Goed idee voor uw dorp?

Gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. De gemeente stelt geld beschikbaar voor goede ideeën. Het gaat om ideeën die betrekking hebben op plezierig wonen in de dorpen of op onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid.

Goed idee voor uw dorp

Een idee kan betrekking hebben op het plezierig wonen in de gemeente. Het is bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpskernen of het oplossen van een probleem in de samenleving.

Ondernemers ideeën

De gemeente werkt met een economische actieagenda. Deze agenda kent vier speerpunten:

  • ruimte voor bedrijven (winkels, markten en horeca),
  • landbouw en tuinbouw,
  • arbeidsmarkt en
  • onderwijs.

Ideeën die een bijdrage leveren aan het economische beleid komen in aanmerking voor een bijdrage. Ideeën die inspelen op de speerpunten uit de actieagenda hebben de voorkeur.

Criteria

Voor ingediende ideeën geldt een aantal criteria. Zo is het een voorwaarde dat het idee draagvlak heeft onder de betrokkenen of omwonenden. Ook moet het een bijdrage leveren aan de Nieuwkoopse samenleving voor een langere periode.
Het overzicht van alle criteria vindt u hier.

Aanvragen van een bijdrage

Personen, stichtingen, verenigingen en bedrijven die een aantoonbare maatschappelijke binding hebben met de gemeente Nieuwkoop kunnen het hele jaar door ideeën indienen.
Na het collegebesluit hoort u of uw idee  in aanmerking komt voor een bijdrage. Houdt u bij uw planning rekening met een behandeltijd van de aanvraag van 8 weken.

Vraag een financiële bijdrage aan>

Wilt u hulp bij het invullen van het formulier of nadere uitleg hoe een idee omgezet kan worden in een aanvraag? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0172 of maak via onze website een afspraak bij ons Klant Contact Centrum. Kiest u hierbij voor de activiteit 'Samenlevingsinitiatieven'. Een medewerker van het Verenigingsloket van de gemeente helpt u graag op weg.

Na het indienen van een aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of een aanvullend gesprek. 

Ideeën 2018

Hieronder een aantal voorbeelden van aanvragen die een bijdrage hebben ontvangen: 

  • Aardamse braderie. De braderie in Ter Aar is nieuw leven ingeblazen met een opstartsubsidie.
  • Run4fun, de organisatie van dit evenement kreeg een bijdrage voor de opstartkosten van de jaarlijks te houden MudRun in Zevenhoven.
  • Kwiek beweegroute: de Stichting GoedeDoelenDag kreeg een bijdrage voor het aanleggen van een beweegroute voor ouderen en mensen met een beperking rondom Kaleidoskoop in Nieuwkoop.

Om de kans op een bijdrage voor uw idee te vergroten, is het goed om er rekening mee te houden dat u het plan zelf uitvoert en dat met het idee verbinding tussen mensen of groepen van mensen wordt gelegd. De gemeente denkt mee over wat kan en geeft een financieel steuntje in de rug. 

Top