Begroting 2018 (23-10-2017)

Dit item is verlopen op 06-11-2017.

Er gaat zo'n 73 miljoen om in de begroting van de gemeente Nieuwkoop. In het volgende overzicht krijgt u een indruk waar de inkomsten vandaan komen en waaraan wij dat geld willen besteden.

Het jaar 2018 is een verkiezingsjaar en voor het college het laatste bestuursjaar. Komend jaar staat met name in het teken van het realiseren van besluiten die genomen zijn in de afgelopen vier jaar.

Top