Land van Koppen

Het Land van Koppen is een woningbouwlocatie in de kern Noorden. In het gebied is ruimte voor circa 50 woningen.

Burgerinitiatief

Voor deze locatie is op initiatief van de stichting Driekoppenland, samen met de inwoners van Noorden een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vanuit een aantal varianten is het definitieve plan opgesteld. De gemeenteraad heeft het plan op 21 mei 2015 vastgesteld. Het plan houdt rekening met de belangen van de direct aanwonenden, maar komt ook tegemoet aan de wensen van de overige inwoners van de kern Noorden.

Bouwen in Driekoppenland

Driekoppenland is een kleinschalige, gevarieerde woonwijk midden in de waterrijke natuur van het dorp Noorden. De woningen liggen rond een boomgaard met park. In dit plan is ruimte voor 9 CPO kavels. Bij CPO richt u samen met een aantal andere mensen een vereniging of stichting op en koopt u samen een stuk bouwgrond. Omdat u zelf ontwikkelaar bent, heeft u grote invloed over hoe uw toekomstige huis eruit komt te zien en heeft u veel zeggenschap over de directe leefomgeving.

Bouwrijp maken Driekoppenland

Eind september is er gestart met het bouwrijp maken van Driekoppenland. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. 

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor de wijk Driekoppenland rijdt via de bestaande wegen, waaronder de Gerberastraat. Voor het bouwverkeer is vorig jaar in samenspraak met de bewoners van de Gerberastraat en Prolkade een verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan is ook van toepassing voor het bouwverkeer van deze werkzaamheden.

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen tijdens de werkzaamheden passen we verschillende verkeersmaatregelen toe:

  • Er hangen smileys die het verkeer wijzen op hun snelheid.
  • Het bouwverkeer moet stapvoets rijden in de Gerberastraat en minimaal in de eerste week van het werk is een verkeersregelaar aanwezig.
  • Op tijden dat kinderen naar school gaan (tussen 08.00 – 08.30 uur en 15.15 – 15.45) rijdt er geen bouwverkeer.

Meer informatie

Meer informatie over het Land van Koppen kunt u vinden op www.woneninnieuwkoop.nl/driekoppenland. Het bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Top