Nieuw gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (24-05-2019)

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Ondanks dat we wonen in een landelijk gebied komt de drukte van de randstad steeds dichterbij. We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Automobilisten maar ook vrachtverkeer, gebruiken onze wegen steeds vaker om snelwegen te vermijden.

Dit zorgt in combinatie met ons eigen lokale landbouwverkeer voor een flinke uitdaging. Om de wegen veilig en begaanbaar te houden, met name voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, gaan we aan de slag met een nieuw gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP). In dit plan bepalen we met elkaar de gewenste infrastructuur voor de komende tien jaar met hierbij aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers. Ook haken we aan bij de landelijke campagnes over verkeersveiligheid.

Wat is nog meer belangrijk in het verkeer?

We vroegen het aan onze wethouder verkeer Antoinette Ingwersen en aan wijkagent Angelique Schouten, van politie Kaag en Braassem. Beide zijn het erover eens, we hebben te maken met veel verschillende weggebruikers die dezelfde wegen gebruiken. Wethouder Ingwersen: “Dat vraagt om alertheid van alle weggebruikers. Als gemeente investeren we in verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld door drempels te plaatsen of digitale borden op te hangen die de snelheid weergeven”

Snelheid binnen de bebouwde kom (30 en 50 km-zone) is ook één van de speerpunten van de politie laat Angelique Schouten weten. Onze andere speerpunten zijn aandacht in het verkeer (bellen en appen) en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Wethouder Ingwersen: “Handhaving door de politie is noodzakelijk, maar ik vind ook dat ieder van ons bewust moet zijn van zijn of haar eigen rijgedrag. Stel uzelf de vraag, wat betekent mijn rijgedrag voor andere weggebruikers. Helaas zie ik regelmatig dat onze inwoners in de eigen gemeente te hard rijden, of ongeduldig zijn. Terwijl het juist ook onze eigen inwoners zijn die zoveel zorgen hebben over de verkeersveiligheid. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat we elkaar steeds opnieuw moeten aanspreken op ongewenst rijgedrag. Laten we daarvoor openstaan en daar een punt van maken!” Angelique Schouten: “Naast het te hard rijden zien wij ook regelmatig verkeersdeelnemers die met andere dingen bezig zijn tijdens het rijden met soms ernstige aanrijdingen tot gevolg. Doe het niet en rij veilig, een ongeluk zit in een klein hoekje.”

Top