Lood in de grond (16-12-2018)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood voor in de bodem. Bijvoorbeeld door gebruik in verf, maar ook in waterleidingen. Ook is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. 

De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar op sommige plekken is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht. Opname van lood kan een risico zijn voor de gezondheid. In deze tekst leest u meer over de aanpak van loodverontreiniging en vindt u adviezen om risico’s te verkleinen.  

Hoe kun je lood binnenkrijgen?  

In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood, kunnen mensen lood binnenkrijgen als zij gronddeeltjes inslikken. Bijvoorbeeld door het niet goed handen wassen na werken in de tuin of kinderen tijdens het buitenspelen. Vooral kinderen tot en met 6 jaar zijn gevoelig voor lood. Dat komt doordat lood effect heeft op ontwikkeling van de hersenen. Lood kan ook worden opgenomen in het lichaam door groenten die op vervuilde grond worden geteeld of door het drinken van water wat door lodenleidingen stroomt.  

Wat kan ik doen?  

 • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. 
 • Laat kinderen niet op kale bodem spelen maar zorg dat de bodem bedekt is met gras, struiken, vaste planten, kunstgras of bestrating. 
 • Kies voor een zandbak met schoon wit zand. 
 • Kweek groente en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde). 
 • Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten. 
 • Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig. 
 • Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij het naar binnen lopen. 
 • Stofzuig of dweil regelmatig uw huis. 
 • Vervang loden waterleidingen. 

Onderzoek speelplaatsen  

In 2019 onderzoekt de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland de openbare ruimte en richt zich daarbij op speelplaatsen. Deze plekken worden onderzocht en wanneer nodig worden er maatregelen genomen. Mogelijke maatregelen zijn om een schone bovenlaag aan te brengen, (kunst)gras aan te leggen en zandbakken te vullen met schoon zand. Begin januari informeren wij u over de speelplaatsen die onderzocht worden.  

Meer informatie? 

 • Vragen over lood en gezondheid: GGD team Milieu, hygiëne en gezondheid: mhg@ggdhm.nl of telefoon 088-308 3381 
 • Vragen over lood in de bodem: Omgevingsdienst West-Holland: info@odwh.nl, of bel 071-4083100 en vraag naar een medewerker bodem 
 • vragen over loden drinkwaterleidingen: Oasen
 • Kijk voor de rapportage van het RIVM op www.rivm.nl en gebruik de zoekterm ‘lood’
Top