Intratuin locatie (19-06-2018)

Ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar. Ook als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een supermarkt op deze locatie. We hebben dit aangegeven bij de ontwikkelaar. Om de mogelijkheden voor deze locatie goed te onderzoeken, heeft de gemeenteraad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. 

Het voorbereidingsbesluit is een jaar van kracht. Dit geeft ons de gelegenheid om mogelijkheden te onderzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit zorgt er ook voor dat gedurende één jaar niet de activiteit supermarkt op deze locatie mag worden uitgevoerd. Dit betekent dat de ontwikkelaar wél mag bouwen, maar het pand niet als supermarkt mag gebruiken.

Meer nieuws:

Top