IKC Langeraar

Ook in Langeraar komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC werken organisaties samen aan onderwijs, opvang, opvoeding en ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast is een IKC ook een ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp. In het IKC in Langeraar krijgen in ieder geval basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer een plek, daarnaast komt er een gymzaal bij het IKC. Verder onderzoeken we hoe ook verenigingen gebruik kunnen maken van ruimten in het IKC.

Locatie voor het IKC

De gemeente heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor het IKC. Er waren twee mogelijkheden, de huidige locatie van basisschool Aeresteijn en het nog lege terrein naast voetbalvereniging Altior. De dorpsraad Rondom De Plassen heeft vorig jaar een enquête gehouden onder inwoners van Langeraar en Papenveer. Uit deze enquête bleek dat veel inwoners een voorkeur hebben voor de huidige schoollocatie. Op basis van deze voorkeur en het onderzoek van de gemeente, heeft de gemeenteraad besloten om het IKC in Langeraar te bouwen op de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. De grootste voordelen van deze locatie zijn de centrale ligging in het dorp en de verkeersveiligheid in het gebied. Het IKC kan daarnaast ook bijdragen aan een levendig centraal gebied in het dorp.

Samenwerking binnen het IKC

Binnen de muren van het IKC werken Stichting Kinderopvang Liemeer en basisschool Aeresteijn straks nog meer en gemakkelijker samen dan ze nu al doen. Met als doel: er met elkaar, in samenspel met de ouders, voor zorgen dat een kind zich vloeiend kan ontwikkelen, via één doorgaande lijn. Steeds voor ogen houden dat een kind zich veilig en gezien moet kunnen voelen. Medewerkers leren elkaar goed kennen omdat ze binnen hetzelfde gebouw werken. Ze komen elkaar vaak tegen, spreken elkaar makkelijk aan, de lijntjes zijn kort. Via dit soort ‘gang-gesprekken’ kunnen er snel dingen worden uitgewisseld zonder vergaderingen of formele bijeenkomsten te beleggen. De ruimtes grenzen aan elkaar en dat heeft grote voordelen. Een peuter die wat langer nodig heeft om te wennen in de kleuterklas, kan daar af en toe een extra uurtje meedraaien. Of een kleuter voor wie hele dagen in groep 1 nog te intensief en te spannend zijn, mag af en toe nog even terug naar zijn peutergroep om bij te komen. Nu gebeurt dat ook wel, maar de afstanden binnen het gebouw zijn groot en de juffen zijn veel tijd kwijt met brengen en halen.

Een naam voor het IKC

De medewerkers van het IKC kijken heel erg uit naar het nieuwe gebouw. Hoe het nieuwe IKC gaat heten? Dat blijft voorlopig nog even geheim, tot net voor de zomervakantie wellicht. Het is de bedoeling om de nieuwe naam op een feestelijke wijze bekend te maken. De huidige namen van kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisschool blijven gewoon bestaan: de nieuwe naam gaat gelden als aanduiding voor het IKC.

Hoe gaan we verder?

Nu de locatie bekend is, start de gemeente met de voorbereiding voor het ontwerpen van een nieuw gebouw voor het IKC. Een eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig kader. In het stedenbouwkundig kader staat een advies over de beste positie en maximale hoogte van het gebouw, hoe het verkeer en parkeren het best georganiseerd kan worden en hoe het gebouw het beste aansluit op de omgeving. Dit advies wordt daarna gebruikt door de architect bij het ontwerp van het gebouw.

Communicatie

Belangrijke stappen in het proces delen we regelmatig op deze website en via de overige communicatiekanalen van de gemeente Nieuwkoop.

Inwoners van Langeraar en Papenveer informeren we over het project via onder andere een huis-aan-huis nieuwsbrief. Daarnaast hopen we op termijn weer inloopavonden te kunnen organiseren bij belangrijke stappen, zoals een eerste ontwerp. Voor mensen die direct naast het IKC wonen organiseren we regelmatig aparte (nu nog digitale) bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging.

Te downloaden:

Top