Klokkenluidersregeling

De gemeente Nieuwkoop draagt zorg voor de beveiliging van de informatie in onze systemen. Toch kan het voorkomen dat er een kwetsbaarheid in een van onze informatiesystemen zit. Heeft u een kwetsbaarheid gevonden? Dan horen wij dit graag.

Wij vinden het belangrijk dat de informatie waar we mee werken goed beschermd is. Daarom zorgen we dat onze informatiesystemen goed beveiligd zijn. Ondanks onze zorg voor informatiebeveiliging kan het voorkomen dat er een kwetsbaarheid in een van onze informatiesystemen zit. Mocht u een kwetsbaarheid in onze systemen vinden kunt u dat via dit formulier aangeven (dit kan ook anoniem). 

Wat kunt u doen?

  • Kwetsbaarheden kunt u melden via security@nieuwkoop.nl
  • Dien de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid in
  • Probeer zo veel mogelijk informatie aan ons te geven over de kwetsbaarheid. Kunt u een omschrijving geven van de kwetsbaarheid? Op welk systeem treft u een kwetsbaarheid aan? Heeft u een IP-adres of een URL van het systeem?
  • Liever anoniem melden? Dat kan via het formulier 'klokkenluidersregeling'.
  • Wij vragen u om verantwoordelijk om te gaan met het beveiligingsincident, door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsincident aan te tonen.

Wat kunt u verwachten?

  • Wij streven ernaar om incidenten zo snel mogelijk op te lossen.
  • Indien u dit wenst, houden wij u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
Top