Integraal Kindcentrum Ter Aar

In Ter Aar komt een Integraal Kindcentrum (IKC) met sporthal. Een IKC in de gemeente Nieuwkoop is een multifunctioneel gebouw met ruimten voor maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Het IKC De Vaart biedt straks onderdak aan de basisschool, de bibliotheek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de sporthal inclusief horeca. Via deze pagina en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Ter Aar betrekken we regelmatig bij het project via nieuwsbrieven en voorheen inloopbijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden. Op de website www.devaart-teraar.nl  is informatie te vinden over alle partners in het IKC.

Naam IKC De Vaart

Sinds 14 april 2020 is de nieuwe naam van het IKC bekend: De Vaart. De betekenis van de naam en hoe die tot stand is gekomen is te zien in deze video.
 

Hoogste punt IKC De Vaart bereikt!

Sporthal De Vaart

Na een intensief participatietraject besloot de raad op 6 juli 2017 dat er bij het IKC een sporthal komt met een sportcafé. In het sportcafé kunnen sporters en bezoekers wat drinken en iets kleins eten. Dit geldt ook voor bezoekers van de bibliotheek en andere gebruikers van het gebouw. De sporthal vervangt de huidige sporthal De Vlinder. De Vlinder gaat pas dicht als de nieuwe sporthal in gebruik is. Sporters hoeven dus niet bang te zijn dat ze tijdelijk ergens anders moeten trainen.

Ontwerp buitenruimte IKC Ter Aar

Landschapsarchitect Felixx heeft het inrichtingsplan gemaakt voor de buitenruimte om het IKC. Het gaat om het gebied direct rondom het IKC, delen van de Vosholstraat en de Westkanaalweg. Hoe komt dit eruit te zien? Dat staat in het definitief ontwerp, te bekijken bij downloads. Aannemer A. van Ooijen & Zn. B.V is 15 maart 2021 gestart met de aanleg. Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, denk aan:

  • Aanleg/aanpassen van parkeerplaatsen, wegen, stoepen, fietsstraat en fietspaden.
  • Grondwerk, zoals werk aan de fundering, grond uitgraven en drainage/riolering aanleggen.
  • Verplaatsen, kappen en planten van bomen en ander groen.
  • Aanleg schoolplein en speelplek.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met september. Afhankelijk van de werkzaamheden is er hinder en zijn er wegen afgesloten. De omgeving wordt hierover geïnformeerd via bewonersbrieven en de BouwApp.

Op de hoogte blijven van de bouw?

Nu de bouw is gestart kunt u live de vorderingen van de bouw volgen via een camera op de bouw. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van de bouw? Kijk dan op de website van de aannemer. Ook kunt u de werkzaamheden volgen via de Bouwapp of onze website. In deze app leest u de laatste stand van zaken en kunt u het project volgen:

  • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.
  • Zoek het project: Bouw IKC Ter Aar
  • Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een melding als er een update geplaatst wordt.

Top