Monumenten

In de erfgoednota staat omschreven hoe wij de komende jaren omgaan met de cultuurhistorische  waarden en monumenten in onze gemeente. Dat onze gemeente een rijke geschiedenis heeft, blijkt wel uit de vele bijzondere gebouwen en objecten die de geschiedenis van onze dorpen vertellen. De erfgoednota zorgt ervoor dat wij alle unieke gebouwen en objecten nog beter kunnen bewaren en beschermen, zodat wij de geschiedenis levend houden.

Van boerderijen tot industriële objecten en van kerkgebouwen tot woonhuizen. In onze gemeente zijn ruim 80 monumenten aanwezig. Dit zijn zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. Alleen Drenthe en Noord-Holland hebben provinciale monumenten.

Aanwijzing van nieuwe monumenten

Een nieuw gebouw of object toevoegen aan de monumentenlijst, dat doen wij niet zomaar. Daar gaat eerst een heel proces aan vooraf. Op basis van een inventarisatie, selectie en advies van de Erfgoedcommissie kan het college van burgemeesters en wethouders een gebouw of objectaanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Voordat wij het gebouw of object daadwerkelijk toevoegen informeren wij de eigenaar. Ook krijgt de eigenaar van ons een besluit. Het is vooralsnog niet mogelijk om zelf een object aan te dragen als monument.

Onderhoud aan gemeentelijke monumenten

Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van al dat prachtige erfgoed, mogen gebouwen of objecten die zijn aangewezen als monument niet zomaar verbouwd of gesloopt worden.

  • Gaat u kleine werkzaamheden uitvoeren zoals, schilderwerk in dezelfde kleur of inpandige aanpassingen? Dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Bij twijfel kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
  • Heeft u verbouwplannen of gaat u onderhoud uitvoeren? Dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Neem vooraf contact op met het Omgevingsloket en voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. Bij (ver)bouwplannen brengt de Erfgoedcommissie advies uit.  

Heeft u vragen over het onderhoud? Of over het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op met het Omgevingsloket. Wij denken graag met u mee!

Afspraak maken

Onderhoud aan rijksmonumenten

Heeft u een rijksmonument? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om uw plannen te bespreken. 

Subsidiemogelijkheden

Op de monumenten die onze gemeente rijk is moeten wij zuinig zijn en dat kan alleen als ze goed worden onderhouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of object subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van uw pand.   

  • Restauratie
    Drie keer in de vijfentwintig jaar kunt u een subsidieaanvraag doen. Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per 25 jaar is: € 20.000,-.
  • Onderhoud
    Hiervoor kunt één keer in de vijf jaar een subsidieaanvraag doen, met een maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 3.500,-.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen voor subsidiemogelijkheid kijken op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Online subsidie aanvragen voor een gemeentelijk monument met uw DigiD>

Verduurzaming van monumenten

Monumenten gaan al jaren mee en zijn in die zin zeker duurzaam te noemen. Toch zijn er verschillende dingen die u kunt doen om uw monument nog duurzamer te maken. Denk eens aan een aantal kleine maatregelen zoals: leidingisolatie, speciale radiatorfolies of LED verlichting. Wilt u tips over het verduurzamen van uw monument? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket.

Kerkenvisie 2019

De kerkenvisie biedt handvatten voor het in standhouden van kerkgebouwen en het mogelijk herbestemmen van kerkgebouwen in de gemeente. Kleine kerkgebouwen en pastorieën zouden bijvoorbeeld een reguliere woonbestemming kunnen krijgen of een functie als multifunctioneel centrum. Zo wordt het publieke karakter van deze bouwwerken behouden.

Meer informatie en tips:

Top