Meldpunt discriminatie

Regelmatig worden mensen anders behandeld op gronden die er niet toe doen. U buren schelden u bijvoorbeeld uit, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. U wordt niet serieus genomen vanwege uw handicap of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. Laat het er niet bij zitten en meld het bij Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding. Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie. U kunt er terecht voor al uw vragen, gratis advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel naar: (0800) 321 86 86 (gratis).

Top