Monumenten

Is uw gebouw aangewezen als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument? Of ligt het in een door het Rijk beschermd stads- en dorpsgezicht? Dan mag u het niet zomaar veranderen of slopen. Vaak hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. De gemeente, provincie of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar de gevolgen van uw bouwplannen voor de monumentale waarde.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over beschermde monumenten verbouwen of slopen op de website: http://www.ondernemersplein.nl/regel/omgevingsvergunning-monumenten/.

Raadpleeg ook de erfgoedverordening gemeente Nieuwkoop 2018 en de Verordening op de erfgoedcommissie gemeente Nieuwkoop 2018.

Subsidie onderhoud en restauratie gemeentelijk monument

Voor het onderhoud en de restauratie van een gemeentelijk monument stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Eén keer in de vijf jaar kunt u een bijdrage aanvragen in de kosten van het onderhoud en één keer in de 25 jaar in de kosten van restauratie. U kunt hierover meer lezen in de subsidieverordening monumentenzorg gemeente Nieuwkoop. Subsidie kunt u aanvragen via het formulier dat u hieronder kunt downloaden of maak een afspraak met het Omgevingsloket.

Monumenten in de gemeente

Een overzicht van de gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten kunt u hieronder downloaden. Op de site: www.omdnieuwkoop.nl van het comité Open Monumentendag (ieder tweede weekend van september) vindt u achtergrondinformatie over de monumenten in onze gemeente.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen. Maak hiervoor online een afspraak of via het telefoonnummer 14 0172.

Afspraak maken

Top