Kappen van bomen

Wilt u een boom gaan kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. In de gemeente Nieuwkoop is het verboden om bomen te kappen die staan vermeld op de lijst van beschermwaardige bomen. Wanneer uw boom op de lijst van beschermwaardige bomen voorkomt, heeft u een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Kappen’ nodig.

Download de lijst met beschermwaardige bomen.

Omgevingsvergunningvrij kappen

Staat uw boom niet op de lijst van beschermwaardige bomen? Dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer u omgevingsvergunningvrij een boom gaat kappen, dan hoeft u hiervan geen melding te doen bij de gemeente Nieuwkoop.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom, vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Op deze website stelt u online uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. U kunt ook vooraf overleggen over uw vergunningaanvraag met de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken >

Kosten

Het aanvragen van een kapvergunning in 2018 kost € 216, 53. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd.

Het indienen van de aanvraag

Er zijn gegevens en tekeningen nodig om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit ‘Kappen’ te behandelen. Uw aanvraag op papier levert u in 2-voud in. Als u uw aanvraag indient via het Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl), dan kunt u de bijlagen digitaal toevoegen.

Aanvraagformulier (in 2-voud als u een papieren aanvraag doet):

Het aanvraagformulier dat u via www.omgevingsloket.nl online kunt invullen en indienen of kunt downloaden en uitprinten. Bij het aanvraagformulier staat een toelichting. Heeft u vragen over dit formulier, neem dan contact op met één van de medewerkers van het Omgevingsloket van de gemeente via 14 0172.

Benodigde bijlagen (in 2-voud als u een papieren aanvraag doet):

U levert in ieder geval de volgende bijlagen aan:

  1. Een situatietekening op schaal 1:500; waarop de exacte locatie van de boom staat aangegeven.
  2. Een motivatie voor het kappen van de boom.


Let op! Wanneer uw aanvraag niet compleet is, vragen wij u om de nodige aanvullende gegevens aan te leveren. Dit betekent dat de beslistermijn van de behandeling van uw aanvraag wordt onderbroken. De beslissingstermijn gaat weer lopen op het moment dat de gevraagde gegevens zijn ontvangen. Voor een snelle vergunningverlening, is het onder andere van belang dat uw aanvraag compleet is.

De hierboven weergeven lijst van benodigde gegevens is niet compleet. Het kan zijn dat voor uw aanvraag een aanvullend rapport of andere relevante informatie nodig is. Voor de volledige regeling met indieningsvereisten, verwijzen wij u naar de Regeling Omgevingsrecht die u vindt op www.wetten.overheid.nl.

Te downloaden:

Top