Huisnummering

Als u een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning of bestaand bedrijfspand splitst, dan heeft u een (nieuw) huisnummer nodig. Ook als u twee woon- of bedrijfsruimten met elk een eigen huisnummer samenvoegt, heeft u een nieuw nummer nodig. Als u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft hoeft u het huisnummer niet apart aan te vragen, dit wordt dan meegenomen in de vergunningaanvraag. Heeft u een huisnummer nodig maar is een vergunning voor de werkzaamheden niet nodig dan kunt u de gemeente zelf digitaal verzoeken om een nieuw huisnummer toe te kennen. 

Een huisnummer aanvragen met uw DigiD >

Afhandeling

De aanvraag van een huisnummer wordt getoetst aan het bestemmingsplan. De aanvraag wordt binnen acht weken afgehandeld.

Kosten

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Wijzigingen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, grootte en waarvoor het gebruikt wordt. U kunt de gegevens inzien via de bag-viewer.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat alle gegevens goed  in de BAG zijn opgenomen. Om dit zo te houden is het belangrijk dat u, via de gemeente of via de bag-viewer van het kadaster, doorgeeft als er toch iets niet klopt. Het melden van mogelijke fouten draagt bij aan de kwaliteit van de BAG-registratie. Fouten kunt u doorgeven via: mailboxBAG@nieuwkoop.nl

Top