Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde

Een Integraal Kindcentrum (IKC) in de gemeente Nieuwkoop is een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinderopvang en peuteropvang als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrokken we regelmatig bij het project 'IKC 7Hoven' via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u onderaan de pagina downloaden.

Gebruik van het gebouw

Het IKC 7Hoven is een multifunctioneel gebouw. Vanzelfsprekend word het gebouw voor het grootste deel van de dag gebruikt voor onderwijs en kinderopvang. In het ontwerp hielden we daarnaast rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het  IKC een sociale functie voor het hele dorp. In het gebouw is een uitleenpunt van de bibliotheek en een multifunctionele ruimte die buiten schooltijden te verhuren is. De buitenruimte en het aangrenzende gebied is aangelegd. Er is vooraf goed gekeken naar een optimale indeling van de speelvoorzieningen, fietsparkeerplekken en parkeerplaatsen voor auto’s.

De twee kinderopvangorganisaties bieden een eigen aanbod, zodat ouders kunnen kiezen welke opvang het beste past bij het kind. SKL biedt opvang aan binnen de muren van het IKC. De Ark blijft opvang bieden op haar huidige locatie. Alle drie de opvangorganisaties werken nauw samen om het beleid en de samenwerking vorm te geven binnen het IKC concept.  

Opening IKC 7Hoven

Het gebouw is opgeleverd en op 10 mei 2021 is het IKC feestelijk geopend en dat hebben we op beeld vastgelegd. Bent u benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan de onderstaande video.

Top