College presenteert resultaten onderzoek scenario’s detailhandel Ter Aar aan raad (19-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Het college presenteerde 18 december aan de raad de resultaten van de onderzoeken voor een mogelijke vestiging van de Vomar supermarkt in Ter Aar. De onderzoeken betroffen een gedetailleerdere uitwerking van twee scenario’s C en D. Dit deed het college in opdracht van de gemeenteraad.   

Wat houden scenario C en D in

Scenario C betekent de komst van een supermarkt in het centrum van Ter Aar op de huidige Vlinderlocatie met woningen en een horecagelegenheid. Als dit scenario wordt gerealiseerd, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin, totdat de supermarkt in het centrum klaar is. In scenario D (voorstel vanuit de ondernemers) vestigt de Vomar zich ook in het centrum van Ter Aar, maar dan aan de andere kant van het centrum aan het Lindeplein. Ook in dit scenario zal sprake zijn van een tijdelijke supermarkt aan de Kerkweg.

Scenario D financieel niet realistisch

Het blijkt uit de onderzoeken dat scenario D 8 tot 8,5 miljoen meer gaat kosten dan scenario C. Het college vindt het maatschappelijk onverantwoord om verder te gaan met scenario D en zal daarom, zoals in het raadsbesluit van 18 oktober is vastgelegd, scenario C verder uitwerken.

Wethouder Ingwersen gaf tijdens de presentatie aan dat het een goed proces is geweest en bedankte de ondernemers en Hoorne Vastgoed voor hun inbreng. “Het is een taai thema. Goed om de meningen met elkaar gedeeld te hebben. Het is duidelijk dat Scenario D financieel niet realistisch is. Bij scenario C herken ik de zorg als het gaat om de geringe verbinding van scenario C met de rest van het centrum. Maar scenario C is wel de enige mogelijkheid om geen winkelcentrum achter de Intratuin te krijgen. Een ding is duidelijk, er is geen ideaal scenario, dus moeten we kijken naar de meest optimale variant in het belang van Ter Aar”.

Voorgeschiedenis

Supermarktketen Vomar is van plan een supermarkt te openen in Ter Aar. De ondernemer en de ontwikkelaar (Hoorne Vastgoed) zijn in principe van plan om deze winkel, samen met andere winkels, te openen achter de Intratuin. Zowel vanuit de gemeenteraad en college, ondernemers en een deel van de inwoners is eerder in het jaar aangegeven dat deze ontwikkeling niet gewenst is. In opdracht van de gemeenteraad zijn vervolgens een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt om de (on)mogelijkheden voor de vestiging van de supermarkt in kaart te brengen De gemeenteraad kreeg in oktober vier scenario’s voorgelegd.
De gemeenteraad sprak op 18 oktober de voorkeur uit voor scenario C, met de voorwaarde dat het college, samen met de ondernemers en Hoorne Vastgoed  de mogelijkheden van scenario D verder zou onderzoeken.

Hoe gaat het nu verder

Vanwege het feit dat scenario D financieel niet realistisch blijkt te zijn, gaat het college de komende periode verder met de uitwerking van scenario C, zoals is afgesproken in het raadsbesluit van 18 oktober. Er gaan gesprekken plaatsvinden met Hoorne Vastgoed om te bepalen of de ontwikkeling van een supermarkt op de Vlinderlocatie daadwerkelijk mogelijk is en onder welke voorwaarden. Als de gemeente en Hoorne Vastgoed hierover overeenstemming bereiken, zullen de afspraken worden vastgelegd in een  concept realisatieovereenkomst. Het is aan de gemeenteraad om met deze concept-overeenkomst in te stemmen. Als dat het geval is, zal scenario C worden uitgevoerd. Hiermee wordt pas begonnen na de oplevering van het IKC Ter Aar en de nieuwe sporthal (naar verwachting medio 2021). Als de gemeente en Hoorne Vastgoed niet tot overeenstemming kunnen komen, zal het college voor het aflopen van het voorbereidingsbesluit (uiterlijk voor 14 maart),een ontwerp bestemmingsplan voor de locatie achter de Intratuin aan de raad voorleggen.

Op de pagina Intratuin locatie vindt u meer informatie, zoals een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden en de nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen.

Top