Collecte aan de deur (04-12-2018)

Dit item is verlopen op 10-12-2018.

Per jaar zijn er veel verschillende organisaties die langs deuren gaan om te collecteren. Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat mensen aan de deur worden opgelicht. Wat kunt u hier zelf tegen doen?

  • Alle organisaties die binnen de gemeente willen collecteren moeten een vergunning aanvragen. Als deze vergunning is goedgekeurd kunt u deze terug vinden op onze website.
  • Een collectant moet kunnen laten zien dat hij of zij verbonden is aan een bepaalde organisatie. Vraag de collectant om een identiteitsbewijs waarmee kan worden aangetoond dat de collectant voor deze organisatie werkt.
  • De collectant moet ook altijd een afschrift van de lokale vergunning kunnen tonen.
  • De meeste collectebussen moeten gesloten en verzegeld zijn.
  • Bij twijfel kunt u altijd de politie bellen.

Wilt u zelf voor een goed doel geld op spullen inzamelen? Vraag dan een vergunning aan.

Top