Maar de aanvraag betreft het wijzigen van de ingang van de Vomar (Kerkweg 28B) en het toevoegen van twee extra ingangen (van 1 naar 3 entrees) van de ruimte aan de Kerkweg 28C. Ook wordt gevraagd de ruimte aan de Kerkweg 28C te splitsen in drie ruimten. Deze verzoeken passen binnen zowel het huidige bestemmingsplan als in het bestemmingsplan waarvan wordt voorgesteld om dit niet vast te stellen. Wanneer de aanvragen aan alle eisen voldoen, moet de omgevingsvergunning worden verleend.

Vaststellen bestemmingsplan

Indien de raad besluit om het bestemmingsplan Kerkweg 28, 28B en 28C niet vast te stellen, dan gaan we uiteraard verder met het opstellen van een proces op basis waarvan het verbeteren en versterken van het huidige winkelcentrum in Ter Aar ter hand kan worden genomen. Dit procesvoorstel wordt na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kerkweg

De Vomar zal naar verwachting zijn deuren rond 1 november a.s. openen. Voor die tijd zal de Kerkweg zijn aangepast aan het ontwerp zoals dat ook gepresenteerd is tijdens de inloopbijeenkomst 1 juli. Daarbij is uitgangpunt dat de inritten van het huidige Intratuin terrein ongewijzigd blijven. Een verzoek om een inrit te verplaatsen richting de ’s Gravendijkstraat is mede op aandringen van omwonenden door het college geweigerd. Het college benadrukt ook dat de verkeersveiligheid op het terrein van de Intratuin en straks van de Vomar de verantwoordelijkheid is van de Intratuin en Vomar zelf.

Meer nieuws:

Top