Afval Scheiden Loont is gestart (16-01-2020)

Het is zover! 1 januari zijn we gestart met Afval Scheiden Loont. Na de start heeft u zelf meer invloed op de kosten die u betaalt voor uw afval. Uw afvalstoffenheffing bestaat dan niet uit één maar uit twee delen.

Wethouder Bernadette Wolters legt uit hoe de afvalstoffenheffing is opgebouwd: “Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval (zoals PMD, GFT+E, papier), behalve het restafval. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u het restafval aanbiedt. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder restafval en hoe lager uw kosten.”

PMD = plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons

GFT+E = groente-, fruit- en tuinafval én etensresten.

In 2020 gaan er best wat dingen veranderen. Bernadette: “We zijn ons ervan bewust dat het nieuwe beleid de nodige veranderingen met zich meebrengt. De afgelopen periode heeft u niet alleen nieuwe minicontainers gekregen, maar ook meer minicontainers. De plastic zakken voor PMD zijn vanaf 1 januari grotendeels verleden tijd. Ook is er een nieuwe inzamelkalender. Laten we met elkaar een begin maken met het scheiden van afval!”

Restafvalteller

Benieuwd hoeveel keer u restafval heeft aangeboden en de momenten waarop u dat gedaan heeft? Vanaf 1 april 2020 kunt u de restafvalteller bekijken door op website van het svhw in te loggen met uw DigiD.

Wanneer betaalt u de afvalstoffenheffing?

  • Eerste kwartaal 2020: Vast tarief van 2020
  • Eerste kwartaal 2021: Vast tarief van 2021 en het variabele tarief van 2020

U ontvangt van het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) de aanslag voor de afvalstoffenheffing.Welke dag wordt het afval ingezameld? Vanaf 1 januari 2020 zijn de inzamelroutes van Cyclus gewijzigd. Hierdoor veranderen ook de inzameldagen. De nieuwe afvalkalender heeft u thuis ontvangen en vindt u op de digitale afvalkalender van Cyclus of download de gratis Cyclus app voor iOS en Android. In 2020 halen we net zo vaak uw afval op als nu.

Waar moet welk afval?

Soms is het best ingewikkeld. U kunt de afvalscheidingswijzer of app raadplegen als u twijfelt in welke bak het afval moet. Kijk voor meer informatie over het scheiden en aanbieden van uw huishoudelijk afval op de website van Cyclus.

Top