Inkoop sociaal domein

Inrichting Zorglandschap Nieuwkoop

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van zorg, welzijn en jeugdhulp voor onze inwoners. Deze diensten laten we grotendeels uitvoeren door derden, op basis van opdrachten en subsidies. Deze opdrachten en subsidies lopen in 2021 af. Daarom is de gemeente bezig met het opnieuw aanbesteden en subsidiƫren voor het jaar 2022 en verder.

Planning en activiteiten

Het traject van de aanbestedingen en subsidies voor het Zorglandschap is in volle gang. In het document Tijdlijn Zorglandschap Nieuwkoop is de bekendmaking van de partners te zien en wanneer zij van start gaan met de opdrachten.

Samenwerking in de Rijnstreek

Voor de opdrachten Inburgering, Ondersteuning en Hulpmiddelen werken we samen met de buurgemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem. Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op de website van Alphen a/d Rijn.

Inburgeringsonderwijs

De opdracht voor het inburgeringsonderwijs is definitief gegund. Vanaf 1 januari 2022 biedt Echt Nederlands het inburgeringsonderwijs voor statushouders uit de gemeente Nieuwkoop aan. We gaan de komende periode samen met Echt Nederlands en de buurgemeenten Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem aan de slag om de start op 1 januari 2022 goed voor te bereiden. Meer informatie over inburgering vindt u in het nieuwsbericht onder aan deze pagina.    

Alle partijen betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden hebben meegedacht over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren? Op 9 en 10 juli 2019 zijn hierover participatiebijeenkomsten gehouden. Het verslag van deze bijeenkomsten vindt u onder aan de pagina.

Top