Integraal Kindcentrum Ter Aar

In Ter Aar komt een Integraal Kindcentrum (IKC) met sporthal. Een IKC in de gemeente Nieuwkoop is een samenwerkingsvorm waar onderwijs, kinderopvang en peuteropvang als een logisch geheel zijn samengebracht als ware het één organisatie. Het nieuwe gebouw komt bij de tennisbanen en voetbalvelden op het voormalige terrein van de waterzuivering. De partners in het IKC/Sporthal Ter Aar zijn de drie basisscholen (De Vosseschans, De Fontein en Het Kompas), kinderopvang, peuterspeelzaal, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek Rijn en Venen. Via deze pagina en Nieuwkoop Nieuws houden wij u op de hoogte van het project. Inwoners van Ter Aar betrekken we regelmatig bij het project via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. De verschenen nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden. Op de website www.devaart-teraar.nl  is informatie te vinden over alle partners in het IKC.

Naam IKC Ter Aar: De Vaart

Sinds 14 april 2020 is de nieuwe naam van het IKC bekend: De Vaart. De betekenis van de naam en hoe die tot stand is gekomen is te zien in deze video.

Op de hoogte blijven van de bouw?

Nu de bouw is gestart kunt u live de vorderingen van de bouw volgen via een camera op de bouw. Ook kunt u de werkzaamheden volgen via de Bouwapp. In deze app leest u de laatste stand van zaken en kunt u het project volgen:

  • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of de Appstore van Apple.
  • Zoek het project: Bouw IKC Ter Aar
  • Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een melding als we een update plaatsen

Hoogste punt IKC De Vaart bereikt!

Aan de slag

Op 13 november 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Ter Aar Vernieuwd Verbonden’ goedgekeurd. Vervolgens is de omgevingsvergunning voor het bouwen van het IKC Ter Aar inclusief sporthal ingediend en verleend. De raad heeft in de raadsvergadering van 12 december 2019 het benodigde bouwkrediet beschikbaar gesteld. Op 21 januari 2020 ondertekenden wethouder Bernadette Wolters en Marco Dekker van bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk de aannemingsovereenkomst voor de bouw van het IKC met sporthal. De bouw is begin april 2020 gestart.

Definitief Ontwerp IKC Ter Aar

Architectenbureau De Zwarte Hond heeft het IKC Ter Aar ontworpen. Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen samen met de partners van het IKC en omwonenden. In dit ontwerp staan onder andere. de gevelbeelden, positie van de ingangen en materiaalkeuzes van het gebouw. Het ontwerp laat ook zien welke functies het gebouw vervult (zoals onderwijs, opvang en vergaderruimten) en waar deze functies komen. Dit ontwerp vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Gebruik van het gebouw

Het IKC is een multifunctioneel gebouw. Het IKC Ter Aar biedt straks onderdak aan de school, de bibliotheek, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de sporthal inclusief horeca. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen (inclusief kelder).

  • Kelder – sporthal
  • Begane grond – centrale hal met kantine, de bibliotheek (collectie voor volwassenen en deel kindercollectie), de school en de kinderopvang.
  • Eerste verdieping – de school, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek (kindercollectie).
  • Tweede verdieping – de school

In het ontwerp houden we ook rekening met ruimten voor andere maatschappelijke activiteiten voor alle leeftijden. Op deze manier heeft het IKC een sociale functie voor het hele dorp. Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen van de bouw? Kijk dan op de website van de aannemer.

Sporthal De Vaart

Na een intensief participatietraject besloot de raad op 6 juli 2017 dat er bij het IKC een sporthal komt met een sportcafé. In het sportcafé kunnen sporters en bezoekers wat drinken en iets kleins eten. Dit geldt ook voor bezoekers van de bibliotheek en andere gebruikers van het gebouw. De sporthal vervangt de huidige sporthal De Vlinder. De Vlinder gaat pas dicht als de nieuwe sporthal in gebruik is. Sporters hoeven dus niet bang te zijn dat ze tijdelijk ergens anders moeten trainen.

Ontwerp buitenruimte IKC Ter Aar

Landschapsarchitect Felixx heeft de opdracht gekregen om een inrichtingsplan te maken voor de buitenruimte om het IKC. Dit plan betreft het gebied direct rondom het IKC met sporthal tot aan het Argonnepark, een deel van de Vosholstraat en de Westkanaalweg. Op deze manier verbinden we het IKC/Sporthal-gebied op een mooie manier met het Argonnepark en de omliggende woonwijken. Inmiddels is het definitief ontwerp gereed. Daar staat onder andere in dat er binnen het IKC/Sporthal-gebied een vrijliggend fietspad komt en parkeerplaatsen voor de bezoekers van het gebouw, inclusief een kiss-and-ride-zone voor de school.

Kruising Aardamseweg/Westkanaalweg

De bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) in Ter Aar heeft invloed op het verkeer in de kern Ter Aar. Een belangrijk knelpunt hierin is de kruising Aardamseweg/Westkanaalweg. De gemeente Nieuwkoop vindt het erg belangrijk dat er een verkeersveilige oplossing komt voor deze kruising. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van deze rotonde zijn inmiddels gestart. Op de plek van de rotonde ligt een grote berg grond (voorbelasting). Deze grond blijft tot oktober 2020 liggen en zorgt ervoor dat de rotonde na de aanleg niet verzakt. Er liggen kabels en leidingen op de plek van de rotonde. Deze gaan we verplaatsen. Dit doen we naar verwachting in november en december 2020. Omdat we in de wintermaanden niet kunnen asfalteren beginnen we vervolgens in april 2021 met de aanleg van de rotonde. De rotonde is dan voor de zomervakantie 2021 af.

Top