Inkoop sociaal domein

Nieuwe contracten jeugdhulp, zorg en welzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, zorg en welzijn (ook wel sociaal domein genoemd). Deze diensten laten we grotendeels uitvoeren door derden, op basis van opdrachten en subsidies. Een aantal van deze opdrachten en subsidies, loopt per 1 januari 2021 af. Daarnaast zijn alle gemeenten vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg. Zowel voor de aflopende opdrachten als nieuwe taken bereiden we de aanbesteding voor, zodat nieuwe afspraken vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden zijn uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren? Op 9 en 10 juli 2019 zijn hierover participatiebijeenkomsten gehouden. Het verslag van deze bijeenkomsten vindt u onder aan de pagina.

Samenwerking in de Rijnstreek

Een aantal aanbestedingstrajecten doen we samen met de buurgemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Alphen a/d Rijn.

Inkoop Jeugdhulp

Ook de contracten voor jeugdhulp in de gemeente Nieuwkoop lopen af op 31 december 2020. De andere gemeenten in de Rijnstreek hebben nog een lopend contract voor jeugdhulp. Om die reden start Nieuwkoop zelfstandig een aanbestedingstraject. Alle informatie voor geïnteresseerde aanbieders van jeugdhulp is op deze pagina te vinden.

Marktverkenning voor jeugdhulp

Voordat we een aanbestedingsprocedure starten willen we in contact komen met geïnteresseerde marktpartijen. Als u belangstelling heeft voor deze opdracht dan komen we graag met u in gesprek. U kunt dit kenbaar maken in een email aan mailboxMO@nieuwkoop.nl of telefonisch contact opnemen met het team Maatschappelijke Ontwikkeling via 14 0172. De gesprekken zullen worden gehouden in de maanden september en oktober 2019.

Top