Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

In Zevenhoven-Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC in de gemeente Nieuwkoop is een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinderopvang en peuteropvang als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. De partners van het IKC Zevenhoven-Noordeinde zijn basisschool De Diamant, Stichting Kinderopvang Liemeer (SKL), Kinderopvang De Ark en Stichting Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN). Via deze pagina en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het project via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Definitief Ontwerp IKC Zevenhoven

Architectenbureau LKSVDDD heeft het IKC Zevenhoven ontworpen. Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen samen met de partners van het IKC en de inwoners van Zevenhoven en Noordeinde. In dit ontwerp staan o.a. de gevelbeelden, positie van de ingangen en materiaalkeuzes van het gebouw. Het ontwerp laat ook zien welke functies het gebouw vervult (zoals onderwijs, opvang en vergaderruimten) en waar deze functies komen. Dit ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning IKC-Zevenhoven

Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het IKC verleend. In overleg met direct omwonenden en de partners van het IKC is in het bestemmingsplan rekening gehouden met de uitbreiding van de bestaande parkeerplaatsen nabij het Heemraadstraatplantsoen. De selectie voor een aannemer voor de bouw van het IKC is afgerond. De raad heeft in de raadsvergadering van 12 december het benodigde bouwkrediet beschikbaar gesteld. Op 21 januari 2020 ondertekenden wethouder Bernadette Wolters en Peter van der Knaap van bouwbedrijf Capelse Streekbouw BV uit Nieuwerkerk a/d IJssel de aannemingsovereenkomst voor de bouw van het IKC Zevenhoven. De bouw van het IKC is inmiddels gestart.

Gebruik van het gebouw

Het IKC is een multifunctioneel gebouw. Vanzelfsprekend gebruiken onderwijs en kinderopvang het gebouw een groot deel van de dag. Zorgpartijen voor kinderen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en kinderfysiotherapie maken medegebruik van de onderwijsruimten. In het ontwerp houden we daarnaast rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het  IKC een sociale functie voor het hele dorp. Er komt in het gebouw een uitleenpunt van de bibliotheek en een multifunctionele ruimte die buiten schooltijden te verhuren is.

De twee kinderopvangorganisaties bieden straks een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke opvang het beste past bij het kind. SKL en SPN bieden opvang aan binnen de muren van het IKC. De Ark blijft opvang bieden op haar huidige locatie. Alle drie de opvangorganisaties werken nauw samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept.

Buitenruimte IKC Zevenhoven

De gemeente heeft samen met de werkgroep (vanuit de partners) en de dorpsraad de buitenruimte van de school en het aangrenzende gebied ontworpen. Hierbij is gekeken naar een optimale indeling van de speelvoorzieningen, fietsparkeerplekken en parkeerplaatsen voor auto’s. Het ontwerp van de buitenruimte is inmiddels definitief. Er volgt nog wel een bijeenkomst over de speeltoestellen, waarbij kinderen uit de omgeving mogen stemmen op hun favoriete speeltoestellen.

Verkeersplan

Voor het IKC Zevenhoven is een verkeersplan opgesteld. Hierin staat hoe het bouwverkeer rijdt tijdens de bouw en hoe het verkeer straks rijdt rondom het nieuwe schoolgebouw. Reacties, opmerkingen en suggesties vanuit inwoners zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit definitieve plan.

Volg werkzaamheden van het IKC via de Bouwapp 

In deze app leest u de laatste stand van zaken en kunt u het project volgen:  

  • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.  
  • Zoek het project: Bouw IKC Zevenhoven   
  • Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een melding als we een update plaatsen. 

Top