Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017 (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

De gemeente Nieuwkoop heeft nieuw subsidiebeleid opgesteld in de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017. Dit beleid is samen met verenigingen en organisaties tot stand gekomen tijdens interactieve bijeenkomsten.

Tot 1 april hebben zij nogmaals schriftelijk kunnen reageren op de kadernotitie. De reacties die binnen zijn gekomen hebben met name betrekking op de uitvoering van het nieuwe subsidiebeleid. Daarom nemen we die reacties mee bij de uitwerking in de subsidieregeling, die eind juni door het college wordt vastgesteld.

In het nieuwe beleid ligt de nadruk meer op de activiteiten van de verenigingen en organisaties en de bijdrage van die activiteiten aan de samenleving. De waarderingssubsidies komen te vervallen, maar de verenigingen en stichtingen die tot nu toe ontvingen, kunnen wel in aanmerking komen voor een activiteitensubsidie. Daarnaast zijn er subsidies voor de wettelijke taken, zoals de anti-discriminatievoorziening, cliƫntondersteuning en jeugdcriminaliteitspreventie, die een vangnet bieden voor mensen die dat even nodig hebben. Ook kunnen organisaties in aanmerking komen voor een innovatiesubsidie als zij een vernieuwende activiteit willen ontwikkelen.

Door het nieuwe beleid worden verenigingen en organisaties uitgedaagd om nog meer over hun rol in de samenleving en hun maatschappelijke bijdrage na te denken. Behoud van activiteiten en diensten, maar ook ruimte voor vernieuwing en samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke onderdelen in het nieuwe subsidiebeleid. Het nieuwe subsidiebeleid betekent voor verenigingen en organisaties, maar ook voor de gemeente Nieuwkoop, een nieuwe manier van werken.

Naar verwachting wordt op 12 mei het nieuwe subsidiebeleid besproken in de meningsvormende raad. De raadsagenda en de kadernotitie subsidiebeleid kunt u vinden op www.nieuwkoop.nl en www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Top