Kappen van bomen

Wilt u een boom kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. In de gemeente Nieuwkoop is het verboden om bomen te kappen die op de lijst van beschermwaardige bomen staan. Wanneer uw boom op deze lijst voorkomt, heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Kappen’ nodig.

Download de lijst met beschermwaardige bomen.

Omgevingsvergunningvrij kappen

Staat uw boom niet op de lijst van beschermwaardige bomen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer u vergunningvrij een boom kapt, dan hoeft u dit niet te melden bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Op deze website vult u online het aanvraagformulier in en u krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren.

U levert in ieder geval de volgende bijlagen aan:

  1. Een situatietekening op schaal 1:500; waarop de exacte locatie van de boom staat aangegeven.
  2. Een motivatie voor het kappen van de boom.

U kunt ook vooraf met de medewerkers van het Omgevingsloket overleggen over uw aanvraag. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak maken >

Kosten

Het aanvragen van een kapvergunning in 2021 kost € 223,73. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd.

Te downloaden:

Top