Noodopvang voor kinderen (18-03-2020)

Alle scholen, kinderopvang en gastouderopvang in Nederland hebben vanaf 16 maart tot en met maandag 6 april hun deuren gesloten. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken kunnen wel terecht.  

Dit zijn onder andere ouders die werkzaam zijn in de zorg, bij de politie of in het onderwijs. Speciaal voor deze ouders is er noodopvang (zonder extra kosten voor ouders). Bekijk hier het overzicht van de beroepen die als cruciale beroepsgroep zijn aangewezen.

Werken u en uw partner allebei in een cruciale beroepsgroep?

Dan kunt u gebruik maken van de noodopvang. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de kinderopvang, gastouderopvang of school waar uw zoon of dochter normaal naar toe gaat. Zij bespreken met u de mogelijkheden.

Maakt u normaal geen gebruik van opvang, maar heeft u dit nu wel nodig?

Neem dan contact op met de gemeente via 140172 of via info@nieuwkoop.nl. Wij bekijken samen met u waar wij uw kind kunnen opvangen. Heeft u direct hulp nodig buiten onze openingstijden? Stuur dan een mail naar mailboxmo@nieuwkoop.nl, dan reageren we dezelfde dag nog. 

Heeft u 24 uurs/nachtopvang nodig?

Neem dan contact op met de gemeente via 140172 of via info@nieuwkoop.nl. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden om voor opvang van uw kind te zorgen.

Werkt één van beide ouders in de cruciale beroepsgroep?

Dan willen wij u vragen om, wanneer dat kan, de kinderen zelf op te vangen. Lukt dat niet? Dan kunt u een beroep doen op school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Werkt u niet in een cruciaal beroepsgroep of in een vitaal proces?

Ga dan het gesprek aan met u werkgever en kijk samen naar een oplossing.

Bij  ziekteverschijnselen is uw zoon of dochter i.v.m. met besmettingsgevaar niet welkom op de noodvang. 

Veel gestelde vragen noodopvang

Op de website van de rijksoverheid zijn de meeste gestelde vragen over de noodopvang te vinden: www.rivm.nl.

Top