Bestemmingsplan IKC met sporthal Ter Aar tijdelijk ‘bevroren’ (30-11-2018)

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Raad van State doet tussenuitspraak

Samen met diverse partners werken we hard aan de ontwikkeling van het IKC met sporthal in Ter Aar. In februari dit jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor dit project. Bij de vaststelling vroeg de gemeenteraad aan het college om een aantal onderwerpen verder uit te zoeken om het plan verder te optimaliseren. Onder andere om zoveel mogelijk van het bestaande groen te behouden, de verkeersveiligheid verder te optimaliseren en te kijken naar mogelijkheden om het gebouw te verlagen.

Raad van State ‘bevriest’ tijdelijk bestemmingsplan

Tegen het bestemmingsplan maakte een aantal inwoners bezwaar en diende beroep in bij de Raad van State (het hoogste rechtsorgaan). De Raad van State deed op 21 november een tussenuitspraak. De rechter constateerde dat de gevraagde aanvullende onderzoeken mogelijk hadden kunnen leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Daarnaast constateerde de rechter enkele kleine technische onjuistheden in het plan. Als gemeente krijgen we nu de mogelijkheid om de onjuistheden aan te passen, aan te geven of de onderzoeken zijn uitgevoerd en of dit invloed had op het bestemmingsplan. Tot die tijd bevriest de Raad van State het bestemmingsplan. Dit betekent dat we nog geen omgevingsvergunning (nodig voor de start van de bouw) kunnen aanvragen en verlenen. Ook de aanbestedingsprocedure voor de bouw kan niet worden afgerond.

Onderzoeken leiden niet tot aangepast bestemmingsplan

Direct na de vaststelling van het bestemmingsplan in februari hebben we de gevraagde onderzoeken uitgevoerd. Dit in samenspraak met de gebruikers van het IKC / Sporthal, maar ook omwonenden en andere belanghebbenden. De uitkomsten hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Wel zijn er naar aanleiding van de aanvullende onderzoeken aanpassingen gedaan in het Voorlopig Ontwerp. Zo is een deel van het gebouw verlaagd en is er extra groen in het plan gebracht. Dit ontwerp is in juli gepresenteerd; belanghebbenden, omwonenden en partners reageerden positief op het plan. Het aangepaste ontwerp van het IKC/Sporthal is door de gemeenteraad in september vastgesteld. De uitkomsten van de onderzoeken zijn in dezelfde vergadering door de raad vastgesteld.

Dit aangepaste plan sturen we samen met de uitkomsten van de onderzoeken naar de Raad van State. We verwachten dat de uitvoering van het project zes maanden vertraagt, afhankelijk van wanneer de definitieve uitspraak volgt.

Het project staat niet stil

In de tussentijd gaan wij verder met de uitwerking van het plan. Denk hierbij aan het definitieve ontwerp van het gebouw, het opstellen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, het selecteren van een interieurarchitect en het ontwerpen van de openbare ruimte rondom het gebouw. Wij verwachten begin 2019 weer een inloop te organiseren, waarbij we het definitieve ontwerp van het gebouw presenteren en waarbij inwoners kunnen meedenken over de ontwerpen voor de openbare ruimte. Ook gaat de aanleg van de rotonde op de Westkanaalweg volgens planning door.

Top