Is Nieuwkoop toegankelijk voor iedereen? (05-04-2017)

Dit item is verlopen op 28-04-2017.

Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop test winkels en openbare ruimten op toegankelijkheid.

De Verenigde Naties heeft een verdrag opgesteld over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid is één van de 4 grondslagen in dat verdrag. Ook de gemeente Nieuwkoop levert een bijdrage aan deze internationale afspraak. Tussen 20 maart en 28 april kun je het ‘schouwteam’ van het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN) tegenkomen. Zij testen de toegankelijkheid van winkels en openbare ruimten in onze gemeente. Een goed toegankelijke winkel herken je aan de sticker bij de ingang.

Een van de schouwteams bestaat uit Tom van Veen, Ank Romijn en Gé Mulders. Omdat Tom zelf in een scootmobiel rijdt, kan hij goed testen of winkels voor hem toegankelijk zijn. Het schouwen gebeurde vorig jaar samen met leerlingen van het Ashram college. “Dat was een feestje” geeft Ank aan. “Doordat de schouw op één dag plaatsvond was dit goed te organiseren. Dat lukt dit jaar helaas niet, omdat we nu zes weken uittrekken voor het schouwen. Wie weet kunnen we de samenwerking met het Ashram volgend jaar een vervolg geven.”

Ook Gé Mulders maakt deel uit van de werkgroep. Gé: “Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking geen hinder ondervinden in de samenleving.” Naast het schouwen van de winkels, houdt Gé zich ook bezig met het GIPS project. Dit project laat kinderen op basisscholen kennis maken met wat het betekent om een beperking te hebben. Ook leert hij hen hoeveel plezier het geeft om deze mensen op wat voor manier dan ook te helpen.

Een mooi initiatief. De vrijwilligers van het schouwteam zijn enorm enthousiast. Zij zijn maatschappelijk gedreven om het leven van mensen met een beperking makkelijker te maken.

PGSN  informeert, adviseert en behartigt de belangen van ouderen en mensen met een handicap. Met elkaar willen zij bijdragen aan een betere samenleving in de gemeente Nieuwkoop.

Top