Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (01-06-2019)

Ondanks dat we wonen in een landelijk gebied komt de drukte van de randstad steeds dichterbij. We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Automobilisten maar ook vrachtverkeer, gebruiken onze wegen steeds vaker om snelwegen te vermijden.

Dit zorgt in combinatie met ons eigen lokale landbouwverkeer voor een flinke uitdaging. Om de wegen veilig en begaanbaar te houden, met name voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, gaan we aan de slag met een nieuw gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP). In dit plan bepalen we met elkaar de gewenste infrastructuur voor de komende tien jaar met hierbij aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle weggebruikers. Ook haken we aan bij de landelijke campagnes over verkeersveiligheid.

Meer nieuws:

Top