Omgevingsvisie: denkt u nog een keer mee over onze toekomst? (11-01-2021)

De afgelopen tijd hebben zo’n 1400 inwoners meegedacht over de toekomst van onze gemeente. Er zijn vragenlijsten ingevuld, dorpsgesprekken gevoerd en denkmee-cafés bezocht. Ook kinderen en jongeren dachten mee. Daar zijn wij erg blij mee!  

Wat drijft ons

De gesprekken gingen over wat er op onze gemeente afkomt én hoe we daarmee om willen gaan in onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan betaalbare woningen, de energietransitie, recreatie, bodemdaling en klimaatverandering. Met alle inbreng hebben we nu een concept-omgevingsvisie opgesteld. Die leggen we graag aan u voor

Een omgevingsvisie? 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vraagt ons samen met inwoners een omgevingsvisie op te stellen: een visie op de toekomst van de gemeente. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie uit 2009. Onze omgevingsvisie beschrijft de kernwaarden van onze gemeente: zeven ‘drijfveren.’ En de visie benoemt drie ambities voor onze toekomst: ‘gelukkige mensen’, ‘sterke dorpen’ en een ‘groene toekomst’. 

Denk mee! 

Wij zijn benieuwd naar uw mening op de concept-omgevingsvisie. Herkent u zich in de visie zoals die er nu ligt? Hebben we nog iets over het hoofd gezien? Laat het ons weten! Via ons platform denkmee.nieuwkoop.nl kunt u de concept-omgevingsvisie lezen. U kunt hier ook uw mening geven door het invullen van een vragenlijst. Daarnaast kunt u lezen wat de visie betekent voor de verschillende dorpen en gebieden in onze gemeente en hier uw reactie op geven. U kunt reageren tot 11 februari 2021.   

Het vervolg  

De reacties gebruiken wij om de omgevingsvisie waar nodig nog te verbeteren. Zo werken we met elkaar toe naar een definitieve versie. Deze verwachten wij in het voorjaar van 2021 klaar te hebben. Het is dan ook nog mogelijk een formele zienswijze in te dienen. Daarna leggen we de omgevingsvisie voor aan de gemeenteraad. Meedenken? Ga dan naar: denkmee.nieuwkoop.nl

Top