Duurzaam bedrijventerrein met warmtenet  (14-09-2020)

11 september onthulde wethouder Antoinette Ingwersen samen met Thea Fierens van het Hoogheemraadschap van Rijnland het bouwbord bij het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II.

Antoinette Ingewersen: “Schoterhoek II is één van de eerste duurzame bedrijventerreinen met een warmtenet. Alle toekomstige bedrijven op dit terrein worden verwarmt met gezuiverd afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Nieuwveen. Dit lokale warmtenet vervangt de c.v. installatie en gasaansluiting en zorgt ervoor dat we dit bedrijventerrein aardgasvrij kunnen maken. In de toekomst willen we dit concept verder uitrollen naar het naastgelegen bedrijventerrein of naar Teylerspark en het gemeentehuis Nieuwveen. Met z’n allen op naar een aardgasloze toekomst”. Kijk voor meer informatie over dit bedrijventerrein en het warmtenet op: www.nieuwkoop.nl/schoterhoek2 

Top