De wijkagenten aan het woord (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 23-06-2019.

We zijn er niet alleen voor mensen, maar ook voor de dieren. Met een speciaal team, ook wel de dierenpolitie genoemd, treden we op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. Sylvia de Vries en Brenda Koolberg vertellen over hun werk als ‘dierenpolitie’:

“Wij zijn allebei gek op dieren en vinden dit dan ook de leukste functie binnen de politie. Als dierenagenten houden we ons bezig met meldingen over dieren zoals verwaarlozing, mishandeling van dieren en bijtincidenten. Hiervoor werken we veel samen met verschillende partners zoals de dierenbescherming, NVWA (Nederlandse voedsel en waren autoriteit), LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming) en dierenasiels. Via hen krijgen wij ook regelmatig meldingen binnen. Door goede voorlichting te geven en te controleren, waarbij het welzijn van het dier altijd voorop staat, hopen we de situatie te verbeteren. Als we geen verbetering zien, dan kan de inspecteur van de LID of de NVWA een boete opleggen. De NVWA handhaaft bij bedrijfsmatig gehouden dieren en de LID bij particulier gehouden dieren. Hondenhandel wordt door beiden gedaan.

Ziet u een dier in acute nood en/of gewonde dieren, bel dan direct ’144’. Alle andere meldingen over dieren, zoals kleine dode dieren (eenden, meerkoeten enz.), kunt u melden bij de gemeente via 14 0172. Gevonden dode huisdieren meldt u bij de dierenambulance 0900-1120000.”

Tot de volgende keer! Angelique, Marjolein, Koos en Sander

Top