Mantelzorg

Onder mantelzorg verstaan we langdurige en onbetaalde zorg voor iemand met een chronische ziekte of beperking. Een mantelzorger kan een familielid zijn, maar ook een vriend of een kennis. Mantelzorg is zorg die bovenop de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar komt. Een mantelzorger is vaak een belangrijke factor om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, activiteiten te ondernemen en mee te blijven doen in de samenleving.

Ondersteuning

Participe Mantelzorgpunt ondersteunt mantelzorgers in de gemeente Nieuwkoop. Het Mantelzorgpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies, bijvoorbeeld over aanvullende regelingen die u kunnen ontlasten. Het Mantelzorgpunt biedt vervangende mantelzorg, waardoor u de zorg soms even met een gerust hart uit handen kunt geven. Als u wilt, brengt het Mantelzorgpunt u in contact met lotgenoten, met wie u uw ervaringen kunt delen. Ook organiseert het Mantelzorgpunt informatieve en gezellige bijeenkomsten, die u helpen om in balans te blijven. Telefoonnummer: 0172 - 427 500, e-mail: mantelzorgpunt@participe.nu.

Respijtzorg

Om de mantelzorg te kunnen volhouden is het nodig dat u als mantelzorger goed voor uzelf zorgt. Een manier om even tijd voor uzelf te nemen is door een paar dagen geen zorg te hoeven verlenen. De gemeente kan u hierbij ondersteunen. Met de regeling respijtzorg vergoedt de gemeente de kosten van logeren. De verzorgde gaat uit logeren of een vrijwilliger vervangt de mantelzorger. U kunt van de regeling gebruik maken bij de volgende zorgaanbieders:

  • WIJdezorg

In de Aarhoeve en Kaleidoskoop zijn logeerkamers beschikbaar waar de verzorgde een aantal dagen kan logeren. De verzorgde kan deelnemen aan de activiteiten van WIJdezorg en noodzakelijk zorg wordt ook overgenomen door WIJdezorg. Eventueel kan ook in de andere locaties van WIJdezorg gelogeerd worden.

  • Handen in Huis

Handen in Huis regelt door het hele land vrijwilligers die de mantelzorger vervangt. Alle zorg die er geregeld is blijft doorgaan. Dat geeft rust. De verzorgde blijft thuis en alles blijft hetzelfde, alleen vult een ander de zorg in.

Wilt u gebruik maken van deze regeling of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de cliëntadviseurs van de gemeente via 14 0172 of mantelzorgconsulente Thécla Ammerlaan via 0172 427500. Zij kunnen samen met u de mogelijkheden voor deze respijtzorg bespreken en inzetten. U kunt ook gebruik maken van het formulier onderaan deze pagina.

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgers maken vaak kosten. Om daarin enigszins tegemoet te komen heeft de gemeente een mogelijkheid om mantelzorgwaardering toe te kennen. Inwoners van de gemeente die mantelzorg ontvangen kunnen één keer per jaar deze mantelzorgwaardering aanvragen. Het bedrag van € 200,- besteedt u aan uw mantelzorger(s).

Online mantelzorgwaardering aanvragen>

U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen wanneer:

  • u in drie aaneengesloten maanden minimaal acht uur per week mantelzorg ontvangt;
  • u in de gemeente Nieuwkoop woont, uw mantelzorger(s) hoeven niet in de gemeente te wonen.

De mantelzorgwaardering is een individuele Wmo-voorziening. Lukt het online aanvragen niet? Vraag de waardering dan aan met het formulier onder aan deze pagina. Een medewerker van het Wmo-loket neemt na het indienen van de aanvraag contact met u op om een gesprek met u te plannen.

Top