Muziek op het terras (11-07-2019)

Dit item is verlopen op 25-07-2019.

We hebben gemerkt dat er op Facebook wat ophef dan wel verwarring is ontstaan over de berichten van Strand Zomer. Op hun Facebookpagina laten zij weten dat er geen bandjes meer mogen spelen op het terras. Graag willen wij hierop reageren om het één en ander uit te leggen.

Alle horeca gelegenheden in de gemeente, ongeacht de locatie moeten zich houden aan het Horecabeleid / Horecasanctiebeleid (2013). Hierin staat onder andere dat het verboden is om muziek ten gehore te (laten) brengen op het terras. We handhaven dit informatiegestuurd, wat wil zeggen dat we eerst een melding moeten krijgen voordat we onderzoek doen. Er zijn eerder echter geen meldingen/klachten van geluidsoverlast geweest, wat goed te maken kan hebben met de voortschrijdende bouw en bewoning op Zuidhoek.

Buitenoptredens van bands hebben dan ook nooit gemogen. Ondanks dat we begrijpen dat er mensen zijn die graag naar muziek luisteren moeten we ook rekening houden met de omwonenden en de locatie. Recreanten zijn te gast in het natuurgebied en hier past geen luide muziek bij. Binnen mag gewoon muziek gemaakt worden, zolang deze voldoet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit wet milieubeheer. Daarnaast kan de uitbater van Strand Zomer twaalf keer per jaar de geluidsnormen te overschrijden.

Top