Kunst en cultuur

Kunstenaarsdorp Nieuwkoop

In de 19de en 20ste eeuw ontdekten de schilders van de Haagse school het dorpje Noorden, aan de Nieuwkoopse Plassen. Roelofs (afbeelding rechts) en Weissenbruch kwamen er voor het fraaie Hollandse Landschap, de inspirerende luchten, de rust, de rietlanden en het bijzondere licht. Ze deden er aanvankelijk heel geheimzinnig over, maar langzamerhand volgden andere, nu beroemde schilders van de Haagsche School hun voorbeeld. Er is op vele plekken rond Nieuwkoop en Noorden nog weinig veranderd. Regelmatig bekruipt de fietser of wandelaar het gevoel in een schilderij van een van de meesters van de Haagse school te zijn beland.

Nieuwkoop kent nog steeds een bloeiend cultureel leven met een groot aanbod aan kunst in diverse galerieën. Veel kunstenaars zijn in de loop der jaren hier neergestreken, verknocht geraakt aan de mooie omgeving en het artistieke klimaat en niet meer weggegaan.

Het kunstgenootschap ’t Reghthuys’, de culturele vereniging van Nieuwkoop, is gevestigd in het voormalige raad- en rechthuis van Nieuwkoop dat aan het oude dorpsplein ligt. Inmiddels organiseert de vereniging al ruim veertig jaar een groot aantal activiteiten en biedt zij een collectief van etsers, modeltekenaars en de kunstkring de gelegenheid gezamenlijk atelier te houden in het verenigingspand.
De vereniging is vooral bekend om haar exposities, waarvoor kunstenaars uit het gehele land worden aangetrokken en waarvoor uit de wijde omgeving belangstelling is. In de zomermaanden is een collectief zomerkunst actief zodat wekelijks een andere kunstenaar uit de regio kan exposeren in het Reghthuys.

Hoeve Rijlaarsdam aan de Nieuwveenseweg 59 is een kunsthandel met vooral schilder- en beeldhouwkunst. De kernactiviteiten zijn de twee Galeries en het Beeldenpark. Naast de permanente tentoonstellingen vinden er wisselexposities plaats. De openingen van deze exposities zijn attractieve hoogtepunten, waarvoor grote belangstelling bestaat. Ook organiseren zij workshops en werken zij samen met andere bedrijven en met musea.

De boerderij de Zevensprong aan de Noordenseweg 23 herbergt het Historisch genootschap van Nieuwkoop, de VVV en de ateliers van een aantal vooraanstaande plaatselijke kunstenaars. Er worden regelmatig culturele manifestaties en exposities gehouden. Het ontwikkelt zich steeds meer tot het centrum voor culturele en historische manifestaties.

In het gemeentehuis in Nieuwveen is een expositie van werken van Ido Vunderink. De werken hangen in de hal en de raadszaal en zijn tijdens openingsuren van het gemeentehuis (mits er niet vergaderd wordt in de zaal) te bezichtigen. 

In Nieuwveen en Ter Aar vindt u ook expositieruimtes van de betreffende historische verenigingen.

Top