Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

In Zevenhoven-Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum, IKC 7Hoven. Een IKC in de gemeente Nieuwkoop is een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinderopvang en peuteropvang als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. Via deze pagina en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het project via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Gebruik van het gebouw

Het IKC is een multifunctioneel gebouw. Vanzelfsprekend gebruiken onderwijs en kinderopvang het gebouw een groot deel van de dag. In het ontwerp houden we daarnaast rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het  IKC een sociale functie voor het hele dorp. Er komt in het gebouw een uitleenpunt van de bibliotheek en een multifunctionele ruimte die buiten schooltijden te verhuren is.

De twee kinderopvangorganisaties bieden straks een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke opvang het beste past bij het kind. SKL biedt opvang aan binnen de muren van het IKC. De Ark blijft opvang bieden op haar huidige locatie. Alle drie de opvangorganisaties werken nauw samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept.

Buitenruimte IKC 7Hoven

De gemeente heeft samen met de werkgroep (vanuit de partners) en de dorpsraad de buitenruimte van de school en het aangrenzende gebied ontworpen. Hierbij is gekeken naar een optimale indeling van de speelvoorzieningen, fietsparkeerplekken en parkeerplaatsen voor auto’s. Vanaf januari 2021 wordt de openbare ruimte rondom de nieuwe school aangelegd. Het schoolplein wordt aangelegd en parkeerplaatsen in de omgeving worden uitgebreid en aangepast. Ook wordt er gewerkt aan kabels en leidingen en is er een nieuw transformatorstation gebouwd. Bij downloads is het ontwerp van de buitenruimte te vinden.

Top