Bijeenkomsten over toekomst Zevenhoven en Noordeinde (03-10-2019)

Hoe ziet uw dorp er over 20 jaar uit? Is de dorpskern nog steeds zo gezellig of staan de winkels leeg? Zijn er genoeg woningen voor jongeren en senioren?

Voor de zomer zijn we gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Dat doen we samen met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties! In deze visie staat straks beschreven hoe wij met elkaar denken over de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Op donderdag 17 oktober is er een interactieve bijeenkomst over de toekomst van de gemeente én van Zevenhoven en Noordeinde. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle inwoners van beide kernen en de dorpsraad Zevenhoven/Noordeinde meedenken over de toekomst van het dorp. Vergeet niet uw smartphone mee te nemen!

  • Wanneer: donderdag 17 oktober 2019
  • Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
  • Waar: ‘t Trefpunt, Zevenhoven

Na de toekomstvisie geeft de dorpsraad uitleg over de postcoderoos. Dit is een initiatief om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. De dorpsraad praat u ook bij over de ontwikkelingen in het dorp op het gebied van verkeersveiligheid, woningbouw, groen, evenementen en activiteiten. Daarna is er een presentatie van Herenboeren Groene Hart. Herenboeren zijn huishoudens die samen met een boer in loondienst, op duurzame wijze hun eigen voedsel produceren. Herenboeren Groene Hart heeft een locatie op het oog in Zevenhoven. Zij willen de omwonenden graag als eerste op de hoogte brengen en laten meedenken over dit plan. 

We zien u graag op 17 oktober!

Top