Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer naar school met een aangepaste taxi(bus), vergoeding eigen vervoer, openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs of leerlingen die basisonderwijs volgen op een school met een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch).

Bij het voortgezet speciaal onderwijs komt u alleen in aanmerking voor vervoer met een aangepaste taxi(bus). Een vergoeding is niet mogelijk. U komt alleen in aanmerking voor een taxi(bus) als het onmogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat, of dat de ouder of een andere begeleider de leerling met het openbaar vervoer naar school brengt.

Leerlingenvervoer aanvragen met DigiD >

Voorwaarden

  • De afstand van huis of opstaphalte naar de school is meer dan 6,0 kilometer enkele reis.
  • In bepaalde gevallen geldt een leeftijdsgrens.
  • De vergoeding geldt in principe voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school die geschikt is voor het kind. Dit is afhankelijk van de indicatie.
  • Bij bepaalde inkomens en schooltypen geldt een eigen bijdrage.

Kosten

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Afhandeling

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.

Top