Inspraak nota Detailhandel (25-06-2020)

Onze visie op detailhandel was tien jaar oud en daarom hebben wij deze aangepast. De nieuwe visie is in concept klaar. 

Er is een zorgvuldig proces doorlopen met ondernemers, vastgoedeigenaren, raadsleden en beleidsambtenaren. 10 februari 2020 spraken we met ondernemers en raadsleden en presenteerden we de conceptbeleidsnota Detailhandel. 

De beleidsvisie gaat over de winkelcentra in Nieuwkoop, de weekmarkten, standplaatsen, internetwinkels en afhaalpunten buiten de bestaande winkelgebieden, detailhandel vanuit huis, landwinkels en omgang met nieuwe ontwikkelingen. 

De nota vindt u onderaan deze pagina of kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U heeft tot 20 juli 2020 de tijd om op de beleidsnota te reageren via info@nieuwkoop.nl. Op 24 september behandelt de gemeenteraad de nota.  

Wethouder Ingwersen: “Er is veel dynamiek in de detailhandel met nieuwe ontwikkelingen en trends. Het gedrag van de consument is, niet alleen door corona, sterk veranderd. Mensen kopen bijvoorbeeld veel meer online. Dat heeft effect op de huidige winkels en daarom is een actualisatie van de visie op de detailhandel voor Nieuwkoop echt noodzakelijk. Hoe houden we onze winkelcentra sterk, levendig en toekomstbestendig, wat zijn nieuwe trends die we kunnen gebruiken? Toekomstbestendigheid in de detailhandel betekent ook keuzes maken waar detailhandel wel of niet gewenst is voor versterking van centra. De afgelopen maanden is in overleg met belanghebbenden hierover nagedacht en dit heeft geleid tot de concept visie die we u nu voorleggen.” 

Top