Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer naar school met een aangepaste taxi(bus), vergoeding eigen vervoer, openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs of leerlingen die basisonderwijs volgen op een school met een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Bij het voortgezet speciaal onderwijs kan alleen een verzoek ingediend worden voor vervoer met een aangepaste taxi(bus). Een vergoeding is niet mogelijk. U komt alleen in aanmerking voor vervoer met een taxi(bus) als het onmogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat, of dat de ouder of een andere begeleider de leerling met het openbaar vervoer naar school brengt.

Leerlingenvervoer aanvragen met DigiD >

Nieuwe vervoerder bekend

Vanaf het schooljaar 2019/2020 is de vervoerder voor het leerlingenvervoer Willemsen- de Koning Groep BV. Willemsen-de Koning kwam als beste uit de bus bij de aanbesteding leerlingenvervoer. Bij de aanbesteding is onder andere beoordeeld op betrouwbaarheid van de vervoerder, aandacht voor de belastbaarheid van de leerlingen, goede communicatie, bereikbaarheid van de vervoerder, maatwerk voor leerlingen en veiligheid. Bij de beoordeling hebben wij kwaliteit (70%) zwaarder laten wegen dan prijs (30%).

Een van de belangrijkste eisen aan de vervoerder is dat hij op de hoogte is van de (medische) situatie van de leerlingen en hierop inspeelt, zodat leerlingen zo min mogelijk belast worden. Ook vragen we dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vaste chauffeurs. De nieuwe vervoerder neemt voor de zomervakantie contact op met de ouders over het vervoer van hun kind in het nieuwe schooljaar.

Continuïteit leerlingenvervoer gewaarborgd

Zoals eerder vermeld is een onderdeel van Taxibedrijf Van der Laan failliet. Het gaat daarbij om het onderdeel Regiotaxi, zorg-, leerlingen- en groepsvervoer. Van der Laan verzorgt dit voor onder andere de gemeente Nieuwkoop. Wij zijn over het faillissement geïnformeerd door onze contractpartner De Vier Gewesten (DVG). DVG is een landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen en onze hoofdaannemer voor regiotaxi, zorg en leerlingenvervoer. Van der Laan is één van de onderaannemers. DVG heeft ons laten weten dat het leerlingenvervoer tot de zomervakantie is gewaarborgd.

Maakt u of uw kind / partner gebruik van Regiotaxi, zorg-, leerlingen- of groepsvervoer bij Van der Laan en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw huidige contactpersoon voor leerlingenvervoer en zorgvervoer jeugd (0172-501132) of voor regiotaxivervoer (0900-2022369).

Voorwaarden leerlingenvervoer

  • De afstand van huis of opstaphalte naar de school is meer dan 6,0 kilometer enkele reis.
  • In bepaalde gevallen geldt een leeftijdsgrens.
  • De vergoeding geldt in principe voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school die geschikt is voor het kind. Dit is afhankelijk van de indicatie.
  • Bij bepaalde inkomens en schooltypen geldt een eigen bijdrage.

Kosten

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Afhandeling

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.

Top