Meldingen

Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

Melding doorgeven over straten, trottoirs, straatverlichting, riolering/putten, speelplaatsen, groenvoorziening, verkeersborden en dergelijke

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden of verloren voorwerpen geeft u door via www.verlorenofgevonden.nl

Nieuwkoop Nieuws niet ontvangen

Nieuwkoop Nieuws niet ontvangen

Nieuwkoop Nieuws wordt tweewekelijks huis-aan-huis bezorgd. Nieuwkoop Nieuws niet ontvangen? Meld het ons!

Meldpuntroutes.nl

Meldsysteem van Wandelnet en Fietsplatform

Blokkades op het pad of ontbrekende routebordjes kunt u vanaf nu melden op meldpuntroutes.nl

Ongedierte

Ongedierte

Het bestrijden van ongedierte is vaak geen taak van de gemeente. De gemeente bestrijdt alleen ongedierte in de openbare ruimte.

Milieumelding

Milieumelding

Voor een melding over geluid, geur, bodem of luchtverontreiniging door bedrijven verwijzen wij u naar de website van de Omgevingsdienst West-Holland.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid, dan kunt u dit melden.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. 

Vliegtuiglawaai

Vliegtuiglawaai

Het vliegverkeer rondom Schiphol veroorzaakt geluidshinder in de gemeente. Waar kunt u met vragen en klachten terecht en wat wordt er gedaan om de overlast te beperken?

Start en gereedmelding

Start- en gereedmelding

Bouwvergunning gekregen? Start- en gereedmeldingen kunt u online aan ons doorgeven. 

Meldpunt discriminatie

Meldpunt discriminatie

Bij het meldpunt discriminatie kunt u terecht voor al uw vragen, gratis advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie

Top