Maatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De nieuwe maatregelen:

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  7. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 
  8. Ondernemers en ZZP-ers krijgen meer ruimte om de lokale belastingen te betalen. (SVHW)
  9. Uitbreiding Tegemoetkoming schade regeling voor non-food branches

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers zonder personeel (ZZP)

De gemeente Alphen aan den Rijn voert deze regeling voor ons als gemeente uit. Voor meer informatie over de regeling en wat dit voor u als zelfstandige ondernemer zonder personeel (ZZP) kan betekenen verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Wat wordt er van u verwacht als u een winkel heeft?

Er wordt nadrukkelijk gevraagd het deurbeleid aan te passen aan het handelingsperspectief. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet zijn in de zaak om de voorgeschreven afstand van minimaal 1,5 meter (2 armlengten) tussen mensen te kunnen houden. Richtlijn is dat u per 10 vierkante meter één klant kunt ontvangen (tegelijkertijd). Wees duidelijk naar klanten over de maatregelen en het deurbeleid in uw winkel. Geef dit bijvoorbeeld met posters en lijnen op de vloer aan.

Wat kunt u doen als u eigenaar bent van een restaurant of café?

Onder de nieuwe maatregelen is het niet meer mogelijk een horeca-gelegenheid open te stellen voor klanten die ter plekke hun consumptie nuttigen. Normaal gesproken is er een vergunning nodig om afhaalmaaltijden e.d. aan te bieden aan klanten, maar in dit geval komt de gemeente ondernemers vaak tegemoet. Als u een afhaalmogelijkheid wilt bieden aan uw klanten, neem dan contact op met uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat kunt u nog meer doen als ondernemer?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

U kunt uw vragen stellen aan de betrokken adviseurs van EDBA via de helpdesk van EDBA tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 0172-796007 of via de chatfunctie op de website.

Wil je meer informatie over de landelijke regelingen? Kijk dan op de website van het RIVM of de Kamer van Koophandel.

Top