Maatregelen Coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De nieuwe maatregelen:

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 2. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (ministerie van SZW en gemeenten) 
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 7. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 
 8. Ondernemers en ZZP-ers krijgen meer ruimte om de lokale belastingen te betalen. (SVHW)
 9. Uitbreiding Tegemoetkoming schade regeling voor non-food branches
 10. Klein Krediet Corona (Rijksoverheid)
 11. Visual Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0
 12. Noodpakket voor banen en economie 2.0

Corona Calculator

Wilt u weten hoe en welke corona maatregelen uw onderneming kunnen helpen? Kijk dan op de website van de Corona Calculator. Hier kunt u berekenen welke maatregelen voor u als ondernemer van toepassing zijn en wat dit voor uw onderneming kan betekenen. 

Wat wordt er van u verwacht als u een winkel heeft?

Er wordt nadrukkelijk gevraagd het deurbeleid aan te passen aan het handelingsperspectief. Dit betekent dat er voldoende ruimte moet zijn in de zaak om de voorgeschreven afstand van minimaal 1,5 meter (2 armlengten) tussen mensen te kunnen houden. Richtlijn is dat u per 10 vierkante meter één klant kunt ontvangen (tegelijkertijd). Wees duidelijk naar klanten over de maatregelen en het deurbeleid in uw winkel. Geef dit bijvoorbeeld met posters en lijnen op de vloer aan.

Wat kunt u doen als u eigenaar bent van een restaurant of café?

Onder de nieuwe maatregelen is het niet meer mogelijk een horeca-gelegenheid open te stellen voor klanten die ter plekke hun consumptie nuttigen. Normaal gesproken is er een vergunning nodig om afhaalmaaltijden e.d. aan te bieden aan klanten, maar in dit geval komt de gemeente ondernemers vaak tegemoet. Als u een afhaalmogelijkheid wilt bieden aan uw klanten, neem dan contact op met uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat kunt u nog meer doen als ondernemer?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Vragen over financiële maatregelen

U kunt uw vragen stellen aan de betrokken adviseurs van EDBA via de helpdesk van EDBA tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 0172-796007 of via de chatfunctie op de website.

Enquête mobiliteitscentrum in Alphen

Veel ondernemers denken na over het (al dan niet tijdelijk) wijzigen van de omvang van het personeelsbestand. Een mogelijkheid die hier invulling aan kan geven is om medewerkers, via een mobiliteitscentrum tijdelijk bij een ander bedrijf te plaatsen. Dit om te voorkomen dat deze medewerkers in de ww belanden. Op het moment dat de medewerkers weer nodig zijn kunt u deze eenvoudig weer terughalen naar uw eigen organisatie. 

Wij willen u vragen om via een enquête van Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) aan te geven of u als ondernemer behoefte heeft een mobiliteitscentrum in Alphen aan den Rijn. Dit kan tot 25 juni 2020.

Andere vragen

Voor vragen die geen betrekking hebben op de financiële maatregelen omtrent corona kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via 14 0172 of per e-mail via ondernemersloket@nieuwkoop.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de landelijke regelingen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of de Kamer van Koophandel.

Top