Nieuws

 • E-mails fraude SVHW

  Er zijn momenteel e-mails in omloop die lijken van het SVHW te komen, dit is niet het geval.

 • Inloopavond buitenruimte Zuidhoek

  Aannemer AW Rijneveld Infra start dit voorjaar met de aanleg van de buitenruimte binnen het woningbouwproject Zuidhoek. 

 • Bijeenkomst nieuw detailhandelsbeleid  

  We werken als gemeente samen met adviesbureau BRO aan een nieuw detailhandelsbeleid. Daar willen we u graag bij betrekken. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst op maandag 10 februari 2020. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en raadsleden bespreken we het eerste concept detailhandelsvisie.  

 • Liveblog afscheid Frans Buijserd

  Welkom op dit liveblog! Hier houden we u op de hoogte van alle gebeurtenissen tijdens het afscheid van burgemeester Frans Buijserd. 

 • Inwoners Nieuwveen kunnen weer contant geld pinnen

  Op donderdag 23 januari is de nieuwe pinbox aan de Muggenlaan 1 officieel in gebruik genomen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in van de inwoners.  

 • “Altijd alles van twee kanten bekijken”

  Burgemeester Frans Buijserd oogt ontspannen tijdens zijn laatste dagen als burgemeester van Nieuwkoop. Hij kijkt tevreden terug op 12 jaar burgemeesterschap.

 • Expositie ‘Schaatsen, IJsmutsen en Timmergereedschap' 

  Na jaren van voorbereiding en hard werken door vrijwilligers en bestuursleden opende de Stichting De Zevensprong Nieuwkoop vrijdag 24 januari in de gerenoveerde ´Loopstal´ een expositie: 'Schaatsen, IJsmutsen en Timmergereedschap'. 

 • Nieuwkoopse brandweermannen onderscheiden

  Burgemeester Frans Buijserd reikte zaterdag 25 januari zes koninklijke onderscheidingen uit aan brandweermannen van post Nieuwkoop. 

 • Burgemeester neemt afscheid van Natuurmonumenten

  Samen met het beheerteam van Natuurmonumenten maakte Frans een vaartocht door het plassengebied. Gebiedsmanager Dirk Kunst van de vereniging bedankte hem voor zijn inzet voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied.

 • Kinderen leren zelfstandig reizen met De Reiskoffer

  Als kinderen zonder hulp kunnen reizen, wordt hun wereld ineens een stuk groter. Met het project De Reiskoffer bieden we kinderen (10 t/m 18 jaar) die gebruikmaken van leerlingenvervoer de mogelijkheid om zelfstandig van en naar school te leren reizen. 

 • Sluiting 's nachts Huisartsenpost Alphen aan den Rijn

  Woensdag 22 januari heeft de organisatie samenwerkende huisartsen Rijnland (SHR) een persbericht uitgestuurd over de toekomst van de verschillende huisartsenposten in de regio. 

 • Buurtbussen voorzien in behoefte

  In onze gemeente zijn twee opvallende vrijwilligersgroepen actief met het vervoer in en rond de eigen kernen. Het gaat om de Buurt Oproep Bus (BOB) en Buurtbus Langeraar (BBL). Verschillende organisaties, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Wethouder Ingwersen is super enthousiast over de BOB en BBL. “Dergelijke busdiensten voorzien in een behoefte en het is fijn dat er voldoende vrijwilligers zijn om dit gezamenlijk te dragen. Ik heb bewondering voor de fantastische inzet en waardeer beide initiatieven.” 

 • Nieuwkoop 750 jaar

  Zoals u inmiddels weet bestaat Nieuwkoop dit jaar 750 jaar. Het hele jaar door vinden er evenementen plaats. 

 • Gewijzigde openingstijden 30 januari

   Op donderdag 30 januari neemt burgemeester Frans Buijserd afscheid van de gemeente Nieuwkoop.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winterperiode is het bestrijden van gladheid op wegen en fietspaden een belangrijke taak van de gemeente. De mannen van de buitendienst staan dag en nacht klaar om de gladheid te bestrijden. Weersvoorspellingen houden we deze periode goed in de gaten en wanneer nodig komen wij in actie.

 • Aannemingsovereenkomsten IKC’s getekend

  Op dinsdag 21 januari ondertekende wethouder Bernadette Wolters twee aannemingsovereenkomsten. Eén voor de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) met sporthal in Ter Aar en één voor de bouw van het IKC Zevenhoven.

 • Nieuwe burgemeester in Nieuwkoop

  De heer R.J. (Robbert-Jan) van Duijn is benoemd tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. De benoeming gaat in op 3 februari 2020.

 • Koninklijke Onderscheidingen bij brandweer Nieuwveen

  Vijf vrijwilligers van brandweerpost Nieuwveen ontvingen zaterdag een Koninklijke Onderscheiding.

 • Maak kennis met nieuwe burgemeester

  Het gemeentebestuur van Nieuwkoop nodigt u van harte uit om kennis te maken met de nieuwe burgemeester de heer Robbert-Jan van Duijn. 

 • Open tafel

  Vindt u het gezellig om af en toe samen met anderen bij u in de buurt te eten? Senioren Platform Nieuwkoop organiseert maandelijks in Nieuwveen en Zevenhoven een Open Tafel.

 • Overhandiging charters Erfgoed Leiden e.o.

  Donderdag 16 januari heeft Erfgoed Leiden en Omstreken een aantal historische documenten overhandigd aan burgemeester Frans Bujjserd.

 • Wijkagenten aan het woord

  Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Zo hebben we u uitleg gegeven over het werk van de dierenpolitie, zijn er verschillende tips langsgekomen en hebben we u een kijkje achter de schermen gegeven. De komende edities geven wij u een rondleiding door het politiebureau in Ter Aar. Deze week de afdeling Intake en Service.

 • Afval Scheiden Loont is gestart

  Het is zover! 1 januari zijn we gestart met Afval Scheiden Loont. Na de start heeft u zelf meer invloed op de kosten die u betaalt voor uw afval. Uw afvalstoffenheffing bestaat dan niet uit één maar uit twee delen.

 • Meldpunt discriminatie

  Helaas komt discriminatie vaker voor dan we denken. We discrimineren vaak onbewust.

 • Jubilarissen bij brandweerpost Ter Aar

  Op brandweerpost Ter Aar ontvingen elf brandweermannen afgelopen weekend een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Buijserd.

 • Afstemmen Beleidsplan Toerisme en Recreatie

  Ondernemers in de toeristische- en recreatieve sector kunnen vrijdag 17 januari nog een keer met elkaar in gesprek om uiteindelijk een nieuwe Beleidsplan Toerisme en Recreatie te realiseren.

 • Uitnodiging afscheidsreceptie burgemeester Frans Buijserd

  Na 12 mooie en bewogen jaren stopt Frans Buijserd als burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Wij nodigen u hierbij van harte uit om persoonlijk afscheid te nemen van Frans.

 • Verbeteren zorg en ondersteuning

  Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Hoe kunnen we onze zorg en ondersteuning verbeteren, zodat dit (nog) beter aansluit op de behoeftes van onze inwoners? Een vraagstuk waar wethouder Wolters zich op dit moment mee bezighoudt.

 • Statushouders doen mee in Nieuwkoop  

  In onze gemeente werken we met een ‘actieplan Statushouders’. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning in ons land hebben gekregen. Met het actieplan willen we die statushouders zo snel en goed mogelijk laten integreren in Nieuwkoop.

 • Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers  

  In januari start de cursus Omgaan met dementie. Dementie is een ziekte waarbij het functioneren van de hersenen achteruitgaat.

 • Mantelzorgcafe

  Participe Mantelzorgpunt houdt 21 januari een mantelzorgcafé bij Zus en Zo, Kerkstraat 10 in Nieuwveen. Het Mantelzorgcafé is van 13.30 tot 15.00 uur.

 • Start jubileumjaar tijdens nieuwjaarsontmoeting

  Het was druk tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in het gemeentehuis te Nieuwveen.

 • Bijeenkomst Centrumlocatie Nieuwveen

  De eerste informatiebijeenkomst, waarbij we met elkaar spraken over de centrumlocatie in Nieuwveen, was een succes. Wij nodigen u uit voor een tweede bijeenkomst op dinsdag 21 januari.

 • Vrijwilligersprijs 2019

  Tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 2 januari 2020 zijn de winnaars van de vrijwilligersprijs 2019 bekend gemaakt.

 • Ontspannen jaarwisseling

  De jaarwisseling in de Veiligheidsregio Hollands Midden is druk, maar relatief ontspannen verlopen. Ook in onze gemeente hebben zich geen grote of bijzondere incidenten voorgedaan.

 • Overeenkomst Papeneiland getekend  

  In Nieuwkoop Nieuws van 30 december 2019 staat dat de ontwikkeling van het Papeneiland mede mogelijk is gemaakt door scouting Welverro maar dit klopt niet. Het gaat hier om scouting Wapata. 

  De ’Stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland’ en de gemeente tekenden 12 december de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Papeneiland. 

 • Goede voornemens en een laag inkomen?

  Wanneer iemand een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de contributie van een sportvereniging of cultuurvereniging te betalen. Daarom heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar gesteld. We werken daarin samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds kan (een gedeelte van) de contributie betalen. Zo kan iedereen bijvoorbeeld zwemles krijgen, bootcamplessen volgen, lid worden van een gymvereniging of zangles nemen.

 • Stichting leergeld blijft

  Ook na 2019 blijft de gemeente Nieuwkoop samenwerken met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich op schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

 • Bouw IKC’s kan starten

  Op 12 december heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld voor de bouw van het IKC met sporthal in Ter Aar en het IKC in Zevenhoven.

 • Nieuwe tarieven Regiotaxi

  Reist u wel eens met de Regiotaxi? Vanaf 2020 gelden er nieuwe tarieven.

 • Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

  Vanaf 18 december vergoedt het Rijksvaccinatieprogramma de kinkhoestvaccinatie van zwangere vrouwen. Deze prik beschermt jou en je baby tegen kinkhoest. Voor jonge baby’s kan kinkhoest gevaarlijk zijn.

 • Containers tijdelijk afgesloten

  Om brand tijdens de jaarwisseling te voorkomen, sluiten we de containers. Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier, glas en textiel niet kwijt. Breng bijvoorbeeld uw papier, glas en textiel naar de Milieustraat of bewaar het tijdelijk thuis. 30 december is de Milieustraat geopend van 13.00 tot 17.00 uur en 31 december van 13.00 tot 16.00 uur.

 • Fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar

  Wij wensen u fijne feestdagen en nodigen u graag uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op donderdag 2 januari 2020 in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Uitnodiging: Beleidskader Duurzaamheid

  Op 17 december 2019 heeft het college van B&W het concept Beleidskader Duurzaamheid vrijgegeven voor raadpleging. Dit houdt in dat verschillende organisaties en inwoners input kunnen leveren op de inhoud van het document.

 • Veilige feestdagen voor iedereen

  De brandweer, burgemeester Frans Buijserd, De wijkagenten en de veiligheidsspecialist van de gemeente vertellen over de veiligheid rond de feestdagen en de jaarwisseling. 

 • 25 december vervalt de inzameling van restafval

  Let op! In verband met Eerste Kerstdag wijzigt de inzameldag van restafval (de grijze minicontainer).

 • Certificaten voor nieuwe fietsers

  Wethouder Antoinette Ingwersen reikte onlangs certificaten uit aan vrouwen die tien weken een fietscursus hebben gevolgd. Deze vrouwen wonen nog niet zo lang in de gemeente. Zij zijn afkomstig uit diverse Noord-Afrikaanse landen. Om de mobiliteit van deze vrouwen te vergroten zijn Tom in de buurt, de Participatieacademie en de gemeente de fietscursus gestart.  

 • Robbert-Jan van Duijn voorgedragen als nieuwe burgemeester

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op dinsdag 17 december besloten om de heer R.J. (Robbert‑Jan) van Duijn uit Aalsmeer voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Hij is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 26 sollicitanten.

 • Aangepaste openingstijden

  Let op: rond de feestdagen zijn onze openingstijden gewijzigd.

 • Kerstboominzameling

  Woensdag 8 januari 2020 kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden. Zij krijgen € 0,50 per kerstboom.

 • Tekenen overeenkomst Papeneiland

  12 december tekenden de ’Stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland’ en de gemeente de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Papeneiland.

 • Tekenen prestatieafspraken sociale huurwoningen

  Elk jaar maakt de gemeente samen met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV), Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) afspraken over sociale huurwoningen binnen onze gemeente. 

 • Een Nieuwkoops sportakkoord

  Sporten en bewegen is gezond. Dat klinkt logisch, maar sporten en vooral bewegen zijn goed voor nog veel meer. Sportformateur Gerben van Duin maakte dat in november duidelijk tijdens diverse bijeenkomsten met onder andere sportaanbieders.

 • Bijeenkomst Nieuwveen was een succes! 

  Dinsdagavond 10 december stroomde het gemeentehuis vol met belangstellenden voor de eerste bijeenkomst 'Praat mee over de Centrumlocatie Nieuwveen’.

 • Bernadette Wolters benoemd tot taalheld

  Het Taalhuis van de Bibliotheek Rijn en Venen heeft een aantal mensen benoemd tot Taalheld. Stichting lezen en schrijven reikte op 9 december deze oorkondes op feestelijke wijze uit in het Castellum in Alphen aan den Rijn.

 • Werkzaamheden bruggen uitgesteld

  Kleybruggen BV Woerden startte in november met groot onderhoud aan de Grote Brug in Langeraar. We kozen voor november omdat deze periode buiten het vaarseizoen valt. Door de weersomstandigheden (regen en vochtig weer) is het helaas niet gelukt om de werkzaamheden uit te voeren. 

 • Andere ophaaldag afval in 2020

  Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de inzamelroutes die de vrachtwagens van Cyclus rijden. Hierdoor veranderen ook de inzameldagen. We gaan op een andere dag uw huishoudelijk afval ophalen dan u gewend bent. 

 • Tom organiseert: In gesprek met de wijkagent

  Ben jij tussen de 17 en 27 jaar? Dan kun jij op 12 december om 19.00 bij de Maarten Freeke Wije 2d in gesprek met een wijkagent. 

 • Officiële aftrap tweede Postcoderoosproject.

  Zaterdag 30 november was de officiële aftrap van het tweede Postcoderoosproject.

 • Jaap Wansinck ontvangt vrijwilligersspeld

  Jaap Wansinck ontving maandag 2 december uit handen van wethouder Guus Elkhuizen de Nieuwkoopse Vrijwilligersspeld. Hij ontving de speld, omdat hij zich al een halve eeuw inzet als vrijwilliger bij IJsclub IJsvermaak.

 • Bestuurders praten over toekomst Hollandse Plassen

  Acht wethouders en burgemeesters uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland spraken 7 november over de kansen en ontwikkelingen rondom de Hollandse Plassen.

 • Wijkagenten aan het woord

  De maand december en vooral de dagen rondom de jaarwisseling zijn voor de politie altijd drukke tijden met veel meldingen over overlast van vuurwerk.

 • Collecteren, alleen met vergunning

  Komt er iemand aan de deur om iets te verkopen of geld in te zamelen voor een goed doel? Vraag altijd om een legitimatie en de vergunning. U kunt ook altijd in het collecterooster kijken of de collectant of verkoper een vergunning heeft. Commerciële verkoop, dus niet voor een goed doel, mag wel zonder vergunning. Vertrouwt u het niet? Bel de politie, bij spoed 1-1-2 en anders 0900-8844.

 • Brandveiligheidscontrole

  Toezichthouders controleerden 26 november 2019 in samenwerking met de brandweer en de politie steekproefsgewijs een woning boven een horeca-inrichting en een aantal (recreatieve) bijgebouwen bij twee woningen in Ter Aar en Zevenhoven op brandveiligheid en gebruik.

 • Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten?

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Nieuwe dienstregeling 2020

  Op zondag 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor gemeente? 

 • Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

  Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. 

 • Voorzieningenwijzer

  Hier vindt u de Voorzieningenwijzer. 

 • Statenleden op werkbezoek in Rijn-en Veenstreek

  Op veel thema’s werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Nieuwkoop trekt veel op met Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem in de subregio Rijn- en Veenstreek. Met zijn drieën zijn wij een belangrijke partner voor bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland. Op uitnodiging van wethouder Antoinette Ingwersen bezochten 14 Statenleden en 6 medewerkers van de provincie Zuid-Holland onze Rijn- en Veenstreek. Doel: kennismaken met ons groene gebied en met elkaar in gesprek over drie actuele thema’s.   

 • Inloopavond inrichtingsplan Noorder- en Zuidereiland

  Maandagavond 2 december is er een inloopavond om het concept inrichtingsplan Noorder- en Zuidereiland in de Verwondering in Nieuwveen aan u te presenteren.

 • Zon op Dak

  Begin september zijn geïnteresseerde agrariërs geïnformeerd over het ‘Zon op dak’ project van LTO. Inmiddels is een aantal agrariërs hiermee aan de slag gegaan.

 • Joy-IN officieel geopend 

  Joy-in personal training opende 17 november officieel de deuren. Achter dit eenmansbedrijf staat Joy Kramer, een jonge ondernemer die zich met hart en ziel inzet voor de fysieke en mentale gezondheid van zijn dorpsgenoten.

 • Voorlichtingsavond Postcoderos

  Wil je duurzame energie opwekken met zonnepanalen maar is jouw eigen dak daar niet geschikt voor? Kom dan maandag 25 november naar de voorlichtingsavond van De Gebiedscoöperatie over de Postcoderoos.

 • Meepraten over Centrumlocatie Nieuwveen

  Voor het centrum van Nieuwveen gaan we een centrumplan opzetten. Dit plan maakt sociale woningbouw voor starters en senioren mogelijk.

 • Wijkagenten aan het woord

  Deze keer vertellen we over het Donkere Dagen Offensief. Met dit offensief nemen politie, gemeente, ondernemers en het Openbaar Ministerie van oktober tot maart extra maatregelen tegen overvallen, straatroven en woning- en auto-inbraken.

 • Wijzigingen inzameldagen 2020

  Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de inzamelroutes die de vrachtwagens van Cyclus rijden. Hierdoor worden ook de inzameldagen anders. We gaan op een andere dag uw huishoudelijk afval ophalen dan u gewend bent.

 • Pieter van Vollenhovenprijs uitgereikt 

  Zaterdag 16 november werd de Pieter van Vollenhovenprijs uitgereikt. Deze wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt aan initiatiefnemers die een herbestemming hebben gegeven aan een monumentale kerk of kapel.

 • PMD in uw minicontainer

  Vanaf 1 januari 2020 maken de inwoners van de laagbouwwoning (zoals een eengezinswoning, boerderij of twee onder een kapwoning) gebruik van een minicontainer voor PMD (met oranje deksel). Het is dan ook niet meer mogelijk om PMD-afval in losse zaken aan te bieden.

 • IKC Ter Aar en sporthal weer stap dichterbij

  Het is zover, 13 november 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Ter Aar Vernieuwd Verbonden’ goedgekeurd. Dit betekent dat we de omgevingsvergunning voor het bouwen van het IKC Ter Aar inclusief sporthal kunnen indienen. Met die vergunning kan de bouw daadwerkelijk starten. 

 • Hoe blijft onze gemeente aantrekkelijk voor iedereen?

  Deze maand gaan we weer in gesprek met inwoners over de toekomstvisie van onze gemeente.

 • Werkweb-Autisme

  Donderdag 21 november organiseert MEE een interactieve presentatie over het Werkweb-Autisme. Het Werkweb-Autisme is een online wegwijzer voor studie en werk bij autisme. De wijzer is er voor studenten, werkzoekenden en werknemers met autisme. Ook kunnen werkgevers en coaches terecht op deze wegwijzer.

 • Groene Hart Kunstprijzen 2019 

  Frans Buijserd reikte 10 november de Groene Hart Kunstprijzen uit aan de winnaars. Tonneke Iwema uit Nieuwkoop won de Groene Hart Kunst Publiekprijs met haar wassen beeld getiteld ‘Is het water onze vriend of vijand’.

 • ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’

  Een foto zegt meer dan duizend woorden. Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe het was om te leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zijn vooral de beelden die het verleden zichtbaar maken.  

 • Tegemoetkoming lage inkomens

  Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen? Heeft u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

 • Aanpassingen regelgeving gemeente (Apv)

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat de regelgeving die in onze gemeente geldt. Naar aanleiding van ontwikkelingen in de samenleving en gewijzigde beleidsinzichten stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om de Apv van Nieuwkoop te wijzigen.

 • Laag inkomen en onverwachte noodzakelijke kosten?

  Heeft u een laag inkomen en moet u door onverwachte persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten maken? Kunt u deze kosten niet betalen en kunt u nergens anders terecht voor een vergoeding van deze kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand. 

 • Gladheidbestrijding

  Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. Uw inbreng betrekken we bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.

 • Ik val op

  We vinden de veiligheid van fietsers heel belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke fietsverlichtingscampagne: Ik val op. Wethouder Ingwersen, handhavers en politie vertellen hieronder waarom zij de veiligheid voor fietsers belangrijk vinden.

 • Bestuurders in gesprek met Schiphol

  Vrijdag 1 november heeft Dick Benschop, CEO van Schiphol gesproken met verschillende bestuurders van gemeenten uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De Nieuwkoopse wethouder Elkhuizen was hierbij aanwezig.

 • 3500 leerlingen zijn klaar voor groots techniekfestijn

  Boren, timmeren, metselen en sleutelen. Meer dan 3500 leerlingen uit de gemeenten Nieuwkoop, De Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer kunnen niet wachten om deze technische vaardigheden in de praktijk te brengen op de Techniek Driedaagse. Van 5 tot en met 7 november barst het grootse techniekfestijn weer los op het terrein van FN Kempen aan de Oosterlandweg in Mijdrecht. 

 • 750 jaar Nieuwkoop: Even voorstellen..

  Volgend jaar bestaat Nieuwkoop 750 jaar. Om dit te vieren organiseren we diverse activiteiten. Anke Steffers (41) woont in Ter Aar en is één van de (stuur)groepleden Nieuwkoop 750 jaar. 

 • Inloopavond IKC Zevenhoven

  Maandagavond 11 november is er een inloopavond voor het IKC Zevenhoven.

 • Kids Denk Mee Café

  Heb jij altijd al in de huid van onze burgemeester willen kruipen? Wil jij met onze burgemeester en wethouders meedenken over hoe de gemeente er in de toekomst uitziet? Heb jij een supergoed idee voor onze dorpen, speeltuinen, kinderen en dieren of de natuur?

 • CJG Webinar Pubers

  Heeft u een (aanstaande) puber en wilt u uw puber beter begrijpen? Meld u dan snel aan voor het CJG-webinar over emoties in de puberteit.

 • Eerste Hulp bij Feestdagen

  Lumen Holland Rijnland, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Tom in de Buurt organiseren op woensdag 30 oktober om 19.30 uur de avond ‘Eerste Hulp Bij Feestdagen’ (EHBF). Een avond voor mensen met autisme, familieleden en naastbetrokkenen.

 • Fietsverlichtingsactie 2 tot en met 9 november

  Het is belangrijk dat de verlichting op de fiets het doet. Fietsen in het donker zonder licht is gevaarlijk en laat andere weggebruikers schrikken. Bovendien kunt u er een boete van maximaal € 55,­­ voor krijgen.

 • Tweede postcoderoos van start

  Wilt u wel duurzame energie opwekken met zonnepanelen, maar deze liever niet op uw eigen dak?

 • Dag van de mantelzorg

  10 November is de dag van de mantelzorg. Mantelzorgpunt Nieuwkoop nodigt alle mantelzorgers uit voor een lunch en een speciale theatervoorstelling op 8 november a.s. 

 • Aan de slag met verkeer en vervoer

  We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Het aantal automobilisten en het vrachtverkeer neemt door de economische ontwikkelingen toe. Sommige weggebruikers gebruiken onze wegen om snelwegen te vermijden.

 • Nieuwe bloemrijke plek voor insecten

  In samenwerking met De Vlinderstichting en het IVN Nieuwkoop leggen we een vlinderidylle aan in het grasplantsoen tussen de Dennenlaan en de provinciale weg in Nieuwkoop. Een vlinderidylle is een bloemrijke plek voor vlinders, bijen, insecten en mensen. 

 • Nieuwe minicontainer aanbieden

  De nieuwe minicontainer voor GFT, papier en restafval kunt u meteen gebruiken en op de eerstvolgende inzameldag op de aanbiedplaats zetten om te laten legen. Voor de PMD minicontainer geldt, dat deze vanaf 1 januari 2020 wordt geleegd. 

 • Alzheimercafé

  Maandagavond 28 oktober is er weer een Alzheimercafé: een maandelijks terugkerende avond voor mensen met dementie en hun naasten.

 • Laag inkomen en toch goed verzekerd

  Heeft u een laag inkomen en wilt u graag goed verzekerd zijn tegen ziektekosten? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Collectieve Zorgverzekering. Voor inwoners met een laag gezamenlijk inkomen biedt de gemeente Nieuwkoop een collectieve zorgverzekering aan bij Zorg en Zekerheid. U krijgt dan 9% korting op de basisverzekering. Ook betaalt de gemeente mee aan de aanvullende verzekering. De voorwaarden leest u binnenkort op deze website.

 • Waar wilt u graag een bladkorf

  De winterjas kan uit de kast en de eerste blaadjes vallen alweer van de boom. Nog even en dan liggen de straten weer vol.

 • Nieuw beleid voor monumenten

  De nota Erfgoedbeleid en de Subsidieregeling Monumentenzorg ligt ter inzage. Inwoners, verenigingen, instellingen en andere belanghebbenden kunnen hier inhoudelijk op reageren. Met de nota en subsidieregeling wordt onder andere het huidige monumentenbeleid gemoderniseerd.

 • Subsidie van provincie

  De gemeente Nieuwkoop heeft een projectsubsidie van 50.000 euro van de provincie Zuid-Holland gekregen.

 • Verkiezing Fietsstad 2020

  In Nieuwkoop fietsen we graag. Wat vindt u van de fietspaden in de gemeente? Zijn ze schoon, goed onderhouden en goed verlicht? Kortom kunt u overal fijn fietsen of zijn er plekken waar het nog net iets beter kan? Laat het ons weten en doe mee met de landelijke verkiezing ‘Fietsstad 2020’ van de Fietsersbond. De gemeente die het beste scoort mag zichzelf 'Fietsstad van het jaar 2020' noemen.

 • Container omwisselactie

  De komende periode worden er 30.000 minicontainers omgewisseld. Onderstaand hebben we voor u de meest gestelde vragen op een rijtje gezet:

 • Vernieuwde website Tom in de buurt

  Heeft u de vernieuwde website van Tom in de buurt al gezien? Het is nu veel beter te zien wat zij voor u kunnen betekenen!

 • Arbeidsmigranten brengen zwartboek naar burgemeester

  Burgemeester Buijserd heeft woensdagavond 9 oktober enkele tientallen arbeidsmigranten in het gemeentehuis ontvangen.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne  

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Maar het gaat nog niet overal goed. Daarom zijn we een campagne gestart waarin we extra aandacht geven aan het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden. 

 • Subsidiecheque voor iconen in de polder

  Wethouder Antoinette Ingwersen overhandigde 18 september een subsidiecheque voor het project Iconen in de polder.

 • Kerkenvisie ter inzage

  Bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen kunt u de Kerkenvisie inzien. Deze visie biedt handvatten voor het in standhouden van kerkgebouwen en het mogelijk herbestemmen van kerkgebouwen in de gemeente.

 • Nieuwbouw Ashram College vordert

  Leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop zitten alweer in de schoolbanken. Het is wel het laatste jaar in het oude gebouw, want ernaast, verrijst een prachtig nieuw schoolgebouw.

 • Raad bespreekt begroting

  In de begroting van de gemeente gaat veel geld om, in 2020 is dat zo’n 80 miljoen euro.

 • Bijeenkomsten over toekomst Zevenhoven en Noordeinde

  Hoe ziet uw dorp er over 20 jaar uit? Is de dorpskern nog steeds zo gezellig of staan de winkels leeg? Zijn er genoeg woningen voor jongeren en senioren?

 • Voor-Elkaar-Pas

  De gemeente Nieuwkoop start per 1 januari 2020, voor een proefperiode van twee jaar, met de Voor-Elkaar-Pas van Arriva Nederland. Met deze pas kunnen inwoners, die nu gebruik maken van de Regiotaxi, gratis onbeperkt reizen met de bussen van Arriva. Ook een begeleider mag gratis meereizen.

 • Schulden? Vraag gemeente advies!

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente. 

 • Subsidie aanvragen voor 1 oktober!

  Wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging voor 2020? Regel dit dan voor 1 oktober 2019. Via www.nieuwkoop.nl/subsidie kunt u lezen of u voor subsidie in aanmerking komt. Ook kunt u direct online uw aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Ondernemers van morgen

  De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) organiseert samen met ondernemers uit de gemeente de thema-avond ‘Ondernemers van morgen’. Tijdens deze avond in de Kaleidoskoop kunnen ondernemers meedenken over de toekomstvisie van de gemeente. In deze visie staat straks beschreven hoe wij met elkaar denken over de omgeving waarin we werken, wonen en recreëren. Meld u aan voor de themaavond via www.vonieuwkoop.nl.

 • Vraag een verjaardagsbox aan

  Voor ruim 61.000 kinderen in Nederland is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school niet vanzelfsprekend. Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit die gezinnen op een onvergetelijke verjaardag.

 • Inzameling minicontainer vanaf 1-1-2020

  Onlangs zijn alle inwoners geïnformeerd over het omwisselen van de huidige minicontainers naar de nieuwe minicontainers. Zo ontvangt u een nieuwe minicontainer voor: PMD, restafval, GFT+E en eventueel voor papier.

 • Week tegen Eenzaamheid

  Meer dan één miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Zij voelen zich met niemand verbonden en missen een hechte band met anderen. Misschien kent u wel iemand die eenzaam is? Of heeft u vermoedens van eenzaamheid? Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid.

 • Zonder bij geen koffie

  Bijen zorgen voor de bestuiving van zo’n 80% van de planten en voedselgewassen op aarde. Zonder bij geen aardbei, pompoen of koffie. 

 • Informatiemarkt Niet Aangeboren Hersenletsel

  Vrijdag 11 oktober is er in het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) een informatiemarkt over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

 • Column Paula Bakker over Stoptober

  Het is bijna oktober, dus weer tijd voor Stoptober. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. We hebben Paula Bakker gevraagd om hier iets over te vertellen. Paula is praktijkbegeleider en begeleidt mensen naar een gezonder leven.  

 • Ontwerp openbare ruimte Teylerspark l

  Woningstichting Nieuwkoop bouwt momenteel 20 eengezinswoningen in Teylerspark l.

 • Brandweer zoekt speurneuzen! 

  De hele maand oktober zoekt de brandweer speurneuzen in het kader van de nationale brandpreventieweken. Het doel van deze weken is kinderen tussen de 9 en 12 jaar op een interactieve manier brandveilig gedrag aan te leren.

 • Zo help je je kind een scheiding door!

  Een scheiding heeft grote impact, zeker als er kinderen in het spel zijn. Als ouders heb je de verantwoordelijkheid om je kinderen tijdens dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. 

 • Inloopbijeenkomst werkzaamheden de Kuil in Noorden.

  De riolering in het oude deel van de Kuil is niet goed meer. Er zijn veel storingen,verstoppingen en stankoverlast. Daarom vervangen we het riool. We combineren de vervanging van het riool met werkzaamheden aan kabels & leidingen en de bestrating. We gaan in (delen van) de volgende straten aan de slag: Gerberastraat, Rozenstraat, Chrysantenstraat, Fresiastraat, Anjerstraat en Anemonenstraat.

 • Boog niet bij gemeentehuis

  In het Algemeen Dagblad van donderdag 12 september is te lezen dat er een initiatief is om een boog te vervaardigen in het kader van Nieuwkoop 750 jaar. De boog zou geplaatst moeten worden in of voor het gemeentehuis.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging voor 2020? Regel dit dan voor 1 oktober 2019. Via www.nieuwkoop.nl/subsidie kunt u lezen of u voor subsidie in aanmerking komt. Ook kunt u direct online uw aanvraag indienen bij de gemeente. Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via verenigingsloket@nieuwkoop.nl of via 14 0172.

 • vanaf 1 oktober Ziendesluis gesloten

  In verband met de werkzaamheden aan de Ziendebrug te Zwammerdam door de provincie en de stremming die hier uit voort kom zijn wij genoodzaakt de Ziendesluis eerder te sluiten. De sluis zal vanaf 1 oktober gesloten worden in plaats van 1 november. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de provincie.

 • Wijkagenten aan het woord

  Voor u het weet, koopt u gestolen spullen. Ook u kunt helpen om heling te voorkomen. Koopt u een tweedehands product met een serienummer, controleer dan op de site www.stopheling.nl of het product niet als gestolen staat geregistreerd.

 • Vrijwilliger worden bij Vriendendienst?

  Carmen van Wort werkt voor Vriendendienst bij Eva. Vriendendienst is een organisatie die vrijwilligers samenbrengt met mensen met een psychische aandoening en zich eenzaam voelen.

 • Servicepluspunten

  U kunt weer terecht bij de servicepluspunten met vragen over zorg, welzijn en wonen. Ook kunt hulp krijgen bij het invullen van belastingformulieren en formulieren voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen.

 • Sportend de toekomst in!

  Nieuwkoop is een echte sportgemeente maar de trend is dat mensen steeds vaker zelf willen bepalen waar en wanneer ze gaan sporten. Dat zien we al aan de vele hardlopers en fietsers in de gemeente. Verenigingen merken dat in het ledenbestand.

 • Bijeenkomsten over toekomst Ter Aar/Korteraar en Nieuwveen

  Hoe ziet uw dorp er over 20 jaar uit? Is de dorpskern nog steeds zo gezellig of staan de winkels leeg? Zijn er genoeg woningen voor jongeren en senioren? Voor de zomer zijn we gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Dat doen we samen met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties! In deze visie staat straks beschreven hoe wij met elkaar denken over de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.  

 • Profielschets nieuwe burgemeester overhandigd 

  Burgemeester Frans Buijserd gaat binnenkort met pensioen. Daarom zoeken we een geschikte opvolger. De extra raadsvergadering van woensdag 4 september 2019 stond in het teken van de vaststelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De Commissaris van de Koning van de provincie ZuidHolland, Jaap Smit, heeft de profielschets officieel in ontvangst genomen.

 • Bezoek de ‘Plekken van Plezier’

  Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Ook Nieuwkoop doet mee. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’.

 • Gratis Nederlandse taalles in bibliotheek Ter Aar

  Heeft u moeite met het spreken van de Nederlandse taal? Vindt u het lastig om de Nederlandse taal te schrijven of te lezen? Kom dan naar de gratis taallessen.

 • 25 jaar in dienst bij Zwembad De Wel

  Dit jaar is Diana 25 jaar in dienst bij zwembad De Wel, een goede reden om Diana beter te leren kennen. 

 • Nomineer iemand voor de (jeugd)vrijwilligersprijs!

  De gemeente reikt in januari 2020 de Jeugd- en de Vrijwilligersprijs 2019 uit. Beide prijzen zijn voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop die zich belangeloos inzetten voor de Nieuwkoopse samenleving. Bijvoorbeeld voor een club of vereniging of gewoon voor de mensen om zich heen. Met deze prijzen spreekt de gemeente haar waardering uit voor al die duizenden vrijwilligers, jong en oud(er), die er samen voor zorgen dat alle verenigingen en organisaties in de gemeente Nieuwkoop blijven draaien.

 • Subsidieregeling verduurzamen woning

 • Geheimhouding van uw persoonsgegevens

  Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. 

 • Duurzaamheidsplein Langeraar

  Bent u benieuwd naar wat u zelf kunt doen om uw woning te verduurzamen?

 • Doe jij mee aan de Schoolbrengweek?

  Begin het nieuwe schooljaar goed en doe van 16 t/m 20 september mee met de Seef schoolbrengweek. Meedoen is simpel, laat de auto lekker een weekje staan (langer mag natuurlijk ook) en pak de fiets of wandel met de kinderen naar school. 

 • De scholen gaan weer beginnen

  Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen en fietsen een nieuwe route naar school.

 • Zon op Dak

  Bent u in het bezit van een agrarisch bedrijf en wilt u meer weten over het plaatsen zonnepanelen op uw dak? Kom dan naar de informatieavond ‘Zon op Dak’ op dinsdag 3 september in Zevenhoven. 

 • Taal maakt je sterk!

  In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook digitaal minder vaardig. Dit heeft grote impact op hun leven.

 • Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

  Binnenkort ontvangt u misschien per post een uitnodiging van I&O Research om de veiligheidsmonitor in te vullen.

 • Sport en cultuur voor iedereen!

  Wanneer iemand een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de contributie van een sportvereniging of cultuurvereniging te betalen. Daarom heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar gesteld. We werken daarin samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds kan (een gedeelte van) de contributie betalen. Zo kan iedereen bijvoorbeeld zwemles krijgen, bootcamplessen volgen, lid worden van een gymvereniging of zangles nemen.

 • Wijkagenten aan het woord

  Stel u voor... In uw straat wordt er ingebroken. Er zijn geen getuigen, maar mogelijk staan de daders wel op beeld van een beveiligingscamera.

 • Lucas uit Noorden naar WK voor beroepen  

  De negentienjarige Lucas Muilwijk uit Noorden vertegenwoordigt Nederland tijdens de World Skills op het onderdeel hovenieren. 

 • N231 weer open voor verkeer (zondag 20.00 uur)

  Zondag 18 augustus om 20.00 uur is de N231 (de provinciale weg bij Nieuwkoop en Aarlanderveen) weer open voor al het verkeer.

 • Nieuwe natuur in Ruygeborg

  Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. Dit gebied wordt de komende jaren omgevormd tot natuurgebied, als verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Groene Jonker. Het eerste deel, “Ruygeborg I”, is al natuurgebied.

 • Een bijdrage in de schoolkosten

  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen. Daarom werkt de gemeente sinds vorig jaar samen met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld helpt gezinnen, met schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar, die het minder breed hebben door het betalen van bepaalde kosten.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of door een grotere afstand naar een school met een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

 • Op pad met de wijkagent

  Dit keer niet de wijkagenten aan het woord, maar onze communicatie collega Sindy. Zij ging vrijdagavond 26 juli, op uitnodiging van wijkagent Angelique, mee op pad.

 • Huisvestingsverordening 2019

  Gemeenten in regio Holland Rijnland (waaronder ook Nieuwkoop) hebben een gezamenlijke huisvestingsverordening.

 • Subsidie voor verbetering leefomgeving

  Stichting leefbaar Schiphol (SLS) stelt tot eind 2020 subsidie beschikbaar voor particuliere initiatieven om de leefomgeving van de Schipholregio te verbeteren.

 • Ontwikkelingen Dorpsplein in Noorden

  Tijdens meerdere bijeenkomsten konden inwoners uit Noorden hun wensen en ideeën voor het Dorpsplein aan ons doorgeven. De verschillende wensen en ideeën zijn onderzocht en verwerkt tot een plan. De veranderingen zijn vooral bedoeld om een veiliger, aantrekkelijker en bruikbaarder dorpsplein te realiseren.

 • Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Vanaf 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Ook in onderwijsinstellingen en zorginstellingen is gezichtsbedekkende kleding niet meer toegestaan.

 • Scootmobielcursus

  Het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop houdt op 2 september 2019 een scootmobielcursus. De cursus is in en bij De Steupel, Maarten Freeke Wije 2 te Nieuwkoop.

 • Bestemmingsplan Kerkweg

  De gemeenteraad heeft 4 juli besloten om het bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c niet vast te stellen. Dit besluit is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en ligt ter inzage op het gemeentehuis.

 • Wijkagenten aan het woord

  In onze vorige column schreven we al over het voorkomen van een inbraak en gaven wij u een aantal tips.

 • Onderzoek houtopstanden

  De komende periode inventariseert de heer Duifhuizen van boomadviesbureau Duifhuizen alle geriefbosjes, hakhoutbosjes, pestbosjes, houtsingels, houtwallen, eendenkooien, veekeringen en singels (ook wel houtopstanden genoemd) in het openbaar gebied van de gemeente. 

 • Wijkagenten aan het woord: inbraak

  De vakantieperiode breekt bijna aan. U heeft een mooie reis geboekt. Misschien vertrekt u wel met het vliegtuig naar een tropische bestemming, of u gaat met de caravan naar Italië. Terwijl wij vakantie vieren zijn de inbrekers aan het werk. Met deze tips van de wijkagenten verkleint u de kans op een inbraak.

 • Laag inkomen en wasmachine of koelkast aan vervanging toe?

  De gemeente Nieuwkoop wil mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben ondersteunen. Is uw wasmachine kapot of de koelkast aan vervanging toe? Maak dan gebruik van de regeling ‘duurzame gebruiksgoederen’.

 • Muziek op het terras

  We hebben gemerkt dat er op Facebook wat ophef dan wel verwarring is ontstaan over de berichten van Strand Zomer. Op hun Facebookpagina laten zij weten dat er geen bandjes meer mogen spelen op het terras. Graag willen wij hierop reageren om het één en ander uit te leggen.

 • Nieuwkoop verkozen tot heerlijkste plassengebied!

  Jan Magazine heeft de Nieuwkoopse plassen verkozen tot heerlijkste plassengebied van Nederland.  

 • Foutmelding DigiD

  Het is op dit moment niet mogelijk om producten en diensten via de website aan te vragen met uw DigiD. Wij werken aan een oplossing. Excuus voor het ongemak. 

 • Plannen voor de Kerkweg in Ter Aar

  Sinds januari is duidelijk (n.a.v besluiten raad) dat definitief de Vomar achter de Intratuin komt met de mogelijkheid voor extra detailhandel. In de grootste ruimte (Kerkweg 28B) komt de Vomar; in de andere ruimte (Kerkweg 28C) komt naar verwachting andere detailhandel. Wat voor detailhandel dat wordt, is nog niet bekend.

 • Nomineer een vrijwilliger

  Met de Jeugdvrijwilligersprijs en de Vrijwilligersprijs spreken we waardering uit voor al onze vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat alle verenigingen en organisaties in de gemeente blijven draaien. De Jeugdvrijwilligersprijs is een prijs voor een jeugdige vrijwilliger (tot 21 jaar) die veel doet voor de Nieuwkoopse samenleving en ook  leeftijdsgenoten weet te motiveren tot vrijwilligerswerk.

 • Rijnvicus beheert sporthal de Vlinder

  Per 1 juli beheert Rijnvicus sporthal De Vlinder. Wethouder Bernadette Wolters droeg symbolisch de bal over aan Jan de Vries (directeur van Rijnvicus). Rijnvicus neemt zowel de schoonmaak als de horeca op zich.

 • Home-Start zoekt vrijwilligers

  Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Home-Start weet voor welke uitdagingen een gezin kan komen te staan. Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. In de gemeente Nieuwkoop voert Vereniging Humanitas Home-Start uit.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging voor 2020? Regel dit dan voor 1 oktober 2019.

 • Bezorging Nieuwkoop Nieuws

  Door omstandigheden ontvangt u Nieuwkoop Nieuws deze week later dan u gewend bent. U kunt Nieuwkoop Nieuws hieronder alvast downloaden. Excuus voor het ongemak.

 • De toekomst van sporten en bewegen

  Hoe houden we iedereen aan het bewegen? Wat maakt een gezonde en toekomstbestendige sportvereniging? En hoe zien de sportaccommodaties in de gemeente eruit in 2040?

 • Stop ouderenmishandeling

  Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek. Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. 

 • Uitnodiging excursie Buytewech-Noord

  Van starterswoningen tot tiny houses, het komt allemaal voorbij tijdens de excursie op dinsdag 9 juli.

 • Papeneiland voor iedereen

  In de Langeraarse Zuidplas komt een openbaar recreatie- en watersporteiland voor dagrecreatie. Om dit eiland te realiseren, is een bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een ontwerp gemaakt.  

 • Laatste autismecafe

  5 juni was het allerlaatste Autismecafé in de Bun in Noorden. Het Autismecafé was jarenlang de ontmoetingsplaats voor mensen met autisme en hun familie en vrienden. Bezoekers kregen informatie en konden ervaringen uitwisselen over autisme.  

 • Reactie op artikel AD over windakker Papenveer

  In het AD van donderdag 20 juni staat een artikel over de strijd voor het behoud van de windakker in Papenveer. Het AD heeft gesproken met aanwonenden van de windakker. Hoewel de journalist ons vooraf heeft gevraagd om informatie, hebben wij ons niet gerealiseerd dat er al een artikel in de maak was en daardoor niet direct inhoudelijk op zijn vragen gereageerd. Graag vullen wij dit artikel verder aan vanuit de gemeente.

 • Meedenken over zorg, welzijn en jeugdhulp vanaf 2021

  De gemeente Nieuwkoop organiseert op 10 juli een bijeenkomst voor inwoners over zorg, welzijn en jeugdhulp. Dit doen we samen met de Nieuwkoopse Adviesraad Sociaal Domein.   

 • Gratis cursus 'politiek actief voor de gemeente'

  Heeft u een goed idee maar weet u niet bij wie u terecht kunt? Of wilt u meer inspraak in wat er gebeurt in de gemeente? Volg dan de gratis cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’ en wie weet maakt u straks zelfs het verschil in de gemeenteraad van Nieuwkoop!

 • Feestelijke aftrap postcoderoos

  6 juli viert Gebiedscoöperatie Nieuwkoop de aftrap van het eerste postcoderoosproject. De deelnemers, genodigden, belangstellenden en de leden van het bestuur van de Gebiedscoöperatie proosten met elkaar op deze bijzondere gebeurtenis.

 • Alle speeldeskundigen bedankt voor het stemmen!

  Kinderen uit de gemeente (de speeldeskundigen) hebben ons geholpen de leukste speeltoestellen te kiezen voor de speelplek bij Hoogerheijdestraat 160, Bosveen en Beverlanderhof in Ter Aar. Voor elke speelplaats waren drie opties gemaakt, waaruit gekozen kon worden. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend! Als we starten met de werkzaamheden (waarschijnlijk dit najaar), laten we dit nog even weten. Wij wensen jullie veel speelplezier! 

 • Aanpak huurschuldenproblematiek

  Samen met de woningcorporaties en de GGD heeft de gemeente het convenant ‘voorkomen huisuitzetting’ getekend. In dit convenant is afgesproken dat de woningcorporaties zorgelijke huurachterstanden melden bij de GGD. De GGD kan dan contact opnemen met de huurder om samen te bekijken hoe de schulden opgelost kunnen worden. Op deze manier willen we voorkomen dat mensen door schulden in grote problemen komen, zoals het verliezen van hun woning.  

 • Vervolg op bijeenkomst ‘Een duurzaam dorp’

  De Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop stond 22 mei 2019 in het teken van de energietransitie. De duurzaamheidsbijeenkomst ‘Een duurzaam dorp’ is goed bezocht, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen ‘energietransitie en duurzaamheid’.

 • TELEFOONSTORING 112

  Door een landelijke storing is 112 en 0900-8844 niet bereikbaar. Voor 112 bel: 088 6628240 en voor 0900-8844 bel: 088 9659630. Bij geen gehoor kunt u bellen met regionale nummer voor regio Hollands Midden: 088-2465502.

 • 25 juni mantelzorgcafe

  Dinsdagmiddag 25 juni is er weer een Mantelzorgcafé, in het gebouw aan de Achterweg 2b, 2421 EA Nieuwkoop. U bent van harte welkom. De inloop is vanaf 13.15 uur. Het mantelzorgcafé start 13.30 en duurt tot 15.00 uur.

   

 • Brijder verslavingszorg

  We stellen organisaties in de Verbinding graag aan u voor. Deze keer de organisatie Brijder.

 • Dagje uit met een laag inkomen?

  Voor u het weet breekt de zomervakantie weer aan. Veel gezinnen gaan er dan lekker op uit. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. In gezinnen met een laag inkomen is vaak geen geld voor een uitstapje. Daarom biedt de gemeente Nieuwkoop deze gezinnen de mogelijkheid om er tijdens de zomerperiode toch even tussenuit te kunnen.

 • Wijkagenten aan het woord

  Regelmatig komen mensen naar het politiebureau in Ter Aar om aangifte te doen van oplichting via internet. De bedragen verschillen, maar de impact is altijd groot. Iedere euro is er één te veel.

 • Werkzaamheden provincie N231

  Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 18 augustus voert KWS Infra in opdracht van provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de N231

 • Voortgang Integraal Kindcentrum en sporthal Ter Aar

  Voor het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) en de sporthal in Ter Aar wachten we op de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. Ondertussen werken we achter de schermen verder. Zo zijn we onder andere bezig met het selecteren van een aannemer, zodat we volgend jaar kunnen starten met de bouw, als het bestemmingsplan onherroepelijk is.

 • Drie nieuwe hotspotlocaties

  Voor de komende periode hebben we drie nieuwe hotspotlocaties aangewezen. Op de drie hotspotlocaties hangen we (tijdelijk) borden op en controleren we extra op hondenpoep. Deze keer controleren we op de volgende hotspotlocaties:

 • Snelheidscampagne: Daar kun je mee thuiskomen

  We rijden allemaal wel eens een paar kilometer te hard. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als u met het verkeer meerijdt of als de gedachten even afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard.

 • Nieuws uit de regio: openbaar vervoer 

  Op veel onderwerpen werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Een van deze thema’s is verkeer en vervoer, waaronder het openbaar vervoer. We vertellen u hier graag meer over. 

 • Zonnebloemauto feestelijk geopend

  23 mei werd de allernieuwste Zonnebloemauto feestelijk onthuld bij de Vegro Thuiszorgwinkel in Alphen aan den Rijn. Er zijn in Nederland nu 49 Zonnebloemauto’s. De Zonnebloemauto is een aangepaste rolstoelhuurauto die mensen met een lichamelijke beperking voor een betaalbare prijs kunnen huren. Een eigen auto aanpassen is kostbaar en het openbaar en aangepast vervoer heeft veel haken en ogen. De Zonnebloemauto is geschikt voor 6 personen, inclusief bestuurder. Achter in de auto is plek voor een rolstoel of een scootmobiel.

 • Sport en cultuur voor iedereen

  “Het is voor iedereen leuk maar ook belangrijk om mee te kunnen doen met het verenigingsleven. Je ontmoet er mensen, kunt lekker bewegen of even ontspannen. wanneer iemand een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de contributie van een sportvereniging of cultuurvereniging te betalen.

 • Presentatie stedenbouwkundig plan

 • Speeltuindeskundigen gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan een speelplaatsen opknappen in Ter Aar. Het gaat om de speelplek bij Hoogerheijdestraat 160, Bosveen en Beverlanderhof in Ter Aar.

 • Let op! Eikenprocessierups gezien in de gemeente

  De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Op eikenbomen door heel het land kunnen in de zomermaanden behaarde rupsen zitten. Contact met deze rupsen kan zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan luchtwegen voor mens en dier.

 • Veteranendag

  Vrijdag 28 juni is de jaarlijkse Veteranendag. Hiermee willen wij onze waardering en respect tonen voor de veteranen in onze gemeente. Alle veteranen die bij ons bekend zijn hebben een uitnodiging ontvangen. Bent u veteraan, heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch graag aanwezig zijn neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via secretariaat@nieuwkoop.nl of via 14 0172.

 • Wat drijft ons?

  De gemeente Nieuwkoop maakt de komende maanden met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen en organisaties een visie op de toekomst. In deze visie staat straks beschreven hoe wij met elkaar denken over de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

 • Ophogen graven begraafplaats Nieuwkoop

  Op de begraafplaats bij het Reghthuysplein in Nieuwkoop hogen we van 11 t/m 23 juni een aantal graven op. De rechthebbenden van de graven gelegen op dit deel van de begraafplaats zijn per brief geïnformeerd.

 • De wijkagenten aan het woord

  We zijn er niet alleen voor mensen, maar ook voor de dieren. Met een speciaal team, ook wel de dierenpolitie genoemd, treden we op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. Sylvia de Vries en Brenda Koolberg vertellen over hun werk als ‘dierenpolitie’:

 • Speelt u mee? 

  In 2020 vieren we dat Nieuwkoop 750 jaar bestaat. Het hele jaar door zijn er activiteiten en evenementen.

 • Subsidie voor verbetering leefomgeving

  Stichting leefbaar Schiphol (SLS) stelt tot eind 2020 subsidie beschikbaar voor particuliere initiatieven om de leefomgeving van de Schipholregio te verbeteren. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur of de arbeidsmarkt.

 • Infographic financiën 2018

 • Nieuws uit de regio: De Drechtdoorsteek

  Bij veel onderwerpen werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Een van deze thema’s is ‘Natuur, landschap en recreatie’. Onderdeel daarvan is de mogelijke Drechtdoorsteek. 

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Overal in de gemeente zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Toch zouden deze personen best eens in het zonnetje gezet mogen worden.

 • Kennismaken met sport en cultuur

  Bent u 18 jaar of ouder en bent u opzoek naar een nieuwe hobby? Of weet u niet bij welke vereniging u zich wilt aansluiten? Kom dan zaterdag 15 juni kennismaken met verschillende sport- en cultuurverenigingen in Nieuwkoop. U kunt hier workshops en clinics volgen.

 • Kaboutermiddag in het Argonnepark

  Drie enthousiaste inwoners organiseren woensdag 5 juni om 13.00 uur een kaboutermiddag in het Argonnepark in Ter Aar. Er zijn allerlei leuke activiteiten. Iedereen is van harte welkom!

 • Jaarstukken 2018

  Elk jaar maakt de gemeente een begroting. In een begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld binnenkomt. Na afloop van het jaar kijkt de gemeente wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven.

 • Informatieavonden Afval Scheiden Loont

  De gemeenteraad van Nieuwkoop stemde in april 2019 in met het voorstel van burgemeester en wethouders om ‘Afval Scheiden Loont’ in te voeren.

 • Samen werken aan afvalvrij

  De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft in april 2019 ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om ‘Afval Scheiden Loont’ in te voeren. Wethouder Bernadette Wolters legt uit hoe het nieuwe systeem werkt en waarom we dit invoeren.

 • 4 juni geen reisdocumenten en rijbewijzen ophalen

  Door technische werkzaamheden is het op dinsdag 4 juni na 13.00 uur niet mogelijk om uw reisdocument of rijbewijs op te halen. Houd hier rekening mee, dan komt u niet voor niets! 

 • Subsidie voor Blauwe Bewonersinitiatieven

  Blauwe bewonersinitiatieven zijn bijvoorbeeld: de vergroening van een speelplein, de aanleg van waterspeelplaats, of de organisatie van een waterexcursie. Per aanvraag stelt het waterschap De Stichtse Rijnlanden maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

 • Informatiebijeenkomst NAH

  Tom in de buurt start in september een ontmoetingsgroep voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

 • Kijkje achter de schermen

  Zaterdag 15 juni is het de landelijke ‘Dag van de Bouw’.

 • Profiel burgemeester

  Frans Buijserd gaat met pensioen en dus zoekt Nieuwkoop een nieuwe burgemeester. Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat.

 • Wijkagenten aan het woord

  Nog een ‘kijkje in de keuken’ Hoe traint de politie eigenlijk? Een aantal keer per jaar volgen wij de Integrale Beroepsvaardigheids Training. Tijdens deze training frissen we onze huidige vaardigheden op en leren we nieuwe dingen bij.

 • Even uitrennen in losloopgebieden

  In de speciale losloopgebieden mag uw hond lekker rennen en spelen. Hier hoeft u de hond niet aan te lijnen maar ruim wel de poep op, want dat moet altijd.

 • Nieuw gemeentelijk verkeer-en vervoersplan

  Ondanks dat we wonen in een landelijk gebied komt de drukte van de randstad steeds dichterbij. We zien een toenemende verkeersdrukte op onze wegen. Automobilisten maar ook vrachtverkeer, gebruiken onze wegen steeds vaker om snelwegen te vermijden.

 • Cluster groene hart dient klacht in bij Schiphol

  In verband met baanonderhoud heeft onze regio de komende tijd te maken met extra geluidsoverlast door vliegverkeer. Het cluster Groene hart bestaande uit de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden hebben hierover een officiële klacht ingediend bij Schiphol. U kunt de inhoud van de brief hieronder lezen. Ervaart u ook geluidshinder door vliegverkeer? Maak hier melding van via https://www.bezoekbas.nl/.

 • Kinderen kiezen speeltoestellen voor vier speeltuinen in Nieuwkoop

  Bedankt voor jullie hulp om de leukste speeltoestellen uit te kiezen voor de nieuwe speelplaatsen in De Schepegaten, Ronde Bonk, Blaasbalg en Aambeeld in Nieuwkoop.  De stemmen zijn geteld en de uitslag is:

 • Gevaarlijke stoffen

  In onze regio werken diverse bedrijven met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over het spoor, de weg en het water en opgeslagen bij onder andere tankstations. Bij gevaarlijke stoffen kun je denken aan bijvoorbeeld chloor, LPG (autogas) of ammoniak. Deze stoffen zijn giftig, brandbaar en/of explosief. Weet u wat u moet doen bij een ongeval waarbij een van deze stoffen vrijkomt?

 • De reiskoffer zoekt vrijwilligers!

  Binnen de gemeente Nieuwkoop starten we met de Reiskoffer. De Reiskoffer is een project waarmee we kinderen (10 t/m 18 jaar) die gebruik maken van Leerlingenvervoer de mogelijkheid bieden om zelfstandig van en naar school te leren reizen.

 • Nieuwkoop en Noorden in 1801

  Van 1793 tot 1801 schreef Lieve van Ollefen over bijna alle dorpen en steden in Zuid-Holland. In zijn achtste boek gaat het over Nieuwkoop en Noorden.

 • Nieuwe babsen

  We hebben twee nieuwe buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Rob van Hilten en Andra Vlaardingerbroek mogen vanaf nu huwelijken voltrekken in de gemeente Nieuwkoop. Zij stellen zich aan u voor.

 • Werkzaamheden voetbalvelden

  StiBuNi renoveert weer een aantal natuurgrasvelden op de voetbalcomplexen.

 • Op zoek naar reservetellers en stembureauleden

  Met spoed zijn we op zoek naar reserve stembureauleden en tellers voor de Europese Verkiezingen op donderdag 23 mei.

 • Een bijdrage in de schoolkosten

  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en gelijke kansen krijgen. Daarom werkt de gemeente sinds vorig jaar samen met de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld helpt gezinnen met schoolgaande kinderen tussen de 4 tot 18 jaar die het minder breed hebben door het betalen van bepaalde kosten.

 • Maatregelen water Argonnepark opgeheven

  Recent werden er bij watermonsters in het Argonnepark bacteriën aangetroffen die de ziekte van Weil zouden kunnen veroorzaken.

 • Een hond is hartstikke leuk!

  Als eigenaar van een hond weet u hoeveel plezier zo’n dier kan geven. Maar niet iedereen is dol op honden en zeker niet op hondenpoep. Het is de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter om ervoor te zorgen dat anderen hier geen overlast van hebben.

 • Nieuwe vervoerder leerlingenvervoer

  Vanaf het schooljaar 2019/2020 is de vervoerder voor het leerlingenvervoer Willemsen- de Koning Groep BV. Willemsen-de Koning kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding leerlingenvervoer.

 • Contracten sociaal domein

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, zorg en welzijn (het sociaal domein) voor onze inwoners.

 • Wijkagenten aan het woord

  Het houdt niet op, niet vanzelf! Huiselijk geweld komt meer voor dan gedacht, ook hier in de gemeente.

 • Investeren in techniekonderwijs  

  De gemeente Nieuwkoop, het Ashram College, de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop, meerdere bedrijven uit de Rijnstreek en het Techniekhuis hebben gezamenlijk een subsidieverzoek ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs om extra te investeren in techniekonderwijs in de regio. 

 • Klantonderzoek tevredenheid regiotaxi Holland Rijnland

  De regio Holland Rijnland laat een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid onder de klanten van de regiotaxi.

 • Goede zorg beloond met goud!

  WIJdezorg heeft het gouden keurmerk PREZO Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en PREZO Hulp bij het huishouden ontvangen.

 • Inloopavond DrieKoppenland

  Op dinsdagavond 21 mei presenteren we u tijdens een inloopavond het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van DrieKoppenland. 

 • Vacature: Juridisch Adviseur

  (20 uur per week) afdeling PUZA, team fysieke leefomgeving.

 • Negatief zwemadvies Meijepark

  De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de Provincie Zuid-Holland met ingang van 1 mei 2019 een permanent negatief zwemadvies ingesteld voor het Meijepark in Nieuwkoop.

 • Speeldeskundigen gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan een aantal speelplaatsen vernieuwen! We willen jullie vragen hierover mee te denken. Het gaat om de speelplek aan De Schepegaten, Ronde Bonk, Blaasbalg en Aambeeld in Nieuwkoop. We hebben hiervoor een aantal leuke ontwerpen gemaakt, waaruit jullie kunnen kiezen.

 • Een duurzaam dorp: wat doe je eraan?!

  Het gemeentebestuur wil op 22 mei 2019 in gesprek met inwoners en ondernemers over een duurzame gemeente. Welke rol is weggelegd voor de inwoners en wat verwachten zij van de gemeente als het gaat om duurzaamheid en energietransitie?  Wat maakt Nieuwkoop ‘duurzaam’? Wat kun je zelf doen en wat verwacht je van de gemeente?

 • De wijkagenten aan het woord

  De vorige keer vertelden wij u wat meer over de regels van het varen. Deze keer is het tijd voor een ‘kijkje in de keuken’. Elke maand hebben wij een ‘teambriefing’. Tijdens de briefing bespreken we met elkaar welke onderwerpen de komende maand extra aandacht krijgen. Dat kan van alles zijn, denk aan snelheidsovertredingen, overlast van jeugd of verdachte situaties zoals het vermoeden dat er drugs gedeald wordt.

 • Opruimactie bootwrakken

  Op diverse plekken in de gemeente Nieuwkoop liggen bootwrakken. Binnenkort verwijderen we (half-)gezonken boten en bootwrakken in de Ringsloot in Nieuwkoop. Voor zover mogelijk geeft team Toezicht van de gemeente op het vaartuig aan dat deze weggehaald wordt. Eigenaren hebben tot en met 1 mei de tijd om hun wrak zelf weg te halen. De eigenaren die bekend zijn krijgen persoonlijk bericht. Na deze datum haalt de gemeente, op uw kosten, vaartuigen uit het water en voert deze af.

 • Hoe om te gaan met dementie? 

  Wie bij de zorg van iemand met dementie betrokken is, kent waarschijnlijk momenten van onzekerheid, machteloosheid en verdriet. Om u hierin te ondersteunen slaan Activite, WIJdezorg en Participe de handen ineen. Zij organiseren in mei en juni de cursus ‘Omgaan met dementie’. Bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met dementie. Interesse? Meld u aan!  

 • Help de insecten

  Met kleine ingrepen in uw tuin kunt u veel doen voor insecten. Haal een deel van de bestrating eruit en zet daar bloeiende planten neer. Bij een kleine tuin of balkon kunt u bloeiende klimplanten zoals kamperfoelie, rozen en clematis tegen de schutting, gevel of reling zetten.

 • The DriveXperience

  De gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en regio Holland Rijnland organiseren op zaterdag 18 mei en zaterdag 25 mei ‘The DriveXperience’. Dit zijn twee praktijkdagen voor jonge autorijders t/m 24 jaar, die tussen de 3 maanden en maximaal 3 jaar hun rijbewijs in bezit hebben.

 • Vacature Beleidsmedewerker Economie, Recreatie en Toerisme

  Wie zoeken wij?

  Twee nieuwe collega’s die invulling gaan geven aan de ambities op het gebied van economie, recreatie en toerisme. Beide beschikken over een relevante opleiding op HBO niveau, aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

 • Vijf lintjes uitgereikt

  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen verraste burgemeester Frans Buijserd vijf inwoners met een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.   

 • Water in Argonnepark niet betreden

  In het Argonnepark in Ter Aar zijn bij het nemen van watermonsters bacteriën aangetroffen. Deze bacteriën kunnen de ziekte van Weil veroorzaken bij mensen en dieren.

 • Continuïteit doelgroepenvervoer gewaarborgd

  In verschillende media staan berichten over het faillissement van een onderdeel van Taxibedrijf Van der Laan. Het gaat daarbij om het onderdeel Regiotaxi, zorg-, leerlingen- en groepsvervoer. Van der Laan verzorgt dit voor onder andere de gemeente Nieuwkoop.

 • Cursusaanbod GGZ Rivierduinen  

  GGZ Rivierduinen organiseert de komende tijd weer diverse voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. 

 • Cursisten ontvangen certificaat

  Meer dan honderd cursisten uit de regio Holland Rijnland hebben een cursus Nederlands, rekenen of digitale vaardigheden gevolgd. Op 1 april lag er voor deze enthousiaste cursisten een certificaat klaar.

 • Koningsdag en dodenherdenking

  Rond Koningsdag en 4 en 5 mei worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Kijk voor de volledige programma’s op de websites van de Oranjeverenigingen.

 • Ledenvergadering Dorpsraad Het Vosje

  Dorpsraad het Vosje houdt woensdag 15 mei vanaf 20.00 uur in De Vlinder in Ter Aar haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit is een bijeenkomst waarbij alle inwoners van Ter Aar en Korteraar welkom zijn. Na het administratieve gedeelte vertelt om 20.45 uur de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop over de Postcoderoos: een mogelijkheid om gezamenlijk duurzame energie op te wekken, zonder dat u op uw eigen dak zonnepanelen hoeft te plaatsen. 

 • Wat doet u voor een betere wereld?

  De schoonwandelgroep uit Ter Aar maakte 28 maart een bijzondere wandeling. De groep bestond uit vier enthousiaste natuurliefhebbers die samen op een stuk van ruim 2 kilometer twee volle vuilniszakken zwerfafval verzamelden.

 • Wordt u ook taalcoach?  

  Arabische en Eritrese vrouwen in onze gemeente willen graag de Nederlandse taal leren. Hier kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Een taalcoach biedt die hulp. 

 • Centrummanager in de gemeente

  Sinds begin april is er een Centrummanager aangesteld voor de gemeente Nieuwkoop. Haar naam is Audrey van Doornspeek.

 • Schooldakrevolutie

  Vertegenwoordigers van schoolbesturen, gemeenten in de regio waaronder Nieuwkoop, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met het duurzaam maken van scholen.

 • Gewijzigde openingstijden

  Op Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag 22 april zijn het gemeentehuis en de Milieustraat gesloten. De milieustraat is zaterdag 20 april wel open. 

 • Tulip Festival

  Op 12 april gaat voor de eerste keer het Tulip Festival van start in Nieuwkoop en omgeving. Dit festival duurt vijf weken waarbij bezoekers op vrijdag en zaterdag 'heel Holland in het klein’ kunnen ontdekken.

 • Wijkagenten aan het woord

  De lente is aangebroken en dat betekent warmere temperaturen en meer mensen die weer van de natuur gaan genieten. Tijd om u in deze column wat meer te vertellen over varen en de regels op het water.

 • Glasvezel in buitengebied Nieuwkoop

  Op 6 februari 2019 is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van GlasDraad Groene Hart. De glasvezelpartij sloot vorig jaar een succesvolle vraagbundeling af in de buitengebieden van onder andere Nieuwkoop.

 • Een dagje erop uit met een laag inkomen?  

  Voor u het weet breekt de zomervakantie weer aan. Veel gezinnen gaan er dan lekker op uit. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. In gezinnen met een laag inkomen is vaak geen geld voor een uitstapje. Daarom biedt de gemeente Nieuwkoop deze gezinnen de mogelijkheid om er tijdens de zomerperiode toch even tussenuit te kunnen.   
   

 • Wat te doen bij brand?

  Wist u dat de kans op brand in uw huis 1 op 65 is? Zorg daarom dat u bent voorbereid! Zodat áls er brand uitbreekt, u weet wat u moet doen om uzelf en uw familie in veiligheid te brengen.

 • Uitslag verkiezingen

  Alle informatie over de afgelopen verkiezingen en de komende verkiezingen kunt u vinden op www.nieuwkoopstemt.nl. Ook de verkiezingsuitslagen kunt u hier vinden.

 • Gemeente controleert adressen

  Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.

 • Onderzoek naar lood in de bodem op speelplaatsen

  Eind januari is de bodem van een aantal speelplaatsen en (school)pleinen in de gemeente onderzocht op de aanwezigheid van lood.

 • Een dagje erop uit met een laag inkomen?

  Voor u het weet breekt de zomervakantie weer aan. Veel gezinnen gaan er dan lekker op uit. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. In gezinnen met een laag inkomen is vaak geen geld voor een uitstapje. Daarom biedt de gemeente Nieuwkoop deze gezinnen de mogelijkheid om er tijdens de zomerperiode toch even tussenuit te kunnen.   

 • Banenmarkt 55+

  Op donderdag 4 april organiseert Rijnvicus samen met diverse werkgeverservicepunten uit de regio een banenmarkt voor 55+ers.

 • Verfresten? Niet in het riool!

  Alles wat door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, komt in het riool terecht. Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het oppervlaktewater en tasten de waterkwaliteit aan.

 • Uitnodiging nieuwe inwoners

  Nieuwe inwoners van de gemeente Nieuwkoop (gevestigd 1-1-2018 maart 2019) hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een  kennismakingsdag op 18 mei in het gemeentehuis.

 • Toekomst in Techniek  

  TechniekHuis Nieuwkoop houdt woensdagavond 3 april 2019 een informatieavond.

 • Ziendesluis gestremd

  De Ziendesluis is van 1 tot 5 april volledig is gestemd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijnland.net.

 • Parkeerverbodzone Vivero

  In de nieuwe woonwijk Vivero in Langeraar komt een parkeerverbodzone. Dit betekent dat er alléén geparkeerd mag worden in de parkeervakken.

 • De wijkagenten aan het woord

  Dit keer geen tips, maar een kennismaking met Marjolein Bieringa, de nieuwe wijkagent. Marjolein werkt sinds 2008 bij de politie en is 36 jaar oud. Als student is ze begonnen bij politiebureau Leidschenveen – Ypenburg.

 • Compostactie

  Wij willen u graag belonen voor het apart houden van GFT afval en daarom kunt u op vrijdag 5 en zaterdag 6 april gratis losse compost ophalen bij de Milieustraat, Ampèrestraat 4 in Nieuwveen.

 • De wijkagenten aan het woord

  Daar zijn we weer met onze column. Wat veel mensen niet weten is dat wij ook voorlichting geven. Zo zijn wij regelmatig te gast om bijvoorbeeld senioren iets te vertellen over veiligheid. In de presentatie vertellen we meer over verschillende vormen van criminaliteit die gericht zijn op ouderen.

 • Energiezuinige ledverlichting

  Gemeente Nieuwkoop zet in op duurzame openbare verlichting. In 2015 zijn we gestart met het vervangen van de oude afgeschreven verlichting voor duurzame en energiezuinige ledverlichting met dimmers.

 • Download de BouwApp en volg werkzaamheden

  Zijn er vanuit de gemeente (grote) werkzaamheden in uw wijk? Volg het project dan op de voet via de BouwApp. Wethouder Antoinette Ingwersen: “De BouwApp is een handige manier om op de hoogte te blijven en in contact te komen met de gemeente.

 • Tegemoetkoming lage inkomens

  Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen? Heeft u nog niet de pensioen gerechtigde leeftijd en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

 • Ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c ter inzage

  Vanaf 7 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel van de Intratuin en de gronden erachter zes weken ter inzage.

 • Bijeenkomst niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  Heeft u een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Of kent u iemand met hersenletsel en zou u hier meer over willen weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 25 maart 2019.

 • Debat verkiezingen

  4 maart gingen de lijsttrekkers van elf politieke partijen in debat. Zij deden dit op uitnodiging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop.

 • Medicijnresten? Niet in het riool!

  Heeft u medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek of lever ze in bij de milieustraat.

 • Taalcafé 6 maart

  Wil je alles weten over de Provinciale Statenverkiezingen? Kom dan naar het taalcafé in de Kaleidoskoop.

 • De wijkagenten aan het woord

  Tijd voor een nieuwe column, maar eerst nog even wat anders. Vanaf maart komt een vierde wijkagent het team versterken. De nieuwe wijkagent zal zich, zodra zij begonnen is, aan u voorstellen. Dat brengt ons meteen bij het onderwerp van deze week, wat doet een wijkagent?

 • Praat mee in politiek debat

  Bent u er al uit op wie u gaat stemmen op 20 maart bij de verkiezing van de leden van provinciale staten? Wilt u meer weten waar de partijen voor staan, kom dan naar het politiek debat.

 • Speeldeskundigen gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan een twee speelplaatsen in Zevenhoven opknappen: De speelplaats bij Vogelwikke en Vlasakker. Daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken!

 • Kaagbaan niet beschikbaar

  Wegens onderhoudswerkzaamheden zal de Kaagbaan niet beschikbaar zijn van 24 februari t/m 4 maart.

 • Autismecafé 13 maart 

  Door het slechte weer is het autismecafé van 30 januari verplaatst naar woensdag 13 maart in de Bun in Noorden.

 • Doet u ook mee met samen duurzaam voedsel produceren?

  Een groep enthousiaste initiatiefnemers is bezig met het opzetten van een Herenboerderij in de buurt van Nieuwkoop. Maar wat is een Herenboerderij?

 • Frans Buijserd blijft tijdelijk aan als burgemeester

  Frans Buijserd blijft tot het voorjaar van 2020 burgemeester van Nieuwkoop. Hij draagt dan de ambtsketen over aan de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

 • lokale belastingen SVHW weer op de (digitale) mat

  Deze maand verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen.

 • Werken bij de gemeente Nieuwkoop

  Bij de gemeente Nieuwkoop werken ruim 230 medewerkers, allemaal met eigen kennis en expertise. De gemeente is altijd in ontwikkeling en regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van onze mooie gemeente.

 • Aula begraafplaats Ter Aar

  De gemeente Nieuwkoop is een overeenkomst aangegaan met Keur & Keur Overlijdenszorg uit Woubrugge, voor beheer en exploitatie van de aula op de algemene begraafplaats in Ter Aar. 

 • Wie belt u als u hulp nodig hebt?

  Het blijft lastig om te bepalen wie u moet bellen als u hulp nodig heeft. Om dit makkelijker te maken heeft RAV Hollands Midden de ‘Belwijzer voor uw zorg’ gelanceerd.

 • Online stemhulp!

  Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het Waterschap. Weet u al op welke partij of partijlid u gaat stemmen of kunt u nog wat hulp gebruiken? MijnStem helpt u uit te vinden welke partij het best bij u past. Via www.mijnstem.nl kunt u de online stemhulp invullen voor beide verkiezingen.

 • De wijkagenten aan het woord

  De column van deze week gaat over verdachte situaties. Wat is nu eigenlijk een verdachte situatie? Wij zeggen altijd, u kent uw buurt het beste en weet als geen ander wanneer er iets niet klopt.

 • Alzheimercafé

  Op maandag 25 februari 2019 is er in Zalencentrum De Rank in Nieuwkoop weer een Alzheimercafé. Het maandelijkse Alzheimercafé is voor mensen met dementie en hun partners.

 • Feestelijke paal 18 nieuwbouwwoningen De Velden

  12 februari vierden we de feestelijke eerste paal van het nieuwe woningbouwproject De Velden 2 in Langeraar. Kopers, bouwers, de ontwikkelaar, wethouder en vele andere betrokkenen bij dit project waren aanwezig op de bouwlocatie.

 • Help je kind groeien met de juiste mindset!

  Op 14 maart 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over groeimindset bij kinderen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 18 jaar.

 • Open dagen basisscholen

  Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar? Dan moet u binnenkort een basisschool kiezen.

  Verzamel zoveel mogelijk informatie over de scholen die in aanmerking komen voor uw kind. Dat doet u bijvoorbeeld door te kijken op de websites van de scholen, te vragen naar ervaringen van andere ouders en door het bezoeken van de open dagen of informatieavonden. De scholen in de gemeente Nieuwkoop organiseren informatieavonden en open dagen tussen 6 maart en 3 april 2019.

 • Meedoen aan warmetruiendag

  Op 15 februari is het weer tijd voor één van de grootste klimaatacties van Nederland: Warmetruiendag. Op deze dag staan we erbij stil dat we vaak onnodig energie verspillen. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager en trek een warme trui aan!

 • Autismecafé

  Op woensdag 13 maart is er in de Bun in Noorden weer een Autismecafé. Tijdens het eerste deel van deze avond wordt het ‘complimentenspel’ gepresenteerd.

 • Registratie levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt.

 • Inloopbijeenkomst werkzaamheden omgeving van Wassenaerstraat

  We gaan de omgeving van de Wassenaerstraat in Langeraar opknappen. Er is in overleg met Dorpsraad Rondom de Plassen een ontwerp gemaakt van de wegen, trottoirs, parkeerplaatsen en het groen. Op donderdag 14 februari laten we dit graag aan u zien: 

 • Uitreiking subsidiecheque Rijn- en Veenstreek

  Wethouder Antoinette Ingwersen reikte 6 februari tijdens het netwerkcafé twee subsidiecheques namens Rijn- en Veenstreek uit aan twee initiatiefnemers van recreatieve Nieuwkoopse projecten. Alle ingediende initiatieven uit Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn getoetst aan de hand van gestelde doelstellingen. De gekozen initiatieven zijn:

 • Praten over verlies en rouw 

  Hoe verwerkt u het verlies van iemand van wie u houdt? Hoe gaat u om met emoties zoals boosheid, verdriet en pijn? 

 • Verkiezingen

  Dit jaar vinden er drie verkiezingen plaats in Nederland. Op woensdag 20 maart 2019 worden de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de Waterschappen gekozen. Op donderdag 23 mei is de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

 • ‘Samen denken over veilige Kerkweg’

  In januari heeft de gemeenteraad in een extra besluitvormend raad besloten dat er definitief een supermarkt mag komen achter de Intratuin in Ter Aar. Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal moties ingediend, waarmee het college aan de slag gaat. Een belangrijke motie is gericht op de zorg voor de verkeersveiligheid op de Kerkweg.

 • Oud-burgemeester Gerard van der Kroft overleden

  Ons bereikte het bericht dat Gerard van der Kroft, oud burgemeester van de voormalige gemeente Nieuwveen is overleden. In september 1976 werd Van der Kroft burgemeester van de gemeenten Leimuiden, Nieuwveen en Rijnsaterwoude.

 • Bestemmingsplan “Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt” ter inzage

  De raad heeft op 13 december 2018 ingestemd met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt”. Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op twee onderdelen gewijzigd vastgesteld.

 • Ontwerp bestemmingsplan IKC Zevenhoven ter inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2019 zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de bouw van het IKC en bijbehorende voorzieningen mogelijk op de plaats van de voormalige school ‘De Zevenhof’ aan de Vrijenhoek 29-31 in Zevenhoven.

 • Open Tafel voor senioren 

  Senioren Platform Nieuwkoop organiseert maandelijks in Nieuwveen en Zevenhoven een Open Tafel. Wilt u ook een keer mee-eten? U kunt zich tot drie dagen van tevoren opgeven en uw eventuele dieet doorgeven bij onderstaande contactpersonen. De kosten voor een driegangen-maaltijd zijn € 12,- per persoon. 

 • Ledenvergadering Dorpsvereniging Nieuwveen

  Dorpsvereniging Nieuwveen houdt dinsdag 12 februari haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV).

 • Gebruik AED’s kan levens redden

  Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dit kan overal gebeuren. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp geboden wordt. Dit kan alleen worden bereikt met de inzet van burgerhulpverleners. In samenwerking met Stan Safety heeft de gemeente 22 AED’s in buitenkasten geplaatst. Deze AED’s zijn 24/7 bereikbaar.  

 • Statushouders en werkgevers ontmoeten elkaar 

  Rotary Nieuwkoop houdt in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop een Meet & Greet bijeenkomst op dinsdag 12 februari vanaf 18.30 uur in de Kaleidoskoop.

 • Doekjes? Niet in het riool!

  Alles wat je door de gootsteen of toilet spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes of ander afval in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en storing in het zuiveringsproces.

 • Onderzoek lood in de grond

  Eind januari/begin februari wordt de bodem van een aantal speelplaatsen en (school)pleinen onderzocht op de aanwezigheid van lood.  Hieronder leest u meer over het onderzoek en vindt u informatie over loodverontreiniging.

 • De wijkagenten aan het woord

  Daar zijn we weer. Het onderwerp dat we deze keer met u willen bespreken is babbeltrucs. Het komt meer voor dan u denkt in de gemeente Nieuwkoop. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag een keer terug zou willen zien in onze column? Stuur dan een e-mail naar: redactie@nieuwkoop.nl.

 • Vaarverbod ingetrokken

  Volgens de laatste weerberichten is de dooi op komst en neemt de kou af. Het eerder ingestelde vaarverbod voor de Gemeentevaart,de Vlietsloot, de Kadewetering en de zuidwestelijke helft van de Maarten Freeke Weije is met directe ingang ingetrokken.

 • Moties 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

  Bij het interpellatiedebat in de raadsvergadering van 17 januari zijn 5 moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend. Daarvan is er 1 verworpen en zijn er 4 aangenomen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats in Ter Aar

  Woensdag 23 januari 2019 start de ruiming van 22 graven op de algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar. Dit zijn algemene graven, waarvoor een grafrust geldt van minimaal tien jaar. De begravingen van de graven die geruimd worden, hebben plaatsgevonden tussen 1997 en 2006. We halen de graven weg om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne

 • Overeenkomst exploitatie aula begraafplaats Ter Aar

  De gemeente Nieuwkoop en Keur & Keur Overlijdenszorg zijn tot een overeenkomt gekomen wat betreft de exploitatie van de aula op de begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar. Op maandag 14 januari werd deze overeenkomt door beide partijen ondertekend.

 • Interview vrijwilliger Servicepluspunt

  Binnen onze gemeente hebben we twee Servicepluspunten, in Ter Aar en Nieuwkoop. Hier kunt u terecht voor hulp bij het invullen van formulieren en informatie op het gebied van welzijn, wonen en zorg. De vrijwilligers helpen u graag en beantwoorden uw vragen.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Paradijsweg westzijde

  Op dinsdag 22 januari houden we een informatieavond om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Paradijsweg westzijde’ aan u te presenteren.

 • Verkiezingen 2019

  De verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap zijn op 20 maart 2019. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nieuwkoopstemt.nl.

 • Schulden? Vraag gemeente advies!

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente. 

 • Stembureauleden en tellers gezocht!

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen plaats en op donderdag 23 mei 2019 verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen op een stembureau in de gemeente Nieuwkoop, na afloop willen helpen met het tellen van de stemmen of de volgende dag plaats plaats willen nemen in het gemeentelijke stembureau (experiment).

 • Bouwwerkzaamheden achter Intratuinlocatie

  De ontwikkelaar Ten Brinke Bouw is in week 2 begonnen met heiwerkzaamheden voor de bouw van een pand op de locatie achter de Intratuin.

 • Inloop IKC Sporthal Ter Aar

  Voor het IKC met sporthal in Ter Aar werken we momenteel aan het ontwerp van het gebouw en de ruimte rondom het gebouw. Graag laten we beide ontwerpen aan u zien tijdens een inloopmiddag/avond. 

 • Afvalvrije school van start

  Vijfentwintig basisscholen in de regio hebben zich dit schooljaar aangemeld voor het project AFVALVRIJE SCHOOL.

 • Schade oud en nieuw

  Met oud en nieuw is er voor € 32.500,- schade aangericht in de gemeente. Een grote kostenpost zijn vernielde straatkolken. Geliefd om op te blazen vanwege de doffe klap, vervolgens storten de straatkolken onder de grond langzaam in. In Nieuwveen ontstond afgelopen jaarwisseling hierdoor zelfs een gevaarlijk gaslek.

 • Duurzame energie opwekken doen we samen, doet u mee?

  Wilt u graag duurzame energie opwekken met zonnepanelen maar is uw eigen dak daar niet geschikt voor? Dan kunt u nu deelnemen aan een postcoderoosproject van de Gebiedscoöperatie Nieuwkoop. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. 

 • Nieuwjaarsreceptie is wel legaal

  De bewering in het AD Groene Hart (4 januari) dat de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van Nieuwkoop op 2 januari illegaal zou zijn, is onjuist.  Al eerder hebben wij het AD laten weten dat vooraf een incidentele vergunning (publicatie 21 november) voor deze bijeenkomst is afgegeven. Dus voor deze bijeenkomst hebben we het goed geregeld.

 • Rotary Nieuwkoop helpt bij strijd tegen polio

  Donderdag 3 januari heeft burgemeester Frans Buijserd samen met gouverneur Bauke Boersma van Rotary Nederland, symbolisch een tulp geplant in het perkje voor het gemeentehuis in Nieuwveen. Met deze handeling wordt aandacht gevraagd voor het internationale  Rotaryproject “End Polio Now”.

 • Vrijwilligers van het jaar 2018

  Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente werden de Vrijwilliger en de Jeugdvrijwilliger van 2018 bekend gemaakt.

 • Het sportsucces van 2018

  Dit jaar waren er maar liefst vier wereldkampioenen aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie.

 • Tarieven regiotaxi 2019

  In 2019 zijn er wijzigingen in de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief.  

 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

  Op woensdag 2 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst  in het gemeentehuis in Nieuwveen. Ook dit jaar werd de bijeenkomst druk bezocht.

 • Handen af van onze hulpverleners

  Het is bijna zover dat er weer vuurwerk afgestoken mag worden. Vuurwerk kopen kan dit jaar alleen nog op 31 december. Vandaag (30 december) kan geen vuurwerk worden gekocht. Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari 02.00 uur ‘s nachts.

 • Giet oliebollenvet niet in gootsteen of toilet

  Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet door het toilet of gootsteen, maar breng het naar een vetrecyclecontainer bij u in de buurt.

 • Kerstbomeninzameling

  Woensdag 9 januari kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden. Zij krijgen € 0,50 per kerstboom.

 • BIZ Verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar

  De gemeente Nieuwkoop werkt aan een duurzame en innovatieve economie met werkgelegenheid die kansen en ontplooiingsmogelijkheden biedt voor al haar ondernemers.

 • Afvalkalender 2019

  Dit jaar is de PMD (verpakkingen, blik en drinkpakken) inzameling op vrijdag in de oneven weken. 

 • Nieuwjaarsontmoeting 2 januari 2019

  Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op woensdag 2 januari 2019 in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Gemeente Nieuwkoop reageert op omgevingsbeleid provincie

  De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw omgevingsbeleid. In dat beleid staat al het beleid van de provincie voor de fysieke leefomgeving in Zuid-Holland.

 • College presenteert resultaten onderzoek scenario’s detailhandel Ter Aar aan raad

  Het college presenteerde 18 december aan de raad de resultaten van de onderzoeken voor een mogelijke vestiging van de Vomar supermarkt in Ter Aar. De onderzoeken betroffen een gedetailleerdere uitwerking van twee scenario’s C en D. Dit deed het college in opdracht van de gemeenteraad.   

 • Lood in de grond

  De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood voor in de bodem. Bijvoorbeeld door gebruik in verf, maar ook in waterleidingen. Ook is bij ophogingen gebruik gemaakt van grond en slib waar lood in zat. 

 • Uitslag speelplaatsverkiezing Strand Zomer in Nieuwkoop

  Alle stemmen zijn geteld en voorstel 3 heeft de meeste stemmen gekregen (63% van de stemmen). Deze speelplaats gaan we aanleggen! Als we starten met de werkzaamheden, laten we dit nog even weten. We verwachten dat dit in april/mei 2019 zal zijn. We wensen iedereen alvast veel speelplezier en bedankt voor het stemmen!

 • Knallend het nieuwe jaar in

  Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 en 31 december. Op zondag 30 december kan geen vuurwerk worden gekocht. Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

 • Samen voor sociaal en duurzaam wonen

  Elk jaar maakt de gemeente samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over sociale huurwoningen binnen onze gemeente. Dit noemen we ook wel ‘prestatieafspraken’.

 • Extra raadsbijeenkomst 18 december: presentatie scenario’s ‘Ter Aar, detailhandel in beweging’

  Het college presenteert aan de raad de resultaten van de onderzoeken naar scenario C en D voor mogelijke vestiging Vomar supermarkt.

 • Koetshuis maakt plaats voor nieuwbouw

  Eind november 2018 heeft Woningstichting Nieuwkoop (WSN) besloten het voormalig verzorgingscentrum ‘Het Koetshuis’ aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop te gaan slopen. De locatie komt daarmee vrij voor de bouw van nieuwe huurwoningen.

 • Huurwoningen in DrieKoppenland

  11 december ondertekenden wethouder Guus Elkhuizen en Caroline Nolet, directeur-bestuurder van Woningstichting Nieuwkoop, een overeenkomst voor de bouw van 12 gasloze sociale huurwoningen binnen woningbouwproject DrieKoppenland. “We zijn blij dat we in Woningstichting Nieuwkoop een partij hebben gevonden die wil investeren in deze duurzame wijk”, zegt wethouder Guus Elkhuizen.

 • Zwemmen, spelen, spetteren en sporten!

  Zwembad De Wel is een ontmoetingsplek voor jong en oud. U kunt hier zwemmen met het gezin, een sportles volgen, banen zwemmen en ook een feestje vieren.  

 • Vertraging beoordeling rijgeschiktheid bij CBR

  Momenteel is het erg druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid soms langer duren dan vier maanden.

 • Aangepaste openingstijden

  In verband met de feestdagen is het gemeentehuis op dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten. Op maandag 24 december en maandag 31 december is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten. Woensdag 2 januari staan we vanaf 10.00 uur weer voor u klaar! 

  De milieustraat is met kerst en oud en nieuw (31 december 2018 en 1 januari 2019) gesloten.

 • Buitenruimte DrieKoppenland krijgt vorm

  In 2019 is het zo ver. Dan starten we met de bouw van DrieKoppenland in Noorden. Met nagenoeg alle woningen verkocht, zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van de buitenruimte.   

 • Opening Geerpolder

  In de afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in de Geerpolder. 

 • Speeldeskundige gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan een speelplaats maken bij Strand Zomer in Nieuwkoop. Dit wordt niet zomaar een speelplaats maar een super speelplaats, compleet met ‘Speelschip’, avonturenroute en waterspel.

 • Nieuwe dienstregeling busvervoer 

  Vanaf zondag 9 december gaat de nieuwe dienstregeling in voor het busvervoer (Arriva) in de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland. Arriva geeft aan dat ze rekening hebben gehouden met de vraag binnen de regio.

 • AFVALVRIJE SCHOOL van start op 25 scholen

  Vijfentwintig basisscholen in de Cyclus-regio hebben zich dit schooljaar aangemeld voor AFVALVRIJE SCHOOL. Cyclus voert dit project uit in opdracht van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxveen. Maarten Milieu werkt met de leerlingen aan een school zonder restafval en bereidt de jeugd voor op de circulaire economie.

 • 12 december inloopavond IKC Zevenhoven

  De ontwikkelingen rondom het IKC Zevenhoven staan niet stil. Er is hard gewerkt om het voorlopig ontwerp (VO-fase) verder uit te werken.

 • Collecte aan de deur

  Per jaar zijn er veel verschillende organisaties die langs deuren gaan om te collecteren. Eens in de zoveel tijd gebeurt het dat mensen aan de deur worden opgelicht. Wat kunt u hier zelf tegen doen?

 • Meedenken met nieuw monumentenbeleid

  Het monumentenbeleid van de gemeente Nieuwkoop wordt aangepast. Om het nieuwe monumentenbeleid zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij verwachtingen en wensen van eigenaren van deze panden, organiseerden we in november twee bijeenkomsten.

 • Bestemmingsplan IKC met sporthal Ter Aar tijdelijk ‘bevroren’

  Raad van State doet tussenuitspraak

  Samen met diverse partners werken we hard aan de ontwikkeling van het IKC met sporthal in Ter Aar. In februari dit jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor dit project. Bij de vaststelling vroeg de gemeenteraad aan het college om een aantal onderwerpen verder uit te zoeken om het plan verder te optimaliseren. Onder andere om zoveel mogelijk van het bestaande groen te behouden, de verkeersveiligheid verder te optimaliseren en te kijken naar mogelijkheden om het gebouw te verlagen.

 • Noodfonds Nieuwkoop ONE

  Heeft u een minimum inkomen of een uitkering? Dan kan het lastig zijn om financieel rond te komen.

 • Oud & Nieuw (verkoop vuurwerk data)

  In Nieuwkoop Nieuws van 3 december 2018 staan de verkeerde data vermeld wat betreft de verkoop van vuurwerk.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen

  Heeft u een laag inkomen en kan uw kind daarom geen lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan muziek, dans, toneel of scouting? De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarom werken we samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 • Ontwikkelingen IKC Zevenhoven/Noordeinde

  Momenteel werken we aan het ontwerp van het IKC en de inrichting van het openbaar gebied. 

 • Reactie gemeente Hollandse Kade 19A

  In verband met de (soms subjectieve) berichten in de media over Hollandse Kade 19A verwijzen we naar de brief van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (zie onderstaande bijlage). Deze geeft heldere informatie over het proces. Nu is het eerst aan de gemeenteraad om het raadsvoorstel Herziening bestemmingsplan landelijk gebied - Hollandse Kade dat al op de raadsagenda stond voor behandeling, te bespreken in de meningsvormende raad van 29 november. Op de website van de gemeenteraad vindt u meer informatie over de raadsagenda met stukken.

 • Opening Noordse Dorpsweg

  Na een periode van werkzaamheden is de Noordse Dorpsweg 26 november officieel geopend.

 • Opening Repaircafé en Digicafé

  Op 19 november 2018 opende wethouder Bernadette Wolters officieel het Repaircafé en het Digicafé in de Verbinding in Nieuwkoop. Beide cafés bestaan al sinds april 2018 en hebben de afgelopen periode gebruikt om ervaring op te doen. 

 • Vragen & antwoorden ontwikkelingen nabij Intratuin en centrumplan Ter Aar

  Supermarktketen Vomar is van plan een supermarkt te openen in Ter Aar. De ondernemer en de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed zijn in principe van plan om deze winkel, samen met andere winkels, te openen achter de Intratuin. 

 • Meedenken over buitenruimte DrieKoppenland

  Woensdag 28 november houden wij een ontwerpsessie voor de buitenruimte van woningbouwproject DrieKoppenland. Denk hierbij aan een groot park,  speelvoorzieningen, erfafscheidingen van woningen, straten, wandelpaden, de overgang van de wijk naar de bestaande bouw en het nog te ontwikkelen natuurgebied Ruygeborg II.

 • Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en gemeente samen aan de slag voor Ondernemersfonds

  De gemeente Nieuwkoop en de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) zijn met elkaar in gesprek over de oprichting van een Ondernemersfonds Nieuwkoop. Zowel bij de gemeentelijke organisatie als bij de V.O.N. bestaat de behoefte om het ondernemersklimaat in Nieuwkoop te verbeteren. Zowel in economisch opzicht als qua werkgelegenheid. Op basis van diverse gesprekken met leden ziet  V.O.N. goede kansen om dit te realiseren met behulp van een ondernemersfonds en ging hierover in gesprek met wethouder Ingwersen.

 • Notaris te gast bij Alzheimercafe

  Maandagavond 26 november is er een Alzheimercafé. Een notaris komt vertellen waar u aan moet denken om zaken goed te regelen en vast te leggen.

 • Brusjestrainingen bij het CJG

  Het CJG organiseert trainingen en bijeenkomsten zoals de brusjestraining. Brusjes zijn broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.

 • Inloopavond Nieuwe natuur in Westveen

  Polder Westveen is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. In de komende jaren komt er in deze polder extra natuur bij. Ook wordt de kwaliteit van de bestaande natuur verbeterd.

 • Ondernemer van het jaar

  Nieuwkoop heeft diverse mooie bedrijven en organisaties binnen de gemeente. Daarom organiseert de Vereniging Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) de jaarlijkse verkiezing ‘ Ondernemer van het jaar’.

 • Kennis delen over duurzaamheid

  Om de aarde leefbaar te houden voor onze toekomstige generaties is verduurzamen simpelweg noodzakelijk. Verduurzamen kan op allerlei verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld verminderen van energie.

 • Dal abonnement buslijn Alphen - Schiphol blijft

  Er is goed nieuws voor de dalabonnementhouders die reizen met buslijn 470. Het dalurentarief voor huidige abonnementhouders blijft tot 2023. Dit maakte Arriva onlangs bekend.

 • Vol verwachting klopt ons hart…

  Sint en Piet zijn weer in aantocht, kom jij ze verwelkomen?

 • Geen water, gas of stroom?

  We gebruiken dagelijks water, gas en stroom. Wat moet u doen als één van deze voorzieningen voor een langere tijd uitvalt?  

 • Voorkom inbraak tijdens donkere dagen

  De politie ziet in de winterperiode vaak een toename van het aantal woninginbraken. Wat kunt u zelf doen om het inbrekers lastiger te maken? 

 • Begroting 2019 online

  De vastgestelde begroting 2019 is vanaf nu ook online te bekijken. Op de website www.nieuwkoop.begroting-2019.nl kunnen inwoners de begroting inzien en makkelijk zoeken naar verschillende onderwerpen. De programma’s zijn snel aanklikbaar en ook de “begroting in een oogopslag” staat erop.

 • Meld (illegaal) vuurwerk

  Meld bij de politie als u opgeslagen illegaal vuurwerk vermoedt of als u weet dat iemand zelf een vuurwerkbom in elkaar knutselt. Als u het moeilijk vindt om dit te melden bij de politie omdat het bijvoorbeeld om de buurman gaat, dan kunt u het ook melden via stichting Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 24.00 uur en in het weekeinde van 10.00 tot 18.00 uur.

 • Rijnland toetst objecten op keringen

  Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Sluizen, gemalen, molens, ect. worden gecontroleerd op veiligheid. 

 • Gladheidbestrijding

  Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hier inzien. Ook ligt er een exemplaar klaar bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Laag inkomen en wasmachine of koelkast aan vervanging toe?

  De gemeente Nieuwkoop wil mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben ondersteunen. Is uw wasmachine kapot of de koelkast aan vervanging toe? Maak dan gebruik van de regeling ‘duurzame gebruiksgoederen’. Deze regeling houdt in dat u een bedrag kunt ontvangen ter hoogte van het aan te schaffen product (maximaal €  380,­ per jaar).

 • Fietsverlichtingsactie 2018

  Op zaterdag 3 november is de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. U kunt die dag, bij de deelnemende rijwielhandelaren, gratis uw fietsverlichting laten controleren.

 • Hoe verliep Stoptober?

  Elsje doet mee aan Stoptober. Begin oktober vertelde zij waarom ze wilde stoppen en hoe ze dit wilde aanpakken. Hoe is het nu met Elsje? Is ze nog steeds gestopt? 

 • Expositie Haagse School Dag 2018 afgesloten

  Gezellig druk was het in hoeve Rijlaarsdam tijdens de laatste dag van de tentoonstelling ‘Haagse Schooldag’. De afgelopen weken konden bezoekers van de expositie hun stem uitbrengen op één van de schilderijen. Burgemeester Frans Buijserd was 21 oktober aanwezig om de prijzen uit te reiken.

 • Autismecafé 

  Op woensdag 7 november is er in de Bun in Noorden weer een Autismecafé. Het thema is ‘Prikkelverwerking’. 

 • Kinderen kiezen speeltoestellen

  Kinderen uit Nieuwveen (de speeldeskundigen) hebben ons geholpen de leukste speeltoestellen te kiezen voor de speelplaats in de J.J. Rooversstraat in Nieuwveen. Ook de kinderen van De Bende kwamen langs om te stemmen.

 • Opgeruimd staat netjes!

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet overal goed. Daarom vragen we extra aandacht voor het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden.

 • Tegemoetkoming voor lage inkomens

  Is uw (gezamenlijk) inkomen drie jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En heeft u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming van de gemeente. Dit noemen we ook wel ‘individuele inkomenstoeslag’.

 • Spel- en praatgroep KIES start in Nieuwkoop op 29 oktober 2018

  Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe kinderen omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend zijn. Hoe kun je een kind begeleiden in deze moeilijke tijd? KIES (Kinderen In EchtscheidingsSituaties) helpt.

 • Bijdrage voor recreatieve plannen

  Burgemeester Buijserd reikte 25 september subsidiecheques uit aan twee initiatiefnemers van nieuwe recreatieve Nieuwkoopse projecten. Het project ‘Drijvende Toiletten’ is zo’n initiatief dat geld heeft ontvangen. “Dankzij de subsidie kan Gebruikers Platform Nieuwkoopse Plassen (GPN) aan de slag om verouderde toiletvoorzieningen op aanlegplaatsen te vervangen. In het voorjaar kunnen we de eerste bewonderen!” licht initiatiefnemer Peter Groen toe. 

 • Nieuwkomers in de gemeente

  Deze week in Nieuwkoop Nieuws een special over nieuwkomers in de gemeente. 

 • Start verkoop kavels Zuidereiland

  Op 1 november 2018 start de verkoop van het laatste eiland van De Verwondering in Nieuwveen.

 • Gebruik meerjarige evenementenvergunning

  Heeft u een meerjarige evenementenvergunning? Meld dan vóór 1 november of u volgend jaar weer gebruik maakt van de vergunning. Melden kan online. Voor vragen kunt u terecht bij het verenigingsloket via 14 0172 of verenigingsloket@nieuwkoop.nl.

 • Denk mee over de ontwikkeling van Schiphol

  Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. De Omgevingsraad Schiphol wil de opvattingen van zo veel mogelijk mensen betrekken bij de totstandkoming van het advies. Via www.omgevingsraadschiphol.nl kunt u tot en met 20 november 2018 uw mening geven. Naast het beantwoorden van de vragen is er ook ruimte voor opmerkingen of suggesties over deze en andere onderwerpen over Schiphol.

 • Telefonisch niet bereikbaar

  Door een technische storing is de gemeente Nieuwkoop op dit moment telefonisch niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar op 06 25766202 en 06 25766221.

 • Pleegzorg Nederland zoekt supergewone mensen

  In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. In de afgelopen tien jaar is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. Die forse groei kan Pleegzorg Nederland niet met de huidige pleegouders opvangen.

 • Bouwrijp maken DrieKoppenland

  Het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie DrieKoppenland in Noorden is gestart. Naar verwachting begint de bouw van de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2019. DrieKoppenLand wordt een gasloze wijk. Dit houdt in dat de woningen van warmte worden voorzien door middel van een warmtepomp.

 • Goed idee voor uw dorp 

  De gemeente stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. Voor financiële ondersteuning van zo’n goed idee is geld beschikbaar.  

 • Dag van de Mantelzorg

  Als mantelzorger zorgt u belangeloos voor iemand in de nabije omgeving. De gemeente waardeert dit zeer. Om u te bedanken organiseert mantelzorgpunt Participe ‘De Dag van de Mantelzorg’.

 • Bouw Ashram College Nieuwkoop van start

  In de eerste week van november start de bouw van het nieuwe Ashram College. De school komt op de plaats van voormalige gemeentehuis in het dorp Nieuwkoop.

 • Alzheimercafé

  Op maandagavond 29 oktober is er in Parola Langeraar weer een Alzheimercafé. Het thema van de avond is: positieve invloed van muziek.

 • Hulp voor mantelzorgers

  Mantelzorger, voordat u het weet bent u het. En zonder dat u het in de gaten heeft, wordt de zorg intensiever. Daarom is het belangrijk om regelmatig te ontspannen.

 • Reactie college op dorpsplan Zevenhoven en Noordeinde

  Op 16 oktober ontvingen de initiatiefnemers van het dorpsplan Zevenhoven en Noordeinde een reactie op het in juli overhandigde dorpsplan.

 • Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten?

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Speelplaatsen opgeknapt!

  Weer volop speelplezier op de nieuwe speelplaats in De Kamp in Langeraar. Kinderen kunnen weer lekker klauteren, klimmen en spelen op de speeltoestellen die ze zelf uitgezocht hebben!  

 • Getuigen gezocht: drie lantaarnpalen vernield

  In de nacht van 13 op 14 oktober hebben onverlaten drie lantaarnpalen omvergetrapt langs de Achttienkavels.

 • Duurzaam wonen

  Op 10 oktober hield Rabobank Groene Hart samen met gemeenten en ondernemers een duurzaamheidsmarkt.

 • Speeldeskundigen gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan een nieuwe speelplaats in Nieuwveen maken.

 • Beloon vrijwilligerswerk!

  In de gemeente Nieuwkoop bestaat de jeugd- en de vrijwilligersprijs. Een prijs waarmee waardering wordt uitgesproken voor al die duizenden vrijwilligers, die steeds maar weer zorgen dat de sociaal-, cultureel en andere maatschappelijke organisaties blijven draaien.

 • LEADER-subsidie voor het platteland

  Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland. 

 • Beloon uw mantelzorger

  In de Nieuwkoopse dorpen helpen mensen elkaar. Samen organiseren we leuke activiteiten, maar ook bij ziekte en beperkingen laten we elkaar niet in de steek. Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg. Een mantelzorger levert vaak een belangrijke bijdrage zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, activiteiten kunnen ondernemen en mee kunnen blijven doen in de samenleving.

 • Laag inkomen en onverwachte noodzakelijke kosten?

  Heeft u een laag inkomen en moet u door onverwachte persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten maken? Kunt u deze kosten niet betalen en kunt u nergens anders terecht voor een vergoeding van deze kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.

 • Begroting 2019

  Er gaat zo'n 96 miljoen om in de begroting van de gemeente Nieuwkoop. In de begrotingsspecial krijgt u een indruk waar het college zich met name voor gaat inzetten, waar de inkomsten vandaan komen en waaraan wij dat geld willen besteden. Op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad vindt u de volledige begroting 2019. Het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad voor de uitgaven in 2019. De raad bespreekt de begroting op 17 oktober 2018.

 • Geheimhouding van uw persoonsgegevens

  Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoons-gegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

 • Houtkachels

  In het stookseizoen leidt het gebruik van houtkachels soms tot geur- en gezondheidsklachten bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.

 • Ontwikkelingen achter de Intratuinlocatie Ter Aar – detailhandel in beweging

  Zoals u weet, zijn er bouwontwikkelingen achter de locatie van de Intratuin. Vomar is van plan om hier een supermarkt te openen. Op donderdag 4 oktober was er een inloopmiddag- en avond over dit onderwerp.

 • BREEAM certificaat voor sloop school Zevenhoven

  In december 2017 is het oude schoolgebouw in Zevenhoven gesloopt om plaats te maken voor het nieuw te bouwen IKC Zevenhoven.

 • Stoptober

  Op 1 oktober begint Stoptober, dit betekent 28 dagen stoppen met roken! Wij stellen een dappere stopper uit de gemeente aan u voor. 

 • Gebruik meerjarige evenementenvergunning

  Heeft u een meerjarige evenementenvergunning? Meld dan vóór 1 november of u volgend jaar weer gebruik maakt van de vergunning. Melden kan online. Voor vragen kunt u terecht bij het verenigingsloket via 14 0172 of verenigingsloket@nieuwkoop.nl.

 • 3 oktober: beweegdag voor senioren

  De fysiopraktijken in de gemeente Nieuwkoop organiseren voor de tweede keer dit jaar een beweegdag. Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. U kunt deze dag kennis maken met verschillende beweegactiviteiten in de gemeente.

 • De Buxusmot is neergestreken in de gemeente

  De buxusmot is neergestreken in de gemeente en heeft al veel planten aangetast. Zo ook op de openbare begraafplaatsen van Nieuwkoop, Zevenhoven, Ter Aar en Nieuwveen.

 • Bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen, dat levert op’

  Wilt u ook weten wat duurzaam ondernemen u kan opleveren? Hoe u duurzame plannen omzet in concrete projecten? En wie u daarbij kan helpen?

 • Gewijzigde openingstijden

  Op woensdag 26 september is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Voor spoedeisende zaken in de openbare ruimte kunt u bellen naar 0172 521188. Voor alle andere zaken staan we donderdag 27 september weer voor u klaar.

 • Ruimen graven algemene begraafplaats Ter Aar

  In januari 2019 worden er graven geruimd op de begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar.

 • Financiële regelingen voor mantelzorgers

  Bent u mantelzorger en duizelt het u ook met welke regels en wetten u allemaal te maken hebt? Sommige regelingen hebben mogelijk financiële consequenties, dus is het belangrijk om uzelf goed te laten informeren.

 • Wethouder Wolters: Doe mee met Stoptober!

  Samen 28 dagen stoppen met roken in oktober, dat is het doel van Stoptober. Waarom 28 dagen? Uit onderzoek is gebleken dat 28 dagen genoeg is om te ervaren wat de voordelen zijn van het stoppen met roken.

 • Wethouder Elkhuizen plaatst gevelsteen

  Op 18 september opende wethouder Guus Elkhuizen samen met een aantal raadsleden het nieuwbouwproject ‘de Werf’ in Ter Aar officieel door het plaatsen van een gevelsteen met de naam van het project.

 • Schulden? Vraag gemeente advies!

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

 • Fusie scholen Nieuwveen

  Openbare basisschool De Tamboerijn in Nieuwveen heeft al langere tijd een gering leerlingaantal. Voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs in de kern Nieuwveen heeft de school de intentie uitgesproken te gaan fuseren met de naastgelegen katholieke St. Nicolaasschool tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is een school waarbinnen ruimte is voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs en waar alle kinderen, ongeacht achtergrond of religie, welkom zijn. Het college moet toestemming geven voor deze fusieplannen.

 • Verklaring mbt artikel in AD "Natuurmonumenten dreigt met vaarverbod Nieuwkoopse plassen"

  In het AD Groene Hart is op 18-9-2019 een artikel gepubliceerd met de kop “Natuurmonumenten dreigt met vaarverbod Nieuwkoopse Plassen”. De aanleiding van dit artikel is de zitting bij de Raad van State van 17 september jongstleden in een zaak die de heer Visser tegen de Gemeente Nieuwkoop had ingesteld wegens het niet verlenen van een ontheffing om met de zeilboot overal in het natuurgebied te mogen zeilen.

 • De wijk voor iedereen

  De ontwikkelingen rondom woningbouwproject Driekoppenland in Noorden volgen elkaar snel op. Een van die ontwikkelingen is het CPO-project van de Groene Koet. Met dit CPO project gaat een lang gekoesterde wens voor jongeren in Noorden in vervulling.

 • Samen inzetten op aardgasvrij

  5 september ondertekenden de gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst West Holland en Liander, de netbeheerder van de regio het convenant aardgasvrij.

 • Hoe oud is Nieuwkoop?

  In het jaar 2020 vieren we dat de kern Nieuwkoop 750 jaar bestaat. Een fantastisch jubileum, dat natuurlijk wel in de hele gemeente gevierd moet worden.

 • Start bouwrijp maken Driekoppenland

  Eind september starten we met het bouwrijp maken van Driekoppenland. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf het tweede kwartaal van  2019.

 • 5 jaar Stichting Huiskamer Noorden

  Bij huiskamer Noorden zijn alle mensen en in het bijzonder de 55-plussers welkom voor een praatje en een kopje koffie of thee. Ook kunnen ouderen in de huiskamer klaverjassen, rummikubben, lezingen bijwonen, bridgen, handwerken, sjoelen, of gezellig met elkaar een film of TV kijken.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen

  Heeft u een laag inkomen en kan uw kind daarom geen lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan muziek, dans, toneel of scouting? De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarom werken we samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Slikkendammersluis in Nieuwkoop gestremd

  Het hoogheemraadschap van Rijnland stremt de Slikkendammersluis in Nieuwkoop vanaf 6 september 18.00 uur voor de pleziervaart.

 • Subsidie aanvragen voor uw vereniging?

  Regel het voor 1 oktober!

 • Wateroverlast door (hevige) regen

  Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens (hevige) buien is het normaal dat het even duurt voordat water weg kan stromen en blijft er soms water en grote plassen staan in de straat. Ongeveer een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. In een groenstrook, park of speelveld kan het langer duren. U hoeft hier geen melding van te doen bij de gemeente. Doe pas een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. Bij gevaar voor mensen of dieren of bij dreigende wateroverlast in uw woning kunt u de brandweer bellen.

 • Gaslek Nieuwkoop blijkt vrijgekomen moerasgas

  In verband met een melding over een gaslek zijn de Stortenbekerstraat en de Beerstratenlaan vanmiddag enige tijd afgezet geweest. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat het gaat om 'moerasgas'. Moerasgas veroorzaakt net als gewoon gas belletjes in water maar moerasgas is geurloos en niet schadelijk. Moerasgas kan vrij komen wanneer er na een lange periode van droogte veel regen valt. De Stortenbekerstraat en de Beerstratenlaan zijn weer toegankelijk.

 • Bezoek de culturendag

  Ook dit jaar organiseert Tom in de buurt in samenwerking de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk weer een culturendag. De derde culturendag is op zaterdag 22 september. 

 • Hockeyclub Nieuwkoop blij met nieuw veld 

  De aannemer moest wel 28 hockeyvelden aanleggen deze zomer in Nederland, maar zorgde er toch voor dat het veld in Nieuwkoop op tijd klaar was. Het nieuwe veld was een goede reden voor een feestelijke openingsdag bij Hockeyclub Nieuwkoop. 

 • Kunstenaars slaan handen ineen voor Open Monumentendagen Nieuwkoop

  Op zaterdag 8 en zondag 9 september is in Hoeve Rijlaarsdam een bijzondere expositie te zien. Speciaal voor Open Monumentendagen heeft een aantal kunstenaars namelijk de handen ineen geslagen om, met succes, een tijdelijke expositie in te richten. Het thema van Open Monumentendag is ‘in Europa’.

 • Gezocht: twee nieuwe leden monumentencommissie

  Onze gemeente is vele monumenten rijk. Wie kent ze niet, Pietje Potlood, de Reghthuystoren of de Westveense Molen maar er zijn er nog veel meer. Op dit moment zijn er 50 gemeentelijke monumenten en 27 rijksmonumenten in de gemeente te vinden.

 • Ontdek de Oude Hollandse Waterlinie

  September is traditiegetrouw de Waterliniemaand. De Oude Hollandse Waterlinie is ontstaan in het Rampjaar (1672), toen Frankrijk, Engeland en een tweetal Duitse vorstendommen (Munster en Keulen) de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De waterlinie werd gebruikt als militaire verdedigingslinie en ligt tussen het IJsselmeer en de Biesbosch. Dwars door onze gemeente bij Woerdense Verlaat.

 • De scholen zijn weer begonnen!

  Wethouder Antoinette Ingwersen gaf op 27 augustus 2018 samen met de kinderen van de St. Nicolaasschool en de Tamboerijn in Nieuwveen het startsein voor de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. Als start van de campagne werden er bellen geblazen op het schoolplein.

 • Wijzigingsplan De Verwondering-Zuidereiland ter inzage

  Het Zuidereiland is één van de eilanden van woningbouwproject De Verwondering in Nieuwveen. Nu duidelijk is hoeveel kavels er op het eiland komen, gaan we het bestemmingsplan wijzigen. Dit doen we met een wijzigingsplan.

 • Subsidie beschikbaar voor preventie geestelijke gezondheidszorg

  Gemeente Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gaan vanaf 2019 activiteiten op het gebied van GGZ preventie samen subsidiëren. Voorheen werd dit geregeld vanuit de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland maar deze regeling wordt per 1 januari 2019 beëindigd.

 • Nieuwe politieboot vergroot veiligheid op het water

  De politie Kaag & Braassem heeft een nieuwe politieboot aangeschaft om haar werkzaamheden op de Nieuwkoopse Plassen nog beter uit te kunnen voeren.

 • Meldpunt discriminatie

  Regelmatig worden mensen anders behandeld op gronden die er niet toe doen. Uw buren schelden u bijvoorbeeld uit, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft.

 • Open Monumentendagen

  Hoe leuk is het om een keer naar binnen te mogen in een monumentaal pand waarvan je je altijd afvraagt hoe het er van binnen uit zal zien. Ook in onze mooie gemeente zijn er vele monumenten en bezienswaardige panden.

 • Aanvraag schoolspullen pas kan nog tot en met 31 augustus!

  Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een schoolspullenpas. U kunt nog tot en met 31 augustus  een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld.

 • De stemmen zijn geteld!

  In de speelplaats Larikslaan in Ter Aar komt een klimklautertoestel met glijbaan. Kinderen uit de wijk hebben via een enquête gestemd op hun favoriete speeltoestel. Bedankt!

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of door een grotere afstand naar een school met een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

 • Overlast door extreem weer

  Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens (hevige) buien is het normaal dat het even duurt voordat water weg kan stromen en blijft er soms water en grote plassen staan in de straat. Ongeveer een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. In een groenstrook, park of speelveld kan het langer duren. U hoeft hier geen melding van te doen bij de gemeente. Doe pas een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. Bij gevaar voor mensen of dieren of bij dreigende wateroverlast in uw woning kunt u de brandweer bellen. Hevige wind? Een omgevallen boom in de berm of een omgevallen boom die niet op de doorgaande weg ligt kunt u melden bij de gemeente. Dreigt er een boom over de openbare weg te vallen of ligt deze er al? Bel de brandweer via 112. 

 • Asfalteerwerkzaamheden

  We werken dagelijks aan het beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Regelmatig worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren of opnieuw bestraten.

 • Laag inkomen toch een dagje uit?

  Het is vakantie! Veel kinderen gaan er dan lekker op uit, maar voor huishoudens met een laag inkomen is daar soms geen geld voor. Omdat elk kind mee moet kunnen doen helpt de gemeente mensen met kinderen tot 18 jaar en een laag inkomen om dit toch mogelijk te maken.

 • Paradijsweg natte kant

  Op donderdag 2 augustus 2018 vind er een onderzoek plaats naar beschermde soorten aan de natte kant van de Paradijsweg. 

 • DDoS aanvallen DigiD

  Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. In zo'n geval is het advies om later opnieuw in te loggen. 

 • Exoot in de sloot

  Veel planten die wij in onze vijvers of aquaria hebben zijn exoten, ze komen van nature niet voor in Nederland. Dat wil niet zeggen dat ze hier niet overleven.

 • Bouwontwikkeling achter Intratuin: wat is de status?

  Op 18 juni hield de gemeente een inloopspreekuur voor inwoners en ondernemers uit Ter Aar. Doel van de avond was om samen in gesprek te gaan over de huidige bouwontwikkelingen achter de Intratuin. Hier wil een vastgoedontwikkelaar een Vomar supermarkt openen. Het college en de gemeenteraad zijn geen voorstander van de vestiging van een supermarkt op deze locatie.

 • Help het wordt heet!

  Weet u wat u moet doen als de temperaturen hoog oplopen? Bekijk hier onze 5 tips om koel te blijven tijdens de warme dagen.

 • Ontwikkelingen achter Intratuin

  17 januari heeft de raad besloten af te zien van het verder uitwerken van het scenario C (Vomar supermarkt ter plaatse van de huidige sporthal De Vlinder) en scenario D (Vomar supermarkt centraal in het centrum). Scenario C kon niet op draagvlak rekenen van de huidige ondernemers, de dorpsraad en de aanwonenden van de Westkanaalweg en scenario D bleek financieel onhaalbaar

 • Raad kiest vlekkenplan 3 voor Buytewech-Noord

  Op 12 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om vlekkenplan 3 ‘Polder‘ te kiezen met de 'Middenvariant' als duurzaamheidsambitie.

 • Voorlopig ontwerp IKC / Sporthal Ter Aar

  9 juli is het voorlopig ontwerp IKC Sporthal Ter Aar en het concept masterplan openbaar gebied aan inwoners gepresenteerd. De afgelopen maanden is  architectenbureau De Zwarte Hond druk bezig geweest met het ontwerpproces voor het gebouw. 

 • Fout in productieproces reisdocumenten

  Op 12 juli werd bekend gemaakt dat bij de productie van een aantal reisdocumenten zich een technisch probleem voorgedaan. Iedereen die in de periode van april t/m juni een reisdocument heeft aangevraagd ontvangt bericht van het Ministerie.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of door een grotere afstand naar een school met een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch). 

 • Laat u niet kopiëren!

  Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, bijvoorbeeld uw werkgever of uw bank. In de praktijk zijn er ook andere partijen die vragen om een kopie. Voorkom identiteitsfraude en verstrek alleen een veilige kopie!

 • Scootmobieldag

  Op 3 september 2018 houdt het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop voor de 10de keer de scootmobielcursus. De scootmobieldag is in en bij het gemeentehuis, Teylersplein 1 in Nieuwveen. 

 • Financiële stukken 2017 online

  De website met de jaarstukken over 2017 staat online! Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de raad over wat er dat jaar is bereikt, wat daar voor is gedaan en wat het heeft gekost.

 • Ophalen documenten niet mogelijk

  Maandag 9 juli is het vanaf 12.00 uur niet mogelijk om eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen op te halen in verband met een update. We zien u graag morgen weer.

 • Noordse Dorpsweg weer open

  De Noordse Dorpsweg in Noorden is weer open. De afgelopen maanden is er hard gewerkt en wij zijn trots op het eindresultaat! In samenwerking met Waternet is de dijk en de weg aangepakt.

 • Controle adresgegevens

  De gemeente Nieuwkoop voert adresonderzoeken uit. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de persoons- en adresgegevens die in de basisregistratie personen (BRP) staan, ook juist zijn. Alle overheidsinstanties gebruiken namelijk deze gegevens. Als de gegevens niet kloppen kan dat grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen, pensioen etc. Toch komt het voor dat iemand op een ander adres woont, dan waar hij of zij ingeschreven staat.

 • Alle speeldeskundigen bedankt voor het stemmen!

  Kinderen uit de gemeente (de speeldeskundigen) hebben ons geholpen de leukste speeltoestellen te kiezen voor speelplaatsen in Langeraar, Papenveer, Ter Aar en Nieuwkoop. Voor elke speelplaats waren drie of vier opties gemaakt, waaruit gekozen kon worden. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend! Als we starten met de werkzaamheden (waarschijnlijk dit najaar), laten we dit nog even weten. Wij wensen jullie veel speelplezier! 

 • Burendag

  Op 22 september is het weer burendag! Het feest dat u samen met uw buren viert.

 • Nieuwe omgevingswet zet gebruiker centraal

  Mogelijk weet u het al: de overheid is bezig om de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken € 90 miljoen vrijgemaakt.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen op 26 april 2019? Dien uw aanvraag uiterlijk 1 augustus 2018 bij de burgemeester in.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. Deze keer aan het woord: Thécla Ammerlaan van Participe, mantelzorgconsulent in de gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

 • Inloop voorlopig ontwerp IKC-Sporthal Ter Aar

  Op maandag 9 juli is er een inloopbijeenkomst over het concept voorlopig ontwerp voor IKC-Sporthal Ter Aar. Architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam startte in januari het ontwerpproces voor het gebouw.

 • Veteranendag

  Vrijdag 29 juni was de jaarlijkse Veteranendag van de gemeente Nieuwkoop. Met deze dag laat de gemeente haar waardering, respect en erkenning blijken voor de veteranen uit onze gemeente. De bijeenkomst werd goed bezocht door veteranen van alle leeftijden.

 • Nieuwe omgevingswet zet gebruiker centraal

  Mogelijk weet u het al: de overheid is bezig om de nieuwe Omgevingswet in te voeren. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2021 ingaat. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken € 90 miljoen vrijgemaakt.
   

 • Coach4you

  Van de basisschool naar de brugklas. Voor veel kinderen is het een grote stap, een nieuwe school, nieuwe docenten, een ander schoolsysteem en nieuwe vakken. Niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders is deze overstap een grote verandering.

 • Wmo adviesraad vraagt uw hulp

  De Wmo adviesraad geeft het college van B&W en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over allerlei Wmo-zaken. Om zo goed mogelijk advies uit te brengen is kennis nodig. Daarom zitten in de Wmo-adviesraad vertegenwoordigers van onder andere gehandicapten, mantelzorgers, vrijwilligers en (begeleiding)  ouderen. Om nog beter inzicht te krijgen en zo goed mogelijk advies uit te kunnen brengen wil de Wmo adviesraad graag uw ervaringen horen. Wat ging er goed bij het aanvragen van een Wmo voorziening en wat ging er minder goed?

 • Nieuwe haltes voor Buurtbus

  Eind juni 2018 wordt de nieuwe N207 geopend. Daarom rijdt de buurtbus vanaf 9 juli 2018 de oorspronkelijke route.

 • Collegeprogramma Nieuwkoop 2018-2022

  De kernwoorden van het nieuwe collegeprogramma van Nieuwkoop zijn Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan. Dit programma is een uitwerking van het coalitieakkoord van Samen Beter Nieuwkoop, het CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. In het coalitieakkoord zijn vier thema’s benoemd die de coalitie ziet als de grootste uitdagingen voor de komende raads- en collegeperiode: Zorg, Wonen, Energietransitie en Detailhandel. Het college heeft deze thema’s verder uitgewerkt in het collegeprogramma 2018-2022 en legt het voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Naar verwachting bespreekt de raad het op donderdag 12 juli. Op deze datum in de agenda zijn verschillende documenten bijgevoegd hier is ook het volledige collegeprogramma te vinden.

 • Gemeente Nieuwkoop gaat over op elektronisch factureren (e-Factureren)

  Vanaf 19 april 2019 stapt de gemeente Nieuwkoop over op e-factureren. E-factureren is het digitaal versturen en automatisch verwerken van facturen. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden aangemaakt en automatisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. E-factureren biedt voor verzender en ontvanger veel voordelen: een flinke kostenbesparing, snellere verwerking van facturen en minder administratieve fouten. 

 • Houtschors eruit en kunstgras erin

  Waarom worden er zoveel speelplaatsen opgeknapt?
  Lekker buitenspelen is niet alleen leuk maar ook leerzaam voor uw kind. Daarom staan er op veel plaatsen mooie speeltoestellen.

 • Inwoners denken mee over Buytewech-Noord

  Buytewech-Noord is de nieuwe woonwijk in Nieuwkoop. Om ervoor te zorgen dat deze wijk goed aansluit bij de wensen van de toekomstige bewoners en omwonenden is een participatieproces doorlopen.

 • Succesvolle inspiratiebijeenkomsten voor verenigingen

  Het Verenigingsloket hield in juni twee inspiratiebijeenkomsten voor verenigingen. De bijeenkomsten waren een groot succes. Ruim 75 bestuursleden van verschillende verenigingen binnen de gemeente kwamen naar het gemeentehuis. 

 • Meer wijkagenten in Nieuwkoop

  Het politieteam Kaag en Braassem/Nieuwkoop krijgt er vier extra wijkagenten bij. Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor meer agenten in de wijken.

 • Snoei overhangend groen

  Overhangende takken, struiken en groen zorgen er soms voor dat mensen met rolstoelen en kinderwagens de stoep niet kunnen gebruiken. Dit is hinderlijk maar ook onveilig wanneer zij hierdoor de weg op moeten.

 • Nieuwkoop krijgt eerste duurzame bedrijventerrein in de regio!

  Het college heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Zo is onlangs het buitenzwembad Aarweide uitgerust met een uniek warmtesysteem. Maar dat is slechts een begin. Als het aan de gemeente ligt, worden straks ook het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Schoterhoek II (Nieuwveen) en de aangrenzende nieuwbouwwijken duurzaam verwarmd.

 • Inloopbijeenkomst natte-kant Paradijsweg

  Het concept ‘Visie Herontwikkeling Paradijsweg – natte kant inclusief Nota van Uitgangspunten’ en de bijbehorende visiekaarten zijn af. Woensdag 27 juni is er inloopbijeenkomst en kunt u de plannen bekijken en vragen stellen over de herontwikkeling.

 • Bijeenkomst 25 juni voor recreatie en toerisme

  Ontdek Nieuwkoop organiseert maandag 25 juni een bijeenkomst voor horeca- en recreatieve ondernemers en organisaties. We gaan aan de slag met nieuwe activiteiten die passen bij ons unieke gebied en die voor ondernemers en organisaties van betekenis zijn. Dit biedt volop kansen om samen Nieuwkoop beter op de kaart te zetten. Profiteer ervan!

 • Zwembad Aarweide voortaan duurzaam verwarmd

  Zwembad Aarweide is een van de eerste zwembaden in Nederland dat wordt verwarmt met gezuiverd afvalwater. Dankzij een mooie samenwerking tussen het zwembad, de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland, kon een uniek verwarmingssysteem worden ontwikkeld. Het systeem, zorgt ervoor dat het zwemwater op een duurzame manier wordt verwarmd. 

 • Vragen & antwoorden over ontwikkelingen nabij Intratuin Ter Aar

  Ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar. Ook als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een supermarkt op deze locatie. We hebben dit aangegeven bij de ontwikkelaar. Om de mogelijkheden voor deze locatie goed te onderzoeken, heeft de gemeenteraad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is een jaar van kracht.

 • Woning met zonnepanelen goud waard bij verkoop

  Het plaatsen van zonnepanelen is een goede investering om uw woning in waarde te laten stijgen en aantrekkelijker te maken op de woningmarkt. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket legt u uit waarom.

 • Supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar?

  Op 15 juni verscheen een bericht op AD.nl over de bouwontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar. In het artikel geeft Hoorne Vastgoed aan dat er een supermarkt komt. We willen benadrukken dat dit nog helemaal niet zeker is.

 • Speeldeskundigen gezocht

  Alle kinderen in de gemeente opgelet, we gaan speelplaatsen in Ter Aar en Nieuwkoop opknappen. Daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken.

 • 750 jaar Nieuwkoop

  In 2022 bestaat Nieuwkoop 750 jaar. Dit willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! 

 • Veteranendag

  Op vrijdag 29 juni 2018 nodigt de gemeente alle Nieuwkoopse Veteranen uit voor de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst in het gemeentehuis. Met deze bijeenkomst willen wij onze waardering en respect tonen voor de veteranen in onze gemeente.

 • Recreëren is goed voor een mens

  Hoe fijn is het om even alles los te laten en weer helemaal op te laden in de natuur. Of door eindelijk eens tijd te maken voor uw hobby door bijvoorbeeld een leuke workshop te volgen. Om lekker te recreëren hoeft u helemaal niet ver te reizen! Onze gemeente biedt een enorm aanbod aan leuke activiteiten en gezellige evenementen. Kies maar uit: fiets langs ooievaars, wandel door het moeras of vaar langs oude ambachten. Of ga mee op watersafari of volg een schilderworkshop. Ook kunt u regelmatig genieten van diverse en uiteenlopende liveoptredens. Ook tijdens minder weer is er volop keuze. Bezoek een expositie, maak uw eigen sieraad of bekijk een film in de Kaleidoskoop. En dat zijn nog maar een paar voorbeelden uit de volle activiteitenagenda. Gaat u er ook lekker op uit in onze eigen mooie gemeente? Laat u inspireren!

 • Speeldeskundigen gezocht

  Alle kinderen in Langeraar en Papenveer opgelet, we gaan speelplaatsen opknappen. Daar kunnen we jullie hulp goed bij gebruiken.

 • Wat beweegt jou?

  Nieuwkoop is een echte sportgemeente. Dat willen we ook de komende jaren graag zo houden, want sporten en bewegen is gezond en een goede manier om anderen te ontmoeten. We zien dat het sporten en de sportbehoefte verandert, bijvoorbeeld aan de vele hardlopers op straat. Steeds vaker willen mensen zelf bepalen waar en wanneer ze gaan sporten. Dat heeft invloed op bijvoorbeeld de (sport)verenigingen.

 • Bouw Ashram College in Nieuwkoop bijna van start

  In Nieuwkoop komt een nieuw duurzaam schoolgebouw voor het Ashram College. Het project is inmiddels vergevorderd. Er is een ontwerp voor het gebouw en de omgevingsvergunning is verleend. Een ding stond de start van de bouw nog in de weg: de daadwerkelijke bouwkosten vallen hoger uit dan vooraf geraamd.

 • 12 juni: geen documenten ophalen

  Door werkzaamheden aan het systeem kunt u dinsdag 12 juni 2018 vanaf 13.00 uur geen reisdocumenten of rijbewijzen afhalen.

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. Deze keer aan het woord: coördinator van het Taalhuis en boekstartcoach Habiba el Amriti. Het Taalhuis is onderdeel van de bibliotheek Rijn en Venen. De bibliotheek is gevestigd in de Kaleidoskoop en werkt samen met de organisaties in De Verbinding. 

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen op 26 april 2019? Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk 1 augustus 2018 bij de burgemeester zijn ingediend.

 • Zwemles voor volwassenen

  Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente kunnen zwemmen. Omdat ook volwassenen zich moeten kunnen redden in het water, zijn we gestart met een pilot zwemlessen voor volwassenen in de zwembaden Aarweide en De Wel.

 • Rijbewijs geschikt voor inloggen met DigiD

  Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen geschikt om in de toekomst mee te kunnen inloggen op websites van de overheid, zorg en pensioenfondsen.

 • Wespen en bijen

  Net als vorig jaar organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd. Maak een foto van een bij of een hommel, of van een bijentuin of bijenlandschap waar. Stuur de foto in via: http://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/fotowedstrijd-maak-mooiste-bijenfoto/ en maak kans op mooie bijenprijzen!

 • Gegevensbescherming

  In de huidige digitale wereld met veel dataverkeer is de bescherming van privacygegevens erg belangrijk. Om de privacy van inwoners optimaal te beschermen trad op 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Ook de gemeente Nieuwkoop moet voldoen aan de AVG. In een privacystatement staat beschreven wat dit voor u betekent.

 • Laag inkomen en wasmachine of koelkast aan vervanging toe?

  De gemeente Nieuwkoop wil mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben ondersteunen. Is uw wasmachine kapot of de koelkast aan vervanging toe? Maak dan gebruik van de regeling ‘duurzame gebruiksgoederen’. Deze regeling houdt in dat u een bedrag kunt ontvangen ter hoogte van het aan te schaffen gebruiksgoed (maximaal € 380,- per jaar). 

 • Tegemoetkoming voor lage inkomens

  Is uw (gezamenlijk) inkomen drie jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En heeft u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

 • Open dag Centrum Jeugd en Gezin

  Zaterdag 9 juni is het open dag bij het Centrum Jeugd en Gezin. Bij deze open dag zijn er allerlei leuke dingen te doen voor kinderen.

 • ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’ ter inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een gebied van circa 1,5 hectare in de Noordse Buurt op de hoek Veenweg/Ir. J. Nysinghweg. In dit gebied kan een aantal visvijvers aangelegd worden met bijbehorende kleinschalige horeca/detailhandel en een parkeerterrein.

 • Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop

  Sommige planten, zoals de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zorgen voor overlast.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Iedereen die voor het schooljaar 2018/2019 gebruik wil maken van leerlingenvervoer, vult vóór 15 juni 2018 het aanvraagformulier in.

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze keer aan het woord: jeugdarts Annette Zwetsloot en jeugdverpleegkundigen Simone Smeele van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ is onderdeel van de GGD (GemeentelijkeGezondheidsDienst).

 • Uitnodiging: verenigingen samen naar de toekomst

  Het Verenigingsloket van de gemeente houdt een inspiratiebijeenkomst voor bestuurders van verenigingen op maandag 11 juni en op dinsdag 19 juni. Tijdens deze bijeenkomst stellen de medewerkers van het Verenigingsloket zich voor en gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze verenigingen. Daarnaast geeft Berend Rubingh een indrukwekkende lezing.

 • Laag inkomen en onverwachte noodzakelijke kosten?

  Heeft u een laag inkomen en moet u door onverwachte persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten maken? Kunt u deze kosten niet betalen en kunt u nergens anders terecht voor een vergoeding van deze kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.

 • Nieuw plan voor nautisch- en vaarwegbeheer

  De gemeente beheert de vaarwegen in het Nieuwkoopse en Langeraarse Plassengebied. Wij hebben een nieuw beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer gemaakt. Dit leggen we aan de raad voor om vast te stellen.

 • Jonge rijbewijsbezitters opgelet!

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem organiseren 2 juni 2018 gezamenlijk The DriveXperience. Dit is een gratis praktijkdag in Alphen aan den Rijn voor jonge autorijders t/m 24 jaar die maximaal 2 jaar hun rijbewijs bezitten. Rijschool Rijnland uit Ter Aar stelt deze dag gratis auto’s beschikbaar. Je hoeft dus zelf geen auto mee te brengen.

 • Volop inspiratie op duurzaam-nieuwkoop.nl

  U heeft er ongetwijfeld over gehoord: de energietransitie. De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld energie van zon, wind of water.

 • Rugstreeppad en bouwen

  In de gemeente leven op diverse plaatsen rugstreeppadden. De rugstreeppad is een beschermde diersoort, het dier, maar ook de leefomgeving mag niet worden aangetast. Voor de start van woningbouw worden de padden uit het gebied zo nodig gevangen en verplaatst naar een andere plek.

 • Wethouder aan de slag met Intratuin dossier

  De verkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe wethouders zijn gestart. Wethouder Antoinette Ingwersen is onder andere verantwoordelijk voor het Intratuin dossier, dat gaat over de ontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar.

 • Gewijzigde openingstijden

  Het gemeentehuis en de milieustraat zijn gesloten op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag.

 • Stichting Leergeld sinds 1 april actief

  De gemeente Nieuwkoop werkt al een aantal jaar samen met het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds. (per 1 april samen gegaan in het Jeugdfonds Sport en Cultuur). Sinds 1 april werken we ook samen met de Stichting Leergeld. Hiermee willen wij de kansen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen op gebied van onderwijs, cultuur en sport verder vergroten. 

 • Plan de Verwondering: Noordereiland

  Het Noordereiland is een van de eilanden van “De Verwondering” in Nieuwveen. Op dit eiland komen vrije bouwkavels. Het oorspronkelijke plan voor dit eiland is recent aangepast, zodat de kavels op het eiland goed aansluiten bij de woonwensen van deze tijd.

 • Bijtanken voor mantelzorgers

  Inwoners met een zorgbehoefte wonen langer zelfstandig thuis. Zij doen hierdoor een steeds groter beroep op mantelzorgers. Om de mantelzorg vol te houden is het noodzakelijk om af en toe even bij te kunnen tanken. Mantelzorgers kunnen hiervoor een beroep doen op de ‘regeling respijtzorg’.

 • Hoe staat het met het IKC-en sporthal Ter Aar?

  Architectenbureau De Zwarte Hond uit Rotterdam startte in januari het ontwerpproces voor het gebouw. In nauw overleg met de scholen, kinderopvang, bibliotheek, CJG en omwonenden wordt er druk geschetst en gerekend.

 • Boek over veteranen uit Nieuwkoop

  Op 3 mei overhandigde Joep Derksen van de stichting Zinsnede het eerste exemplaar van het boek "Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop" aan burgemeester Frans Buijserd.

 • De gemeente en de AVG  

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die nieuwe regels gelden natuurlijk ook voor gemeenten. Wij zijn dan ook druk bezig om voor 25 mei aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving te voldoen.  

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Teuny Dibbits, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 • Annette Pietersen neemt afscheid als wethouder

  In haar bestuursperiode heeft zij zich met betrokkenheid, energie en plezier ingezet voor de gemeente. Wij willen haar bedanken voor haar bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving.

 • Nieuwkoop op de kaart

  Maandag 30 april lanceerde Stichting Nieuwkoop Marketing met trots het nieuwe magazine Ontdek Nieuwkoop. Dat was een van de redenen voor een klein feestje. De tweede reden was de omzetting van het TIP (Toeristisch Informatie Punt) naar het officiële VVV Nieuwkoop - Groene Hart van Holland.

 • Buytewech-Noord: presentatie eerste plannen

  De afgelopen periode konden inwoners en andere belangstellenden meedenken over de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord. Met alle ideeën, vragen en reacties uit eerdere bijeenkomsten heeft de gemeente drie verschillende vlekkenplannen gemaakt.

 • Het Verenigingsloket stelt zich voor!

  Het Verenigingsloket van de gemeente Nieuwkoop is hét aanspreekpunt voor alle verenigingen binnen de gemeente. Verenigingen kunnen er vragen stellen over bijvoorbeeld subsidies of evenementen. Ook inwoners met een goed idee voor hun dorp kunnen bij het Verenigingsloket terecht. 

 • Lintjesregen Nieuwkoop 2018

  Op donderdag 26 april 2018 reikte burgemeester Frans Buijserd van de gemeente Nieuwkoop zeven Koninklijke Onderscheidingen uit. Allen werden onderscheiden voor hun inzet als vrijwilliger. 

 • Andere inzameldagen huishoudelijk afval

  In verband met Koningsdag en Hemelvaartsdag wijzigen de inzameldagen van huishoudelijk afval.

 • Loterijvergunning Goede Doelen 'Lot of Happiness'

  Er is door de Kansspelautoriteit een landelijke loterijvergunning verleend aan Fairshare Nederland,'voor de Goede Doelen Loterij ‘Lot of Happiness’.

 • Resultaten onderzoek winkelbeleving

  Inwoners en ondernemers van de gemeente Nieuwkoop is in de afgelopen periode gevraagd naar hun winkelbeleving van de twee winkelcentra in de kern Nieuwkoop, het Reghthuysplein en het Kennedyplein. Via een online enquête uitgevoerd door onderzoekbureau Evize, konden beide winkelcentra worden beoordeeld op verschillende onderwerpen. In de bijlage de resultaten van het onderzoek. 

 • Help mee de natuurvriendelijke oever beplanten.

  7 mei om 14.00 uur is iedereen van harte welkom op de oever langs de Geerplas in Ter Aar om rietstekken te planten op de nieuw aangelegde natuurvriendelijke oever. (zie routebeschrijving).  

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  'VERBINDEN VERTROUWEN VOORUITGAAN' is de titel van het coalitieakkoord van Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop dat donderdagavond wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Koningsdag, 4 en 5 mei

  Rond Koningsdag en 4 en 5 mei worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Kijk voor de volledige programma’s op de websites van de Oranjeverenigingen.

 • Indeling zaterdag markt Nieuwkoop

  Op de zaterdagen 21, 28 april en 5 mei, zal uw weekmarkt anders zijn ingedeeld. Dit vanwege festiviteiten op en rond het plein.  Uw vertrouwde marktkoopman kan op deze data ergens anders staan, dan op zijn eigen plaats. De markt kunt u vinden op het Reghthuysplein.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Leonie Zweers, zij is jeugd- en gezinswerker bij het jeugd- en gezinsteam Nieuwkoop.

 • Is uw vereniging al klaar voor de AVG?

  Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die regels gelden ook voor verengingen. Dat is best ingewikkeld voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van groot belang om hier  als vereniging mee aan de slag te gaan. Als bestuur van een vereniging ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels en de boetes zijn hoog als je dit niet doet.

 • Diploma’s drank- en horecavergunning

  Op een drank- en horecavergunning staan personen vermeld die in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. Diploma’s worden tegenwoordig geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Kijk of uw diploma geregistreerd staat op WWW.SVH.NL

 • Het buitengebied van Nieuwkoop krijgt glasvezel

  Op 9 april is de 50% aan inschrijvingen behaald en daarmee is glasvezel voor het buitengebied van Nieuwkoop een feit. GlasDraad Groene Hart start na de zomer met de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

 • Tegels eruit, groen erin

  Als regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien. Veel tuinen verloren de afgelopen jaren hun groene karakter.

 • Opening Tennispark Ter Aar

  Op vrijdagmiddag 6 april is het vernieuwde tennispark in Ter Aar feestelijk geopend. Wethouder Annette Pietersen deed dit samen met Jochem van Buuren (voorzitter van Stichting Tennispark Aardam) en Peter van der Pijl (voorzitter Tennisvereniging Ter Aar).

 • Nieuwkoop, waard om te ontdekken!

  Bij de recreant en toerist die Nieuwkoop kent, scoort onze mooie gemeente erg hoog. De Nieuwkoopse Plassen kreeg in het laatste onderzoek maar liefst een 8,1 van de bezoekers. En niet alleen de Plassen zijn een geweldige plek: er zijn nog veel meer mooie plekken en leuke dingen te ontdekken.

 • Coalitiegesprekken van start gegaan

  Lees het persbericht op de website van de gemeenteraad.

 • Opruimactie

  Op diverse plekken liggen bootwrakken. Binnenkort verwijderen wij (half)gezonken boten en bootwrakken in Nieuwkoop en Noorden. Voor zover mogelijk geven de toezichthouders op het vaartuig aan, dat hij weggehaald wordt. Na 15 april haalt de gemeente de vaartuigen uit het water en voert deze af. Als de eigenaar bekend is gaat de rekening naar de eigenaar.

 • Uitnodiging ontwikkeling Paradijsweg - natte kant

  Betrokkenen bij de ontwikkeling van de Paradijsweg, natte kant zijn van harte uitgenodigd om mee te werken aan de visie voor de Paradijsweg aan de plaszijde van de Langeraarse plassen. De avonden vinden plaats in Parola, Langeraarseweg 37 op 16 april en 1 mei 2018 van 17.30 tot 21.30 uur. 

 • Vaarvergunning

  Vraag voordat u met een (elektro)motorboot op de Nieuwkoopse Plassen gaat varen een vergunning aan op www.nieuwkoop.nl/vaarvergunning

 • Samen bouwen in DrieKoppenland

  Woningbouwproject Driekoppenland in Noorden is de derde woonwijk in de gemeente waar we bouwen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij ontwerpt en bouwt een groep enthousiaste kavelkopers samen hun toekomstige woning.

 • Subsidie voor platteland

  Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland. LEADER is een Europees programma, met provinciale en gemeentelijke cofinanciering, om lokale initiatieven te ondersteunen die de economie op en van het platteland kunnen versterken. U kunt op twee momenten projecten indienen. De eerste mogelijkheid is tot en met 25 april.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen

  De samenwerking tussen Stichting Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de gemeente is verlengd tot en met 2020. Op 14 maart ondertekenden Stefan Hagebeek van Stichting Jeugdsportfonds, Lonneke Taks van het Jeugdcultuurfonds samen met wethouder Paul Platen een nieuwe overeenkomst.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Patty van der Veer en Peter van der Spek, medewerkers van Stichting Halt.

 • Vragen en antwoorden over de ontwikkelingen nabij Intratuin Ter Aar

  Op donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over het onderwerp ‘detailhandelbestemming achter de Intratuin’. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

 • Compostactie

  Wij willen u graag belonen voor het apart houden van GFT afval en daarom kunt u op zaterdag 31 maart gratis losse compost ophalen bij de milieustraat, Ampèrestraat 4 in Nieuwveen. Als u liever zakken compost wilt kan dat ook. Een zak compost van 25 liter kost €1,00 en drie zakken kosten €2,50. U kunt terecht tussen 9.00 en 16.00 uur. Zolang de voorraad strekt!

 • Vaarvergunning digitaal aanvragen

  U heeft een vaarvergunning nodig als u met een motorboot of elektromotorboot op de Nieuwkoopse Plassen vaart. 

 • Dat kan beter!

  Vanaf dit jaar bestrijdt de gemeente het onkruid weer zelf. Sinds het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen was dit uitbesteed aan een aannemer. Dat kon beter en daarom gaan we het nu zelf doen. We zijn dan niet meer afhankelijk van een aannemer en kunnen daardoor flexibeler zijn. Wij gaan het onkruid bestrijden met kokend water, omdat uit onderzoek is gebleken dat dit het beste werkt.

 • Evaluatie Tom in de Buurt leidt nog niet tot conclusies

  Tom in de buurt levert sinds 2015 begeleiding en ondersteuning aan inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben om goed mee te kunnen doen in de samenleving. De overeenkomst met Tom in de buurt is afgesloten voor vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging voor twee jaar.

 • Varen? Denk mee!

  De gemeente beheert de vaarwegen in het Nieuwkoopse en Langeraarse Plassengebied. Wij zijn bezig met het maken van een nieuw beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer. Denkt u met ons mee?

 • Uitslagenavond verkiezingen

  Woensdagavond 21 maart 2018 presenteert burgemeester Buijserd de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Nieuwkoop. Inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen. De avond begint om 22.00 uur. De burgemeester presenteert aan de hand van percentages een eerste indicatie van de uitslag. Deze indicatie is op basis van een eerste telling door de stembureaus. 

 • Uitslagen Verkiezingen

  De uitslag is bekend. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was 58,1%. De opkomst bij het referendum was 55,8%. Bij het referendum stemde 53,8% (6.591) voor en 41,9% (5.127) tegen.

 • Buytewech-Noord de nieuwe woonwijk van Nieuwkoop

  Op woensdag 28 maart proberen we zo concreet mogelijk antwoord te geven op vragen die tijdens eerdere bijeenkomsten gesteld zijn zoals: Wat gebeurt er met park Buytewech? Waarom een nieuwe woonwijk in Buytewech-Noord? Hoe rijden auto’s in en uit de nieuwe woonwijk? Wat is er gedaan met uitkomsten van eerdere bijeenkomsten? Wat betekent duurzaamheid concreet voor de nieuwe woonwijk? Hoe wordt verkeersoverlast in omliggende woonwijken voorkomen? Wordt er rekening gehouden met woningen voor jongeren en ouderen?

 • Reactie gemeente op artikel AD kinderboerderij

  Op donderdag 15 maart stond er in het AD een interview met de Stichting Kinderboerderij Nieuwkoop met als titel ‘Afbouw kinderboerderij stagneert door geldgebrek’. In dat artikel stond aangegeven dat de gemeente met een reactie zou komen. Hieronder vindt u de reactie van de gemeente.

 • Gemeente wil met sportverenigingen gaan samenwerken aan nieuw beleid

  In onze gemeente zijn veel sportverenigingen. Een aantal gebruikt buiten sportaccommodaties, anderen sporten binnen. Wethouder Elkhuizen roept de verenigingen op om samen met de gemeente nieuw beleid te maken voor het gebruik van deze accommodaties.

 • Glasvezel nu of nooit

  Wethouder Elkhuizen reikte onlangs een prijs uit aan Niesing Bouwbedrijf, dat zich als 550e had ingeschreven bij GlasDraad Groene Hart.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De  Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Ayada Iqachoura, coördinator van Home-Start.

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  Vanaf 22 maart kunnen vrouwen uit Nieuwkoop die zijn geboren in de jaren 1943 t/m 1968 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het parkeerterrein voor sporthal De Steupel aan de Maarten Freeke Wije in Nieuwkoop. Tot medio mei worden ruim 1.900 vrouwen uit Nieuwkoop per brief uitgenodigd om borstfoto’s te laten maken in het onderzoekscentrum.

 • H.K.A. wint verkiezing ondernemer van het jaar 2018

  14 maart is H.K.A. door de ondernemers van Nieuwkoop gekozen tot Ondernemer van het jaar 2018. H.K.A. won deze competitie van medefinalisten Bakker & de Vos en ABS van der Weijden.

 • Ontwikkelingen rondom Intratuin Ter Aar

  De laatste weken is er veel aandacht rondom beoogde winkelactiviteiten achter de Intratuin in Ter Aar. Graag informeren wij u over de actuele stand van zaken.

 • Vrijwilliger aan het woord

  Christiane Valentijn vertelt over haar vrijwilligerswerk. Ze is getrouwd, ze heeft drie kinderen en woont in Ter Aar. Naast haar vrijwilligerswerk bij Kamerkoor Tricinium werkt ze als oncologieverpleegkundige in Amsterdam.

 • Samenwerken met Stichting Leergeld: alle kinderen doen mee!

  Op 2 maart ondertekende wethouder Paul Platen en Marco Sikkel, voorzitter van Stichting Leergeld Zoetermeer en omstreken een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Leergeld.

 • Opschoondag

  Nog even en het is weer zover: de landelijke opschoondag! Zaterdag 24 maart 2018 gaan we samen aan de slag.

 • Tom onderweg naar u?

  Tom in de buurt is maandag 19 maart met de Tom bus onderweg naar Vrouwenakker, Noordse Dorp en Papenveer.

 • Zorgmarkt 2018

  Informatiemarkt voor ouderen en (toekomstige) mantelzorgers.

 • Wijkagent Sander van Beek

  Na een periode als waarnemend wijkagent is Sander op 27 januari, officieel bevorderd tot wijkagent voor de dorpen/wijken: Zevenhoven, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, Woerdense Verlaat, Nieuwveen en Vrouwenakker.

 • Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt

  Op woensdag 7 en 14 maart zijn de eerste grondverkoopovereenkomsten voor de Noordse Buurt ondertekend.

 • DigiD: beperkt bereikbaar vanwege DDoS-aanvallen

  Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op de website van DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. 

 • Start De Velden fase II

  23 februari ondertekenden wethouder Elkhuizen en projectontwikkelaar Bolton de overeenkomst voor 18 energiezuinige en gasloze woningen binnen het project Vivero in Langeraar.

 • Verbeter de buurt!

  Wethouder Guus Elkhuizen lanceerde 1 maart de Verbeterdebuurt-app in gemeente Nieuwkoop. Samen met Marjon Bos en Sonja van der Pijl van dorpsraad Zevenhoven i.o. en Cor Heemskerk van dorpsraad Rondom de Plassen zwaaide hij met de groene vlag. Hét symbool in Verbeterdebuurt voor een afgehandelde melding.

 • Waarschuwing: natuurijs in de gemeente kan nog gevaarlijk zijn

  Hoewel het natuurijs zeker niet overal betrouwbaar is wordt er op diverse plekken in de gemeente toch op natuurijs geschaatst. Bent u van plan om te gaan schaatsen? Dan verzoeken we u om met het parkeren rekening te houden met de hulpdiensten. Zij moeten er ten alle tijden door kunnen! Of nog beter: kom lopend of met de fiets! Ook willen wij u waarschuwen dat het ijs nog erg gevaarlijk kan zijn wanneer er grote groepen mensen tegelijk op staan.  

 • Doe mee met Open Monumentendag

  In het weekend van 8 en 9 september 2018 is het weer Open Monumentendag. Dit weekend zijn veel monumenten in Nederland gratis te bezoeken. Het thema voor dit jaar is ‘in Europa’.  Inmiddels is het comité Open Monumentendag Nieuwkoop al druk bezig met de voorbereidingen.  Om het een succes te laten worden, hebben we uw hulp nodig!

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De  Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Riham Salah, van team begeleiding statushouders.

 • Verbeter de buurt

  Kapotte straatverlichting, zwerfvuil, of losliggende tegels? Vanaf 1 maart meldt u dit eenvoudig via de website Verbeterdebuurt.nl of via de app. Het idee achter Verbeterdebuurt is simpel. Inwoners zijn de ogen en oren van de buurt. Melden helpt. We doen ons best om meldingen zo snel mogelijk te verhelpen.

 • Wonen in Nieuwkoop op beurs Eigen Huis

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Breng dan een bezoek aan de beurs Eigen Huis en laat u inspireren in de vele stands. Ook Wonen in Nieuwkoop is aanwezig. We vertellen u daar alles over onze kavels in Nieuwkoop.

 • NL doet

  Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 

 • Hogere hypotheek voor woningkopers die gaan verduurzamen

  Woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen kunnen dit jaar extra geld lenen voor het energiezuinig maken van hun woning. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen mogen woningkopers van een bestaande woning maximaal 6 procent meer lenen op de getaxeerde waarde van de woning.

 • Belastingaanslagen in uw (digitale) brievenbus

  Rond 24 februari ontvangt u van SVHW de gemeentelijke belastingaanslagen. Dit jaar ziet het aanslagbiljet er anders uit: overzichtelijk met een heldere toelichting. Maar niet alleen het aanslagbiljet is vernieuwd. Ook de website van SVHW is verder verbeterd.

 • Gemeente Nieuwkoop publiceert raadsinformatie als open data

  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen doet de gemeente Nieuwkoop mee met het project Open Raadsinformatie. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt de gemeente Nieuwkoop haar raadsinformatie beschikbaar als open data.

 • Plaatsing eerste AED buitenkast

  15 februari nam wethouder Annette Pietersen bij basisschool Antonius in Noorden de eerste AED-buitenkast in gebruik. Ze kreeg daarbij hulp van twee leerlingen van de school, Chiara en Dave.

 • Inwoners overhandigen groenplan

  Op 6 februari overhandigden de bewoners van de Klinkhamer, Blaasbalg en Bootshaak in Nieuwkoop het groenplan voor hun wijk aan wethouder Guus Elkhuizen.

 • Lancering stemwijzer

  Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente een StemWijzer laten maken.

 • Gratis schaatsen op De Vechtsebanen in Utrecht!

  De inwoners van de gemeente Nieuwkoop hebben de afgelopen maanden massaal glas ingezameld.

 • Beleidsvisie ‘gebruik recreatiewoningen’ vastgesteld

  In de gemeente Nieuwkoop liggen zeven recreatieparken* langs rivier de Kromme Mijdrecht. De parken hebben een recreatiebestemming, maar functioneren in de praktijk niet als zodanig.

 • Subsidie voor nieuwe recreatieprojecten

  Goede opkomst bij het Netwerkcafé van Rijn- en Veenstreek op 31 januari. De bezoekers, voornamelijk recreatieve organisaties en ondernemers, wisten de weg naar de nieuwe “Bistrobar Bij Hen” goed te vinden!

 • Wethouder Platen op bezoek bij glastuinbouwbedrijven

  Wethouder Paul Platen bezocht samen met Marcel van Tol, voorzitter LTO Glaskracht Aar en Amstel, een aantal interessante tuinbouwbedrijven. Hij werd  geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, veredeling en zuivering van afvalwater. Ook het bieden van werkgelegenheid was een gespreksonderwerp. 

 • Informatieavond Noordse Buurt

  Woensdag 21 februari 2018 organiseert de gemeente een informatieavond over de Noordse Buurt. Tijdens deze avond presenteren we drie ontwerpen voor  ‘accentpunten’ langs wandelroutes in het gebied.

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Bart Herkemij, maatschappelijk werker bij Stichting de Binnenvest.

 • Driekoppenland van start

  Op dit moment maken we de locatie gereed voor de bouw. De komende twee maanden brengen we een laag zand/grond aan (voorbelasting). Deze voorbelasting blijft een half jaar liggen en zorgt ervoor dat de grond straks zo min mogelijk gaat verzakken. Aansluitend maken we het gebied bouwrijp (aanleg riolering en bouwwegen).

 • 45 woningen in Noordeinde

  Wethouder Paul Platen tekende 30 januari namens de gemeente een overeenkomst met Vink en Veenman voor de bouw van 45 woningen in Noordeinde. Daarmee is woningbouw in de kern Noordeinde weer een stap dichterbij gekomen.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alle informatie over deze verkiezingen vindt u op www.nieuwkoopstemt.nl. Ook kunt u op 21 maart 2018 uw stem uitbrengen op de vraag: “Bent u voor of tegen de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?” Meer informatie over het referendum vindt u op www.referendumwiv2017.nl. 

 • Gaat u met ons mee?

  Op woensdag 28 februari bezoekt de gemeente samen met belangstellenden voorbeeldprojecten voor de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord.

 • Basisschool kiezen

  Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar? Dan moet u binnenkort een basisschool kiezen.

 • BuurtWhatsApp

  In een BuurtWhatsAppgroep waarschuwen buurtbewoners elkaar snel bij verdachte situaties en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht.

 • Meet & Greet met statushouders

  Aangezien het voor statushouders die nog maar kort in Nederland wonen lastig is om geschikt werk te vinden, organiseert Rotary Nieuwkoop special voor statushouders een Meet & Greet.

 • Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezing 2018 ter inzage

  Op vrijdag 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting een beslissing genomen op de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen.

 • Brugonderhoud Aarkanaal

  Tussen augustus 2017 en januari 2018 heeft de provincie onderhoud uitgevoerd aan de Aardammerbrug en de Vijfgatenbrug.

 • Goed idee voor uw dorp?

  Het afgelopen jaar zijn er weer prachtige initiatieven ontstaan vanuit de Nieuwkoopse samenleving. Ook dit jaar stimuleert de gemeente Nieuwkoop weer goede ideeën door hiervoor geld beschikbaar te stellen.

 • Onderzoek naar winkelbeleving Nieuwkoopse consumenten

  2 februari start een groot onderzoek over de winkelbeleving in de gemeente Nieuwkoop door de inzet van de Belevingsmonitor. 

 • De ontwikkeling in De Verwondering gaat verder

  De woonwijk De Verwondering is volop in ontwikkeling. Het Parkeiland is zo goed als klaar. Het is een gevarieerd eiland geworden met onder andere vrijstaande woningen, sociale huurwoningen en zorgwoningen. Met een nieuwsspecial hebben we omwonenden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het Noorder- en Zuidereiland.

 • Resultaten kansenonderzoek Drechtdoorsteek: ‘Een buitenkans voor de regio’

  23 januari presenteerden de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn in het gemeentehuis van Aalsmeer de uitkomsten van het kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek. Hieruit blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling. Vooral de oostelijk gelegen variant langs de reeds bestaande landschappelijke dijk heeft een grote meerwaarde voor het vaarnetwerk.

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Wijkagent Angelique Schouten van politie-eenheid Den Haag, team Kaag&Braassem.

 • Statushouders helpen naar werk

  11 januari 2018 ontvingen vijf trotse statushouders een certificaat installatietechniek van de Metaalvakschool. Drie maanden lang verdiepten ze zich in de theorie en praktijk van installatietechniek.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet overal goed. Daarom zijn we vorig jaar een campagne gestart waarin we extra aandacht geven aan het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden.

 • Definitieve inschrijving glasvezel

  Na de aanmelding kunt u nu inschrijven voor glasvezel in het buitengebied. Veel inwoners uit het buitengebied hebben al aangegeven interesse te hebben in de aanleg van glasvezel in het buitengebied en tien euro overgemaakt. Nu is het tijd voor de definitieve inschrijving. Ook diegene die zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich nu inschrijven.

 • Ontwerpt u met ons mee?

  We zijn druk bezig om de nieuwe woonwijk Buytewech-Noord te ontwerpen. Puzzelen hoe deze woonwijk aantrekkelijk, bijzonder en duurzaam kan worden.

 • Verkiezing ondernemer van het jaar

  Op woensdagavond 14 maart 2018 heeft de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop een feestelijke avond waarop de ondernemer van het jaar gekozen wordt.

 • Milieustraat gesloten vanwege de storm

  Door de zware storm is de milieustraat vanmiddag niet geopend.

 • Organisaties in de Verbinding

  We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Marianne Reekers van Kwadraad.

 • 24 uur per dag bereikbare AED’s

  Vanaf maart zijn er in de hele gemeente 24 uur per dag AED’s bereikbaar. Deze AED’s zijn altijd binnen zes minuten te bereiken door de vrijwilligers die ze kunnen bedienen. Op deze manier kunnen mensen die een hartstilstand hebben snel geholpen worden.

 • Bijdrage voor duurzaam initiatief

  De gemeente Nieuwkoop stimuleert goede initiatieven voor en door inwoners en stelt geld beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. Energiecoöperatie Duurzaam Woerdense Verlaat ontving een mooi bedrag van de gemeente.

 • Glasvezelcampagne buitengebied Nieuwkoop van start

  Na een succesvolle interessepeiling van DICO Breedband is het nu tijd voor de volgende fase. Tussen 8 januari en 9 april 2018 kunnen bewoners en ondernemers van het buitengebied zich inschrijven voor glasvezel via de website https://groenehart.glasdraad.nl of bij een lokale abonnementsverkoper.

 • Een vette 8 voor de Nieuwkoopse Plassen

  De Zuid-Hollandse natuur- en recreatiegebieden krijgen een mooie beoordeling van bezoekers. Het best gewaardeerd zijn de Nieuwkoopse Plassen en de Biesbosch. Dit blijkt uit onderzoek, wat gedaan is in opdracht van de provincie. Burgemeester Frans Buijserd is bijzonder blij met de waardering en erkenning van de Nederlandse recreant voor de Nieuwkoopse Plassen. Veel natuur liefhebbende recreanten hebben het geheim van de Nieuwkoopse Plassen, de historische pleisterplaats Nieuwkoop en het leefgebied van de Nieuwkoopse Otter inmiddels ontdekt. De Nieuwkoopse Plassen vormen een uniek natuurgebied in het hart van de Randstad Holland. Voor recreanten, die van natuur, ruimte, rust, rustieke dorpen en cultuurhistorie houden een must.

 • Schade Oud en Nieuw

  Met oud en nieuw is er voor € 6.750,- schade aangericht in de gemeente.

 • Schulden? Vraag gemeente advies!

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente. Om in aanmerking te komen voor deze hulp, gelden de volgende voorwaarden:

 • Ondertekening overeenkomst mijlpaal in nieuwe aanpak naar werk

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van werk, inkomen en schuldhulpverlening. Aanleiding voor het sluiten van deze nieuwe overeenkomst is de vernieuwde aanpak om mensen aan het werk te helpen. 

 • Uitnodiging feestelijke opening Milieustraat op 13 januari

  Wij nodigen u van harte uit voor de opening van de nieuwe Milieustraat op 13 januari tussen 9.00 en 16.00 uur.

 • Vrijwilliger en jeugdvrijwilliger van 2017!

  Jan Pieterse uit Zevenhoven is gekozen als vrijwilliger van het jaar 2017, tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in Nieuwveen. Dit jaar is voor het eerst ook de jeugdvrijwilliger van het jaar gekozen, Amber Hoogeveen mocht deze eervolle titel in ontvangst nemen.

 • Open tafel voor senioren

  Vindt u het gezellig om af en toe samen met anderen bij u in de buurt te eten? Senioren Platform Nieuwkoop organiseert maandelijks in Nieuwveen en Zevenhoven een Open Tafel. Wilt u ook eens mee-eten? U kunt zich tot drie dagen van te voren opgeven en uw eventuele dieet doorgeven bij onderstaande contactpersonen. De kosten voor een driegangenmaaltijd zijn € 11,- per persoon.

 • 16 huurwoningen in Ter Aar

  Wethouder Annette Pietersen en corporatiebestuurder Danny Visser ondertekenden het contract waarmee Woondiensten Aarwoude de locatie van basisschool de Vosseschans in Ter Aar koopt voor de bouw van zestien levensloopgeschikte sociale huurwoningen. De woningen hebben een woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer op de begane grond waardoor ze zeer geschikt zijn voor senioren en mensen die slecht ter been zijn.

 • Programma SeniorWeb Nieuwkoop bekend

  De programmering voor de eerste drie maanden van 2018 is rond. De vrijwillige instructeurs hebben, na inventarisatie van de binnengekomen reacties een mooi programma samengesteld met voor alle senioren wat wils.

 • Inloopavond Ruygeborg 11 januari

  Ruygeborg is het gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. Dit gebied wordt de komende jaren omgevormd tot natuurgebied, als verbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en natuurgebied de Groene Jonker. Het eerste deel, “Ruygeborg I”, is al natuurgebied. Voor “Ruygeborg II” wordt nu een ontwerp geschetst voor de inrichting van dit nieuwe natuurgebied. In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen in Ruygeborg II.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen de verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg)organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week Johnny Versteeg van MEE.

 • Meedenken over bouwproject Buytewech-Noord

  Aan de noordrand van Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, start de ontwikkeling van het project Buytewech-Noord. Bij het maken van de plannen worden inwoners en belangstellenden betrokken. Meedenken kan de komende maanden tijdens informatieavonden en ook online.

 • Minder incidenten tijdens jaarwisseling

  Een eerste inventarisatie door de hulpdiensten laat zien dat de afgelopen oudejaarsnacht in de Veiligheidsregio Hollands Midden rustiger is verlopen dan in de voorgaande jaren. De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich daarmee ook dit jaar doorgezet. De intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten blijft zijn vruchten afwerpen.

 • Nieuwjaarsontmoeting gemeente Nieuwkoop (live verslag)

  Volg de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Nieuwkoop live via dit blog.

 • Wij wensen u een veilige jaarwisseling!

  Vuurwerk afsteken? Alleen op 31 december van 18.00 tot 1 januari 2.00 uur. Voorkom een boete van € 100,-- of een verwijzing naar Halt.

 • Oud en nieuw

  Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 29 en 30 december. Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts. Ziet u iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken? Dan kunt u 0900-8844 bellen of als directe actie nodig is 112 en aan de politie doorgeven wat u ziet. Probeer zonder gevaar voor uzelf een foto/film te maken van diegene die vuurwerk afsteekt en geef dit door aan de politie. Zo heeft de politie meer bewijs tegen de verdachte(n). Liever anoniem een melding maken? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met de feestdagen is het ge­meentehuis op maandag 1 januari gesloten, op 2 januari is het gemeentehuis open vanaf 10.00 uur. 

 • Kerstbomeninzameling op vrijdag 5 januari 2018

  Vrijdag 5 januari 2018 kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden. Zij krijgen € 0,50 cent per ingeleverde kerstboom.

 • Gebruik recreatiewoningen

  Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een beleidsvisie opgesteld over het gebruik van recreatiewoningen. Het college stelt met de visie onder andere voor om de recreatiewoningen op de zeven parken in Zevenhoven tot gewone woningen te herbestemmen. Wethouder Platen: “Samen met onder meer de parkbesturen hebben we de afgelopen tijd intensief aan deze visie gewerkt. Het is een grote wens van de parkbewoners dat in de recreatiewoningen permanent gewoond mag worden. Dus dat de woning van recreatiewoning omgezet wordt naar gewone woning. We hebben met elkaar gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen. We stellen de gemeenteraad voor om wonen op een recreatiepark onder voorwaarden toe te staan. Die voorwaarden zijn onder meer dat de recreatiewoningen voldoen aan de bouwkundige eisen, die ook aan gewone woningen worden gesteld, bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheid. Verder zullen de eigenaren de kosten van het wijzigen van de bestemming moeten betalen.”

 • Goed idee voor uw dorp?

  De gemeente Nieuwkoop stimuleert goede initiatieven voor en door inwoners. De gemeente stelt geld beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. De stichting Aardamse braderie ontving een mooi bedrag van de gemeente.

 • Tarieven Regiotaxi 2018

  In 2018 zijn er enkele wijzigingen in de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief.

 • Uitkomsten kansenonderzoek Drechtdoorsteek bekend

  Maandag 4 december hebben de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn de uitkomsten van het kansenonderzoek naar een Drechtdoorsteek gekregen. Uit het onderzoek blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht langs de huidige landschappelijke dijk rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling.

 • Uitslag draagvlakmeting BIZ Reghthuysplein en omgeving

  Op initiatief van een aantal ondernemers op BIZ Reghthuysplein e.o is afgelopen jaar (2017) gewerkt aan het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

 • 20 huurwoningen Teylerspark

  De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan voor Teylerspark 1 in Nieuwveen vast. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van twintig sociale huurwoningen in Nieuwveen mogelijk. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) gaat de woningen bouwen. De woningen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat zij geschikt zijn voor alle doelgroepen. Daarnaast zijn de woningen zeer energiezuinig en voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid.

 • Organisaties in De Verbinding

  We stellen de verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg)organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week Priscilla Minkes van het juridisch spreekuur.

 • Nieuwjaarsontmoeting 2 januari 2018

  Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Nieuwkoop. Deze vindt plaats op dinsdag 2 januari 2018 in het gemeentehuis in Nieuwveen. 

 • Welkom bij de Milieustraat

  Op Schoterhoek II in Nieuwveen wordt volop gebouwd aan de nieuwe Milieustraat. Een centrale plek waar u terecht kunt voor het inleveren van verschillende soorten afval. Vanaf dinsdag 2 januari 13.00 uur kunt u terecht bij de Milieustraat, Ampèrestraat 4 in Nieuwveen. De Milieustraat vervangt de afvalbrengstations in Nieuwkoop en Ter Aar.

 • Nieuwkoop Marketing zet Nieuwkoop op de kaart

  De marketing van Ontdek Nieuwkoop gaat verder onder de naam Nieuwkoop Marketing. Op 5 december ondertekenden Loekie Rijlaarsdam (Hoeve Rijlaarsdam), Martijn Kempen (Zoet-Water) en Nicole Hoven (Natuurmonumenten) de oprichtingsakte van Stichting Nieuwkoop Marketing.

 • Inloopwaterkwaliteit Langeraarse Plassen

  Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt op 20 december een inloopavond over de werkzaamheden die binnenkort starten om de waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen te verbeteren.

 • Nieuwkopers tevreden over Wmo-voorzieningen

  Veel mensen in onze gemeente maken gebruik van Wmo-voorzieningen. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, het regelen van dagbesteding of woningaanpassingen. Om onze ondersteuning te blijven verbeteren voeren we jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van Wmo voorzieningen.

 • Een gesprek van mens tot mens

  Iedereen heeft van weleens behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. De meeste mensen kunnen hiervoor terecht bij familie of vrienden. Toch kan het gebeuren dat er niemand is om mee te praten. Of het is een te grote stap om het verhaal aan een bekende te vertellen. In dat geval biedt Sensoor de oplossing.

 • Nieuwe contracten hulp bij het huishouden

  Ook in 2018 biedt de gemeente hulp bij het huishouden. We werken aankomend jaar samen met de volgende aanbieders: Wijdezorg, ActiVite, Stichting IZO, TZorg, Zorgsamen en God’s Genade schoonmaak en thuiszorg.

 • Goed idee voor uw dorp?

  De gemeente Nieuwkoop stimuleert goede initiatieven voor en door inwoners. De gemeente stelt geld beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. Het project ‘Kom d’r uit, Kom d’r in’ heeft een mooi bedrag ontvangen van de gemeente.

 • Reghthuysplein straks nog mooier met BIZ

  De ondernemers van en rond het Reghthuysplein hebben samen een BIZ opgezet. BIZ is de afkorting voor ‘BedrijfsInvensteringsZone’. Dit betekent dat de ondernemers samen investeren om het winkelgebied nog aantrekkelijker te maken.

 • Samen voor sociaal en duurzaam wonen

  De gemeente Nieuwkoop heeft met vier partijen* afspraken gemaakt over sociale woningen binnen onze gemeente. Dit noemen we ook wel ‘prestatieafspraken’.

 • Feestelijke oplevering huurwoningen Vivero

  Alle 28 huurwoningen binnen woningbouwproject Vivero zijn af. De meeste huurders wonen er al even en 6 december zijn de woningen feestelijk opgeleverd.

 • Een kerstgedachte voor een dierbare

  In de verschillende vestigingen van de Bibliotheek Rijn en Venen (Alphen, Boskoop, Ter Aar, Hazerswoude-Rijndijk, Woubrugge en Roelofarendsveen) staat in december een kerstboom.

 • 18 december Alzheimercafé

  Op maandag 18 december is er weer een Alzheimer café in Nieuwkoop.

 • Ook ouderen digitaal

  In Nieuwkoop kunnen ouderen de digitale wereld ontdekken. SeniorWeb organiseert samen met Theater Kaleidoskoop verschillende cursussen en workshops.

 • Oud en nieuw

  Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

 • Organisaties in de Verbinding

  In een aantal edities van dit blad kunt u kennis maken met de verschillende organisaties in de Verbinding. Deze week Tom in de buurt.

 • BuurtWhatsApp

  In een BuurtWhatsAppgroep waarschuwen buurtbewoners elkaar snel bij verdachte situaties en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht. Burgemeester Frans Buijserd: ”WhatsAppgroepen hebben een 'afschrikeffect’. Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een WhatsApp-groep actief is, haken ze af.”

 • Werkzaamheden Vijfgatenbrug

 • Startsein huurwoningen in Nieuwveen

  Donderdag 30 november 2017 ondertekenden wethouder Paul Platen en directeur-bestuurder Annelies Barnard van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) de overeenkomst voor de realisatie van 12 sociale (betaalbare) huurwoningen in het deelproject De Verwondering in Nieuwveen.

 • BuurtBus Langeraar breidt route uit naar Intratuin

  BuurtBus Langeraar rijdt nu 1,5 jaar tussen de dorpskernen Langeraar, Nieuwveen, Papenveer en Ter Aar naar de Kruisweg in Woubrugge. Hier kan men overstappen op diverse lijnen van Arriva. Start- en eindpunt is steeds De Vlinder in Ter Aar.

 • Organisaties in de Verbinding

  De komende weken kunt u kennis maken met de verschillende organisaties in de Verbinding. Deze week jongerenwerk.

 • Hoe kunt u de kans op oplichting verkleinen?

  Regelmatig ontvangen wij meldingen over oplichting. De laatste tijd gaat het vaak om mensen (ook wel Engelstalig) die asfalt aanbieden of reparaties aan uw dak voor u willen uitvoeren. Het is voorgekomen dat de kwaliteit te wensen overlaat of dat u een hoge rekening krijgt. Hieronder vindt u wat tips.

 • Meld (illegaal) vuurwerk

  Meld bij de politie als u opgeslagen illegaal vuurwerk vermoedt of weet of als u weet dat iemand zelf een vuurwerkbom in elkaar knutselt. Als u het moeilijk vindt om dit te melden bij de politie omdat het bijvoorbeeld om de buurman gaat, dan kunt u dit melden via Meld misdaad anoniem (stichting M). Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 24.00 uur en in het weekeinde van 10.00 tot 18.00 uur. 
   

 • Lijn 147 nieuw in Langeraar

  Bus 147 (Langeraar-Alphen aan den Rijn) rijdt vanaf 10 december in de ochtendspits drie keer door Langeraar via Nieuwveen en Nieuwkoop naar Alphen aan den Rijn.

 • Herstructurering glastuinbouw stap verder

  De herstructurering van de glastuinbouw in de regio Greenport Aalsmeer is weer een stap dichterbij. Met het in kaart brengen van de bedrijfsplannen van 789 telers in de regio, is duidelijk geworden hoe deze telers hun toekomst zien: vernieuwen, uitbreiden, verplaatsen of wellicht stoppen. Deze resultaten zijn de basis voor de verdere stappen om de toekomst van de tuinbouwsector veilig te stellen. 

 • Aftrap glasvezelcampagne Nieuwkoop

  Al in 2016 is een burgerinitiatief vanuit de gemeente Nieuwkoop gestart om een glasvezelnetwerk te realiseren in het buitengebied van Nieuwkoop. Met het vinden van een investeerder heeft DICO Snel Internet Buitengebied een mooie stap gezet richting de realisatie van dit netwerk. Op 21 november ondertekenden de investeerder, DICO en de gemeente Nieuwkoop een convenant, waarmee de vergunning voor de aanleg aangevraagd kan worden.

 • Onderzoek woonwensen ouderen centrumlocatie Nieuwveen

  De Woonzorgzone Nieuwveen die Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wilde realiseren op de centrumlocatie A.H.Kooistrastraat is eerder niet doorgegaan. Daarom wil WSN nu graag samen met de geïnteresseerden tot een nieuw passend plan voor deze locatie komen.

 • Noodfonds voor alle Nieuwkopers

  Het is niet makkelijk van een minimum inkomen of van een uitkering rond te komen. Steeds vaker komt het voor dat mensen niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitgaven te doen. De overheid heeft wetten en regelingen om mensen met financiële problemen te helpen. Toch kan het gebeuren dat deze regelingen geen of onvoldoende oplossing bieden. Voor dit soort situaties hebben de gezamenlijke kerken in Nieuwkoop het initiatief genomen om een noodfonds op te richten: Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. (Omzien Naar Elkaar).

 • Nieuwe naam werkbedrijf: Rijnvicus

  Vanaf 1 januari is er een nieuw werkbedrijf dat mensen ontwikkelt naar werk. Rijnvicus is de nieuwe naam van het werkbedrijf. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnvicus is een zelfstandige afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, die de werkzaamheden ook uitvoert voor de gemeente Nieuwkoop.

 • Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten?

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Voor alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen, namelijk de AV-standaard en de AV-top. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!   

 • Wethouder Platen lanceert website Omgevingswet

  De omgevingswet komt er aan. Deze bundelt alle wetgeving* en regels voor een veilige en fysieke leefomgeving. De nieuwe wet biedt meer ruimte aan de gemeente om keuzes te maken, en ruimte aan inwoners, ondernemers en andere partijen voor ideeën en initiatieven.

 • Puntjes op de i op de Aardamseweg

  Vanaf 20 november keert aannemer Bunnik Groep weer even terug op de Aardamseweg in Ter Aar. Op de kruising Aardamseweg/Vosholstraat/Essenlaan worden een aantal aanpassingen gedaan:

 • Architect voor IKC Ter Aar bekend

  De partners van het IKC Ter Aar (scholen, kinderopvang, CJG, bibliotheek en gemeente) hebben een architect gekozen om het gebouw te ontwerpen. Na een uitgebreide architectenselectie kwam architect De Zwarte Hond als beste naar voren.

 • Gladheidsbestrijding

  Het actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hier inzien of bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U kunt als inwoner uw mening geven over het plan en eventueel suggesties aandragen. U kunt geen bezwaar indienen. Uw inbreng betrekken we bij de jaarlijkse evaluatie van het plan.

 • Kunst leeft; ook bij Nieuwkoopse jeugd

  Onze mooie gemeente staat onder andere bekend om haar vele kunstenaars. Kunst leeft, ook bij de Nieuwkoopse jeugd. Dat blijkt uit het leuke kunstproject voor de jeugd van Stichting Kunstpromotie Groene Hart.

 • Inloop bij Tom in de buurt

  Tijdens de inloopbijeenkomsten van Tom in de buurt kunnen inwoners van de gemeente, andere mensen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten of gewoon een kopje koffie of thee drinken. Een wijkcoach van Tom in de buurt is aanwezig om bezoekers te helpen als er vragen zijn over levensomstandigheden.

 • Inloopbijeenkomst Noordeinde

  Maandagavond 20 november is er een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordeinde 13, Noordeinde’. Deze avond kunt u het plan van Vink & Veenman bekijken om 45 woningen te ontwikkelen.

 • Wat is individuele bijzondere bijstand?

  Heeft u een laag inkomen en maakt u onverwacht door bijzondere omstandigheden extra kosten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.

 • Begroting 2018 online

  De vastgestelde begroting 2018 is vanaf nu ook online te bekijken. Op deze website kunnen inwoners de begroting inzien en makkelijk zoeken naar verschillende onderwerpen. De programma’s zijn snel aanklikbaar en ook de “begroting in een oogopslag” staat erop.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet overal goed. Daarom zijn we dit jaar een campagne gestart waarin we extra aandacht geven aan het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden.

 • Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring

  Vanaf 1 november krijgt de Eigen Verklaring een nieuwe naam, namelijk: Gezondheidsverklaring. Met deze verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of iemand rijgeschikt is en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.

 • Regionale Woonagenda 2017 ter inzage

  Het aantal inwoners en huishoudens in Holland Rijnland neemt toe. Daarnaast verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en kleinere gezinnen. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen stelden de gemeenten in Holland Rijnland de Regionale Woonagenda 2017 op.

 • Nieuwkoop Nieuws Duurzaamheidsspecial

  Tijdens de maand van de duurzaamheid bieden wij u, samen met onze partners, tips informatie en inspirerende verhalen om uw woning te verduurzamen. U kunt zich laten inspireren door andere woningeigenaren tijdens de Duurzame huizenroute of tijdens de informatiebijeenkomsten ‘wijkgerichte aanpak’. Elke tip en elke maatregel is er één – met elkaar krijgen we het voor elkaar! U doet toch ook mee?

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

 • Nieuwe milieustraat: één centrale plek

  Op Schoterhoek II in Nieuwveen wordt volop gebouwd aan de nieuwe milieustraat. Een centrale plek waar u terecht kunt voor het inleveren van verschillende soorten afval.

 • Twee winnaars ontwerpwedstrijd waterbewust landmark

  Honderd leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop werkten afgelopen weken aan het ontwerpen van een waterbewust landmark; een opvallend bouwwerk of element in het landschap dat met waterbeheer te maken heeft. De jury was zo enthousiast over de creatieve ideeën dat ze maar liefst twee winnende ontwerpen selecteerde.

 • Gratis advies om uw woning duurzaam te maken

  Vorig najaar startten we in Ter Aar een pilot ‘wijkaanpak duurzaam wonen’. Tijdens deze pilot kregen inwoners van Ter Aar gratis adviezen om hun bestaande woning te verduurzamen. Doordat in woonstraten vaak hetzelfde type woning staat, kunnen buurtbewoners collectief oplossingen inkopen. Wat natuurlijk weer gunstig is voor de portemonnee. Diverse inwoners zijn daarmee dan ook aan de slag gegaan.

 • Telefonisch niet bereikbaar

  Door een technische storing is de gemeente Nieuwkoop op dit moment telefonisch niet bereikbaar.

  Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar op 06 257 66 242 en 06 257 66 258.

  U kunt ons uiteraard ook mailen via info@nieuwkoop.nl 

  Er wordt gewerkt aan een oplossing van het probleem. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. 

 • Sloop schoolpand Diamant – zuid (voormalige Zevenhof)

  In november starten de sloopwerkzaamheden van het oude schoolpand Diamant-Zuid in Zevenhoven. Voordat het gebouw echt gesloopt wordt, onderzoeken we het pand op asbesthoudende onderdelen. Bij aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf deze delen voordat het pand echt wordt gesloopt. Direct omwonenden worden hier dan aanvullend over geïnformeerd.

 • Dag van de Mantelzorg

  Woensdag 8 november organiseert Participe namens de gemeente de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zorgt u belangeloos voor iemand in uw nabije omgeving? De gemeente waardeert dit zeer en wil u graag bedanken. U bent welkom in De Rank in Nieuwkoop. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Uitvoering van de Economische actieagenda krijgt vorm

  In 2016 heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop de Economische actieagenda vastgesteld. De agenda beoogt ruimte te geven voor ondernemen in Nieuwkoop. In de agenda zijn de ambities vertaalt naar concrete acties. Deze acties zijn in de afgelopen periode uitgewerkt door verschillende werkgroepen, namelijk ‘Retail’, ‘ZZP’ en ‘Bovenland’. 

 • Beleidsvisie ‘gebruik recreatiewoningen’ vrij voor inspraak

  Wethouder Platen meldt dat een belangrijke stap is gezet als het gaat om de visie op het gebruik van recreatiewoningen in de gemeente. De concept beleidsvisie wordt vrijgegeven voor inspraak.

 • Begroting 2018

  Er gaat zo'n 73 miljoen om in de begroting van de gemeente Nieuwkoop. In het volgende overzicht krijgt u een indruk waar de inkomsten vandaan komen en waaraan wij dat geld willen besteden.

 • Woningen Noordeinde stap dichterbij

  Aannemer Vink en Veenman wil woningen bouwen in de kern Noordeinde.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen!

  De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten zoals dansles, muziekles of ballet. Hiervoor is in gezinnen met een laag inkomen vaak geen geld. Daarom werkt de gemeente Nieuwkoop samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 • Dorpsvereniging Nieuwveen een feit

  Driemaal is scheepsrecht, geldt zeker in Nieuwveen. Na twee eerdere pogingen is 5 oktober dorpsvereniging Nieuwveen van start gegaan. Er is een goed gemotiveerde en enthousiaste groep initiatiefnemers om ‘de kar’ te trekken: Wim v.d. Haak (voorzitter), Peter Vos (secretaris), Emese v.d. Weijden (penningmeester) en algemene leden Lia Slof, Jacob Hospes en Rob Rehorst.

 • De Verbinding: zorg in de buurt

  Gebouw Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop heet voortaan De Verbinding!

 • Werkzaamheden vernieuwd verbonden Ter Aar

  Dit najaar starten er werkzaamheden voor het project Vernieuwd Verbonden in Ter Aar. We verplaatsen de tennisbanen, kappen en verplaatsen bomen en werken aan kabels en leidingen.

 • Woningbouw in Nieuwveen

  Op 4 oktober organiseerde de gemeente een informatieavond over woningbouw in Nieuwveen. De ontwikkelingen van de projecten De Verwondering en Teylerspark werden toegelicht. De avond was drukbezocht en de bezoekers waren enthousiast over de plannen.

 • Wie maakt het lekkerste Groene Hart streekproduct van 2017?

  De inschrijving voor de Groene Hart Streekproduct verkiezing 2017 is geopend. Producenten van ambachtelijke streekproducten uit het Groene Hart kunnen hun producten aanmelden om te laten proeven en jureren. Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop is op woensdagochtend 8 november de locatie van dit evenement.

 • Voorwegzone langer ter inzage

  Door de Voorwegzone opnieuw in te richten verbetert de kwaliteit van het woongebied en versterken we de leefbaarheid in Noorden.

 • Werkzaamheden Oostkanaalweg

  Van 16 t/m 20 oktober (in de herfstvakantie) is de Oostkanaalweg in Ter Aar (vanaf de rotonde aardammerbrug richting het oude kerkpad) afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS Infra. Tijdens het werk is de Oostkanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren.

 • Bereikbaarheid gemeentehuis 9 en 10 oktober

  Maandag 9 en dinsdag 10 oktober is het gemeentehuis gesloten. Wel zijn we telefonisch bereikbaar via 14 0172

 • Fietsverlichtingsactie 2017

  28 oktober is de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in de gemeente Nieuwkoop. U kunt die dag, bij de deelnemende rijwielhandelaren, gratis uw fietsverlichting laten controleren.

 • Begroting 2018 aangeboden aan de raad

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2018-2021 en de Najaarsnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 26 oktober bespreekt de gemeenteraad deze in de meningsvormende raad.

 • Tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen

  Is uw (gezamenlijk) inkomen drie jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En heeft u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd? Dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming van de gemeente. Dit noemen we ook wel ‘individuele inkomenstoeslag’.

 • Een laag inkomen en toch goed verzekerd!

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Bijdrage voor recreatieve plannen

  Heeft u een goed initiatief om recreatie en toerisme te stimuleren in onze gemeente? Dien uw plan dan in bij de Rijn-en Veenstreek. Rijn-en Veenstreek heeft namelijk een tender van de cofinancieringsregeling opengesteld. Dit om recreatieve initiatieven binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop te stimuleren.

 • Symposium biedt handvaten voor omgevingswet

  In 2020 gaat de omgevingswet in. Met deze nieuwe wet bundelt de overheid 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De invoering van deze wet is een grote operatie. Daarom organiseerde de gemeente Nieuwkoop samen met de Groene Hart Academie een symposium over de gevolgen van de omgevingswet voor het Groene Hart.

 • Werkzaamheden Noordse Dorpsweg gestart

  Aannemerscombinatie Hakkers-Mourik werkt vanaf oktober op de Noordse Dorpsweg in Noorden. De Noordse Dorpsweg is afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Interactieve workshop voor sportverenigingen en sporters

  Binden, Boeien, Behouden. Dat willen alle verenigingen om het ledenbestand gezond te houden. Ook Maatschappelijk Verantwoord Verenigen speelt een steeds grotere rol. Golf- & Countryclub Liemeer nodigt u, in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop, uit voor een interactieve avond over deze onderwerpen.

 • De Rijksoverheid start campagne voor uitdelen jodiumtabletten

  De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar. Zwangere vrouwen vallen ook in de doelgroep, zij krijgen vanaf deze datum informatie van hun verloskundige of gynaecoloog. De Rijksoverheid houdt hierbij rekening met 2 zones: 20 km rond een kerncentrale en 100 km rond een kerncentrale.

 • Doe mee aan de duurzame huizenroute

  De gemeente Nieuwkoop doet mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route. Daarvoor zoeken we duurzame huizen in de gemeente. Ervaringen met isoleren, warmtepomp of een geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt. De verhalen betekenen veel voor woningeigenaren die zelf ook aan de slag willen met duurzaam wonen.

 • Feestelijke opening Grechtkade

  Het fietspad Grechtkade is woensdag 20 september feestelijk geopend.

 • Feestelijke opening CJG

  Nieuw locatie voor Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedereen is welkom tijdens de feestelijke opening op vrijdag 6 oktober 2017 om 16.00 uur.

 • Subsidie aanvragen

  Wilt u voor uw organisatie voor 2018 een subsidie aanvragen? Regel dit dan voor 1 oktober! 

 • Ontwerpbestemmingsplan Voorwegzone vrij voor zienswijzen

  De gemeente Nieuwkoop is samen met grondeigenaren bezig met de herinrichting van de Voorwegzone in Noorden.

 • Inloopbijeenkomst ontwikkelingen De Verwondering en Teylerspark

  In Nieuwveen ontwikkelt de gemeente momenteel twee woningbouwprojecten; De Verwondering en Teylerspark. Het Parkeiland in plan de Verwondering is bijna uitverkocht. Een volgende stap is de ontwikkeling van het Noorder- en Zuidereiland. Om beter tegemoet te komen aan de behoefte op de woningmarkt gaan we het bestemmingsplan van het Noordereiland herzien. Voor het Zuidereiland stellen we een zogenaamd wijzigingsplan op.

 • Nieuwe speeltoestellen bekend!

  De nieuwe speeltoestellen voor de speelplaatsen Bontjesstraat, Merelstraat, Schippershaak, Geitenkamp, Meidoornpad en Speelveen zijn bekend!

 • Inloopbijeenkomst inrichtingsplannen Damstaete en Middelweg

  De gemeenteraad heeft in april 2016 besloten om extra sociale huurwoningen te bouwen in de dorpskernen Ter Aar, Nieuwveen en Langeraar. Deze nieuwe sociale huurwoningen zijn bedoeld om de doorstroming op de sociale woningmarkt te bevorderen.

 • Werkzaamheden ottertunnels Woerdense Verlaat

  Op verzoek van Natuurmonumenten werkt de provincie aan de aanleg van ottertunnels onder de Uitweg. De Uitweg is hiervoor drie weekenden afgesloten.

 • Haalbaarheidsonderzoek Drechtdoorsteek gestart

  In opdracht van de gemeenten Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer, startte op 8 september het Kansenonderzoek voor de Drechtdoorsteek met een eerste werkatelier. In een aantal werksessies is met een kleine groep aanwezigen vanuit overheden, bedrijfsleven en bewoners veel input verzameld. De eerste schetsen werden direct na het werkatelier gepresenteerd aan bewoners en grondeigenaren binnen het onderzoeksgebied (Vrieskoopsepolder en de Zuider Legmeerpolder).

 • Geheimhouding van uw persoonsgegevens

  Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

 • Nieuwkoopwerkt.nl brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar

  Op 12 september 2017 is de website Nieuwkoopwerkt.nl gelanceerd door wethouder Paul Platen. De website draagt volgens Platen bij aan “het gezamenlijk doel van gemeente en ondernemers om mensen aan het werk te krijgen en vraag en aanbod bijeen te brengen.”

 • 26 september: Mantelzorgcafé

  Participe Mantelzorgpunt organiseert 26 september een Mantelzorgcafé.

 • Dit jaar óók een jeugdvrijwilligersprijs!

  De gemeente reikt jaarlijks de Nieuwkoopse vrijwilligersprijs uit. De prijs is voor een Nieuwkoper die zich belangeloos inzet voor de Nieuwkoopse samenleving. Bijvoorbeeld voor een club of vereniging of gewoon voor de mensen om zich heen.

 • Goed idee voor uw dorp? Uw idee telt mee!

  De gemeente stimuleert initiatieven voor en door inwoners. Heeft u een goed idee voor uw wijk of voor de gemeente? En heeft het idee betrekking op, plezierig wonen, duurzaamheid of onderlinge samenwerking met ondernemers? Dan kunt u financiële steun aanvragen.

 • Aangepaste openingstijden

  Het gemeentehuis is gesloten op:

 • Bezoek uit Tsjechië

  In augustus bezocht een delegatie uit Dobruška Nieuwkoop. Dobruška is onze partnergemeente uit Tsjechië. Tijdens het bezoek maakten de Tsjechische burgemeester (meneer Lžičař) en locoburgemeester (meneer Sadovsky) kennis met onze gemeente.

 • Woonwensen ouderen Nieuwveen en Vrouwenakker

  Woningstichting Nieuwkoop (WSN) is bezig met de planontwikkeling voor de bouwlocatie aan de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen. Voor deze locatie waren eerder plannen gemaakt. Door diverse ontwikkelingen zijn deze plannen echter niet langer haalbaar en moet een nieuw plan worden gemaakt. De woningstichting wil daar graag de input van inwoners voor hebben!

 • Nieuwe ondergrondse containers

  In het centrum van Nieuwkoop zijn nieuwe ondergrondse containers voor glas en papier geplaatst. Voormalig Olympisch schaatskampioen Gianni Romme gooide samen met wethouder Guus Elkhuizen het eerste glas in de nieuwe containers.

 • Groene Hart start petitie ikstemvoorstilte.nl

  Schiphol wil het aantal jaarlijkse vluchten verder uitbreiden van 500.000 naar 600.000. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft het zelfs over 800.000 vluchten. Wethouders in het Groene Hart voelen de bui al hangen en startten met het opzetten van koptelefoons een ludiek protest.

 • Inloopbijeenkomst Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  Graag willen we u informeren over het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Het ontwerpbestemmingsplan betreft de locaties; rotonde Westkanaalweg - Aardamseweg, IKC locatie (voormalige rioolwaterzuivering) en de vrijkomende schoollocaties.

 • Opening Aardamseweg

  Woensdag 13 september is het feest in Ter Aar. Dan is namelijk de officiële opening van de Aardamseweg. Wethouder Guus Elkhuizen opent de weg samen met aannemer Bunnik Groep.

 • Een luisterend oor voor alle kinderen

  Het is voor elk kind belangrijk dat er iemand is die naar ze luistert. Dat kan een ouder zijn, een goede vriend of vriendin of de juf of meester op school. Soms is het voor kinderen een te grote stap om hun verhaal te vertellen aan een bekende. In dat geval biedt De Kindertelefoon een luisterend oor.

 • Week van de Alfabetisering in de bieb

  Van 4 tot en met 10 september wordt landelijk de Week van de Alfabetisering georganiseerd. 2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren. Geldzaken bijhouden, maar ook voorlezen aan hun eigen kind. Tijdens de Week van de Alfabetisering is hier extra aandacht voor.

 • Vragenuurtje 9 - 18 maanden bij CJG

  Bij 9 maanden gaat je kind meer bewegen, meer vaste voeding eten en meer gezichten herkennen. Bij 18 maanden gaan je kind meer de wereld ontdekken. De eerste stapjes zijn gezet, het ontwikkelen van de eigen wil is goed te merken. Speciaal voor ouders met kinderen van deze leeftijd heeft  het CJG iedere maand vragenuurtje, afwisselend in Ter Aar en Nieuwkoop van 15.00 uur tot 16.00 uur.

 • Boeren, burgers en buitenlui ook in Nieuwkoop

  In het weekend van 9 en 10 september 2017 zijn weer de landelijke Open Monumentendagen. Tijdens dit weekend zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk.

 • Energiezuinige ledverlichting

  Gemeente Nieuwkoop zet in op duurzame openbare verlichting. In 2015 zijn we gestart met het vervangen van de oude afgeschreven verlichting voor duurzame en energiezuinige ledverlichting met dimmers.

 • Innovatiesubsidie

  Heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit of een nieuw project wat bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen? Maak dan een afspraak met een medewerker van het verenigingsloket en wie weet krijgt uw vereniging of stichting een extra financieel steuntje in de rug. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op de website in te vullen.

 • Koptelefoons op in strijd tegen vliegtuiglawaai

  Met het opzetten van koptelefoons hebben wethouders van gemeenten in het Groene Hart vandaag het startsein gegeven voor de campagne ‘Geef stilte een stem’. Op het Reghthuysplein in Nieuwkoop tekenden zij als eersten de petitie op www.ikstemvoorstilte.nl, het campagneplatform waar inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers vanaf vandaag hun stem kunnen laten horen.

 • Inloopbijeenkomst nieuwe vaarverbinding

  In opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn organiseren de samenwerkende bureaus APPM, Movares, Decisio en LINT op vrijdag 8 september een inloopbijeenkomst over het onderzoek naar de kansen voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen (bekend als de Drechtdoorsteek).

 • Nieuwbouw in Noorden weer stap dichterbij

  Met het aanbieden van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor besluitvorming zet de gemeente een belangrijke stap richting het bouwen van maximaal 54 woningen in de kern Noorden.

 • Kies jouw favoriete speeltoestel

  Woon je in de buurt van de speelplek bij de Bontjesstraat (Langeraar), Merelstraat (Woerdense Verlaat), Schippershaak, Geitenkamp (Nieuwkoop), Meidoornpad of Speelveen (Ter Aar) en speel je graag buiten? Laat dan weten welk speeltoestel jij het liefst op jouw speelplek wilt. 

 • De scholen zijn weer begonnen!

  23 augustus gaf wethouder Guus Elkhuizen het startsein voor de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Bij basisschool De Zilveren Maan, Maranatha en De Rietkraag startte de campagne met bellen blazen op het schoolplein.

 • Fiets en tel mee!

  Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom organiseert de Fietsersbond in samenwerking met provincies en gemeenten de Nationale Fiets Telweek.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen!

  Alle kinderen moeten kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten zoals muziekles of ballet. Hiervoor is in gezinnen met een laag inkomen vaak geen geld. Daarom werkt de gemeente Nieuwkoop samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Beide fondsen zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

 • Leer de Nederlandse taal

  Binnenkort starten er weer gratis taallessen in de bibliotheek in Nieuwkoop en Ter Aar. De lessen zijn bedoeld voor volwassenen die moeite hebben met het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

 • Bijdrage in de schoolkosten

  De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen op school mee kunnen doen. In gezinnen met een laag inkomen blijft er vaak geen geld over voor extra’s, zoals schoolreisjes, een nieuwe fiets voor het voortgezet onderwijs of het aanschaffen van een computer.

 • Bezoek van Dobruška aan Nieuwkoop

  Ter Aar heeft sinds 1990 een stedenband met Dobruška in Tsjechië. Een stedenband is ook wel een vriendschapsband tussen twee steden. De band krijgt vorm door uitwisseling van kennis en ervaring.

 • Bewonersavond Noordse Dorpsweg

  Er wordt op de Noordse Dorpsweg in Noorden zowel bovengronds, ondergronds als aan het water gewerkt.

 • Geef kleding een tweede kans

  Op 18 augustus zamelt St. Kuren met Reuma huis-aan huis textiel in.

 • Klimaatverandering brengt exotische planten naar Nederland

  Door klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds meer te maken met planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Sommige soorten kunnen schadelijk zijn zoals de reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of vanwege een grotere afstand naar een school met een bepaalde godsdienst of religie (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

 • Abonnement buslijn 370 nog 2 jaar in gebruik

  Veel van onze inwoners maken gebruik van buslijn 370. Een aantrekkelijke en snelle verbinding naar Schiphol. Veel van deze reizigers maken gebruik van verschillende reisproducten.

 • Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

  Vanaf half augustus ontvangt u misschien per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

 • Geef meldingen aan ons door!

  We krijgen veel meldingen en foto’s toegestuurd van onkruid. Door het warme en vochtige weer groeit het onkruid op dit moment erg hard. Daarnaast zijn we sinds 2016 verplicht om het onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden met heet water en branders. Dit is helaas minder effectief dan chemische bestrijding.

 • Woningen zonder aardgas mogelijk?

  Een woning zonder aardgasaansluiting en energiekosten? Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar, de praktijk laat het tegendeel zien.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed!

 • Speeltoestellen Vivero

  Op 19 juni was het zover, kinderen uit Langeraar mochten hun favoriete speeltoestellen uitkiezen voor woonwijk Vivero. Er komt een speelplaats voor de jonge kinderen, een uitdagende speelplaats voor de oudere kinderen en een natuurlijke waterspeelplaats. Er was veel belangstelling: meer dan honderd kinderen brachten hun stem uit!

 • Poldershoppen: beleef én proef de regio op de fiets

  Onze regio is binnenkort weer een leuke fietstocht rijker: de ‘poldershoppen fietsroute’. Deze educatieve route is een initiatief van Boerderij De Straat-hof (Leimuiden), Restaurant De Dyck (Woubrugge), Kaasboerderij van Harten (Woubrugge), Aspergehof Noordam (Woubrugge) en kaasboerderij en manege De Vosseburch (Langeraar).

 • Gezocht: vrijwilligers voor de open monumentendag

  Het tweede weekend van september is er in de gemeente altijd van alles te doen. Torenschuddersfeest in Nieuwkoop, Langeraarse braderie, maar ook Open Monumentendag. Dit jaar is het thema Boeren, burgers en buitenlui. Wij zijn, met de historische Kring Liemeer, op zoek naar mensen die mee willen denken en helpen de Open Monumentendag in de gemeente te organiseren.

 • Scootmobieldag 2017

  Maandag 18 september organiseert het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop in Nieuwveen een scootmobielcursus voor beginners en gevorderden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en vele vrijwilligers.

 • Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop in werking

  In november vorig jaar stelde de raad het bestemmingsplan Landelijk gebied vast. Dit plan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente.

 • Definitief ontwerp Noordse Dorpsweg vastgesteld

  Het college van B&W heeft het definitieve ontwerp voor de reconstructie Noordse Dorpsweg vastgesteld.

 • Speeltuinen krijgen versneld rubbertegels

  In de gemeente zijn dertien speeltuinen met schorsondergronden.

 • Woondiensten Aarwoude en Gemeente Nieuwkoop tekenen grondcontract

  Op 11 juli ondertekenden wethouder Paul Platen en corporatiebestuurder Danny Visser een grondovereenkomst. Met dit contract verkoopt de gemeente grond aan de Middelweg in Ter Aar aan Woondiensten Aarwoude. Hiermee komt de weg vrij voor de bouw van zes zogeheten comfortwoningen. 

 • Langeraarse starters krijgen voorrang

  In woonwijk Vivero in Langeraar worden momenteel de eerste woningen opgeleverd aan ‘doorstromers’ in deelproject Quadrant. Doorstromers verhuizen naar een nieuwe woning en laten daarbij een huurwoning achter. Dit betekent dat deze mensen binnenkort de huur opzeggen van hun bestaande huurwoningen.

 • Tevredenheidsonderzoek Wmo 2016

  De gemeente voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van het Wmo-loket.

 • Koninklijke onderscheiding voor Hennie van Egmond

  Tijdens de jaarlijkse BBQ van de brandweer in Nieuwveen werd afscheid genomen van Gerard Lebesque, Leo Duijnisveld en Hennie van Egmond. Hennie heeft zich ruim 23 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer en de bedrijfsbrandweer bij Huize Ursula in Nieuwveen. Hij ontving dan ook uit handen van burgemeester Frans Buijserd een koninklijke onderscheiding!  

 • Subsidie aanvragen?

  De gemeente verstrekt verschillende soorten subsidies aan maatschappelijke organisaties. Met subsidies ondersteunen we onder andere activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, talentontwikkeling en educatie maar bijvoorbeeld ook op het gebied van kunst, cultuur en toerisme.

 • Nieuw lid Wmo adviesraad

  Op 12 juni 2017 heeft de heer Slof afscheid genomen van de Wmo adviesraad. We bedanken hem voor zijn inzet!

 • Centrum voor Jeugd en Gezin Nieuwkoop verhuist

  Nieuwe locatie aan de Achterweg vanaf maandag 17 juli in gebruik.

 • Bent u een ondernemer met een mening?

  Momenteel onderzoeken we de ervaringen van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening en de plek van vestiging.

 • Tijdgenoten krijgen plek in de geschiedenis

  23 juni opende burgemeester Frans Buijserd de expositie ’30 dorpsgenoten in beeld’. De expositie is een initiatief van het Historisch Genootschap ter ere van hun 30 jarig bestaan.

 • Vier veteranen ontvangen draaginsigne Nobelprijs

  Op 23 juni organiseerde de gemeente haar jaarlijkse Veteranendag. Dit jaar een extra bijzondere bijeenkomst, omdat vier Libanongangers de ‘draaginsigne Nobelprijs VN militairen’ kregen uitgereikt, namelijk de heren G. Bakker, G.C.C. Obbema, P.C.H.C. Egberts en A.C.P.T. Keijzer.

 • Dorpsstraat Nieuwveen bijna weer open!

  Het werk in de Dorpsstraat is bijna klaar. In de week van 3 juli zet de aannemer nog de laatste puntjes op de i en daarna is de weg weer open.

 • Start project Gratis energiescan bij MKB

  Wethouders Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem en Kees den Ouden van de gemeente Zoeterwoude bezochten onlangs sportcomplex WVC in Kaag en Braassem om een energiescan bij te wonen. Zij deden dit vanuit het regionale project Gratis Energiescan MKB.

 • Controle adresgegevens

  De gemeente Nieuwkoop voert adresonderzoeken uit. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de persoons- en adresgegevens die in de basisregistratie personen (BRP) staan ook juist zijn.

 • Hitte! Bent u voorbereid?

  Mooi zomerweer is voor velen een fijne periode met terras- en strandbezoek. Als warme weersomstandigheden meerdere dagen aanhouden en sprake is van hitte, dan kan dit leiden tot ongemak en gezondheidsproblemen. We spreken van hitte als het vier dagen warmer is dan 27 graden Celsius.

 • 26 juni: Alzheimercafé

  Maandag 26 juni is er in de Kaleidoskoop weer een Alzheimercafé.

 • Inrichtingsplan Schoterhoek II klaar

  Langs de Schilkerweg in Nieuwveen ontwikkelen we het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II. Momenteel werken we aan het bouwrijp maken van het gebied. Dit betekent dat we nu bezig zijn met het aanleggen van (bouw)wegen, riolering en kabel- en leidingenstroken.

 • We stappen over op groene energie

  Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze ambitie komt voort uit de afspraak die we met 195 landen hebben gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat we vóór het jaar 2050 geen gas, olie of kolen meer gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we schone energie uit onder andere wind, zon en warmte uit bodem, lucht en water. Deze verandering heet ook wel de ‘energietransitie’.

 • Rotonde Aardamseweg Westkanaalweg

  Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in Ter Aar. Zo is de wijk Ter Aar West gerealiseerd en is de wijk Hollands Hof in ontwikkeling. Ook zijn er plannen voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC).Vooral die laatste ontwikkeling heeft invloed op de verkeersafwikkeling in de kern Ter Aar. Een belangrijk knelpunt hierin is de kruising Aardamseweg/Westkanaalweg.

 • Hoe staat het met het IKC Zevenhoven?

  Tijdens een inloopbijeenkomst zijn inwoners uit Zevenhoven en Noordeinde bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het IKC (Integraal Kindcentrum) in Zevenhoven.

 • Bloemrijke bermen

  Mensen voelen zich prettiger in een groene, kleurrijke, omgeving. Je kan er in spelen, wandelen, fietsen of gewoon van het groen genieten. Groen is ook belangrijk voor dieren en draagt bij aan de biodiversiteit. Door goed te kijken naar welke soorten bloemen en planten we neerzetten, kunnen we insecten en andere dieren aantrekken.

 • 20 juni 2017 - inloopavond aanleg ottertunnels

  De provincie Zuid-Holland organiseert dinsdag 20 juni 2017 een inloopavond over de aanleg van drie ottertunnels onder de N463, ter hoogte van de Uitweg. In september 2017 start de provincie met de werkzaamheden.

 • Minimum inkomen en wasmachine stuk?

  De gemeente heeft een regeling duurzame gebruiksgoederen. Daarmee ondersteunen we mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben en geen of weinig eigen vermogen. Met de regeling vervangen of repareren we bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast.

 • Monumentencommissie

  Afscheid en nieuwe gezichten in de monumentencommissie. 

 • Taxus voor Hoop

  Heeft u een taxushaag? En wilt u dat het snoeisel van uw haag gebruikt wordt om kanker te bestrijden? Aarzel dan niet en breng uw taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar het afvalbrengstation in Nieuwkoop of Ter Aar.

 • Extra geld voor Jeugdhulp

  Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp.

 • De Buurt Bestuurt

  De Buurt Bestuurt is een manier van werken waarbij bewoners, in eerste instantie samen met onder andere politie en gemeentelijk toezicht, de veiligheid en leefbaarheid in de buurt met elkaar willen verbeteren.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen op donderdag 26 april 2018? Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk 1 augustus 2017 bij de burgemeester zijn ingediend.

 • Wat is individuele bijzondere bijstand?

  Heeft u een laag inkomen en maakt u onverwacht door bijzondere omstandigheden extra kosten? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.

 • Speelexperts in Langeraar gezocht!

  In de nieuwe woonwijk Vivero leggen wij speelplaatsen aan. Om ons te helpen bij het maken van de juiste keuze, roepen wij de hulp in van speeldeskundigen: de kinderen die gebruik maken van de speelplekken.

 • Technische werkzaamheden - 6 juni 2017

  In verband met technische werkzaamheden, is het niet mogelijk om op dinsdagmiddag 6 juni 2017, vanaf 13.00 uur, documenten af te halen in het gemeentehuis te Nieuwveen. Excuses voor het ongemak.

 • Vraag voor 15 juni leerlingenvervoer aan

  Iedereen die tijdens het schooljaar 2017/2018 gebruik wil maken van leerlingenvervoer, kan vóór 15 juni 2017 het aanvraagformulier invullen.

 • Op vakantie?

  Wij werken op afspraak. Heeft u voor de zomervakantie een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig voor uzelf of voor uw kinderen? Maak dan op tijd een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag, neem daarom uw pinpas mee. 

 • Kinderen kiezen speeltoestellen

  Op maandag 15 mei was het zover, de kinderen uit Nieuwveen mochten hun favoriete speelplaats uitkiezen voor in woonwijk De Verwondering. Er komt een speelplaats voor de jonge kinderen aan de zijde van de straat Liguster en een speelplaats voor de oudere kinderen met een voetbalveldje in het park.

 • Bezoekt u een evenement? Bereid u voor!

  Voorbereid naar een groot evenement gaan kan het verschil maken bij een calamiteit. Zorg dat u weet waar u naar toe moet als (ernstige) calamiteiten ontstaan tijdens het evenement.

 • Gasinstallaties en veiligheid

  Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van gasinstallaties en elektra-installaties in uw woning. Als u een woning huurt, is de verhuurder verantwoordelijk. Op www.qbisnl.nl staan lijsten van erkende en gecertificeerde installaties.

 • Stand van zaken IKC Zevenhoven-Noordeinde

  In Zevenhoven – Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een integraal kindcentrum werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 • Mantelzorgcafé

  Participe Mantelzorgpunt Nieuwkoop organiseert op dinsdagmiddag 30 mei een Mantelzorgcafé.

 • Goed idee voor uw dorp

  De gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. Voor de uitvoering van goede ideeën is geld beschikbaar gesteld.

 • Subsidie voor platteland

  Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland. Leader is een Europees programma om lokale initiatieven te ondersteunen die de economie op en van het platteland kunnen versterken.

 • Veteranendag 2017

  Op vrijdag 23 juni 2017 nodigt de gemeente alle Nieuwkoopse Veteranen uit voor de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst in het gemeentehuis. Met deze bijeenkomst willen wij onze waardering en respect tonen voor de veteranen in onze gemeente.

 • Waarschuwing blauwalg

  Per 19 mei 2017 geldt een waarschuwing blauwalg voor zwemlocatie Nieuwkoopse Plassen Meijepark in Nieuwkoop.

  Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl.

 • 2e Culturendag in Nieuwkoop

  Zaterdag 23 september is het Burendag in heel Nederland! In Nieuwkoop wordt op Burendag voor de tweede keer een Culturendag georganiseerd.

 • Familie Vreeburg krijgt als eerste advies over duurzaam wonen

  Dinsdag 16 mei kreeg de familie Vreeburg als eerste een gratis adviesgesprek aangeboden over duurzaam bouwen en wonen. Zij kregen dit uit handen van wethouder Annette Pietersen als kick-off van een duurzaamheidsactie in de gemeente Nieuwkoop die speciaal gericht is op particuliere nieuwbouw.

 • Jaarlijkse mantelzorgwaardering

  In de Nieuwkoopse dorpen helpen mensen elkaar. Samen organiseren we leuke activiteiten, maar ook bij ziekte en beperkingen laten we elkaar niet in de steek. Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg.

 • Ontwerp mee aan de nieuwe democratie

  Nieuwkoop doet mee aan Code Oranje. Onder deze naam heeft vorig jaar een groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie, waaronder ook burgemeester Frans Buijserd.

 • Woon-werkkavels Buytewech-Oost

  Droomt u van een vrijstaande woning met bedrijfsruimte op een unieke plek in Nieuwkoop? Dan kan dit binnenkort weleens werkelijkheid voor u worden!

 • Drukbezochte inloopbijeenkomst Ter Aar

  Woensdag 19 april kwamen veel inwoners van Ter Aar naar basisschool De Vosseschans om mee te denken over de ontwikkelingen in Ter Aar.

 • Vrijwilligersspeld voor Pieter Kok

  Dinsdag 25 april ontving Pieter Kok uit handen van burgemeester Frans Buijserd de Nieuwkoopse Vrijwilligersspeld.

 • Nieuwveense speelexperts gezocht!

  In de nieuwe woonwijk de Verwondering in Nieuwveen komen meerdere speelplaatsen. Om ons te helpen bij het kiezen van de juiste speeltoestellen, roepen wij de hulp in van speeldeskundigen: de kinderen zelf!

 • Samen aan de slag voor een hartveilig Nieuwkoop

  Niet alleen de gemeente vindt het belangrijk dat al haar inwoners ‘Hartveilig’ wonen. Ook inwoners zelf zetten zich hier graag voor in.

 • Gratis energiescans MKB

  Als ondernemer  bent u continu bezig met kostenbesparing. Op uw energierekening valt óók te besparen.  Maar hoe doet u dat? Waar liggen voor u de kansen en hoe pakt u dat aan?

 • Snoei overhangend groen

  Struiken en takken en groen dat over het trottoir of over de straat hangt kan hinderlijk en gevaarlijk zijn.

 • Sport en cultuur voor alle kinderen!

  De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten zoals muziekles of ballet. Hiervoor is in gezinnen met een laag inkomen vaak geen geld. Daarom werkt de gemeente Nieuwkoop samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

 • Voedselbank helpt ook Nieuwkopers

  Stap over de drempel van de Voedselbank.

 • Vijf lintjes voor Nieuwkoopse vrijwilligers

  Op 26 april, een dag voor Koningsdag, vindt de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dé dag waarop meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun bijzondere activiteiten voor de maatschappij. Burgemeester Frans Buijserd reikte woensdag vijf Koninklijke Onderscheidingen uit: vier tot benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een tot benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Hondencampagne van start!

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet overal goed. Daarom start in de maand mei een campagne waarin we extra aandacht geven aan het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden. 

 • Inspectie: Veilig Thuis Hollands Midden moet verbeterslag maken

  De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in maart 2017 de kwaliteit onderzocht van de Veilig Thuis organisaties in Nederland, waaronder Veilig Thuis Hollands Midden. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • KIES(t) u ook voor uw kind?

  Ouders die gaan scheiden is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Onderzoek toont aan dat kinderen hier vaak nadelige gevolgen van ondervinden. Niet alleen als kind, maar ook na een aantal jaar en zelfs tot op latere leeftijd.

 • Lokale winkeliers verdienen onze steun

  Vrijdag 7 april heropenden wethouder Paul Platen en verkoopadviseur Corry de winkel van Tuijn Optiek aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop. De optiekwinkel is al jaren een bekend gezicht in Nieuwkoop. Met de verbouwing is de winkel klaar voor de toekomst met een moderne look. Een mooie gelegenheid om de wethouder een aantal vragen te stellen over de toekomst van onze winkelgebieden.

 • Dodenherdenking

  Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog.

 • Inlopen bij Tom in de buurt

  Wijkcoach helpt met zorg- en welzijnsvragen.

 • Wegversmallingen Oostkanaalweg

  Donderdag 13 april is een deel van de wegversmallingen op de Oostkanaalweg weggehaald. De wegversmallingen op de Oostkanaalweg blijken niet op de juiste manier te zijn geplaatst. De doorgang tussen de versmalling en de vangrail/berm is te smal. We hebben daarom besloten  de wegversmallingen aan de kant van het kanaal tijdelijk weg te halen.

 • Bedrijven informeren over toekomst in techniek

  Op woensdagavond 19 april organiseren bedrijven een informatieavond voor ouders en leerlingen uit alle jaren van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van de basisschool. Ze laten zien welke loopbaanmogelijkheden er zijn binnen de techniek.

 • Netwerk Ontdek Nieuwkoop timmert aan de weg

  In Nieuwkoop is sinds februari 2016 het Netwerk Ontdek Nieuwkoop actief, kortweg NON. NON is een samenwerkingsnetwerk waarin een stakeholders uit de recreatieve en toeristische sector samenwerken om meer recreanten en toeristen naar onze mooie gemeente te brengen.

 • Natuurvriendelijke oevers langs de Kromme Mijdrecht

  Op zeven plekken langs de Kromme Mijdrecht zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd.  

 • Spoedaanvragen rijbewijzen rondom de feestdagen

  Heeft u rondom de feestdagen een nieuw rijbewijs nodig?
  Maak dan tijdig een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag, neem daarom uw pinpas mee.

 • Acties Toezicht en Handhaving

  Het team Toezicht en Handhaving is dagelijks op pad. Zo zorgen ze onder andere voor uw veiligheid. Bijvoorbeeld door openbare gebouwen op  brandveiligheid te controleren.

 • Inloopbijeenkomst Ter Aar

  Voor Ter Aar staat een aantal grote ontwikkelingen op stapel. Onder andere de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC). Een andere ontwikkeling is de keuze voor het renoveren van sporthal De Vlinder of een nieuw te bouwen sporthal.  

 • CJG Nieuwkoop groeit

  Binnenkort nieuwe locatie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 • Is Nieuwkoop toegankelijk voor iedereen?

  Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop test winkels en openbare ruimten op toegankelijkheid.

 • Opruimactie bootwrakken

  Op diverse plekken in de gemeente Nieuwkoop liggen bootwrakken. Binnenkort verwijderen we (half-)gezonken boten en bootwrakken in Nieuwkoop en Noorden.

 • Aangepaste openingstijden april en mei

  In verband met verschillende feestdagen is het gemeentehuis gesloten op de volgende data:

 • Boeren, burgers en buitenlui!

  Het tweede weekend van september is er in de gemeente altijd van alles te doen. Torenschuddersfeest in Nieuwkoop, Langeraarse braderie, maar ook Open Monumentendag. Dit jaar is het thema Boeren, burgers en buitenlui.

 • Bewoners kiezen bomen

  De nieuwe boomsoort die langs het water geplant wordt in (een deel van) de Blaasbalg, Klinkhamer en Bootshaak in Nieuwkoop is bekend!

 • Ruimtelijke visie Paradijsweg

  De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om een ruimtelijke visie op te stellen voor de herontwikkeling van de Paradijsweg in Papenveer. De visie is opgesteld door de ‘adviescommissie Paradijsweg’.

 • Schuldhulpverlening

  Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? Of dreigt u in de schulden te raken en weet u niet hoe u dit zelf kunt oplossen? Dan kunt u hulp krijgen van de gemeente.

 • Omgevingsloket.nl niet beschikbaar

  In verband met werkzaamheden is de site www.omgevingsloket.nl woensdag 29 maart 2017 de hele dag niet beschikbaar. 

 • Woningen in Noorden

  Het ontwerpbestemmingsplan Driekoppenland maakt de bouw van maximaal 54 woningen mogelijk ten westen van de kern Noorden.

 • Uitdeelactie compost

  Wij willen u graag belonen voor het apart houden van GFT afval en daarom kunt u op vrijdagmiddag 31 maart en zaterdag 1 april gratis losse compost ophalen.

 • Reisdocument nodig voor de meivakantie?

  Wij werken op afspraak. Heeft u voor de meivakantie een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig voor uzelf of voor uw kinderen?

 • Gezocht: leden voor de Monumentencommissie

  De gemeente Nieuwkoop ontwikkelt zich op het gebied van Cultuurhistorisch erfgoed. Daarom is de monumentencommissie van de gemeente Nieuwkoop op zoek naar nieuwe leden. Heeft u kennis van ons lokaal erfgoed en wilt u een bijdrage leveren aan het behoud van de karakteristieke uitstraling van de gemeente? Meld u aan!

 • Mantelzorger?

  Participe Mantelzorgpunt Nieuwkoop verwelkomt u graag op dinsdagmiddag 28 maart in het Mantelzorgcafé bij Zus en Zo, Kerkstraat 10, Nieuwveen.

 • Aanvragen innovatiesubsidie voor 1 april 2017

  Heeft u een innovatief idee voor de Nieuwkoopse samenleving? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen.

 • Groot onderhoud Kaagbaan Schiphol

  Vanaf zaterdag 18 maart 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 wordt er groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan op Schiphol.

 • 17 maart inloggen met DigiD niet mogelijk

  Vrijdag 17 maart vanaf 18.00 uur tot zaterdag 18 maart 10.00 uur is het niet mogelijk om zaken online te regelen met DigiD i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Excuses voor het ongemak.

 • Succesvolle bijeenkomst burgerhulpverlening

  De startbijeenkomst over burgerhulpverlening op dinsdagavond 14 maart is druk bezocht. Uit de hele gemeente waren belangstellenden aanwezig, waarvan een deel zelf al burgerhulpverlener is.

 • Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

  De opkomst in de gemeente Nieuwkoop was 84,1%.

 • Ter inzage legging processen-verbaal Tweede Kamer Verkiezing

  Vanaf donderdag 16 maart 2017 tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, liggen de processen-verbaal van de stembureaus (N 10) en het proces-verbaal (N 11), ter inzage liggen bij de afdeling Publiekszaken.

 • Landelijke Opschoondag 2017

  Het schoolplein vegen of het park opschonen. Misschien de straten rondom uw huis afvalvrij maken of het gebied rondom uw bedrijf of supermarkt aanpakken.

 • Tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen

  Is uw (gezamenlijk) inkomen drie jaar achter elkaar niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En bent u nog geen 65 jaar? Dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

 • Eerste paal bouwproject De Velden geslagen

  De eerste palen voor nieuwbouwproject  De Velden zitten in de grond! Woensdag 8 maart gaf wethouder Guus Elkhuizen samen met één van de kopers het startsein voor deze feestelijke eerste paal. 

 • Ruimte voor kleinschalige woningbouw in Nieuwkoop

  Wethouder Paul Platen vertelt over voorstel nieuwe richtlijnen

 • Windepad afgesloten

  Gemeente Alphen aan den Rijn voert woensdag 1 maart en donderdag 2 maart asfaltwerkzaamheden uit op het Windepad in Alphen aan den Rijn. Het Windepad is tijdens dit werk afgesloten, omfietsen kan via de Oostkanaalweg.

 • Een leven redden kan iedereen: u ook!

  Voor iedereen die meer wil weten over HartveiligWonen organiseert de gemeente in samenwerking met HartveiligWonen op 14 maart een startbijeenkomst in de Rank in Nieuwkoop.

 • Geen breed landbouwverkeer door bebouwde kom

  Landbouwverkeer wordt steeds breder en zwaarder. Dit geeft problemen op het gebied van (verkeers)veiligheid. Daarom mogen in onze gemeente binnen de bebouwde kom géén landbouwvoertuigen rijden die breder zijn dan drie meter.

 • Basisschool kiezen

  Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar? Dan moet u binnenkort een basisschool kiezen.

 • Belastingaanslagen digitaal en per post

  Tussen 11 en 25 februari ontvangt u van SVHW de gemeentelijke belastingaanslagen.

 • Nieuw beleid voor uitritten vastgesteld

  Als  u  een uitrit vanaf uw perceel wilt maken of veranderen dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Ter Aar gaat aan de slag met energiebesparende maatregelen

  Wethouder Pietersen: “Grote verandering voor inwoners op energiegebied”

 • Juiste informatie huisvesting gemeentewerf

  In een persbericht van het CDA zijn geen correcte bedragen genoemd ten aanzien van de huisvesting van de gemeentewerf op Schoterhoek. Hierdoor is in de media verwarring ontstaan. Hier vindt u de juiste informatie.

 • Woonrijp maken deel bouwlocatie Vivero

  Woensdag 15 februari start aannemingsbedrijf A. van Ooijen & Zn. B.V uit Woerden met het woonrijp maken van een gedeelte van de bouwlocatie Vivero. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken.

 • Wethouder Elkhuizen verwelkomt openbaar vervoer naar Amsterdam

  De gemeenten Uithoorn, Amstelveen, provincie Noord-Holland en stadregio Amsterdam stemden eind 2016 in om de huidige tramlijn vanuit Amstelveen door te trekken naar het centrum van Uithoorn.

 • Een leven redden kan iedereen: u ook!

  Op donderdag 26 januari kregen de leden van de gemeenteraad een training in het reanimeren en gebruiken van een AED. Enkele raadsleden hebben zich daarna direct aangemeld als burgerhulpverlener.

 • Wie wordt ondernemer van het jaar?

  Maar liefst 55 ondernemingen waren aangemeld voor de felbegeerde titel "Ondernemer van het jaar". De jury heeft uit deze aanmeldingen de tien beste ondernemingen uitgekozen. 

 • Feestelijke overeenkomst TvTA en gemeente Nieuwkoop

  Met ondertekening kan tennisvereniging uitbreiden en komt er ruimte voor het  IKC.

 • Journalist vraagt naar stand van zaken rondom gebruik het Koetshuis

  Het algemeen dagblad heeft vragen gesteld over het gebruik van voormalig verzorgingshuis 't Koetshuis in Nieuwkoop. Hieronder vindt u de vragen en daarbij ons antwoord.

 • Takkenrillen in het Argonnepark

  Onder het motto “Vele handen maken licht werk” gingen afgelopen donderdag maar liefst 100 kinderen in het Argonnepark aan de slag om takkenrillen te maken.

 • Inloopavond ontwerpbestemmingsplannen sociale huurwoningen

  In april 2016 besloot de gemeenteraad om extra sociale huurwoningen te bouwen in Ter Aar (locatie Middelweg), Nieuwveen (locatie Teylerspark) en Langeraar (locatie Damstaete). Inmiddels zijn voor deze locaties de ontwerpbestemmingsplannen klaar.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwveen gestart

  De werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Nieuwveen zijn maandag 30 januari gestart.

 • Integraal Kindcentrum komt in Zevenhoven

  In Zevenhoven — Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum.

 • Internationale Vrouwendag, woensdag 8 maart 2017

  Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Vrouwen van nu, afdeling Nieuwkoop, besteedt hier op deze dag aandacht aan door diverse leuke activiteiten te organiseren, speciaal voor vrouwen.  Het thema van de dag is: ontmoeting.                                                                   

 • Ter Aar wordt duurzaam

  Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie is een uitdagende opdracht die ons allemaal raakt. Energiebronnen raken uitgeput en we zijn allemaal bekend met de klimaatverandering. Duurzaam leven, wonen en werken is belangrijk voor de toekomst. 

 • Intrekken vaarverbod

  Het op 23 januari ingestelde vaarverbod voor de Gemeentevaart, de Vlietsloot, de Kadewetering en de zuidwestelijke helft van de Maarten Freeke Wije wordt op dinsdag 31 januari ingetrokken.

 • Verbetering waterkwaliteit Geerpolder

  Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop om te zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit en het verbeteren van de natuurwaarden in het Langeraarsche Plassengebied.

 • Onderzoek varianten sportvoorziening Ter Aar

  De gemeente doet onderzoek in Ter Aar naar verschillende alternatieven voor een sportvoorziening.

 • Ophalen documenten niet mogelijk!

  In verband met werkzaamheden aan het systeem is het vrijdag 27 januari 2017 vanaf 13.00 uur niet mogelijk uw documenten af te halen.

 • Tijdelijk vaarverbod ingesteld

  De gemeente Nieuwkoop kondigt een vaarverbod aan met onmiddellijke ingang. Het vaarverbod geldt tot nader order. 

 • Nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid

  Woensdag 18 januari vond in het gemeentehuis van Oegstgeest de aftrap plaats van een nieuw convenant in de strijd tegen laaggeletterdheid. De verantwoordelijk wethouders van de veertien gemeenten van Holland Rijnland en vertegenwoordigers van uiteenlopende betrokken partijen, zetten daartoe hun handtekening. Het nieuwe convenant geldt voor de periode 2017-2020.

 • Waarschuwing: ga niet het ijs op

  Ondanks dat het al enige nachten vriest, is het natuurijs in onze regio nog steeds te onbetrouwbaar om te schaatsen!

 • WAARSCHUWING

  Het is levensgevaarlijk om het ijs op te gaan. Dit geldt ook voor de Groene Jonker en de Vliet in Noorden!

 • “Waar een klein dorp groots in kan zijn”

  De ideeën en zorgen die inwoners van Woerdense Verlaat in 2016 kenbaar maakten zijn verwerkt in het dorpsplan 2.0. Het dorpsplan is vervolgens aan het college van B&W overhandigd. Het college heeft nu een reactie gegeven aan de dorpsraad.

 • Werkzaamheden Dorpsstraat Nieuwveen uitgesteld

  De werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Nieuwveen zijn in verband met de weersverwachting uitgesteld.

 • Open Tafel voor senioren

  Vindt u het gezellig om af en toe samen met anderen bij u in de buurt te eten? Senioren Platform Nieuwkoop organiseert maandelijks in Nieuwveen en Zevenhoven een Open Tafel.

 • Nu ook blik in de PMD-zak!

  Verpakkingen van metaal mogen per 1 januari 2017 samen met drankenkartons en plasticverpakkingen in één zak. 

 • Legen groene container

  Is uw groene container gisteren (04-01-2017) niet geleegd?

 • Nieuwjaarsontmoeting druk bezocht

  Op de tweede dag van het nieuwe jaar organiseert de gemeente Nieuwkoop haar nieuwjaarsontmoeting. 

 • Afvalkalender 2017

  Rechts vindt u de afvalkalender 2017. Let op: als er iets wijzigt leest u dit op de digitale afvalkalender op de site van Cyclus

 • Kerstbomeninzameling 6 januari 2017

  Vrijdag 6 januari 2017 kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden.

 • Sporten op kunstgras is veilig

  Dinsdag 20 december publiceerde het RIVM de resultaten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Zij concluderen dat sporten op kunstgras veilig is.

 • Goed idee voor uw dorp: bloembollen planten

  Begin 2016 startte de gemeente met het ondersteunen van samenlevingsinitiatieven via het project 'Goed idee voor uw dorp'. 

 • Nieuwe contracten met aanbieders jeugdhulp 2017-2019

  Na een intensief traject van afstemmen en overleggen, sluit Holland Rijnland, namens elf gemeenten in de regio, nieuwe contracten af met 125 jeugdhulpaanbieders.

 • 2016 goed huizenjaar

  De gemeente Nieuwkoop staat bol van bouwactiviteiten. De afgelopen jaren zijn diverse bouwprojecten gestart, in ontwikkeling genomen en een aantal is zelfs afgerond.

 • Nieuwjaarsontmoeting

  Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Nieuwkoop. Deze vindt plaats op maandag 2 januari 2017 in het gemeentehuis in Nieuwveen. 

 • Openingstijden en feestdagen

  Gemeentehuis

  Het gemeentehuis is maandag 26 december 2016 (tweede kerstdag) gesloten.

 • Veilig vuurwerk afsteken, voorkom letselschade

  Vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts. Ziet u iemand voor of na die tijd vuurwerk afsteken? Dan kunt u 0900-8844 bellen of als directe actie nodig is 112 en aan de politie doorgeven wat u ziet.

 • Verplaatsing varkenshouderij

  In het Algemeen Dagblad van 9 december staat een artikel over de verplaatsing van de varkenshouderij. In dit artikel staat dat de gemeente Nieuwkoop geen bezwaar meer heeft tegen de verplaatsing. Dit is niet juist.

 • Jonge Zevenhovenseweg weer open

  Zaterdag 10 december 2016 is de Jonge Zevenhovenseweg in Zevenhoven weer opengesteld voor al het verkeer. De weg was afgesloten om een brug te vervangen, dit werk is inmiddels afgerond.

 • Premies collectieve zorgverzekering bekend!

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Mogelijk lek persoonsgegevens

  Op 30 november is SVHW geïnformeerd door een leverancier, die onder andere voor SVHW werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), dat van een medewerker van deze leverancier een laptop is gestolen.

 • Financiële bouwvoordelen

  Ga je zelf een huis bouwen dan zou het voordelig kunnen dit jaar nog een aantal zaken te regelen. Zo krijg je als je vóór 31 december 2016 de omgevingsvergunning aanvraagt het tarief van dit jaar nog.

 • 19 december: Alzheimercafé

  Op maandag 19 december is er in Zevenhoven weer een Alzheimercafé.

 • NL-Alert bericht bij noodsituaties

  NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Als er een noodsituatie bij u in de buurt is, ontvangt u van de overheid een bericht op uw mobiel.

 • Doe mee met het GGD gezondheidsonderzoek

  De GGD Hollands Midden voert momenteel een groot gezondheidsonderzoek uit. Het onderzoek gaat over  onderwerpen zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, bewegen, contacten in de buurt en de eventuele behoefte aan hulp.

 • Dorpsraad Het Vosje

  Verbinden en samenwerken is de basis.
   

 • Met ideeën uit de samenleving naar een nieuw bestemmingsplan

  Op 3 november stelde de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied vast. Het plan omvat een groot gebied van onze gemeente van maar liefst 6000 ha groot. Een dergelijk groot plan is niet zomaar gemaakt. Wethouder Paul Platen vertelt.

 • Ja, ik wil

  Vacature Babs

  Ben jij de verbinder op de mooiste dag van hun leven?
  De gemeente Nieuwkoop zoekt voor haar aanstaande bruidsparen twee buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • Als de dijken breken...

  Momenteel iedere zaterdagavond op npo1 te zien, de serie over wat er kan gebeuren als de dijken het niet houden. 

 • Informatiegids gemeente Nieuwkoop

  In  2017 verzorgt uitgeverij Akse Media een informatiegids voor inwoners van de gemeente Nieuwkoop, met daarin adressen van organisaties, verenigingen en bedrijven.

 • Wie maakt straks magazine Ontdek Nieuwkoop?

  Een groot aantal belangenorganisaties en recreatieondernemers vormt sinds februari dit jaar het Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON).

 • Voorzorgsmaatregelen vogelgriep

  In verband met de aanvullende maatregelen van het ministerie, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken, zijn de kinderboerderij in Nieuwkoop en het Hertenkamp in Ter Aar gesloten voor publiek.

 • Wijkaanpak energiebesparing in Ter Aar

  Een duurzame groene gemeente is een speerpunt van het college. Daarom stimuleren wij inwoners zoveel mogelijk om duurzaam te leven.

 • Is Retail Nieuwkoop Futureproof?

  Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en gemeente Nieuwkoop nodigen ondernemers uit!

 • Gezocht stembureauleden

  De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op woensdag 15 maart 2017. Wij zoeken enthousiaste stembureauleden van 18 jaar en ouder die zich willen inzetten voor een goed verloop van de verkiezingsdag, inclusief het tellen van de stemmen. Komt u ons helpen?

 • Extreem weer. Bent u voorbereid?

  Regenbuien, mist, zware stormen, hevige onweer, sneeuw, ijzel en extreme kou. Het dagelijkse leven kan er flink door worden verstoord. Ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Laat u zich hierdoor niet verrassen, maar bereidt u voor!

 • Collectieve ziektekostenverzekering

  Een laag inkomen en toch uitgebreid verzekerd tegen ziektekosten? Dat kan!

 • Ontmoet bedrijvig Nieuwkoop

  Verenigde Ondernemers Nieuwkoop organiseert op zaterdag 12 november de eerste editie van “Ontmoet Bedrijvig Nieuwkoop”. Iedereen is deze dag van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur bij Hoeve Rijlaarsdam om kennis te maken met een groot aantal ondernemers uit de gemeente Nieuwkoop.

 • Inwoners denken mee over locatie Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

  In Zevenhoven Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een integraal kindcentrum werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

 • Beëindiging exploitatieovereenkomst sporthal De Vlinder

  De gemeente en de beheerder van sporthal De Vlinder zijn in goed overleg overeengekomen om de exploitatieovereenkomst per 30 juni 2019 te beëindigen.

 • Informatieavond Bestemmingsplan Voorwegzone Noorden

  Over het voorontwerp-bestemmingsplan Voorwegzone is er op woensdag 9 november 2016 een inloopbijeenkomst in Ontmoetingscentrum De Rietzanger, Theresiahof 9, Noorden.

 • De woonvisie 2016 – 2025 is op 6 oktober vastgesteld

  Samen met veel lokale partijen heeft de gemeente Nieuwkoop een nieuwe woonvisie opgesteld. De nieuwe woonvisie speelt in op de huidige situatie en geeft richting aan toekomstige beleidskeuzes.

 • Activiteiten in november in Bibliotheek Nieuwkoop

  In bibliotheek Nieuwkoop is in de maand november weer volop gelegenheid voor het digitaal bijspijkeren van de kennis. Ook zijn er veel andere activiteiten.

 • Waar komt het kindcentrum Zevenhoven Noordeinde?

  In Zevenhoven Noordeinde komt een Integraal KindCentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een concept waarin basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen.

 • Schade aan gemeentelijke eigendommen

  Van juli t/m september 2016 is voor €9395,- schade aangebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat om vernieling van bestrating, brugleuningen, straatmeubilair en groen.  

 • Nieuwkoop zoekt een nieuwe ijsmeester!

  Afgelopen zomer namen wij afscheid van ijsmeester Harm Manten.

 • Energiezuinige LED-verlichting in de straten

  Gemeente Nieuwkoop zet in op duurzame openbare verlichting.

 • Regionale campagne fietsverlichting

  Zaterdag 5 november is de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in de gemeente Nieuwkoop.

 • 10 november Dag van de Mantelzorg

  Zorgt u belangeloos voor iemand in uw nabije omgeving? De gemeente waardeert dit zeer en wil u graag bedanken met een  high tea met een muzikale omlijsting op 10 november. De high tea is van 12.00 tot 15.30 uur bij Studio Oosterman in Aarlanderveen.

 • Jongeren van vandaag: vakmensen voor de toekomst!

  13 oktober jureerde wethouder Paul Platen bij de knikkerbaanwedstrijd voor groep 7 & 8 van scholen uit de regio. Ook basisschool Aeresteijn, De Fontein, De Maranathaschool en de St. Nicolaasschool doen mee aan deze wedstrijd!

 • Actieplan gladheidbestrijding

  De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid door bevriezing, ijzel en sneeuw op wegen die in beheer zijn bij de gemeente.

 • 270 km fietsplezier in het Nieuwkoopse Plassengebied en omgeving!

  Op initiatief van enkele plaatselijke ondernemers is er een fietsroutekaart van de omgeving gerealiseerd. Er zijn tien routes met diverse thema's.

 • Verhuizing archieven

  De gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden wordt met ingang van 1 januari 2017 opgeheven. De gemeente Nieuwkoop draagt dan het beheer van hun archieven over aan Erfgoed Leiden en omstreken. 

 • Papieren rijbewijs niet meer geldig

  Sinds 1 oktober is het papieren rijbewijs niet meer geldig in het verkeer en als identiteitsbewijs.

 • Ondertekening overeenkomst ontwikkeling “Cope Kwartier”

  Groen licht voor bouwplannen in centrum Nieuwkoop   
  Woensdag 12 oktober heeft wethouder Paul Platen namens de gemeente een ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Vast GCM BV

 • 24 oktober: Alzheimercafé

  Op maandag 24 oktober is er in Nieuwkoop weer een Alzheimercafé.

 • Start afwijkingsprocedure om zes woonunits in Zevenhoven te realiseren

  In Zevenhoven worden zes tijdelijke woonunits geplaatst op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3. De woonunits zijn bedoeld voor de huisvesting van statushouders. Om de woonunits te kunnen plaatsen moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is een aanvraag ingediend.

 • Afvalenquête

  Half oktober viel bij 7500 inwoners een uitnodiging op de mat om mee te doen aan de afvalenquête. De hoeveelheid restafval moet in 2020 gehalveerd zijn. Via de afvalenquête denkt u met ons mee hoe we dit kunnen bereiken. Er is een willekeurige steekproef uit de gemeentelijke basisregistratie personen genomen en deze inwoners ontvangen een brief.

 • Puber in huis?

  Op donderdag 27 oktober organiseert het CJG een opvoedavond in de Kaleidoskoop in Nieuwkoop.

 • Inloopavond Schiphol

  Op 25 oktober 2016 is er van 19.30 – 21.30 uur een inloopavond van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Begroting 2017

  Er gaat zo'n 76 miljoen om in de begroting van de gemeente Nieuwkoop. In de begrotingsspecial krijgt u een indruk wat de speerpunten zijn van het college, waar de inkomsten vandaan komen en waaraan wij dat geld willen besteden. Op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad vindt u de volledige begroting 2017. Het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad voor de uitgaven in 2017. De raad bespreekt de begroting op 27 oktober en 10 november.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

 • Start afwijkingsprocedure om zes woonunits in Zevenhoven te realiseren

  In Zevenhoven worden zes tijdelijke woonunits geplaatst op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3. De woonunits zijn bedoeld voor de huisvesting van statushouders.

 • Aanleg snel internet buitengebied van start!

  Namens de werkgroep breedband, bestaande uit voornamelijk bewoners van de buitengebieden willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingeschreven voor snel internet in het buitengebied!

 • Kunstgras en gezondheid

  Op dit moment is er veel aandacht in de media over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Wij begrijpen de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden.

 • WOZ-waarde openbaar

  Met ingang van 1 oktober 2016 moeten gemeentes de WOZ-waarde van woningen openbaar maken. Hierdoor kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. 

 • Bibliotheek opent pop-up eLAB in Nieuwkoop

  In 2015 introduceerde Bibliotheek Rijn en Venen het eLAB: een plek waar kinderen en volwassenen alles te weten komen over moderne media.

 • VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

  Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week thuis voor te lezen.

 • Stoptober

  Op 1 oktober start de campagne ‘Stoptober’: in heel Nederland helpen rokers én niet-rokers elkaar om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. Bekende en onbekende Nederlanders moedigen rokers massaal aan om mee te doen met Stoptober. Stopt u ook?

 • Huldiging Jetze Plat

  2016 is een bijzonder jaar voor Jetze Plat uit Vrouwenakker.

 • Wat doet de gemeente aan onkruidbestrijding?

  Sinds dit jaar is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Het onkruid wordt nu op een duurzame manier bestreden. Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Spoed onderhoud

  In verband met een spoed onderhoud is het niet mogelijk om vanmiddag, vanaf 14.00 uur, documenten af te halen op het gemeentehuis te Nieuwveen.

 • Tweede kamer verkiezingen

  Woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • Levenloos geboren kinderen komen straks ook in de BRP

  Er komt een oplossing voor ouders van doodgeboren kinderen als het gaat om de registratie van het kind in de overheidsadministratie.

 • Nieuwkoop wint brons in Nationale Groencompetitie

  Nieuwkoop heeft op 21 september brons behaald bij de verkiezing van het groenste dorp van Nederland.  Dat maakte Entente Florale woensdag bekend op de Groendag in Capelle aan den IJssel.

 • Gezocht: lid voor het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop

  De Vrijwilligersprijs Nieuwkoop is bestemd voor één of meerdere personen die geheel vrijwillig belangrijk werk voor de Nieuwkoopse gemeenschap verzetten.

 • Andere gezichten in raad en college

  Tijdens de raadsvergadering 15 september is er een wethouderswisseling geweest.

 • Burendag Culturendag!

  Zaterdag 24 september is het Burendag! In Nieuwkoop wordt er een Culturendag gehouden in het wijkpunt naast de ingang van sporthal De Steupel. Het programma is afwisselend en kleurrijk!

 • Dorpsraad Het Vosje opgericht!

  Al vanaf begin 2014 is er toegewerkt naar dit moment: de oprichting van dorpsraad Het Vosje.

 • Alzheimercafé

  Op maandag 24 oktober wordt in Nieuwkoop weer een Alzheimercafé georganiseerd.

 • Afscheid wethouder Trudy Veninga

  Trudy Veninga neemt afscheid als wethouder van de gemeente Nieuwkoop. In haar bestuursperiode heeft zij met betrokkenheid, energie en plezier veel werk verzet en zijn plannen en beleidsvoornemens in gang gezet en afgerond.

 • WSN gaat aan de slag in Nieuwveen

  Woningstichting Nieuwkoop (WSN) gaat 12 sociale huurwoningen realiseren in de nieuwe woonwijk De Verwondering in Nieuwveen. Donderdag 8 september ondertekenden wethouder Annette Pietersen en Annelies Barnard, directeur van de Woningstichting Nieuwkoop hiertoe een grondverkoopovereenkomst.

 • Definitief ontwerp Aardamseweg Ter Aar vastgesteld

  Het college van B &W heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting Aardamseweg Ter Aar vastgesteld.

 • Inventarisatie moet leiden tot minder verkeersborden

  In de gemeente staan te veel verkeersborden. Dat geeft op sommige plaatsen een rommelig straatbeeld. Het levert ergernissen op bij inwoners en de vraag is of sommige verkeersborden nog wel een functie hebben. Uit landelijk onderzoek blijkt ook dat weggebruikers maar 15 procent van alle aanwezige verkeersborden waarnemen.

 • Woonvisie voor akkoord naar raad

  De woningmarkt is in beweging. Economische ontwikkelingen, nieuwe opvattingen over ouderenzorg en humanitaire crises hebben effect gehad op de lokale woningmarkt.

 • Verkeersbesluit herroepen, geen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Zuideinde

  De gemeente Nieuwkoop heeft in april een verkeersbesluit genomen tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op het Zuideinde in Nieuwkoop.

 • Nieuwe leveranciers Wmo hulpmiddelen

  De gemeenten Nieuwkoop Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben een gezamenlijk contract afgesloten met de organisaties Meyra en Welzorg.

 • TaalHelden

  Als start van de week van de Alfabetisering is op 5 september de TaalHeldenprijs uitgereikt.

 • Duurzaamheidsplein op braderie Langeraar

  De jaarlijkse braderie in Langeraar wordt uitgebreid met een duurzaamheidsplein.

 • Hulp bij subsidieaanvraag

  Verenigingen en instellingen hebben nog tot 1 oktober de tijd om subsidie aan te vragen voor 2017.

 • Bijeenkomst voor mantelzorgers

  Tom in de buurt organiseert donderdag 8 september de eerste van een reeks themabijeenkomsten voor mantelzorgers.

 • Haagse schooldag

  Rond het begin van de vorige eeuw ontwikkelde zich de romantische schilderkunst van de Haagse School. In die tijd van toenemende verstedelijking en groeiende industrialisatie koesterde deze kunststroming het kenmerkende Hollandse landschap met zijn plassen, polders, grazende koeien en molens.

 • Cursussen in bibliotheek

  In september starten er weer diverse cursussen in de bibliotheek. U kunt u inschrijven via de website: www.bibliotheekrijnenvenen.nl of telefonisch via 0172-475771.

 • Invulling wethoudersvacature in Nieuwkoop

  In de afgelopen weken hebben de coalitiepartijen intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden om de vacature in te vullen die ontstaat door het aangekondigde vertrek van Trudy Veninga.

 • Open Monumentendag 2016

  In het weekend van 10 en 11 september zijn er weer de landelijke Open Monumentendagen. Dit jaar met als thema “Iconen en symbolen”. Meer dan vierduizend unieke monumenten zijn dat weekend gratis voor iedereen toegankelijk en er worden speciale rondleidingen en eenmalige activiteiten georganiseerd.

 • WijzijnNieuwkoop is ook: in je vakantie volop als vrijwilliger aan het werk

  Het kan vrijwel niemand zijn ontgaan: de recente sport- en spelactiviteiten in alle kernen van de gemeente. Voor de één als afsluiting van de schoolvakantie en voor de ander als goede voorbereiding (weer in het ritme komen) van het nieuwe schooljaar.

 • Nieuw Tom wijkpunt Maarten Freeke Wije

  Het nieuwe wijkpunt van Tom in de buurt in Nieuwkoop is open. Vrijwilligers van Tom hebben de laatste maanden hard geklust om de locatie aan de Maarten Freeke Wije klaar te krijgen. De ingang is naast de ingang van sporthal De Steupel.

 • De scholen gaan weer beginnen!

  De scholen in de regio gaan maandag 22 augustus weer van start.

 • Toekomst Aarweide verzekerd

  Sinds 2011 ontvangt de Stichting tot behoud zwembad Aarweide jaarlijks een subsidie voor het in standhouden en de exploitatie van het openlucht zwembad. Het zwembad heeft een belangrijke maatschappelijk functie en veel van de inwoners maken gebruik van het zwembad. De stichting Aarweide krijgt nu een meerjarensubsidie. 

 • Netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden

  Wanneer u op zoek bent naar (ander) werk, dan kunt u daar soms wel wat hulp bij gebruiken. Ook in de komende periode zijn er weer netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden in de regio.

 • Duurzaamheidsagenda

  In 2015 stelde de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2015-2018, met daarin ambities voor de gemeente Nieuwkoop op het gebied van duurzaamheid, vast.

 • Vrijwilligers in beeld

  Dankzij de vele vrijwilligers in onze dorpen gebeuren er veel mooie dingen binnen gemeente Nieuwkoop. Wij willen deze positieve gebeurtenissen wat vaker voor het voetlicht brengen.

 • Unieke kans voor glasvezel in het buitengebied

  Het gaat de goede kant op met de inschrijvingen voor glasvezel in het buitengebied. Al 800 inwoners en ondernemers hebben zich inmiddels ingeschreven, waaronder inwoner Hennie Groeneveld uit Woerdense Verlaat en Paula Fokkema van Limonodig.nl uit Nieuwveen.

 • Schade aan gemeentelijke eigendommen

  In het tweede kwartaal van 2016 is voor € 3319,- schade aangebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat om vernieling van diverse palen, lichtmasten en kapotgereden straatwerk.

 • Plofkraak Primera Nieuwkoop

  Op zaterdag 13 augustus 2016 om 5.04 uur is een plofkraak gepleegd bij Primera Nieuwkoop. De pinautomaat van ING werd opgeblazen. Het pand raakte zwaar beschadigd. Bij de plofkraak is asbest vrijgekomen. We vragen u om afstand te houden zodat het asbest zorgvuldig kan worden verwijderd. Tips over de daders? Bel de politie: 09008844.

  Update 22.45 uur

  Vanmorgen was er een plofkraak bij de Primera in Nieuwkoop. Bij de plofkraak kwam asbest vrij. De hele dag zijn gespecialiseerde bedrijven bezig geweest de stukjes asbest die in de openbare ruimte terecht waren gekomen op te ruimen. Inmiddels is de openbare ruimte 'schoon' verklaard en is de corridor weer open.

  Heeft u nog tips voor de politie over de kraak? Bel dan naar 0900 8844

 • Speeddate

  Op donderdagavond 25 augustus kunt u speeddaten met de fracties uit de gemeenteraad.

 • Feest langs de Waterlinie!

  Dit jaar wordt voor de derde jaar op rij het Feest langs de Waterlinie gevierd.

 • ‘’Met schilderen maak ik het leven iets mooier.’’

  Kunst is terug in het gemeentehuis

 • 14 jongeren starten in zomervakantie eigen bedrijf

  Deze zomer starten 14 jongeren in het Groene Hart hun eigen bedrijf. Ze doen mee met het project ZomerOndernemer. Ze krijgen een startkapitaaltje en worden bijgestaan door coaches, zakenvrienden en de Rabobank. Met een goed idee en veel enthousiasme kan dit voor hen het begin zijn van een succesvolle carrière.

 • De storing is verholpen!

  Wij kunnen u weer van dienst zijn!

 • Resultaten metingen vliegtuiggeluid 2015

  Sinds mei 2011 staat in de gemeente een meetpunt voor vliegtuiggeluid opgesteld. De meetresultaten zijn door de Omgevingsdienst West Holland verwerkt in een rapportage metingen vliegtuiggeluid 2015.

 • Project Ashram College weer een fase verder

  Op dinsdag 5 juli hield het Ashram College samen met de gemeente een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst konden belangstellenden informatie krijgen over de status van het project  ‘nieuwbouw Ashram College locatie Nieuwkoop’.

 • Wonen in De Verwondering

  Vorig jaar begon aannemer Van Wengerden en Visser met de bouw van woningen in De Verwondering in Nieuwveen.

 • Trudy Veninga legt per 15 september wethouderschap neer

  Wethouder Trudy Veninga gaat haar ontslag aanvragen bij de gemeenteraad per 15 september 2016 vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. De wethouder kampt al langere tijd met oververmoeidheid, wat heeft geleid tot gezondheidsklachten die alleen kunnen herstellen door een lange periode van rust.

 • Ontdek Nieuwkoop

  Op dinsdag 12 juli is de landingspagina van de gemeentewebsite nieuwkoop.nl en de website ontdeknieuwkoop.nl gelanceerd.

 • Veilig op vakantie

  De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers.

 • Niet de kwaal maar de mens centraal

  Lia van Trigt neemt na zeven jaar afscheid van de Wmo adviesraad.

 • Uitspraak in het kort geding rondom ’t Koetshuis

  Rechter concludeert zorgvuldig onderzoek door gemeente en WSN naar mogelijk gebruik

 • Bekendmakingen vanaf nu op overheid.nl

  Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Honderd gezinnen, honderd dagen, honderd procent afvalvrij, kan dat?

  Die vraag stond centraal in het project 100-100-100, dat Cyclus in opdracht van 11 gemeenten van 14 maart tot 21 juni uitvoerde.

 • Grenzeloos wandelen door de regio!

  Donderdag 30 juni hebben bestuurders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude de eerste paal  geslagen van een nieuw regionaal wandelnetwerk: het netwerk Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude.  

 • Buurtbus van start

  Sinds 4 juli rijdt de buurtbus lijn 727 de dagelijkse rondjes door de gemeente. 

 • Telefoonstoring

  We hebben op dit moment een telefoonstoring. Hierdoor zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Wij zijn druk bezig om de storing te verhelpen. Wij verwachten dat de storing in de loop van de middag is verholpen. Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar info@nieuwkoop.nl of bereik ons via Facebook of Twitter. Excuses voor het ongemak.

 • Bestemmingsplan Glastuinbouw ter inzage

  Het bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ is aangepast en aangevuld. Zo is onder andere het nieuwe parkeerbeleid en de regeling voor webwinkels in het plan verwerkt en is de bouw van een aantal woningen mogelijk gemaakt.

 • Woonvisie 2016 - 2025

  In de nieuwe woonvisie leest u de visie op de gemeente Nieuwkoop naar het jaar 2025 en hoe dit gerealiseerd kan worden.

 • Afsluiting rotonde Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar

  Provincie Zuid-Holland voert van vrijdag 15 juli 2016 20.00 uur tot maandag 18 juli 2016 06.00 uur werkzaamheden uit aan de rotonde (bij de Kerkweg) op de Oostkanaalweg (N460) in Ter Aar. Tijdens deze werkzaamheden is de rotonde afgesloten.

 • HartveiligWonen

  Een hartstilstand kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste 6 minuten van levensbelang zijn.

 • Heeft u al iemand genomineerd?

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt jaarlijks de vrijwilligersprijs uitgereikt. Een prijs waarmee waardering wordt uitgesproken voor al die duizenden vrijwilligers, die steeds maar weer zorgen dat de sociaal-, cultureel en andere maatschappelijke organisaties blijven draaien.

 • Subsidie opwekken duurzame energie

  Woningbezitters die overwegen zonnepanelen te plaatsen kunnen voor gratis en onafhankelijk informatie en advies terecht op de site www.duurzaambouwloket.nl/zonnepanelen.

 • Snoei het groen

  Struiken en takken die over de stoep hangen kunnen hinderlijk en gevaarlijk zijn.

 • Op vakantie met kinderen?

  Sommige landen buiten het Schengengebied eisen een bewijs dat de meereizende volwassene de ouder is of het gezag heeft.

 • Inloopavond nieuwbouw Ashram College

  Inloopavond 5 juli

  Op dinsdag 5 juli organiseren het Ashram College en de gemeente Nieuwkoop een inloopavond over de nieuwbouw locatie Nieuwkoop. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over onder andere de planning, de sloopwerkzaamheden van het voormalige gemeentehuis en de tijdelijke units. Ook is de architect aanwezig. U bent van harte welkom om binnen te lopen tussen 19.00 – 21.00 uur, in de aula van het Ashram College, Lindelaan 2 in Nieuwkoop.

 • Zonnige opening Meijepad

  Afgelopen winter is er hard gewerkt aan het nieuwe Meijepad in Nieuwkoop. Het smalle historische pad is verbreed en veiliger gemaakt.

 • Regels uitlaten honden Meijepad, Meijepark en Strand Meijepark aangepast

  Het college heeft  aangepaste regels voor het uitlaten van honden op het Meijepad inclusief het vlonderpad, in het Meijepark en rondom Strand Meijepark vastgesteld.

 • Regionaal Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 ter inzage

  Inwoners van onze gemeente met een verstandelijke beperking kunnen vaak zelfstandig wonen of wonen in instellingen met begeleiding en/of behandeling. De ontwikkelingen rondom positieve gezondheid gaan niet uit van beperkingen, maar van wat mensen (nog) wel kunnen.

 • N460 Oostkanaalweg afgesloten

  Provincie Zuid-Holland voert 30 juni en 1 juli 2016 werkzaamheden uit aan de Oostkanaalweg. De Oostkanaalweg is van donderdag 30 juni 21.00 uur tot vrijdag 1 juli  06.00 uur afgesloten.

 • Bestuurlijke overeenkomst Samenwerken in Waterketen regio Rijnland 2016-2020

  Het college heeft besloten een nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst Samenwerken in de Waterketen regio Rijnland te ondertekenen.

 • Ter inzagelegging herziening bestemmingsplan Glastuinbouw

  Bij de uitvoering en toepassing van (onder meer) het bestemmingsplan “Glastuinbouw” is gebleken dat het bestemmingsplan een aantal onvolkomenheden bevat.

 • Hennepkwekerij gevonden Ter Aar

  Vandaag is bij een gemeentelijke controle een hennepkwekerij gevonden aan de Houtweg in Ter Aar.

 • Doe mee met de enquête via Nieuwkooppanel

  Leden van het burgerpanel hebben onlangs een uitnodiging gekregen om mee te doen aan de enquête ‘Waar staat je gemeente’.

 • Vergroot de Hoop Verklein de Kanker

  De taxushaag, een heg met naalden en rode besjes, staat in menig tuin in Nederland. In de jonge twijgen zit baccatine. Dat is een belangrijke grondstof voor chemotherapie.

 • Verlenging inschrijftermijn aanleg snel internet in buitengebied

  Snel internet in het buitengebied van de Gemeente Nieuwkoop kan binnen een jaar worden aangelegd.

 • Update tijdelijke huisvesting Zevenhoven

  In april dit jaar besloot de gemeenteraad onder andere om op de locatie Stationsweg 3 te Zevenhoven tijdelijke woonunits (chalets) te laten plaatsen.

 • Metamorfose jongerenwebsite hoezitdat.info

  De regionale jongerenwebsite www.Hoezitdat.info heeft onlangs een totale metamorfose ondergaan.

 • Zonne-energie

  De zomer is net van start gegaan en dat betekent dat er volop geprofiteerd kan worden van zonne-energie.

 • Bijeenkomsten nieuw subsidiebeleid

  Op 14 juni stelde het college van B&W de nieuwe subsidieregeling vast. Met het nieuwe subsidiebeleid verandert ook de aanvraagprocedure rondom de subsidies.

 • Omwisselen trekkercertificaat nog mogelijk tot en met 30 juni 2016

  Alle informatie over het omwisselen van het trekkercertificaat  vindt u op https://www.cbr.nl/11496.pp

  Het trekkercertificaat kan tot en met donderdag 30 juni 2016 omgewisseld worden voor een categorie T op het rijbewijs.

 • Gezocht: ondernemers in de dop

  ZomerOndernemer is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 22 jaar die in de zomervakantie liever geld verdienen met hun eigen onderneming dan dat ze vakken vullen of kranten lopen. Met behulp van een startkapitaal, professionele begeleiding en workshops krijgen deze jongeren de kans om in zes weken tijd hun eigen bedrijf op te zetten en ervaring op te doen in het ondernemerschap.

 • Laatste nieuws bouw extra huurwoningen

  Binnen de gemeente Nieuwkoop wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in het bouwen van sociale huurwoningen. Hier leest u het laatste nieuws.

 • Veilige fietsroutes

  In februari 2016 hebben inwoners tijdens drie inloopbijeenkomsten of via de website hun reactie gegeven op de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop’.

 • Officiële bekendmakingen

  Vanaf 6 juli 2016 vindt u de officiële bekendmakingen op overheid.nl.

 • Zwemseizoen geopend!

  De zomer is in aantocht en het zwemseizoen is geopend. Wilt u lekker afkoelen? Bezoek dan een officiële zwemlocatie.

 • Bruggen met zelfbediening

  De Westveensebrug (Heinoomsvaart, Woerdense Verlaat), de Grote Brug (Leidsche Vaart, Langeraar), de Paradijsbrug (Leidsche Vaart, Ter Aar) en de Hoekse Aarbrug (Hoekse Aar, Ter Aar) zijn voorzien van zelfbediening. Dit betekent dat de schipper de brug zelf bedient.

 • Snel internet in het buitengebied

  De werkgroep Breedband (een groep inwoners en raadsleden ondersteund door DICO Breedband Buitengebied) inventariseert op dit moment de animo voor de aanleg van snel internet op glasvezel in het buitengebied en de bedrijven terreinen.

 • Nieuw subsidiebeleid in 2017

  Op 26 mei stelde de gemeenteraad het nieuwe subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening vast. Het nieuwe subsidiebeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente.

 • Onderhoud bermen

  Er wordt weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

 • Monumentencommissie: 2014-2015 goede periode voor de monumenten

  De monumentencommissie van de gemeente Nieuwkoop heeft haar jaarverslag over de periode 2014-2015 overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 2017 op woensdag 26 april 2017?

 • Alzheimercafé van start!

  Maandag 30 mei werd in Parola Langeraar het eerste Alzheimercafé georganiseerd. Het Alzheimercafé is een ontmoetingsmoment voor mensen met dementie, mantelzorgers en familieleden.

 • Verkeersveiligheid Fietsroutes gemeente Nieuwkoop

  In februari 2016 hebben bewoners tijdens drie inloopbijeenkomsten of via de gemeentelijke website reactie kunnen geven op de knelpunten en maatregelen uit de notitie Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop.

 • Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylersplein in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar

  Op 21 april 2016 besloot de gemeenteraad om extra sociale huurwoningen te ontwikkelen op onder andere de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar.

 • Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

  De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen het tuinbouwbedrijfsleven, gemeenten (waaronder Nieuwkoop) en provincies.

 • Veteranendag Nieuwkoop 2016

  Op vrijdag 24 juni 2016 is het Veteranendag. Veteranendag is een eerbetoon aan alle veteranen, jong en oud, die waar ook ter wereld zijn ingezet voor Nederland.

 • Mantelzorgwaardering

  In de Nieuwkoopse dorpen helpen mensen elkaar. Samen organiseren mensen leuke activiteiten, maar ook bij ziekte en beperkingen laten we elkaar niet in de steek. Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg. Een mantelzorger is vaak een belangrijke factor om  zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, activiteiten te ondernemen en mee te blijven doen in de samenleving.

 • Onderzoek klanttevredenheid Wmo

  Binnenkort starten we met een onderzoek naar de klanttevredenheid van gebruikers van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor ontvangen deze gebruikers een vragenlijst.

 • Onderzoek vindt geen relatie tussen verhoogd aantal ziektegevallen en omgeving

  In opdracht van de gemeente Nieuwkoop heeft de GGD de afgelopen maanden onderzoek gedaan in de dorpen Zevenhoven en Noordeinde. Dit is gedaan naar aanleiding van de zorgen over het aantal leukemie (kanker) gevallen bij kinderen in deze dorpen. Dit onderzoek is nu afgerond.

 • N460 Oostkanaalweg afgesloten

  Provincie Zuid-Holland voert 25 en 26 mei werkzaamheden uit aan de Oostkanaalweg. De Oostkanaalweg is van 25 mei 21.00 uur tot 26 mei 06.00 uur afgesloten.

 • 1 juni kick-off voor jonge talenten

  De oproepen om je aan te melden als ‘jong talent’ heeft een aantal enthousiaste reacties opgeleverd.

 • Vrijwilligerscoördinator plus gezocht

  De gemeente Nieuwkoop wil de zorg voor haar inwoners goed organiseren. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn daarom op zoek naar de diensten van een vrijwilligerscoördinator, in de vorm van een netwerk van zelfstandigen of een welzijnsorganisatie. Wij vragen u hiervoor offerte uit te brengen.

 • Wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012"

  Op de agenda voor de gemeenteraad van 23 juni staat een voorstel om de “Algemene plaatselijke Verordening Nieuwkoop 2012” (Apv) aan te passen.

 • Nieuwveners op 1 juni bijeen

  Een groep inwoners uit Nieuwveen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het oprichten van een dorpsraad in Nieuwveen mogelijk is. Woensdagavond 1 juni 19.30 uur nodigen ze alle inwoners van Nieuwveen uit voor een bijeenkomst in het Trefpunt (Ursula).

 • Kom kavels kijken!

  Op zaterdag 21 mei kunnen (toekomstige) inwoners van de gemeente Nieuwkoop zich volop laten inspireren en informeren tijdens de kijkdag van Wonen in Nieuwkoop. Iedereen is van harte welkom bij de projecten De Verwondering, Zuidhoek en Vivero.

 • DROMEN – DURVEN - DOEN

  Project Start’s Tof succesvol afgerond.

 • Benoeming nieuwe leden monumentencommissie

  Het college heeft de heer P.J. Bosman en mevrouw E.C. van den Klinkenberg benoemd als nieuwe leden van de monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert over Rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente Nieuwkoop, veelal in samenhang met omgevingsvergunning- en subsidieaanvragen.

 • Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040

  Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en duurzaam’ vastgesteld. Een visie waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen, wat voor gemeente we willen zijn en hoe we dit willen bereiken.

 • Ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen-Zevenhoven-Noordeinde ter inzage

  Elke 10 jaar actualiseert de gemeente bestaande bestemmingsplannen. Momenteel zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan “kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde”.

 • Inloopbijeenkomst Aardamseweg

  De Aardamseweg in Ter Aar wordt opgeknapt. Om te weten hoe de nieuwe weg eruit komt te zien, hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopig ontwerp laten wij u graag zien tijdens een inloopbijeenkomst op 18 mei. Tijdens de bijeenkomst kunt u reageren op het plan.

 • Plannen extra huurwoningen gepresenteerd

  Tijdens de inloopavond op 9 mei zijn de concept stedenbouwkundige plannen voor de bouw van extra sociale huurwoningen getoond. Het gaat om de locaties Middelweg in Ter Aar, Damstaete in Langeraar en Teylerspark in Nieuwveen.

 • Onderhoud trapveldjes

  Eind mei wordt er gestart met het onderhoud van de trapveldjes. Hiervoor worden de voetbaldoelen tijdelijk verwijderd.

 • Maandag 30 mei eerste Alzheimercafé in Nieuwkoop

  Vorig jaar organiseerden de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem vier informatieavonden over dementie. Daar bleek veel behoefte aan! Daarom starten wij in Nieuwkoop en Kaag en Braassem gezamenlijk een ‘Alzheimer café’, een vast ontmoetingsmoment voor mensen met dementie, mantelzorgers en familieleden.

 • Binnenlopen bij TOM

  TOM in de buurt is voortaan iedere maandagavond aanwezig in de Kaleidoskoop. Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen dan vragen stellen over zorg en welzijn.

 • Renovatie sportparken

  Binnenkort start de Stichting Buitensportvoorzieningen Nieuwkoop (StiBuNi) met de renovatie van het kunstgrasveld van SV Nieuwkoop, de renovatie van het hoofdveld van SV Zevenhoven en het aanleggen van twee kunstgrasvelden bij TAVV. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hans Mank, secretaris van StiBuNi via secretariaat@stibuni.nl.

 • Hondenbezitters opgelet!

  Van 9 mei tot en met 30 juni vinden er controles op hondenbezit plaats. Heeft u uw hond nog niet aangemeld? Doe dit dan via www.svhw.nl/hondenbelasting.

 • Natuurspeelplaats

  De afgelopen weken is door het IVN Nieuwkoop gewerkt aan de natuurspeelplaats naast de heemtuin in Nieuwkoop. Er is al veel werk verzet: de bomengroep is verwijderd, er is een pad aangelegd, er is ruimte gemaakt voor speelwerktuigen, er zijn bomen geplant en waterpartijen gemaakt. De komende weken staan de laatste werkzaamheden op de planning en wordt het gras ingezaaid.

 • Voorbereidingen Nationale Groencompetitie in volle gang!

  De gemeente Nieuwkoop doet mee aan de Nationale Groencompetitie Entente Florale. Hierbij strijden gemeenten om de titel ‘groenste dorp’ of ‘groenste stad’ van Nederland.

 • Afvalproject 100-100-100: op de helft en zeer succesvol

  Maandag 2 mei waren de deelnemers aan afvalpreventieproject 100-100-100 precies op de helft van hun uitdaging. Tot op heden is het project een groot succes. Na vijftig dagen afval verminderen, staat de afvalmeter op 1,6 kilo per huishouden per week. Een grote reductie ten opzichte van het regionale gemiddelde van 11 kilo per huishouden per week.

 • Inloopbijeenkomst huurwoningen Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen

  Op maandagavond 9 mei is er een inloopavond over de uitbreiding sociale huurwoningen voor de locaties Middelweg in Ter Aar, Damstaete in Langeraar en Teylerspark in Nieuwveen. Tijdens de inloop laten wij u voor deze drie locaties het concept stedenbouwkundig plan zien.

 • Nieuwkoopse Ringsloot ondergaat kleurrijke metamorfose!

  Kunstenaarsdorp Nieuwkoop bruist! Op 7 mei start het project Plein tot Plein Kunst”. Daarin wordt een verbinding gemaakt tussen het Reghthuysplein en het Kennedyplein door middel van kunst! 

 • Gedecoreerden brengen een toast uit op de koning

  Op koningsdag ontving burgemeester Frans Buijserd de gedecoreerden van de gemeente Nieuwkoop in het gemeentehuis.

 • Opening vernieuwde surf/zwemsteiger

  De surf/zwemsteiger bij Surfclub Ter Aar aan de Geerweg is opgeknapt. Op 30 april 2016, de dag van de watersport, wordt de steiger op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen door de eerste plank van de steiger af te duwen. Daarna kunnen alle enthousiaste leden de plas op voor een ererondje. 

 • Acht lintjes voor Nieuwkoopse vrijwilligers

  Op dinsdag 26 april 2016 reikte burgemeester Frans Buijserd zeven Koninklijke Onderscheidingen uit, allen een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Extra sociale huurwoningen in Nieuwkoop

  Op 21 april 2016 stemde de gemeenteraad ermee in om op korte termijn het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente Nieuwkoop uit te breiden met ca. 70 woningen.

 • 6 juni - Scootmobielcursus Nieuwkoop

  Op maandag 6 juni organiseert het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop een scootmobielcursus voor beginners en gevorderden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en vele vrijwilligers.

 • Energie besparen? Duurzaam (ver)bouwen?

  Wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen om uw woning te verduurzamen? Het Duurzaam Bouwloket kan u daarbij helpen.

 • Word ook buurtbus-chauffeur

  Op 21 maart 2016 is de vereniging BuurtBusLangeraar opgericht. Deze vereniging bestaat uit actieve vrijwilligers die de dorpen Papenveer, Langeraar, Ter Aar en Nieuwveen vanaf 4 juli van openbaar vervoer voorziet.

 • Vers speelzand voor de zandbakken

  De zandbakken op de openbare speelplaatsen worden weer voorzien van vers speelzand. Zo kunnen alle kinderen weer spelen in een schone zandbak.

 • Koningsdag en 4 en 5 mei

  Op Koningsdag zijn er weer allerlei Oranjefeesten in diverse kernen in de gemeente. Hulde aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken!! 

 • Snel internet in het buitengebied

  Snel internet in het buitengebied van de gemeente Nieuwkoop kan binnen een jaar worden aangelegd. Enige voorwaarde is dat 60 procent van de bewoners van het buitengebied aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Daarvoor gaat de werkgroep Breedband starten met een vraaginventarisatie.

 • Afvalbeleid 2016 – 2020, analyse en verkenning van scenario’s

  De Nieuwkoopse inwoners scheiden bijna 58%van hun afval. Een groot deel van het GFT-afval, papier, glas, kunststof verpakkingsafval, textiel, etc. wordt al keurig apart gehouden zodat het kan worden hergebruikt.

 • Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017

  De gemeente Nieuwkoop heeft nieuw subsidiebeleid opgesteld in de Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017. Dit beleid is samen met verenigingen en organisaties tot stand gekomen tijdens interactieve bijeenkomsten.

 • Subsidieregeling buurtsportcoaches

  De gemeente Nieuwkoop ontvangt vanuit het Rijk een bijdrage om ‘sport en bewegen in de buurt’ te stimuleren. Dit kan door een zogenaamde ‘buurtsportcoach’ in te zetten.

 • Rijnstreek wil gezamenlijke omgevingsvisie

  In 2018 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet zorgt voor minder regels. Zo worden onder andere 26 bestaande wetten in de nieuwe wet opgenomen. De vermindering van wetten en regels leidt tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten.

 • Vaststelling bestemmingsplan “Landgoed Oudendam”

  Het college stemt in met het bestemmingsplan “Landgoed Oudendam”. Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van een gebied in Woerdense Verlaat, ten noorden van de Lange Meentweg.

 • Invulling Noordse Buurt stap dichterbij

  De Noordse Buurt is een uniek project, waarbij wij als gemeente de kans krijgen om samen met de omgeving het gebied van ca. 100 ha duurzaam in te vullen.

 • Schade eerste kwartaal: € 26.099,-

  In het eerst kwartaal van 2016 is voor € 26.099,- schade aangebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat om vernieling van diverse palen en (kom)borden, bankjes, prullenbakken en kapotgereden straatwerk. In de Beverlanderhof in Ter Aar zijn tien straatkolken opgeblazen. Dit kost € 7.500,- om te herstellen.

 • Ouderen in veilige handen

  Woensdag 13 april organiseerde het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop een thema avond over ouderenmishandeling. Verschillende (zorg)professionals en vrijwilligers uit de gemeente waren daarbij aanwezig.

 • Preventieve aanpak huurachterstanden en huisuitzettingen in de maak

           Nieuwkoop              http://www.kaagenbraassem.nl/templates/images/internet/logo.png                     

  Gemeenten en Woondiensten Aarwoude  nemen samen initiatief

 • Nieuwkoop vraagt buurgemeente: stel bestemmingsplan varkenshouderij niet vast

  Het college van de gemeente Nieuwkoop dient een zienswijze (reactie) in op het ontwerpbestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg 24.

 • Controleer uw BRP-gegevens

  Wist u dat overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars uw gegevens gebruikenvoor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van ziektekosten?

 • Informatieavond Noordse Dorpsweg

  Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Nieuwkoop organiseren donderdag 21 april 2016 een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de Noordse Dorpsweg in Noorden.

 • Vind Nieuwkoopse raadsstukken via iBabs

  Alle raadsinformatie is beschikbaar via de website: www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. De gemeenteraad werkt volledig digitaal. Alle raadsleden ontvangen de agenda’s en vergaderstukken via een speciale vergaderapplicatie (app). Die app heet: iBabs-pro. Ook u kunt via deze app toegang krijgen tot de openbare stukken van de Nieuwkoopse gemeenteraad.

 • Jonge talenten training levert veel op

  Binnenkort start voor de tweede keer een training voor jonge talenten in de politiek. Een aantal jongeren heeft zich al aangemeld. Doe jij ook mee of twijfel je nog of politiek iets voor je is?

 • Gevaarlijke stoffen

  Een aantal bedrijven in onze regio werkt met gevaarlijke stoffen, zoals LPG, ammoniak en chloor. Dit soort stoffen gebruiken wij in ons dagelijks leven, maar ze zijn ook gevaarlijk omdat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. Deze stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor, via waterwegen en door buizen onder de grond.

 • Uitslag referendum

  Op 6 april hebben 7.418 mensen hun stem uitgebracht in de gemeente Nieuwkoop. De opkomst in Nieuwkoop was 34,7%.

 • Tom in de buurt van inloop naar wijkpunt in Ter Aar

  Tom in de buurt heeft vanaf april een vast wijkpunt in Ter Aar. Donderdag 7 april is in de bibliotheek aan het Beukenpad de officiële opening met een feestelijk tintje.

 • Denk mee met Ruygeborg II

  Woensdag 30 maart konden geïnteresseerden meedenken over de toekomstige natuurontwikkeling Ruygeborg II.

 • Naar de stembus

  Ook dit jaar kunt u weer letterlijk naar de stembus!

 • De rode beuk is terug

  Er staat weer een rode beuk op het Kerkplein in Langeraar. Klaar om uit te groeien tot hetzelfde formaat als zijn voorganger!

 • College stelt raad pakket aan huisvestingsoplossingen voor

  Het college van de gemeente Nieuwkoop heeft recent diverse onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot huisvesting en integratie van statushouders.

 • Jeugd gezinsteam en TOM in de buurt naar voormalig politiebureau

  Het college stelt de gemeenteraad voor het voormalig politiebureau in Nieuwkoop (Achterweg 7) geschikt te maken voor de huisvesting van partners in het Sociaal Domein, namelijk het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  en Tom in de buurt.

 • Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

  De gemeente Nieuwkoop onderzoekt samen met kinderdagverblijf Polderpret en Stichting Kinderopvang Liemeer de mogelijkheden voor peuteropvang in de gemeente.

 • Bloemrijke bermen

  Mensen voelen zich prettiger in een groene, kleurrijke, omgeving. Je kan er in spelen, wandelen, fietsen of gewoon van het groen genieten. Groen is ook belangrijk voor dieren en draagt bij aan de biodiversiteit. Door goed te kijken naar welke soorten bloemen en planten we neerzetten, kunnen we insecten en andere dieren aantrekken.

 • Meer streekproducten door Groene Hart Atelier

  Vrijdag 18 maart openden Gedeputeerde Han Weber en burgemeester Frans Buijserd het Groene Hart Atelier in de Ruygeborg Hoeve in Nieuwkoop.

 • Bouw extra huurwoningen

  De afgelopen periode onderzochten  een aantal locaties op mogelijkheden om daar extra huurwoningen te realiseren (tijdelijk of permanent). Dit naar aanleiding van de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders.

 • Kinderen kiezen speeltoestellen voor nieuwe speeltuin Ter Aar West

  Er wordt in de nieuwbouwwijk Ter Aar West een speelplaats aangelegd. Op maandag 7 maart was er een inloopmiddag waarbij kinderen konden kiezen uit drie verschillende ontwerpen voor de speelplaats.

 • Gewijzigde openingstijden

  Wilt u in mei langskomen of contact opnemen met de gemeente? Let dan op de gewijzigde openingstijden.

 • Opruimactie bootwrakken

  Op diverse plekken in gemeente Nieuwkoop liggen bootwrakken. Dit jaar verwijderen we in april (half-)gezonken boten en bootwrakken bij de loswal aan de Simon van Capelweg in de kern Noorden en bij het Reghthuysplein in de kern Nieuwkoop.

 • Compostactie

  Wij willen u graag belonen voor het apart houden van uw GFT afval en daarom kunt u op vrijdagmiddag 1 april en zaterdag 2 april gratis losse compost ophalen.

 • Wijziging verordening elektronische publicaties Nieuwkoop

  De gemeente is verplicht om berichten die voor inwoners van belang zijn bekend te maken. Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Rijn- en Veenstreek wordt toeristische trekpleister met flexibel meerjarenprogramma

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop werken actief samen in projecten uit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP).

 • De Haan Petfood ondernemer van het jaar 2016 !

  Tijdens de finale op maandag 14 maart 2016 is het familiebedrijf De Haan Petfood gekozen tot ondernemer van het jaar 2016.

 • Rapport brengt knelpunten landbouw- en vrachtverkeer plattelandswegen in kaart

  In Zuid-Holland zijn relatief veel smalle plattelandswegen in gebieden met een slappe bodem. Zowel het veenplassengebied als de diepe polders hebben last van bodemdaling.

 • Geef uw reactie op het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente

  We stellen momenteel een nieuw subsidiebeleid op. Op www.nieuwkoop.nl/subsidies kunt u het voorlopige subsidiebeleid downloaden. Laat ons weten wat u van het concept beleid vindt. Uw reactie kan een bijdrage leveren aan het nieuwe subsidiebeleid! Stuur uw reactie voor 1 april naar goedleven@nieuwkoop.nl.

 • Begin in de gemeente Nieuwkoop jouw politieke carrière!

  Binnenkort start voor de tweede keer een training voor jonge talenten in de politiek. Je kunt je daarvoor nog steeds aanmelden.

 • Veranderingen subsidiebeleid

  Met de veranderingen in de zorg en het nieuwe denken over onze gezondheid, is de vraag gekomen of het subsidiebeleid nog wel actueel is. Investeren we op de juiste manier en sluit dat goed aan bij de huidige ontwikkelingen?

 • Denk mee over inrichting Ruygeborg 2

  De provincie Zuid Holland is verantwoordelijk voor een aantal natuuropgaven. Zij heeft de stuurgroep ‘Veenweiden Gouwe Wiericke’ opdracht gegeven om een aantal nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen.

 • Informatieavond Noordse Buurt

  De gemeente heeft in afstemming met diverse betrokken partijen een concept inrichtingsvisie voor de Noordse Buurt opgesteld. Op dinsdag 22 maart presenteren wij deze conceptvisie aan al onze inwoners en andere belangstellenden. U bent van harte welkom.

 • Koninklijke onderscheiding voor Hans Viskil

  Op donderdag 10 maart 2016 ontving Hans Viskil uit Zevenhoven een Koninklijke onderscheiding.

 • Startbijeenkomst 100-100-100 Nieuwkoop druk bezocht

  Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? De gemeente Nieuwkoop gaat dat proberen. Op woensdag 9 maart vond de startbijeenkomst van 100-100-100 plaats in het gemeentehuis in Nieuwveen. Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte Sjoerd Dijkstra tekende samen met een enthousiaste groep deelnemers de afvalvrijverklaring.

 • Gratis oppasworkshop!

  Wil jij kans maken op een goede bijbaan? Ben je tussen de 13 en 17 jaar? Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en wil je graag wat bijverdienen? Dan is deze workshop echt iets voor jou!

 • Voorkom auto-inbraken

  U weet dat die oude jas in uw auto geen waarde meer heeft. Die trekt u alleen aan als u met uw hond in het bos wandelt.

 • Gemeente Nieuwkoop in top 10 digitale dienstverlening

  In het regeerakkoord staat als doelstelling dat de dienstverlening door de overheid beter moet. In 2017 moeten inwoners en ondernemers zaken met de overheid digitaal kunnen regelen.

 • Regionale isolatieactie met burenkorting succesvol

  Onlangs is de isolatieactie van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland van start gegaan. Inmiddels heeft het Duurzaam Bouwloket al vele aanmeldingen ontvangen en zijn de eerste afspraken om te isoleren ingepland.

 • Vaarvergunningen 2016

  Op zonnige dagen kun je het voorjaar alweer een beetje voelen. Voor veel booteigenaren betekent dat het vaarseizoen er aan zit te komen en dat het tijd begint te worden om de boten klaar te maken.

 • Nieuwkoop gaat voor groengoud

  Wordt Nieuwkoop het groenste dorp van Nederland? De gemeente Nieuwkoop doet dit jaar mee aan de nationale groencompetitie.

 • Ben jij de nieuwe minister-president?

  Begin in de gemeente Nieuwkoop jouw politieke carrière! Ben je tussen de 16 en 30 jaar, houd je van politiek en ben je betrokken bij de gemeente? Meld je dan nu aan als ‘jong talent’ bij Edzard van Holthe (de griffier) via telefoon 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl

 • Ter Aarse speelexperts gezocht!

  Er wordt op dit moment volop gebouwd in Ter Aar West. Bij nieuwe huizen, hoort ook een nieuwe speelplaats. We hebben drie ontwerpen gemaakt voor de nieuwe speelplek, maar welke is de beste?

 • Uitnodiging voor organisaties en ondernemers!

  De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop werken samen aan de realisatie van een wandelnetwerk Rijn- & Veenstreek.  Dit voorjaar willen we starten met de uitvoering buiten zodat het werk nog voor deze zomer klaar is.

 • Goed idee voor uw dorp?

  Gemeente Nieuwkoop stelt geld beschikbaar voor goede ideeën. 

 • Bouw extra huurwoningen

  Inloopavonden over onderzoek extra huisvesting

 • Duurzame verwarming voor zwembad Aarweide

  De waterzuivering in Nieuwveen voert gezuiverd rioolwater (effluent) af naar het Aarkanaal.

 • Streekarchief verhuist naar Leiden

  In september 2015 hebben de colleges van de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem aangeven de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden op te willen heffen en een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Erfgoed Leiden en omstreken.

 • Als uw peuter kleuter wordt

  Wordt uw kind komend schooljaar vier jaar? Dan moet u binnenkort een basisschool kiezen.

 • Finalisten verkiezing ondernemer van het jaar bekend!

  De organisatie van de verkiezing is in volle gang. Er zijn maar liefst 73 ondernemingen genomineerd.

 • Wordt u lid van de monumentencommissie?

  Heeft u kennis van ons lokaal erfgoed? En vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan het behoud van dat erfgoed? Dan is de monumentencommissie op zoek naar u!

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker

  Vanaf 16 februari kunnen vrouwen uit Nieuwkoop die zijn geboren in de jaren 1941 t/m 1966 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker.

 • Raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders

  Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om op de locaties Ter Aar (Middelweg), Langeraar (Damstaete), Nieuwveen (Teylersplein en A.H.Kooistrastraat), Zevenhoven (Stationsweg) en Nieuwkoop (Koetshuis) extra, tijdelijke of permanente, huurwoningen te realiseren.

 • Gezocht: Teamleider I&A

  Wil je als teamleider het verschil maken en de I&A dienstverlening van de gemeente Nieuwkoop naar een hoger plan tillen?

 • 100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Doet u mee?

  Noem het een uitdaging. Of een groot avontuur. Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder (rest)afval te laten leven? Het I love afval scheiden team gaat het proberen. En heeft u daarbij nodig! Schrijf u nu in voor dit spannende experiment op www.cyclus.100-100-100.nl.

 • Inloopbijeenkomsten veilige fietsroutes

  De gemeente Nieuwkoop heeft een rijk fietspadennetwerk waarvan allerlei soorten fietsers gebruikmaken. Op veel punten komen fietsers en andere verkeersdeelnemers samen, wat meestal prima verloopt. Toch zijn er plekken waar het beter zou kunnen gaan, omdat daar bijvoorbeeld ongevallen gebeuren, gevaarlijke situaties ontstaan of mensen zich onveilig voelen.

 • Inloop GGZ Paradijsvogelbloem

  1 februari is de inloopfunctie GGZ feestelijk geopend met koffie en gebak op zorgboerderij De Paradijsvogelbloem. De gasten kregen een rondleiding langs de kassen, de speelruimten en de dieren.

 • Laatste expositie in het kader van “Kunst in het gemeentehuis”

  In de periode van 2 februari tot 11 maart exposeren weer drie Nieuwkoopse kunstenaars in het gemeentehuis: Willem van Weerdhuizen met aquarellen, Ted Teroo met schilderijen en Aad Schildkamp met keramiek.

 • Wethouder Trudy Veninga geeft aftrap voor Start’s Tof

  20 enthousiaste mensen startten maandag 1 februari met het project Start’s Tof.

 • Belastingaanslagen op de mat

  Tussen en 11 en 25 februari ontvangt u van SVHW de gemeentelijke belastingaanslagen.

 • Actieplan Nieuwkoop werkt

  Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidshandicap meedoen in de maatschappij door middel van betaald werk.

 • Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling kern Nieuwkoop’

  Het dorp Nieuwkoop krijgt een bovenregionale uitstraling. Deze ambitie staat in het collegeprogramma ‘De kracht van de samenleving’.

 • Vaststelling wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West

  In het huidige bestemmingsplan Ter Aar West is opgenomen om eerst een tijdelijke ontsluiting aan te leggen op de kruising van de Doctor Albert Schweitzerstraat met de Stouthandelstraat.

 • Schade vierde kwartaal 2015

  In het vierde kwartaal van 2015 is voor € 15.665,- schade aangebracht aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat om vernieling van diverse palen en (kom)borden, lichtmasten, bushokjes en kapotgereden straatwerk. De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling 2015-2016 is niet meegenomen in dit bedrag.

 • Creatief bezig zijn met Tom

  Tom in de buurt organiseert elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur  in de bibliotheek van Ter Aar een creatieve middag. Gelijktijdig is dan de inloopmiddag. Iedereen die creatief bezig wil zijn, of een vraag heeft die Tom kan beantwoorden, is daar van harte welkom.

 • Lekker in je ‘vel’, dat wil toch iedereen?!

  Ben je op zoek naar inspiratie voor een meer bewuste, verantwoorde leefstijl? Kom dan naar de interactieve Gezondheidsbeurs op 6 februari!

 • Participe zoekt vrijwilligers

  Participe zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorg voor partner, kind of buur. Door bijvoorbeeld een middagje met de zorgvrager te wandelen, een spelletje of een boodschap te doen, krijgt de mantelzorger wat ruimte voor zichzelf.

 • Inloopbijeenkomsten veilige fietsroutes

  De gemeente Nieuwkoop heeft een rijk fietsnetwerk waarvan allerlei soorten fietsers gebruikmaken. Op veel punten komen fietsers en andere verkeersdeelnemers samen, wat meestal prima verloopt. Toch zijn er plekken waar het beter zou kunnen gaan, omdat daar bijvoorbeeld ongevallen gebeuren, gevaarlijke situaties ontstaan of mensen zich onveilig voelen.

 • Actualisatie gemeentegids Nieuwkoop

  Vanaf 25 januari start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor de nieuwe gemeentegids van Nieuwkoop 2016-2017.

 • De vlag uit in Ter Aar

  De omgeving van de Bornstraat in Ter Aar is helemaal opgeknapt. Daar ging dinsdag 12 januari letterlijk de vlag voor uit. De woonwijk is het afgelopen jaar grondig gerenoveerd.

 • Raad vergadert over huisvesting statushouders

  Donderdag 21 januari vergadert de gemeenteraad. Een van de agendapunten betreft de kaders voor mogelijke huisvesting van statushouders.

 • Jongeren starten met ontwikkeling Vivero!

  Donderdag 14 januari ondertekenden wethouder Guus Elkhuizen en de leden van bouwgroep Vivamo  de koopovereenkomsten voor één van de twee CPO projecten in het plan Vivero. Met het tekenen van deze overeenkomsten staat niets de start van de bouw meer in de weg.

 • Start lokale inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg

  Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het invullen van een zogenaamde ‘inloopfunctie GGZ’.

 • Financiering systematiek-, regionaal beleidsplan- en korpsbeleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

  In de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zorgen de verschillende gemeenten, de politie, brandweer en de GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio) ervoor, dat ze goed zijn voorbereid op risico’s, rampen en crises.

 • Subsidie voor Duurzame Energie in 2016

  Goed nieuws voor bewoners en ondernemers die hun woning of bedrijfspand willen verduurzamen. Sinds 4 januari 2016 kunnen zij gebruik maken van een landelijke subsidie voor kleine installaties voor duurzame energieproductie.

 • Afscheid van commissie Nieuwkoopse Kunst

  De Commissie Nieuwkoopse Kunst die kunstexposities in het gemeentehuis in Nieuwveen organiseert, stopt ermee na vijf jaar. Na veel mooie en bijzondere exposities te hebben georganiseerd, vond de commissie het tijd om het stokje over te dragen.

 • Hoe moet ik netwerken?

  Ben jij op zoek naar (ander) werk? Kom dinsdag 19 januari om 9.30 uur naar de bieb in Nieuwkoop voor tips en trucs over netwerken.

 • Eet u een hapje mee?

  Vindt u het gezellig om af en toe samen met anderen bij u in de buurt te eten? Senioren Platform Nieuwkoop organiseert maandelijks in Nieuwveen en Zevenhoven een Open Tafel.

 • Geen AZC

  Woensdagochtend 6 januari was het gemeentehuis in Nieuwveen beklad met de leus 'geen azc'. De gemeente heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.

 • Lokaal maatwerk voor toewijzing huurwoningen Vivero

  In het nieuwbouwproject ‘Vivero’ in het dorp Langeraar worden verschillende soorten woningen gebouwd.

 • Feestelijke jaarwisseling in Nieuwkoop

  De jaarwisseling in Nieuwkoop is feestelijk verlopen, zonder grote incidenten. Over het algemeen is het nieuwe jaar in gezellige en positieve sfeer ingeluid. De politiechef spreekt zelfs van ‘de rustigste nacht aller tijden.’

 • Gemeentegids

  De advertentiewerving voor de gemeentegids Nieuwkoop is gestart en u kunt als ondernemer of instelling benaderd worden door de vertegenwoordiger van Akse Media. Let op! Andere firma's die u benaderen voor een advertentie of vermelding in de gids, werken niet in opdracht van de gemeente Nieuwkoop.

 • Thomasvaer en Pieternel over 2015

  Tijdens de nieuwjaarsontmoeting kwamen ook Thomasvaer en Pieternel weer langs om hun visie op 2015 te geven.

 • Nieuwjaarsontmoeting

  De nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Nieuwkoop is druk bezocht.

 • Vrijwilligersprijs 2015 voor Martien van Noordenburg

  De heer M.B. van Noordenburg uit Noorden is gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2015!

 • Reacties huisvesting statushouders

  Op 24 november 2015 organiseerde de gemeente Nieuwkoop een inloopbijeenkomst over het thema Huisvesting van statushouders. Bezoekers werd de gelegenheid geboden te reageren op de voorstellen. Ook via de website hadden de inwoners tot en met 14 december de gelegenheid te reageren. Daarnaast zijn een aantal reacties via de post en de balie binnengekomen. Meer dan 100 inwoners hebben een reactie ingediend. Een reactie was ondertekend door 45 omwonenden van de locatie ‘t Koetshuis in Nieuwkoop.

 • Inzameling kerstbomen op 6 januari 2016

  Woensdag 6 januari 2016 kunnen kinderen weer kerstbomen inleveren op de onderstaande locaties en tijden. Zij krijgen € 0,50 cent per ingeleverde kerstboom.

 • Nieuwjaarsontmoeting

  Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsontmoeting op maandag 4 januari 2016.

 • Een veilig nieuw jaar, maak het waar!

  Laten we er, net als voorgaande jaren, samen voor zorgen dat het nieuwe jaar op een leuke manier begint. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er een paar regels van belang. Als iedereen zich daaraan houdt, nemen we veilig afscheid van het oude jaar en hebben we een plezierig begin van 2016.

 • Werkzaamheden begraafplaats Nieuwkoop

  Om in de toekomst te kunnen blijven begraven zijn afgelopen periode graven geruimd op de begraafplaats aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop.

 • We willen uw mening horen!

  Wij willen graag weten wat u van onze communicatie vindt, hoe we communiceren en wanneer, en de inzet van communicatiemiddelen.

 • Je eigen bedrijf via Start ’s Tof

  Met het project Start ’s Tof kunnen mensen onder professionele begeleiding een eigen bedrijfje opzetten of starten met een carrièreplan.

 • Expositie van studenten

  Vijf Nieuwkoopse studenten van kunstacademies en een beeldend kunstenaar exposeren hun werken in het gemeentehuis. In de periode van 22 december tot en met 28 januari kunt u hun werk bewonderen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Energiezuinige LED-verlichting in de straten

  Gemeente Nieuwkoop zet in op duurzame openbare verlichting. In 2015 zijn verschillende straten voorzien van duurzame en energiezuinige LED-verlichting met dimmers.

 • Onderzoek woningmarkt Nieuwkoop

  De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop onderzoek laten doen naar de woningmarkt in de gemeente Nieuwkoop. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn op 19 november 2015 gepresenteerd aan de gemeenteraad en belangstellenden.

 • Afvalkalender 2016

  Hieronder vindt u de afvalkalender 2016. Let op: Als er iets wijzigt leest u dit op de digitale afvalkalender op afvalkalender.cyclusnv.nl.

 • Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West

  In Ter Aar wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van woningbouwlocatie Ter Aar West.

 • College wil digitaal vaarvignet voor Nieuwkoopse Plassen

  Het Nieuwkoops Plassengebied is een aantrekkelijk gebied voor de waterrecreant.

 • Lokaal maatwerk voor vijf sociale huurwoningen project Zevensprong

  In het nieuwbouwproject ‘De Zevensprong’ in het dorp Nieuwkoop komen verschillende soorten woningen.

 • Raadsvoorstel huisvesting statushouders

  Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) verhuizen vanuit een asielzoekerscentrum naar een gewone woning in een gemeente. Momenteel zijn  er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar om alle statushouders op tijd te huisvesten.

 • Feestdagen en openingstijden

  Wilt u in december en januari gebruik maken van de producten en diensten van de gemeente? Maak een afspraak en let op de gewijzigde openingstijden.

 • Overeenkomst "Land van Boer Bos 2" getekend

  Op maandag 14 december hebben Trudy Veninga (namens de gemeente Nieuwkoop) en Bob Könst (namens aannemingsbedrijf Van Wengerden en Visser) de exploitatieovereenkomst getekend voor het woningbouwproject “Land van Boer Bos 2”.

 • Nieuws over de Regiotaxi

  In 2016 zijn er enkele wijzigingen in de tarieven die u betaalt voor de Regiotaxi.

 • Dorpsplan Ter Aar en Korteraar klaar!

  Een werkgroep van meer dan 24 inwoners uit Ter Aar en Korteraar heeft de oogst van een bewonersenquête en de uitslag van de bewonersavond van november 2014 verwerkt in een dorpsplan.

 • Burgernet

  Doet u nog niet mee aan Burgernet? Meld u dan nu aan via www.burgernet.nl en werk mee aan een veiliger en leefbaarder Nieuwkoop.

 • U heeft een vraag over dementiezorg?

  De deskundige van transmuralis op het gebied van dementie is bereikbaar op:

  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, tussen 10 en 18 uur.

  U kunt dan bellen met 06 533 52 110

 • Economische actieagenda

  De gemeente Nieuwkoop geeft uitvoering aan haar ambities op economisch beleid, zoals verwoord in het collegeprogramma ‘De kracht van de samenleving’.

 • Samenlevingsinitiatieven

  De gemeenteraad wil initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving stimuleren en stelt daar geld voor beschikbaar.

 • Beleids- en beheerplan Openbaar Groen

  Het college van B&W heeft een beleids- en beheerplan openbaar groen opgesteld voor de periode 2016-2020.

 • Buurtbus zoekt chauffeurs

  Buslijn 184 gaat stoppen. Arriva blijft tot 1 juli 2016 nog de ochtend en middagritten rijden met een midibus (circa 25 zitplaatsen), zodat de  jeugd van en naar school kan gaan.

 • Nieuwkoopse markt wordt anders

  Met ingang van 5 december wordt de opstelling van de marktkramen op het Reghthuysplein in Nieuwkoop anders. 

 • Pakketten voedselbank in december gegarandeerd

  Vorige week ontvingen wij het bericht dat de Voedselbank Alkemade vanaf maandag 30 november haar activiteiten zou staken.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Kern Nieuwveen, Zevenhoven, Noordeinde ter inzage

  Het bestemmingsplan Kern Nieuwveen – Zevenhoven – Noordeinde ligt met ingang van 3 december 2015 ter inzage. Op 8 december krijgt u tijdens een inloopbijeenkomst een toelichting op het plan en kunt u uw vragen stellen.

 • Start’s tof

  Meer kans op de arbeidsmarkt.

 • Walk & talk

  Vanaf januari 2016 is er elke 3e dinsdag van de maand, een Walk& Talk. De bijeenkomst start 09.30 uur in de bibliotheek Kaleidoskoop, Nieuwkoop.  

 • Huisvesting statushouders

  Al vele jaren huisvesten Nederlandse gemeenten statushouders. Statushouders zijn mensen die een asielprocedure hebben doorlopen en in eerste instantie een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. Aan de hand van het aantal inwoners per gemeente wordt jaarlijks bepaald hoeveel statushouders de betreffende gemeente krijgt toegewezen.

 • Feestelijke eerste paal Ter Aar West

  Met een Oudhollandse heistelling sloeg wethouder Annette Pietersen samen met toekomstige bewoners en de bouwer op 20 november de feestelijke eerste paal voor het woningbouwproject Ter Aar West.

 • Een goed leven in Nieuwkoop

  Vrijwilligersorganisaties denken mee over nieuw subsidiebeleid

 • 30 november vanaf 14.00 uur niet mogelijk documenten op te halen

  Op maandag 30 november vanaf 14.00 uur is het niet mogelijk documenten op te halen in het gemeentehuis in Nieuwveen. Dinsdag 1 december kunt u weer bij ons terecht.

 • Premie collectieve zorgverzekering bekend

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Ligt uw bootje de Voorwetering?

  Wilt u deze dan van 22 t/m 28 november tijdelijk uit de Voorwetering halen. In de week van 22 tot en met 28 november wordt het slootvuil uit de Voorwetering gehaald.

 • Inloopbijeenkomst huisvesting statushouders

  Iedere gemeente in Nederland heeft de verplichting jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn mensen die een asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen voor in eerste instantie vijf jaar. Het aantal toegewezen statushouders per gemeente wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners.

 • Starterslening nodig?

  U wilt een huis kopen in de gemeente Nieuwkoop, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning.

 • Het nieuwe Meijepad

  Het Meijepad in Nieuwkoop wordt opgeknapt en verbreed. Er komt een fietspad met daarnaast een wandelpad.

 • Aanslagen Parijs

  In de gemeente Nieuwkoop wordt om 12.00 uur stil gestaan bij de aanslagen in Parijs. De vlaggen bij overheidsgebouwen hangen vandaag halfstok.

 • Nieuwe dienstregeling lijn 184

  Buslijn 184 heeft in zijn huidige vorm geen bestaansrecht. Uit de vervoerscijfers van Arriva blijkt, dat het gebruik van deze lijn minimaal is.

 • Afvalbrengstation en huisvesting buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen

  In juli 2013 heeft de raad besloten om op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen een nieuw afvalbrengstation te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders stellen nu de raad voor financiële middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het afvalbrengstation.

 • Hulp bij het huishouden

  Heeft u ondersteuning nodig bij het schoonhouden van uw huis? En heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u ook in 2016 terecht bij de gemeente.

 • Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer

  Op vrijdag 13 november gingen leerlingen van basisscholen uit Nieuwveen en Zevenhoven aan de slag met het lesproject  ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer'. Bij VV Zevenhoven aan de Stationweg 23 in Zevenhoven klinkt om 8.45 uur het startschot voor dit verkeersveiligheidsproject.

 • Beheerplan speelvoorzieningen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het gemeentelijke speelruimtebeheerplan geactualiseerd en aan de raad aangeboden. De raad bespreekt dit onderwerp naar verwachting in de meningsvormende raad van 26 november en besluit hierover op 10 december.

 • Nieuwe geluidsmeetpost in Nieuwkoop in gebruik!

  In Nieuwkoop is een nieuwe  geluidsmeetpost in gebruik genomen van het NOMOS systeem van Schiphol. Deze post is geplaatst op het dak van Sporthal “De Steupel” aan de Maarten Freeke Wije 2, 2421 TP in Nieuwkoop (meetpost 46).

 • Ter Aar Vernieuwd Verbonden

  Op 3 november presenteerden we het stedenbouwkundige kader voor project Vernieuwd Verbonden in Ter Aar. Het project, waarin diverse partijen samenwerken, omvat de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) en veertien hofwoningen.

 • Expositie in het gemeentehuis

  In de periode 10 november tot en met 17 december exposeren weer drie kunstenaars in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Extra kans voor aanvraag eenmalige tegemoetkoming verplicht eigen risico

  Per 1 januari 2014 is de Compensatieregeling eigen risico (Cer) afgeschaft. De regeling was bedoeld voor mensen die als gevolg van een chronische aandoening of handicap hun verplichte eigen risico jaarlijks volledig gebruikte. Een deel van dit geld dat het CAK jaarlijks uitkeerde aan mensen die onder deze regeling vielen heeft de gemeente ontvangen.

 • Vol verwachting klopt ons hart…

  De Sint en zijn pieten komen eraan, zorgen jullie dat jullie op de kade staan?

 • Start procedure wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West

  Het college geeft het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijzigingsplan 2 Ter Aar West – Wijzigingsgebied 1’ vrij om in procedure te brengen. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk.

 • Autismecafé: Hoe vind ik de juiste hulp

  Op woensdag 18 november wordt er weer een autismecafé gehouden in de gemeente Nieuwkoop. Thema is: ‘Hoe vind ik de juiste hulp?’

 • Realisatie sociale huurwoningen Nieuwkoop stap dichterbij

  Gemeente en corporaties slaan handen ineen

  Gemeente en woningbouwcorporaties hebben samen de taak om voor een evenwichtig en toekomstbestendig aanbod van sociale huurwoningen te zorgen in de gemeente. Zo ook in Nieuwkoop. In  het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’ heeft het college al de wens opgenomen om jongeren te behouden voor de gemeente met behulp van zeer betaalbare woningen.

 • 20 nieuwe sociale huurwoningen in Langeraar!

  Iedereen thuis in Langeraar

  De gemeente Nieuwkoop  en Woondiensten Aarwoude hebben overeenstemming bereikt over de bouw van 20 sociale huurwoningen in Langeraar. De woningen krijgen een slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daarmee geschikt voor starters en ouderen.

 • Ondertekening Bolton

  Er is overeenstemming met Bolton Ontwikkeling uit Zegveld voor de ontwikkeling van twee deelgebieden in project Vivero in Langeraar. Bolton ontwikkelt 35 woningen volgens een ‘a la carte’ concept. 

 • Informatiebijeenkomst huisvesting statushouders

  Dinsdag 3 november vond een evaluatiebijeenkomst plaats in de Rank (Nieuwkoop) over de crisisnoodopvang van vluchtelingen in het Koetshuis van 15 t/m 21 oktober 2015 (6 dagen). Voor deze bijeenkomst waren de direct omwonenden van het Koetshuis uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de crisisnoodopvang naar tevredenheid is verlopen.

 • Leden kunstcommissie gezocht

  We willen graag de artistieke activiteiten van de Nieuwkoopse kunstenaars stimuleren. Al vijf jaar lang organiseert daarom de Nieuwkoopse kunstcommissie elke zes weken een tentoonstelling in het openbare gedeelte van het gemeentehuis in Nieuwveen.

 • Uitgedokterd

  Huisarts Pierre Waelen uit Zevenhoven neemt afscheid. Voor dit afscheid organiseert hij de expositie ‘uitgedokterd’.

 • Subsidieregeling voor Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen sportverenigingen een subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodaties. Stichtingen of verenigingen die een sportaccommodatie in eigendom hebben komen hiervoor in aanmerking.

 • Praat mee over het subsidiebeleid

  De gemeente gaat haar subsidiebeleid vernieuwen. En dat doen we niet alleen. We doen dit in samenspraak met alle maatschappelijke organisaties in de gemeente.

 • Meer zorg voor minder geld

  U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

 • Netwerk als hulp bij vragen sociaal domein

  Het college heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop inwoners informatie en advies krijgen over onderwerpen als zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • Plastic en pak in één zak

  Nemen lege drankenkartons bij u ook zoveel plek in de vuilnisbak in? Dat is vanaf 12 november verleden tijd.

 • Actieplan voor de gladheidbestrijding

  Het nieuwe actieplan voor de gladheidbestrijding in de komende winter kunt u hieronder downloaden.

 • Start verkoop nieuwbouwproject Vivero

  Maandagavond 9 november starten we met de verkoop van vrije kavels in Vivero. Tijdens een informatieavond lichten we het verkoopproces toe en kunt u vragen stellen.

 • Meld kapotte openbare verlichting

  Een goede straatverlichting is belangrijk. Openbare verlichting binnen de bebouwde kom levert een bijdrage aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Buiten de bebouwde kom vindt u openbare verlichting vooral op bijzondere punten zoals bochten en kruispunten. Deze verlichting is er voor de oriëntatie.

 • Ter Aar Vernieuwd verbonden

  Dinsdag 3 november kunt u tussen 16 en 18 uur en tussen 19 en 21 uur binnenlopen bij de Tennisvereniging Ter Aar aan de Vosholstraat 29 in Ter Aar om de plannen voor het project Ter Aar vernieuwd verbonden te bekijken.

 • Geen doorgang Ziendesluis

  Wegens onderhoudswerkzaamheden aan het hydraulische systeem van de sluisdeuren zal de Ziendesluis in Nieuwkoop van maandag 9 november tot en met vrijdag 4 december 2015 gestremd zijn.

 • Mantelzorgers in het zonnetje

  Op dinsdag 10 november 2015 organiseert het Mantelzorgpunt Participe, de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om de mantelzorgers in de gemeente Nieuwkoop in het zonnetje te zetten!

 • 31 oktober 2015: Duurzaamheidsmarkt

  Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. En dat is maar goed ook, want je bewust zijn van duurzaamheid is belangrijk.

 • Ik val op!

  Op zaterdag 31 oktober 2015 wordt de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in onze regio gehouden. Fietsers kunnen die dag ook in onze gemeente bij de plaatselijke rijwielhandelaren hun verlichting gratis laten controleren.

 • Vanaf 12 november in één zak

  Nemen lege drankenkartons bij u ook zoveel plek in de vuilnisbak in? Dat is vanaf 12 november verleden tijd.

 • Energiezuinige LED-verlichting in de straten

  Gemeente Nieuwkoop zet in op duurzame openbare verlichting. Dit jaar wordt een start gemaakt met het vervangen van de oude afgeschreven verlichting door duurzame en energiezuinige LED-verlichting met dimmers.

 • Actief inbraken voorkomen!

  Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen voor verdachte personen. Zo blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg.

 • Baggerwerkzaamheden Nieuwkoop, Noorden en Noordse Buurt

  In oktober en november voert de gemeente baggerwerkzaamheden uit in Nieuwkoop, Noorden, Noordse Dorp en Noordse Buurt. De Noordse Dorpsweg in Noorden is tijdens de baggerwerkzaamheden een week afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Liveblog opvang vluchtelingen

  Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Nieuwkoop gevraagd tijdelijke noodopvang te regelen voor de vluchtelingen. Dit is van donderdagavond 15 oktober tot en met woensdagavond 21 oktober gerealiseerd in voormalig verzorgingshuis 't Koetshuis aan de Dorpsstraat 33 in Nieuwkoop. Via dit liveblog hebben we u op de hoogte gehouden.

 • Lijst beschermwaardige bomen vastgesteld

  In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat het verbod om, zonder ontheffing van de gemeente, bomen te kappen die op de lijst van beschermingswaardige houtopstanden staan.

 • Cursus snel kennismaken met Windows 10

  SeniorWeb en Bibliotheek Nieuwkoop starten op donderdag 22 oktober de cursus snel kennis maken met Windows 10.

 • Sympany bedankt de inwoners van Gemeente Nieuwkoop!

  De inwoners van de gemeente Nieuwkoop doneerden in de eerste helft van 2015 47.109 kilogram textiel in de textielcontainers van Sympany.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

  De gemeente voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die een melding hebben gedaan bij het Wmo-loket. Bij het Wmo-loket kunnen inwoners terecht met een vraag over zorgvoorzieningen.

 • Straatnamen plan Vivero Langeraar

  Het college van B&W heeft straatnamen vastgesteld voor de straten in het bouwplan Vivero, het naastgelegen Landgoed Langeraar en de ontwikkeling ‘De Drooghmakerij’.

 • Drankenkartons bij het plastic

  Nemen lege drankenkartons bij u ook zoveel plek in de vuilnisbak in? Dat is vanaf 12 november verleden tijd.

 • Werkervaring opdoen bij de gemeente Nieuwkoop: iets voor jou?

  De gemeente Nieuwkoop wil pas afgestudeerden (HBO en WO) de kans geven werkervaring op te doen.

 • Veranderend gedrag bij dementie

  Het gedrag van mensen met dementie verandert. Welke gedragsveranderingen kunt u tegenkomen? Hoe kunt u hiermee omgaan? Op 27 oktober krijgt u tijdens de informatieavond ‘veranderend gedrag bij dementie’ antwoord op deze vragen. 

 • Hulp bij het huishouden 2016 en verder

  Het college heeft besloten dat de gemeente Nieuwkoop de hulp bij het huishouden in 2016 op dezelfde manier blijft organiseren als in 2015.

 • Breedband internet: Wie wil meedenken

  Internet speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw, onderwijs en bedrijfsleven stellen hogere eisen aan onze breedbandnetwerken. 
   

 • Wonen in Aar en Amstel een stap dichterbij

  Er is een belangrijke stap gezet als het gaat om de herontwikkeling van Aar en Amstel. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) wil het complex ombouwen naar 39 zelfstandige ouderenwoningen met een balkon of tuintje en een gemeenschappelijke ruimte voor ouderen uit Nieuwkoop. 

 • Stand van zaken kadeverbetering Nieuwkoop - Noorden

  In Nieuwkoop en Noorden werkt Rijnland volop aan de kadeverbetering. Fase 1 van het project is in november klaar. De ondergrond moet daarna eerst stabiliseren voordat fase 2 in maart 2016 uitgevoerd kan worden.

 • Vanmiddag gesloten

  In verband met een personeelsbijeenkomst is het vanmiddag niet mogelijk langs te komen bij het gemeentehuis voor het ophalen van documenten. Morgen vanaf 8.30 uur staan wij weer voor u klaar!

 • Expositie Toon Koster geopend

  Op 29 september openden burgemeester Frans Buijserd en Saskia Koster, dochter van kunstenaar Toon Koster, een expositie met werk van haar bekende vader.

 • Schouw winkels

  Het Platform voor Gehandicapten en Senioren van de gemeente Nieuwkoop (PGSN) heeft samen met leerlingen van het Ashram College de winkels in de kern Nieuwkoop onderzocht op toegankelijkheid.

 • Scootmobielcursus voor beginners en gevorderden

  Maandag 5 oktober organiseert de scootmobielwerkgroep van het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop voor het zesde achtereenvolgende jaar een scootmobielcursus voor beginners en gevorderden.

 • Oproep duurzaamheidsmarkt

  Bent u een Nieuwkoopse ondernemer die altijd bezig is met innovaties op het gebied van duurzaamheid? Geef u dan op voor de duurzaamheidsdagen op 30 en 31 oktober en breidt uw duurzame netwerk uit!

 • Praat mee over het persoonsgebonden budget

  8 oktober is er  een bijeenkomst over persoonsgebonden budget in de jeugdhulp. Bent u een pgb-gebruiker en wilt u meedenken en praten over uw ervaringen en de nieuwe regels? Dan bent u van harte welkom.

 • Telefoonstoring

  Bij graafwerkzaamheden op de Aardamseweg in Ter Aar is een telefoonkabel beschadigd. Hierdoor zijn wij op dit moment verminderd telefonisch bereikbaar. Het algemene nummer van de gemeente 14 0172 wordt doorgeschakeld naar een mobiele telefoon. Houd er rekening mee dat wij één telefoonlijn beschikbaar hebben, u niet kunt worden doorverbonden en dat de telefoniste een terugbelverzoek voor u maakt. Voor niet spoedeisende zaken verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via info@nieuwkoop.nl.  Voor urgente zaken in de openbare ruimte kunt u bellen naar 0172 - 521188. Het is nog onbekend hoe lang de storing gaat duren. U kunt ons per e-mail bereiken via info@nieuwkoop.nl.  Excuses voor het ongemak.

 • Bijeenkomst over mantelzorg

  Wij horen graag van mantelzorgers ideeën over hoe wij ondersteuning van mantelzorgers in Nieuwkoop het beste kunnen organiseren. 12 oktober 2015 organiseren wij een bijeenkomst over de mantelzorg.  Bent u mantelzorger? Dan nodigen wij u van harte uit om langs te komen en mee te praten.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

 • Geef me de vijf .... omdat je het zo goed doet

  Een avond over opvoeden met als spreker Steven Pont, bekend van TV.

 • Exclusieve expositie Toon Koster

  Vanaf 30 september is de raadzaal in het gemeentehuis in Nieuwveen het podium van een heel bijzondere expositie. Vanaf deze datum kunt u daar namelijk exclusieve werken zien van de beroemde Nieuwkoopse schilder Toon Koster.

 • Stoptober

 • Oefenen met taal

  Op woensdag 23 september kunt u in de Bibliotheek Nieuwkoop oefenen met de Nederlandse taal. 

 • Ideeën nieuwe inrichting Noordse Buurt

  Maandagavond 7 september was het druk in de kantine van VV Sportief. Tijdens een informatiemarkt presenteerden initiatiefnemers via o.a. PowerPoints, tekeningen en maquettes elk hun eigen idee voor de herinrichting van de Noordse Buurt.

 • Eerste paal Futurahuis Nieuwveen

  In het project De Verwondering in Nieuwveen start Futura met de bouw van een Futurahuis. Een moderne, kleinschalige woonvoorziening voor senioren in Nieuwveen. Op donderdag 24 september 2015 sloeg wethouder Annette Pietersen hiervoor de eerste paal.

 • Evaluatie werken met dorpsraden

  Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad het samenwerken met dorpsraden geëvalueerd. Op dit moment zijn vier dorpsraden actief: Rondom de Plassen (Langeraar/Papenveer), De Koet (Noorden/Noordse Dorp), Vrouwenakker en Woerdense Verlaat.

 • Evenement organiseren?

  In de weken voorafgaande aan kerst worden er regelmatig grote en kleine kerstmarkten georganiseerd. Om deze activiteiten op een veilige manier te laten plaatsvinden, zijn er een aantal spelregels opgesteld. Kijk of u vergunning nodig heeft en vraag zonodig vergunning aan. Schenkt u alcoholhoudende drank dan is daar toestemming voor nodig. Gebruikt u de openbare weg voor de kerstmarkt? Meld het de gemeente. Vuurkorven mogen neergezet worden als deze geen gevaar of overlast voor de omgeving opleveren.

 • Route bouwverkeer Ter Aar West

  In Ter Aar West wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van woningbouwlocatie Ter Aar West. Binnen dit project bouwt Thunnissen Bouw straks 75 woningen. Inmiddels is het bestemmingsplan Ter Aar West en de eerste 66 omgevingsvergunningen onherroepelijk.

 • Geen plastic bij het oud papier

  U kunt op verschillende manieren papier gescheiden inleveren. Verenigingen en kerken in de gemeente zijn actief bij de inzameling van oud papier en karton. Ook zijn er verzamelcontainers waarin u oud papier en karton kwijt kunt.

 • Alle kinderen doen mee!

  De scholen zijn weer begonnen. Veel activiteiten voor na school zijn inmiddels ook weer begonnen, zoals de sporttrainingen en verschillende creatieve lessen. Wilt uw kind ook graag op een sport of op muziekles, maar is dat financieel niet haalbaar? Vraagt u dan eens naar de mogelijkheden van het Sport- of Cultuurfonds.

 • Verkeershinder Simon van Capelweg Noorden

  In verband met de brand bij café ’t Leeuwtje in Noorden was de Simon van Capelweg afgesloten. De weg is inmiddels weer open. Wel is er mogelijk sprake van verkeershinder ter hoogte van café 't Leeuwtje.  

 • Veel activiteiten tijdens Open Monumentendagen

  Het weekend van 12 en 13 september zijn weer de landelijke Open Monumentendagen, met dit jaar als thema ‘Kunst en Ambacht’. De gemeente organiseert samen met de historische verenigingen leuke en vooral ook bijzondere activiteiten.

 • Han Weber overhandigt beheerplan Natura 2000

  Na jaren van intensief overleg was het zover: het beheerplan voor het Nieuwkoopse Plassengebied is klaar! Onze unieke natuurgebieden zijn onderdeel van ‘Natura 2000’. Natura 2000 heeft als uitgangspunt de natuur beleven, gebruiken en beschermen.

 • Naar het gemeentehuis? Maak een afspraak!

  Vanaf 1 september 2015 werkt de gemeente volledig op afspraak. Dit betekent dat u direct door de juiste persoon wordt geholpen, op het door u gekozen tijdstip, zonder wachttijden.

 • Start ruimen graven

  Maandag 31 augustus 2015 is gestart met de ruimingswerkzaamheden op de algemene begraafplaats aan het Reghthuysplein in  Nieuwkoop.

 • Informatiebijeenkomst Noordse Buurt

  De Noordse Buurt is grotendeels gesaneerd. Nu gaan we het gebied opnieuw inrichten. De afgelopen twee jaar zijn verschillende ideeën en initiatieven ingediend. Op maandag 7 september organiseren we een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Noordse Buurt.

 • Einde werkzaamheden Bornstraat in zicht!

  Er zijn niet alleen nieuwe woningen gebouwd, in de Bornstraat (en omliggende straten) in Ter Aar maar ook de openbare ruimte wordt helemaal vernieuwd. Wat gebeurt er nog in de laatste weken?

 • Bezoek de open monumentendagen

  Het weekend van 12 en 13 september zijn weer de landelijke Open Monumentendagen. Dit jaar met het thema kunst en oude ambachten. In de raadzaal van het gemeentehuis in Nieuwveen is speciaal voor dit weekend een expositie ingericht met kunstwerken van monumenten binnen de gemeente en oude polderambachten.

 • Het college licht het volgende besluit toe:

 • Brugspringen levensgevaarlijk

  Gemeente en politie roepen ouders op om (hun) kinderen te wijzen op de grote gevaren van het springen van een brug. Jongeren vinden het een sport om van een brug te springen als er net een boot onder de brug door is gevaren. De stroming is dan sterk en de zuigende werking van schroeven van boten is zo groot dat er grote kans is dat men in de schroef wordt gezogen.

 • Het college licht de volgende besluiten toe:

  Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop

  In mei dit jaar heeft de gemeenteraad van Nieuwkoop besloten de algemene begraafplaats aan het Reghthuysplein in Nieuwkoop uit te breiden.

 • Waarschuwing blauwalg

  Per 14 augustus 2015 geldt een waarschuwing blauwalg voor zwemlocatie Nieuwkoopse Plassen Meijepad in Nieuwkoop.

 • Botulisme Langeraarse Plassen

  Op de Langeraarse Plassen zijn dode waterdieren gevonden. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door botulisme. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging die verlamming veroorzaakt en waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan. Deze dode dieren kunnen op hun beurt weer andere dieren besmetten met botulisme of andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

 • Kunstenaars Brugspin exposeren in het gemeentehuis

  De schilders en keramisten van atelier De Brugspin uit Ter Aar exposeren van 11 augustus t/m 24 september 2015 in het gemeentehuis van Nieuwkoop, aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen.

 • Omleiding vaarverkeer Julianabrug

  In verband met een ongeval bij de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn, is de Staande Mastroute op de Oude Rijn, tussen de Gouwe en de Heijmanswetering, tot nader order geheel gestremd. Meer informatie over de omleiding van boten die gebruikmaken van de staande mastroute vindt u op http://www.zuid-holland.nl/kaart/nieuws/@11242/omleiding-ouderijn/?mode=responses

 • Aardamseweg Ter Aar

  De Aardamseweg in Ter Aar is aan een opknapbeurt toe. Dit blijkt uit inspecties en veel inwoners zullen dit zelf ook wel gezien hebben. Om verschillende redenen worden de werkzaamheden uitgesteld tot waarschijnlijk 2017 of 2018. 

 • Dorpsstraat Nieuwveen

  Het groot onderhoud aan de Dorpsstraat is uitgesteld naar 2016.

 • Campagne de scholen zijn weer begonnen

  Binnenkort ziet u ze weer verschijnen langs de weg: de spandoeken met 'De scholen zijn weer begonnen'. De boodschap voor automobilisten: kinderen moeten veilig naar school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar zijn.

 • Haagse Schooldag anno 2015

  Zaterdag 5 september vindt er een uniek schilderevenement plaats, namelijk de schilderdag Haagse School. Zo'n dertig kunstenaars trekken er deze dag op uit om op de bijzondere ‘Haagse school’ plekken een hedendaags kunstwerk te maken.

 • Nieuwe website!

  De gemeente Nieuwkoop heeft een nieuwe website. Voor deze nieuwe website zijn we op de stoel van de bezoeker gaan zitten: wat wilt u als bezoeker nu echt op de website vinden in plaats van: wat willen wij als gemeente graag vertellen? De website is nu ook goed toegankelijk gemaakt voor tablets en smartphones.

 • Defecte verlichting Langeraar

  Door een kabelstoring doet een deel van de verlichting in Langeraar het niet. De netbeheerder Liander is bezig om deze storing te verhelpen. Voor de reparatie wordt maandag 10 augustus een aantal bewoners enige tijd afgesloten van elektriciteit. De betrokkenen krijgen bericht van Liander.

 • Inspraak bestemmingsplan Landelijk Gebied

  Het voorontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied ligt van 3 augustus  tot 14 september 2015 ter inzage. 25 augustus is er een informatiebijeenkomst.

 • Gemeentehuis langer open!

  Om onze dienstverlening verder te verbeteren, veranderen we vanaf 1 september 2015 een aantal zaken. Zo breiden we de openingstijden van het Klant Contact Centrum uit. Ook gaan we vanaf 1 september 2015 volledig op afspraak werken.

 • Hoe veilig is onze gemeente?

  Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ruim zeshonderd inwoners uit onze gemeente.

 • Festival Oude Hollandse Waterlinie

  Tweehonderd jaar geleden werd de Oude Hollandse Waterlinie (1672-1815) opgeheven. De Nieuwe Hollandse Waterlinie kwam daarvoor in de plaats. Door het jubileum wordt de Oude Hollandse Waterlinie dit jaar in het zonnetje gezet, met als hoogtepunt een nazomerfestival in september. 

 • Ontdek Nieuwkoop: op de fiets

  In de zomer kun je in onze gemeente heerlijk buiten recreëren. Bijvoorbeeld door eens een dagje te gaan fietsen. Door de hele gemeente heen lopen diverse fietsroutes die u langs mooie en vaak nog onbekende plekjes leiden.

 • Uw schilderij exposeren?

  In het weekend van 12 en 13 september is het weer de landelijke Open monumentendag. Veel monumenten en musea zijn dat weekend gratis te bezoeken. Het thema voor dit jaar is Kunst en Oude ambachten.

 • Metingen vliegtuiggeluid

  Sinds mei 2011 staat in de gemeente een meetpunt voor vliegtuiggeluid opgesteld. De meetresultaten zijn door de Omgevingsdienst West Holland verwerkt in een rapportage.

 • Vaststelling definitieve beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck

  Het definitieve beheerplan Natura 2000-gebied ligt van 1 juli tot en met 12 augustus 2015 ter inzage.

 • Zwemwater

  Veel mensen zoeken bij warm weer verkoeling in, aan of op het water. De waterkwaliteit van een zwemwater kan in een warme periode echter snel veranderen. Daarom is het verstandig om voor het zwemmen de actuele informatie te bekijken op www.zwemwater.nl, via de ZwemApp of via de zwemwatertelefoon van de provincie.

 • Snoeiafval tegen kanker

  De taxushaag, een heg met naalden en rode besjes, staat in menig tuin in Nederland. In de jonge twijgen zit baccatine. Dat is een belangrijke grondstof voor chemotherapie. Eén kubieke meter taxussnoeisel is goed voor één chemotherapiebehandeling. Snoei uw taxus tussen 15 juni en 31 augustus. In die periode is de concentratie baccatine namelijk het hoogst.

Top