Nieuws uit de regio: openbaar vervoer  (15-06-2019)

Dit item is verlopen op 05-07-2019.

Op veel onderwerpen werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Een van deze thema’s is verkeer en vervoer, waaronder het openbaar vervoer. We vertellen u hier graag meer over. 

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, zoals bus, trein en tram.  Elke 10 jaar schrijft de provincie een aanbesteding uit, de OV-concessie. Vervoersorganisaties zoals Arriva en Connexxion kunnen hierop inschrijven. In 2020 wordt het openbaar vervoer aanbesteed voor het gebied Zuid-Holland Noord. Dit omvat grofweg het gebied tussen Leiden en Gouda. Nieuwkoop valt daar ook in. Momenteel praat de provincie met de gemeenten over het huidige openbaar vervoer en hoe dit er in de toekomst uit moet zien.  

Toegankelijk of snel vervoer 
Wethouder Antoinette Ingwersen: ‘Het goed inrichten van Openbaar Vervoer is best lastig. Zo zitten er bijvoorbeeld flinke tegenstellingen in de wens om de dorpen bereikbaar te houden, de bussen zo toegankelijk mogelijk te maken én de vraag naar snel vervoer. Meer concreet: je wilt normaal bij een arts, school of werk kunnen komen, zonder eerst ruim een uur in de bus te hoeven zitten. Aan de andere kant moeten er voldoende opstapplaatsen zijn.’  

Wanneer kiezen mensen voor de bus 
Het bepalen van de vervoersvraag is ook lastig. Op de dag en later in de avond rijden veel lege bussen. Terwijl inwoners aangeven best met de bus te willen, maar door de tijdsduur en/of het wegvallen van lijnen in de avond toch maar de auto pakken. Ook met het oog op het milieu zou het mooi zijn als meer mensen met het openbaar vervoer reizen. Maar waar ligt het omslagpunt voor mensen om de auto te laten staan?   

Ons standpunt: het openbaar vervoer moet beter 
Ingwersen vervolgt: ‘Wij vinden het huidige openbaar vervoer ontoereikend. Zo zijn de bedrijventerreinen slecht bereikbaar, de buslijnen te traag en er is onvoldoende aanbod. Binnen onze dorpen zijn geen snelle lijnen meer, zoals bijvoorbeeld het R-Net van Alphen naar Schiphol. Dat is echt een gemis. Een frequente, snelle lijn kan forensen stimuleren de auto te laten staan. Vanaf Amsterdam wordt de sneltram doorgetrokken naar Uithoorn. Wij sluiten daar graag op aan met een snelle buslijn tussen Uithoorn-Alphen voor een goede verbinding met Amsterdam. We praten al enige tijd met de provincie om aan te tonen, dat het ook, of juist, in ons buitengebied belangrijk is om adequaat en snel vervoer te hebben. Wij dringen aan om het vervoer hier echt te verbeteren.’  

Onderzoek naar mogelijkheden 

In opdracht van de gemeente is een methodisch (theoretisch)onderzoek uitgevoerd door professor Evers. Dit onderzoek laat zien dat mensen met het openbaar vervoer willen reizen als dit ongeveer net zo snel is als een autorit. Vervolgens toont het wiskundige model hoe en waar buslijnen sneller gemaakt kunnen worden. Wethouder Ingwersen: ‘Het is heel interessant om met behulp van een dergelijk model het vervoer eens op een heel andere manier te bekijken. Nieuwe, snelle lijnen met centrale opstapplaatsen kunnen een uitkomst zijn voor forensen en scholieren. Dit neemt natuurlijk wel nieuwe vragen met zich mee: hoe ver zijn mensen bereid te lopen, fietsen of rijden naar een centrale halte? En hoe richt je dan een dergelijke halte in? Minimaal met voldoende parkeerplekken en een overdekte halte met zitplaatsen.  En dat betekent weer dat er voldoende ruimte moet zijn om dat in te kunnen richten.’  

Daarnaast zien we graag een verbinding tussen de dorpen zelf. Samen met Alphen aan den Rijn brengen we nu vervoersstromen in kaart: waar stappen mensen op en waar gaan ze naartoe. Valt hier winst te behalen? Kortom: er is echt nog een grote stap te zetten om het openbaar vervoer toegankelijker, bereikbaarder en interessanter te maken. We maken ons samen met de regiogemeenten sterk om de provincie met deze onderzoeken te overtuigen van toekomstgericht, toegankelijk energiezuinig vervoer en bereikbare dorpen. We houden u op de hoogte!   

Top