Gemeente investeert de aankomende jaren miljoenen in verkeersveiligheid (11-12-2020)

Om er voor te zorgen dat gemeente Nieuwkoop ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft heeft de gemeenteraad 10 december het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan staan de ambities en doelen op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende tien jaar beschreven.

Wethouder Antoinette Ingwersen: “We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we dit geld hiervoor beschikbaar kunnen stellen. De aankomende jaren gaan we hiermee aan de slag. Dit zijn grote projecten, maar ook kleine aanpassingen die direct effect hebben, zoals het verbeteren van bebording of een oversteek.”

De komende tien jaar aan de slag

Een belangrijk onderdeel van het GVVP is het maatregelenpakket. Dit gebruiken we de aankomende tien jaar als een soort ‘handleiding’. Hierin staat in welke wegen we gaan investeren en welke verkeersknelpunten we willen oplossen. Belangrijke punten zijn de verkeersveiligheid van álle weggebruikers, van fietsers en voetgangers tot busreizigers. Ook willen we doorgaand verkeer (wat geen bestemming of herkomst heeft in de gemeente) ontmoedigen.   

Het GVVP is met de inwoners gemaakt

Wij doen dit natuurlijk niet alleen. Begin 2018 konden alle inwoners een enquête invullen en daarin knelpunten aandragen Ook spraken we met lokale vertegenwoordigers (zoals de Fietsersbond, landbouworganisaties en dorpsraden) in een klankbordgroep. Hoe staan we er nu voor met verkeer en vervoer, waar zitten de knelpunten? Wat vertellen de (ongeval) cijfers ons? Misschien heeft u vorig jaar wel camera’s zien hangen, deze registreerden waar auto’s de gemeente inreden en weer uitreden. Al deze informatie hebben we gebruikt om het GVVP op te stellen.  

Top