Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

In Zevenhoven-Noordeinde komt een nieuw gebouw voor het IKC. De partners van het IKC Zevenhoven-Noordeinde zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer, De Ark en Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop. Via deze pagina en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het proces via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Architect LKSVDD maakt structuurontwerp IKC-Zevenhoven

De ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum is een proces dat bestaat uit verschillende fases. Momenteel bevinden we ons in de fase van het structuurontwerp. Het structuurontwerp geeft op hoofdlijnen de omvang, hoogte en positie van het gebouw in de omgeving weer. Dit ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het ontwerp laat ook zien welke functies (zoals onderwijs, opvang en vergaderruimten) in het gebouw zijn bedacht en waar deze functies komen.

Structuurontwerp is besproken met direct omwonenden

Het structuurontwerp laat op hoofdlijnen zien hoe het gebouw zich verhoudt tot de direct omliggende woningen qua hoogte, grootte en afstand. Begin november hebben we deze aspecten en de (toekomstige) parkeermogelijkheden rondom het IKC besproken met direct omwonenden. De reacties op het structuurontwerp worden, waar mogelijk, meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Op naar het voorlopig ontwerp

Het structuurontwerp wordt nu verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO-fase). In de VO-fase wordt het gebouw meer gedetailleerd vorm gegeven met duidelijke gevelbeelden, positie van de entrees, de indeling van het gebouw, keuze van materiaal voor het gebouw etc. 

Binnenkort gaan we ook nadenken over de buitenruimte van de school en het aangrenzend openbaar gebied. Het uitgangspunt hierbij is om de huidige speelvoorzieningen te behouden. Met de nieuwbouw willen we kijken naar een optimale indeling van de speelvoorzieningen, fietsparkeerplekken en parkeerplaatsen voor auto’s. Met direct omwonenden en de kernpartners van het IKC is al nagedacht over mogelijke parkeeroplossingen rondom het schoolgebouw.

Gebruik van het gebouw

Het IKC wordt een multifunctioneel gebouw. Vanzelfsprekend gebruiken onderwijs en kinderopvang het gebouw een groot deel van de dag. Zorgpartijen voor kinderen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en kinderfysiotherapie maken medegebruik van de onderwijsruimten. In het ontwerp houden we daarnaast rekening met ruimten die gebruikt kunnen worden voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier krijgt het IKC een sociale functie voor het hele dorp. Mogelijk komt er een uitleenpunt van de bibliotheek en komt er een multifunctionele ruimte in het gebouw, die buiten schooltijden te huur is.

De toekomstige partners in het IKC zijn uiteraard nauw betrokken bij het bouwproces. Hiervoor is een speciale werkgroep samengesteld. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van directie en leerkrachten van de Diamant, een vertegenwoordiging vanuit KDV De Ark en een vertegenwoordiging vanuit de KDV De Ark, Stichting Kinderopvang Liemeer en Stichting peuterspeelzalen Nieuwkoop.

De twee kinderopvangorganisaties bieden ouders straks een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke opvang het beste past bij het kind. SKL en SPN bieden opvang aan binnen het IKC,  voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd. De Ark blijft opvang bieden op haar huidige locatie. Alle drie de opvangorganisaties werken nauw samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept.

De werkgroep brengt alle mogelijke aandachtspunten tot aan de verhuizing in kaart. Deze  aandachtspunten worden verdeeld onder de medewerkers van het IKC. Het gaat hierbij zowel om praktische als inhoudelijke zaken. De planning is in tijd weggezet, zodat de werkgroep zeker op tijd klaar is met de uitwerking van alle punten.  Een van de te bespreken onderdelen is "de schooltijden". Hier moet voor maart 2019 een besluit over zijn genomen. Vanzelfsprekend betrekken we een vertegenwoordiging van ouders in dit proces.

Top