Economische actieagenda (10-12-2015)

Dit item is verlopen op 24-12-2015.

De gemeente Nieuwkoop geeft uitvoering aan haar ambities op economisch beleid, zoals verwoord in het collegeprogramma ‘De kracht van de samenleving’.

Dit doen wij aan de hand van een Economische actieagenda. Een agenda vol met ambities en doelstellingen.

De agenda maakt het mogelijk om op een (inter)actieve wijze invulling te geven aan ruimte voor ondernemen. Samen met onze stakeholders, waaronder diverse ondernemers, de Rabobank, de marktcommissie en scholen hebben we alle vragen, wensen, doelstellingen en ambities verzameld. Daarmee zijn we met elkaar aan de slag gegaan om een praktische agenda op te stellen.  In de agenda zijn de ambities vertaalt naar concrete acties. De acties worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen met daarin verschillende partijen.

De verdere ontwikkeling van de detailhandel, het realiseren van een ondernemershuis en het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen zijn slechts enkele ambities die in de agenda staan genoemd. In de agenda zijn vier speerpunten uitgewerkt, te weten:

  • Ruimte voor bedrijven,
  • Winkels, markten en horeca,
  • Land- en tuinbouw,
  • Arbeidsmarkt en onderwijs

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om de Economische Actieagenda vast te stellen. Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen de verschillende werkgroepen aan de slag met de uitvoering! De raad neemt een besluit over de agenda tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 21 januari.

Top