15e Noodverordening veiligheidsregio Hollands Midden (15-10-2020)

Het aantal coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden is zeer zorgelijk. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen en kon zich opnieuw en in hoog tempo verspreiden. Het kabinet heeft daarom besloten tot een gedeeltelijke lockdown om deze snelle verspreiding van het virus te stoppen.

Alle maatregelen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel daalt. De maatregelen zijn zeer fors, maar grijpen in daar waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en een striktere handhaving ervan, moeten we samen het coronavirus stoppen. Vanaf 14 oktober geldt de ‘15e noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden’. 

U vindt een overzicht van de nieuwe maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Top