Denk mee over starterswoningen Teylerspark II (15-02-2021)

Op de locatie Teylerspark II in Nieuwveen komen circa 63 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente kopen.

Tussen de bebouwing en de Schilkerweg leggen we een park aan. Voordat we beginnen is er een stedenbouwkundig plan nodig. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en waar er parkeerplaatsen komen. Voor dit plan zijn 3 varianten ontworpen. De varianten verschillen in woningtypen en waar de parkeerplaatsen komen.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Via het platform denkmee.nieuwkoop.nl kunt u vanaf 15 februari reageren op deze varianten en uw ideeën met ons delen. U kunt reageren tot en met 14 maart. Wilt of kunt u geen gebruik maken van denkmee.nieuwkoop.nl, maar wilt u toch de varianten zien of een reactie geven? Bel dan naar 14 0172.

Vervolg

Na deze fase gaan we aan de slag met uw inbreng en reacties. Deze reacties verwerken we, waar mogelijk, in het stedenbouwkundig plan dat we in het voorjaar voorleggen aan de gemeenteraad. Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan starten we met het bestemmingsplan en de inrichting van het park. Meedenken?Ga naar: www.denkmee.nieuwkoop.nl.

Top