Nieuwbouw scholen

In de gemeente Nieuwkoop zijn in de komende 10 jaar in vier kernen nieuwe (basis)schoolgebouwen nodig. Dit gaat om Ter Aar, Zevenhoven/Noordeinde, Langeraar en Nieuwveen. Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het ’strategisch plan onderwijs en huisvesting voor het primair onderwijs’ vastgesteld. Zij hebben budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van vier schoollocaties in deze dorpen. Samen met de scholen, peuter- en  kinderopvangorganisaties ontwikkelen we Integrale Kindcentra (IKC’s).

In een IKC werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen aan de ontwikkeling van kinderen. De partijen werken vanuit één visie en één plan. Hierbij staat het kind centraal. Een IKC biedt onderwijs en kinderopvang, waar mogelijk gecombineerd met zorg, sport, muziek en spel. In Ter Aar, Zevenhoven-Noordeinde, Langeraar en Nieuwveen komt voor het IKC een nieuw gebouw. Voor andere dorpen wordt het IKC ontwikkeld vanuit bestaande schoolgebouwen.

Naast de ontwikkelingen op het gebied van basisonderwijs, werkt de gemeente ook samen met het Ashram College in het dorp Nieuwkoop aan een nieuw schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs. Hieronder vindt u informatie over de verschillende (lopende) projecten.

IKC Langeraar

IKC Langeraar

Informatie over het ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum Langeraar

Nieuwbouw Ashram College

Ashram College

Informatie over de nieuwbouw van het Ashram College.

IKC Ter Aar

IKC Ter Aar

Informatie over het ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum Ter Aar.

IKC Zevenhoven

IKC Zevenhoven Noordeinde

Informatie over het ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde.

Top