Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden (25-02-2020)

Dit item is verlopen op 02-04-2020.

De Adviesraad Sociaal Domein is, wegens uitbreiding van de Adviesraad, op zoek naar twee nieuwe leden.

We zoeken een lid voor de Adviesraad Sociaal Domein, met als specifiek aandachtsgebied de Jeugdhulp en een notulist voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo Adviesraad) denkt mee over vraagstukken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en werk en inkomen. De Adviesraad heeft tien leden, met elk hun eigen specialisme. De Adviesraad is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente ten aanzien van de beleidsontwikkeling in het brede sociaal domein. Ze adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de gemeentelijke ondersteuning aan inwoners op het terrein van de Jeugdwet, de wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Dit doen zij door te werken in kleine werkgroepen. Vanuit deze werkgroepen benaderen zij verenigingen en inwoners voor advies.

De werkgroep Jeugd zoekt een enthousiaste (ervarings-)deskundige die kennis heeft van jeugdproblematiek, in de breedste zin van het woord en weet je wat er leeft bij de jeugd.  Diverse onderwerpen als jeugdhulp en jeugdzorg, scholing, pleegzorg, integratie, gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling en leefomgeving kunnen aan bod komen.

Wat zijn je werkzaamheden?

Je volgt de gemeentelijke plannen op de voet en onderhoudt contacten met de organisaties en scholen die op dit gebied gespecialiseerd zijn in de gemeente Nieuwkoop. De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is.  Denk hierbij aan de hulp bij psychosociale problemen, begeleiding bij problematische opvoedingssituaties en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Maar ook de algemene voorzieningen voor jongeren op het gebied van sport en vrije tijd krijgen aandacht.

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein heb je de volgende taken:

  1. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van burgemeester en wethouders.
  2. Opkomen voor het gemeenschappelijk belang van inwoners van de gemeente Nieuwkoop.
  3. Netwerken met inwoners die te maken hebben met het sociaal domein.

Als notulist van de Adviesraad Sociaal Domein heb je de volgende taken:

  1. Notuleren tijdens de algemene vergadering van de Adviesraad, circa 5 keer per jaar.

Wat vragen wij van je?

Als lid van de Adviesraad heb je affiniteit met en kennis van het sociaal domein, maar specifiek met Jeugdhulp. Je kunt goed communiceren en bent in staat om je in individuele situaties te verplaatsen om vanuit een bredere context te kunnen adviseren. Als notulist van de Adviesraad ben je communicatief vaardig en kun je duidelijk en overzichtelijk notuleren. Voor beide functies ben je woonachtig in de gemeente Nieuwkoop en/of een vertegenwoordiger van een doelgroep in de gemeente. Tenslotte mag je geen lid zijn van de gemeenteraad of werkzaam zijn bij de gemeente Nieuwkoop.

Wat bieden wij?

De uitdaging om samen met andere leden van de Adviesraad een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners uit de gemeente Nieuwkoop. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding van €700,- op jaarbasis en krijg je ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie. Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.

De functie van notulist is op vrijwillige basis, hiervoor krijg je geen financiële vergoeding.  

Herken jij je in bovenstaand profiel?

Stuur dan een motivatiebrief en je CV naar emailadres: asdnieuwkoop@gmail.com. Reageren kan tot en met 1 april 2020.

Wil je een keer een vergadering bijwonen of heb je nog andere vragen, neem dan contact op met de secretaris van de Adviesraad via: asdnieuwkoop@gmail.com of met de voorzitter via: j.aartman@planet.nl.

Top