Integraal Kindcentrum Ter Aar

In Ter Aar komt een Integraal Kindcentrum (IKC) met sporthal. Het nieuwe gebouw komt bij de tennisbaan en voetbalvelden op het voormalige terrein van de waterzuivering. De partners in het IKC/Sporthal Ter Aar zijn de drie basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek Rijn en Venen.

Raad van State ‘bevriest’ bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in februari 2018 vroeg de gemeenteraad aan het college om een aantal onderwerpen verder uit te zoeken om het plan verder te optimaliseren. Parallel maakte een aantal inwoners bezwaar tegen het bestemmingsplan en diende beroep in bij de Raad van State. De rechter heeft op 21 november 2018 een tussenuitspraak gedaan en geeft de gemeente de mogelijkheid het bestemmingsplan aan te passen en aan te geven of de aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Tot die tijd bevriest de Raad van State het bestemmingsplan. Nadat de gemeenteraad opnieuw het bestemmingsplan heeft vastgesteld sturen we deze samen met de uitkomsten van de onderzoeken naar de Raad van State. Vervolgens doet de rechter een definitieve uitspraak. We verwachten dat de uitvoering van het project zes maanden vertraagt, afhankelijk van wanneer de definitieve uitspraak volgt.

In de tussentijd gaan wij verder met de uitwerking van het plan. Denk hierbij aan het definitieve ontwerp van het gebouw, het opstellen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, het selecteren van een interieurarchitect en het ontwerpen van de openbare ruimte rondom het gebouw. Ook gaat de aanleg van de rotonde op de Westkanaalweg volgens planning door.

IKC partners werken aan programma van eisen IKC

Samen met de IKC partners werken we inhoudelijk verder aan de ontwikkeling van het IKC zelf. Dit gebeurt op twee manieren.

  1. De IKC partners (scholen, kinderopvang, bibliotheek en CJG) werken aan een plan om inhoudelijk samen te werken. Ze bedenken een antwoord op bijvoorbeeld de vragen: Hoe kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid, opgevangen en onderwezen worden? Hoe kan de samenwerking daarin bijdragen?
  2. Deze inhoudelijke samenwerking vertalen we vervolgens naar een ‘programma van eisen’ voor het gebouw. Dit betekent dat we kijken hoe het gebouw er van binnen en buiten uit moet zien om zo de samenwerking mogelijk te maken. Hierin wordt ook gekeken naar (gezamenlijk) gebruik van ruimtes. Aan de hand van het programma van eisen kan een architect een gebouw ontwikkelen.
     

Er komt een sporthal bij het IKC

Na een intensief participatietraject besloot de raad op 6 juli 2017 dat er bij het IKC een sporthal komt met een sportcafé. In het sportcafé kunnen sporters en bezoekers wat drinken en iets kleins eten. Dit geldt ook voor bezoekers van de bibliotheek en andere gebruikers van het gebouw. De sporthal vervangt de huidige sporthal De Vlinder. De Vlinder gaat pas dicht als de nieuwe sporthal in gebruik is. Sporters hoeven dus niet bang te zijn dat ze tijdelijk ergens anders moeten trainen. Doordat nu is besloten dat bij het IKC ook een sporthal met sportcafé komt, betrekken we ook de gebruikers van de sporthal  bij het opstellen van het programma van eisen voor de sporthal zelf. 

Architect en landschapsarchitect aan de slag 

De partners van het IKC Ter Aar (scholen, kinderopvang, CJG, bibliotheek en gemeente) hebben een architect gekozen om het gebouw te ontwerpen. Na een uitgebreide architectenselectie kwam architect De Zwarte Hond als beste naar voren. De Zwarte Hond heeft veel ervaring met het ontwerpen van een gebouw waarin verschillende sociale functies samenkomen. In januari 2018 is De Zwarte hond gestart met het ontwerpproces voor het gebouw. In nauw overleg met de scholen, kinderopvang, bibliotheek, CJG, gebruikers van de sporthal en met omwonenden is druk geschetst. Naast de vele partners die allemaal een passende en prettige ruimte nodig hebben, moet het gebouw natuurlijk ook voldoen aan de gewenste duurzaamheidseisen en passen bij Ter Aar. 

Landschapsarchitect Felixx heeft in de tussentijd de opdracht gekregen om een inrichtingsplan te maken. Dit plan betreft het gebied direct rondom het IKC met sporthal tot aan het Argonnepark, een deel van de Vosholstraat en de Westkanaalweg. Op deze manier wordt het IKC/Sporthal-gebied op een mooie manier verbonden met het Argonnepark en de omliggende woonwijken. Felixx gaat ook aan de slag met het verkeerskundig ontwerp. Binnen het IKC/Sporthal-gebied komt een vrijliggend fietspad en parkeerplaatsen voor de bezoekers van het gebouw, inclusief een kiss-and-ride-zone voor de school. 

Top