Ontwikkelingen achter de Intratuinlocatie Ter Aar – detailhandel in beweging (02-10-2018)

Dit item is verlopen op 15-10-2018.

Zoals u weet, zijn er bouwontwikkelingen achter de locatie van de Intratuin. Vomar is van plan om hier een supermarkt te openen. Op donderdag 4 oktober was er een inloopmiddag- en avond over dit onderwerp.

Op 8 maart nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit, waarmee het college volop aan de slag is gegaan. Voorlopig mag een supermarkt niet open door het voorbereidingsbesluit; hierover lopen nog wel juridische procedures. De afgelopen maanden heeft de gemeente drie scenario’s uitgewerkt. Donderdag 4 oktober was hierover een inloopbijeenkomst in De Vlinder. De uitnodiging met aanvullende informatie kunt u hieronder downloaden.

We hebben verschillende scenario’s onderzocht

In juni was er een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen en spraken we met inwoners en ondernemers. Onder andere aan de hand van de input uit deze bijeenkomst hebben we onderzocht of en hoe het bestemmingsplan het beste kan worden aangepast of ingevuld. En wat in de gegeven situatie de beste oplossing is voor Ter Aar. 

We leggen drie scenario’s voor aan de raad:

A. De gemeente wint de juridische procedure. Er komt geen supermarkt achter de Intratuin, we passen het bestemmingsplan aan zodat de supermarkt er niet kan komen. Naar verwachting dient Hoorne Vastgoed dan een schadeclaim in bij de gemeente.

B. De gemeente verliest de juridische procedure. Vomar opent de supermarkt en Hoorne Vastgoed verhuurt een even zo grote ruimte (tweede commerciële ruimte) aan andere winkeliers. Er ontstaat een tweede winkelcentrum in Ter Aar.

C. Er komt een supermarkt in het centrum van Ter Aar (locatie De Vlinder), en woningen, met voorwaarde dat er ook een horecagelegenheid komt op deze locatie, zoals in 2017 toegezegd aan de inwoners. Totdat de winkel in het centrum open kan, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin.

Tijdens de inloopbijeenkomst kon u de verschillende scenario’s bekijken en ons vragen stellen over  risico’s, kansen en mogelijkheden van de genoemde scenario’s. 

Extra meningsvormende raad en besluitvormende raadsvergadering

Wij vinden het belangrijk om inwoners, ondernemers en andere partijen zoveel mogelijk mee te laten denken met de plannen. Het gaat tenslotte om uw dorp! Met dit voorstel ligt dan ook nog niet vast hoe een en ander er in detail uit komt te zien. Wel stellen we een richting vast, zodat we het bestemmingsplan in maart 2019 ter inzage kunnen leggen. Dat is alleen haalbaar als we op zeer korte termijn starten met het opstellen van het bestemmingsplan. Zonder bestemmingsplanwijziging vestigt de supermarkt zich definitief achter de Intratuin, samen met andere winkels. Dat vinden wij een ongewenste situatie.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen over de scenario’s. Daarnaast heeft u de gelegenheid om tijdens de meningsvormende raad of besluitvormende raad in te spreken.

U kunt tijdens de meningsvormende (11 oktober) en besluitvormende (18 oktober) aan de raad aangeven of u zich wel of niet kunt vinden in de oplossingsrichting. Dit kunt u doen door in te spreken in de vergaderingen. Meer informatie vindt u op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. U kunt ook een brief schrijven of mailen naar griffier@nieuwkoop.nl.

Top