Govard Slooters

"Om de overheidstaken en projecten goed te laten verlopen, creëren we een prettige werksfeer. We geven ruimte aan nieuwe ontwikkelingen, stimuleren initiatieven en leren van eventuele fouten. Onze medewerkers moeten zich kunnen ontwikkelen en zijn sterk betrokken bij de gemeente."

Taken

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. Daarnaast is de gemeentesecretaris de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is tevens de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad.

Contact

Telefoon 14 0172, e-mail: g.slooters@nieuwkoop.nl

Top