Afval Scheiden Loont (05-04-2019)

De gemeenteraad stemde 4 april 2019 in met het voorstel van het college om ‘Afval Scheiden Loont’ in te voeren in gemeente Nieuwkoop. Op deze pagina leest u wat er gaat veranderen en wat dat voor u betekent. Ook geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Slimmer omgaan met grondstoffen

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel, glas en plastic neemt wereldwijd sterk toe. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Voor huishoudelijk afval is dit landelijk vertaald naar het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Naar 100 kilo restafval

De VANG-doelstelling is 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Vanaf 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten hieraan voldoen. Dat scheelt niet alleen energie en grondstoffen maar betekent ook minder vervuiling. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof.

Beter scheiden en meer hergebruik

Maar zo ver zijn we nog niet. Op dit moment produceren we in Nieuwkoop 201 kilo restafval per inwoner waarvan 62% kan worden hergebruikt. Terwijl de landelijke doelstelling uitgaat van 100 kilo restafval per inwoner. Onderzoek laat zien dat we nog genoeg winst kunnen behalen bij het scheiden van afval. Etensresten uit de keuken in de gft-container, plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons bij het PMD enzovoorts. Om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen en meer grondstoffen opnieuw te gebruiken, voeren we vanaf 1 januari 2020 tariefdifferentiatie in.

Variabel tarief voor restafval

Vanaf dat moment bestaat uw afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval, behalve het restafval. Het woord zegt het al, dit tarief staat vast. Er is wel onderscheid gemaakt in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u het restafval aanbiedt (variabel tarief). Alle andere soorten afval (zoals papier, glas, GFT, PMD en textiel) kunt u zonder verdere kosten inleveren/aanbieden.

De komende periode informeren wij u via deze website, een huis-aan-huis nieuwsbrief en sociale media over de ontwikkelingen.

Meer nieuws: 

Top