Klachten, bezwaar en beroep

Klacht

Klacht

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen

Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit doet leest u op de pagina bezwaar en beroep.

Dwangsom

Dwangsom

Overschrijdt de overheid de beslistermijn, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u vaak een bezwaarschrift indienen

Top