Bouwwerkzaamheden achter Intratuinlocatie (11-01-2019)

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

De ontwikkelaar Ten Brinke Bouw is in week 2 begonnen met heiwerkzaamheden voor de bouw van een pand op de locatie achter de Intratuin.

Het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad op 8 maart 2018 heeft genomen, houdt dat niet tegen. Ten Brinke Bouw mag bouwen volgens de verstrekte bouwvergunning, maar mag het pand niet in gebruik gaan nemen als supermarkt, zolang het voorbereidingsbesluit van kracht is (tot 14 maart). 

Wat is de stand van zaken

Op 18 oktober heeft de raad het besluit genomen om scenario C (supermarkt op de Vlinderlocatie) uit te laten werken en tegelijkertijd scenario D (voorstel vanuit de ondernemers, supermarkt op locatie Lindeplein) te laten onderzoeken. In dat besluit is ook gemeld dat een tijdelijke supermarkt achter de Intratuinlocatie open mag gaan op 1 april 2019.

We zijn op dit moment nog bezig met de verdere uitwerking en zijn in gesprek met Hoorne Vastgoed om te bepalen of de ontwikkeling van een supermarkt op de Vlinderlocatie daadwerkelijk mogelijk is en onder welke voorwaarden. Vooruitlopend op de uitkomst van de gesprekken en wat de raad gaat besluiten, heeft Hoorne Vastgoed opdracht gegeven aan Ten Brinke Bouw om te starten met de bouwwerkzaamheden, te beginnen met een fundering waarop zowel een tijdelijk als een definitief bedrijfspand neergezet kan worden.

Meer informatie over de scenario’s kunt u lezen in het nieuwsbericht dat is gepubliceerd na de bijeenkomst met de raad op 18 december. Tijdens deze bijeenkomst heeft het college de resultaten van het onderzoek naar de scenario’s gepresenteerd aan de raad. In de nieuwsbrief van januari (onder aan deze pagina) vindt u de gemaakte afspraken met de ontwikkelaar over de bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer voor de komende periode.

Extra raadsvergadering op 17 januari

Op donderdag 17 januari is er om 20.00 uur een extra besluitvormende raad over het onderwerp Ontwikkelingen Ter Aar detailhandel in beweging. Op de website van de gemeenteraad vindt u meer informatie over de raadsvergadering en inspraakmogelijkheid. U kunt de raadsvergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken of luisteren.

Top